Theses on a related topic (having the same keywords):

mentalna anorexia, body image, telesne sebaponatie, eating disorders, sebasystem, sebaucta, self-system, bulimia nervosa, self-esteem, poruchy prijmu potravy, mentalna bulimia, anorexia nervosa, vedomie vlastnej ucinnosti, self-efficacy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

301.
Otrhálková, Ivana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Uncertainty-identity theory a sebehodnocení: Může vysoké sebehodnocení redukovat vliv nejistoty? | Theses on a related topic Display description

302.
Ovčaří, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Experimentální ověření souvislosti mezi formou zpětné vazby a výkonem pracovníka | Theses on a related topic

303.
Pacholíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Souvislost workoholismu se self-esteemem a narcismem | Theses on a related topic

304.
Papíková, Štěpánka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztah adherence a vybraných osobnostních charakteristik u pacientů s idiopatickými střevními záněty | Theses on a related topic

305.
Pecina, David
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Víra studentů oboru zdravotnické lyceum ve škole Církevní střední zdravotnická škola - Grohova ve vlastní schopnost řešit sebeobrannou situaci | Theses on a related topic

306.
Peštová, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Informovanost pedagogů základních škol o poruchách příjmu potravy | Theses on a related topic

307.
Petrášová, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Psychologické souvislosti illness behaviour | Theses on a related topic

308.
Plevová, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Vliv ekonomického zázemí vysokoškolských studentů na jejich školní úspěšnost | Theses on a related topic

309.
Podhaiská, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Tělesné sebepojetí a vztah k vlastnímu tělu u mladých žen | Theses on a related topic

310.
Podmanická, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Vliv sebehodnocení na copingové strategie a rizikové chování | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vliv sebehodnocení na copingové strategie a rizikové chování | Theses on a related topic

311.
Poláčková, Marcela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Analýza rodinného, partnerského a sexuálního života ve spojitosti se spokojeností s tělem u žen ve věku třiceti a více let | Theses on a related topic

312.
Poláčková, Zdislava
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Work
Bachelor's thesis defense: Sebehodnocení klientů Domu na půli cesty | Theses on a related topic

313.
Polišenská, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Symbolic Function of Food in Contemporary Women's Literature | Theses on a related topic

314