Theses on a related topic (having the same keywords):

samci plodnost, alternativni metody, konexiny, connexins, endokrinni disruptory, mezibunecna komunikace zpostredkovana mezerovymi spoji, retinoidy, toxikologicke testovani alternative methods, retinoids, endocrine disruptors, polycyclic aromatic hydrocarbons, gap junctional intercellular communication, polycycklicke aromaticke uhlovodiky, toxicity assessment, male fertility

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Beníšek, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Nové mechanismy toxicity významných organických kontaminantů | Theses on a related topic Display description

2.
Beníšek, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Ecotoxicology
Master's thesis defence: Využití nových in vitro modelů v ekotoxikologii: málo prostudované nukleární receptory a toxicita

3.
Bílková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: (Bio)senzory pro sledování hormonálně aktivních látek (endokrinních disruptorů) v prostředí | Theses on a related topic

4.
Curylová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární mechanismy senzitizace nádorových kmenových buněk pomocí retinoidů | Theses on a related topic

5.
Dobrotková, Viera maiden name: Sláviková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Kandidátní biomarkery rezistence k retinoidům u buněčných linií derivovaných z neuroblastomu | Theses on a related topic

6.
Dydowiczová, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Role mezibuněčné komunikace v endokrinní disrupci | Theses on a related topic

7.
Fialková, Sandra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Endokrinní disruptory a jejich vliv na plodnost | Theses on a related topic

8.
Fišerová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Instrumentální metody pro stanovení retinoidů ve vzorcích životního prostředí | Theses on a related topic

9.
Jílková, Simona Rozárka maiden name: Kaupová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Environmental Health Sciences / Environmental chemistry and toxicology
Dissertation defense: Endocrine disrupting chemicals in indoor environments | Theses on a related topic

10.
Jonáš, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Ecotoxicology
Dissertation defense: Zebrafish embryo assay and its application in the research of chemical mixtures | Theses on a related topic

11.
Jurasová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Účinky endokrinních disruptorů na in vitro biomarkery epigenetické toxicity | Theses on a related topic

12.
Kizovský, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Látky narušující hormonální rovnováhu v potravinách | Theses on a related topic

13.
Krausová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Leydigovy buňky jako cíl endokrinních disruptorů | Theses on a related topic

14.
Krausová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Testikulární steroidogeneze a vliv environmentálních kontaminantů | Theses on a related topic

15.
Kubincová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Ovlivnění signální dráhy retinoidů a diferenciace buněk xenobiotiky | Theses on a related topic

16.
Langová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Steroidní látky v odpadních vodách – výskyt, metody vzorkování a analytického stanovení | Theses on a related topic

17.
Lukáčová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Induktory diferenciace u osteosarkomů | Theses on a related topic

18.
Musilová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: Nové mechanizmy endokrinní dizrupce - narušení thyroidního a glukokortikoidního systému | Theses on a related topic

19.
Paukovčeková, Silvia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Využití retinoidů při diferenciační terapii malignit | Theses on a related topic

20.
Rafajová, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: Vliv sekundárních metabolitů sinic na formování nervové soustavy obratlovců | Theses on a related topic

21.
Suchánková, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Využití stanovení hladin vitaminu A v klinické praxi | Theses on a related topic

22.
Šulc, Libor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Endokrinně disruptivní potenciál látek spojených s rozvojem vodního květu sinic | Theses on a related topic

23.
Tříska, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: Úloha retinoidů ve vývoji ryb | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Úloha retinoidů ve vývoji ryb | Theses on a related topic

24.
Václavek, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Příprava molekulových imprintů se specifitou k endokrinním disruptorům | Theses on a related topic

25.
Zahradová, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Sinicové neurotoxiny | Theses on a related topic

26.
Adámková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Molekulární mechanismy rezistence k působení retinoidů | Theses on a related topic

27.
Adámková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza exprese kandidátních biomarkerů spojených s rezistencí k retinoidům u buněk neuroblastomu | Theses on a related topic

28.
Bartoňková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Regionální prvky v projektové výuce na 1.st. ZŠ | Theses on a related topic

29.
Basu, Amrita
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Ecotoxicology
Dissertation defense: Modern mammalian in vitro models for toxicological research | Theses on a related topic

30.
Benčaťová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Polyaromatické uhlovodíky v ovzduší bohatém na oxidanty: metodika vzorkování a implikace pro atmosférickou chemii. | Theses on a related topic

31.
Bielská, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Využití metody superkritické fluidní extrakce k extrakci organických polutantů | Theses on a related topic

32.
Blažková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: Dostupné in vitro modely ke studiu testikulární toxicity | Theses on a related topic

33.
Brózman, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Epigenetické mechanizmy toxicity v in vitro modelu dýchací soustavy | Theses on a related topic

34.
Brulík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Extrakce a zkoncentrování PANH metodou SPME | Theses on a related topic

35.
Cambelová, Adriana maiden name: Husárová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Kalibrace a ověřování pasivních vzorkovačů na bázi silikonové gumy pro monitorování emergentních znečišťujících látek ve vnitřním ovzduší | Theses on a related topic

36.
Citovská, Vendula
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: Netradiční učební metody vzdělávání | Theses on a related topic

37.
Čejková, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Master's thesis defence: Methoden im DaF-Unterricht. Ansätze zur Vermittlung einzelner Sprachfertigkeiten | Theses on a related topic

38.
Čtveráčková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Účinky environmentálních polutantů na testikulární buňky | Theses on a related topic

39.
Ďurč, Pavol
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza polycyklických aromatických uhlovodíků ve vzorcích pražené kávy pomocí HPLC s fluorescenční detekcí | Theses on a related topic

40.
Dvořáková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: Degradace polycyklických aromatických uhlovodíků půdními mikroorganismy | Theses on a related topic

41.
Fikarová, Alžběta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Analýza využití alternativních metod péče v multisenzorickém prostředí | Theses on a related topic

42.
Frgala, Tomáš
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Oncology
Dissertation defense: 4-HPR (fenretinide) in Anticancer Treatment: from In Vitro and In Vivo Models to Clinical Studies | Theses on a related topic

43.
Gamboová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in French Language
Master's thesis defence: Metody výuky francouzského jazyka prostřednictvím dramatické výchovy | Theses on a related topic

44.
Hajdů, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava pokusů na zvířatech | Theses on a related topic

45.
Chropeňová, Mária
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Monitoring kvality městského a venkovského ovzduší pomocí borového jehličí. | Theses on a related topic

46.
Chytková, Naďa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Lagrangeovské modelování v rámci studia šíření znečišťujících látek v ovzduší | Theses on a related topic

47.
Jurčíčková, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
Master's thesis defence: Využití metody Total Physical Response v počátečním vyučování ruského jazyka | Theses on a related topic

48.
Kabátková, Markéta maiden name: Richterová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Regulace exprese konexinů v jaterních buňkách prostřednictvím ligandů Ah receptoru | Theses on a related topic

49.
Katovská, Renata
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Role romského asistenta ve vzdělávání na zvláštní škole

50.
Komancová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Vývoj metody vzorkování persistentních organických látek v mikrovrstvě na fázovém rozhraní voda-vzduch | Theses on a related topic