Theses on a related topic (having the same keywords):

monitoring, perzistentni organicke polutanty, polyoxymethylen, kontaminace, pasivni vzorkovani, sediment, biodostupnost, voda, polycyklicke aromaticke uhlovodiky, polydimethylsiloxan

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Minaříková, Michaela maiden name: Belháčová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Měření koncentrace POPs v pórové vodě sedimentů pomocí pasivního vzorkování | Theses on a related topic Display description

2.
Pokladník, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Studium využití pasivních vzrokovačů na bázi silikonové gumy pro vzorky ovzduší | Theses on a related topic

3.
Brulík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defence: Development of Analytical Methods for Study of Azaarenes and Azaarones in Environmental Matrices | Theses on a related topic

4.
Draštíková, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Hodnocení kvality ovzduší v Evropě pomocí sítě pasivního vzorkování MONET Europe. | Theses on a related topic

5.
Draštíková, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Globální distribuce atmosférických organických polutantů | Theses on a related topic

6.
Kutláková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Hodnocení technik extrakce na pevnou fázi (SPME a SBSE) pro stanovení distribuce polyaromatických uhlovodíků ve vodných vzorcích prostředí. | Theses on a related topic

7.
Minaříková, Michaela maiden name: Belháčová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Advanced Master's thesis defence: Pasivní vzorkování v sedimentech pro stanovení koncentrací a dostupnosti organických znečišťujících látek | Theses on a related topic

8.
Valentová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Studium biodostupnosti persistentních organických látek v akvatickém prostředí (voda, sediment) s využitím silikonové vrstvy jako média | Theses on a related topic

9.
Adamcová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Kalibrace a terénní validace pasivních vzorkovacích zařízení pro monitoring nově sledovaných polutantů ve vodách. | Theses on a related topic

10.
Ambrosová, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Distribuce persistentních organických polutantů v profilech lesních půd v závislosti na půdních vlastnostech a podmínkách prostředí | Theses on a related topic

11.
Bošková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Interakce ferrátů s rozpuštěným arzenem | Theses on a related topic

12.
Brunnerová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Vývoj metody pasivního vzorkování POPs v v tkáních měkkýšů/ryb pro odhad vnitřní chemické activity | Theses on a related topic

13.
Cambelová, Adriana maiden name: Husárová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Skríning prioritních znečišťujících látek v povodích řek na Slovensku metodou pasivního vzorkováni | Theses on a related topic

14.
Cambelová, Adriana maiden name: Husárová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Kalibrace a ověřování pasivních vzorkovačů na bázi silikonové gumy pro monitorování emergentních znečišťujících látek ve vnitřním ovzduší | Theses on a related topic

15.
Greéová, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Optimalizace pasivního vzorkovače opatřeného difuzní vrstvou hydrogelu pro monitorování polárních organických znečišťujících látek v povrchových a odpadních vodách | Theses on a related topic

16.
Jálová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defence: Specific mechanisms of action of pollutant mixtures in the environment | Theses on a related topic

17.
Kobližková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defence: Distribution and fate of persistent organic pollutants in aquatic and terrestrial ecosystems | Theses on a related topic

18.
Komancová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Vývoj miniaturního pasivního vzorkovače na bázi polydimethylsiloxanu pro analýzu alkylfosfátů a pižmových látek ve vodním prostředí | Theses on a related topic

19.
Komínková, Kateřina maiden name: Hošková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Určování zdrojů persistentních organických polutantů | Theses on a related topic

20.
Kozáková, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Indikátory pro odhad zdrojů kontaminace prostředí polyaromatickými uhlovodíky

21.
Krupčíková, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Vývoj metody pasivního vzorkování pro monitorování perfluorovaných látek v různých složkách vodního prostředí | Theses on a related topic

22.
Kutláková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Využití techniky SPME při analýze vodných vzorků | Theses on a related topic

23.
Landlová, Linda
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defence: Detailní charakterizace atmosférických částic | Theses on a related topic

24.
Maša, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defence: Identifikace profilu zdrojů kontaminace pomocí moderních matematických metod | Theses on a related topic

25.
Mikeš, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defence: Metody studia distribuce a biokoncentrace POPs v terestrickém prostředí | Theses on a related topic

26.
Prokeš, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defence: Development and characterization of new passive sampling devices for persistent organic pollutants in the aquatic environment | Theses on a related topic

27.
Prokeš, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Advanced Master's thesis defence: Vývoj nových technik pasivního vzorkování perzistentních organických polutantů ve vodním prostředí - kalibrační studie | Theses on a related topic

28.
Romanský, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Úroveň a zdroje difuzní kontaminace lesních půd persistentními organickými polutanty | Theses on a related topic

29.
Řehůřková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defence: Vztahy mezi produkčními podmínkami a obsahem rizikových látek v biouhlech – cesta k designovaní environmentálně a průmyslově atraktivních biouhlů | Theses on a related topic

30.
Skácelová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Osud perzistentních organických látek v prostředí: modelové území Zlínsko | Theses on a related topic

31.
Steček, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Výzkum hladin endokrinních disruptorů a genotoxinů v modelovém vodním ekosystému ovlivněném čistírnou odpadních vod | Theses on a related topic

32.
Svobodová, Julie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defence: Metody analýzy léčiv v environmentálních matricích | Theses on a related topic

33.
Svobodová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Vliv vlastností reálných půd České republiky na přestup perzistentních organických polutantů do žížal | Theses on a related topic

34.
Škopíková, Iveta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Studium parametrů pasivních vzorkovačů pro monitorování polárních organických znečišťujících látek ve vodním prostředí | Theses on a related topic

35.
Škulcová, Lucia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Ecotoxicology
Dissertation defence: Biodostupnost kontaminantů pro půdní organismy | Theses on a related topic

36.
Šmídová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Osud a biodostupnost POPs v artificiálních a reálných půdách | Theses on a related topic

37.
Šudoma, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Environmental Health Sciences / Environmental chemistry and toxicology
Dissertation defence: Moderní nástroje a přístupy pro studium osudu a biodostupnosti pesticidů v půdě a souvisejících složkách životního prostředí | Theses on a related topic

38.
Tomečková, Zora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Biodostupnost a mobilita toxických kovů v půdách a sedimentech | Theses on a related topic

39.
Urík, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defence: Vliv půdních podmínek na sorpci moderních pesticidů. | Theses on a related topic

40.
Urík, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Environmental Health Sciences / Environmental chemistry and toxicology
Dissertation defence: Optimalizace, kalibrace a terénní testování pasivních vzorkovacích zařízení pro monitoring polárních organických látek. | Theses on a related topic

41.
Vaňková, Lenka maiden name: Škrdlíková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defence: Fázové děje na rozhraních atmosféra-voda-prachové čátice | Theses on a related topic

42.
Vykoukalová, Martina maiden name: Krátká
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Globální distribuce organických polutantů ve vodním prostředí | Theses on a related topic

43.
Audy, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Vlastnosti, výskyt a stanovení polybromovaných zpomalovačů hoření v prostředí | Theses on a related topic

44.
Audy, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defence: Legacy and emerging pollutants: their sampling, determination and risk assessment | Theses on a related topic

45.
Bagarová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Videonávody k přírodovědným pokusům a jejich aplikace ve výuce na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

46.
Bánovský, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Studium dynamiky změn ve složení důlních vod zatopeného uranového ložiska Olší-Drahonín | Theses on a related topic

47.
Bára, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Návrh rekultivace v místě likvidované těžební sondy | Theses on a related topic

48.
Bartesová, Ilona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Policie ČR a obecní policie při dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích | Theses on a related topic

49.
Bartoň, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Kontaminace podzemních vod chlorovanými uhlovodíky na lokalitě DKV Břeclav | Theses on a related topic

50.
Bartoš, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Dissertation defence: Studium ekotoxikologických vlastností s využitím screeningových testů genotoxicity | Theses on a related topic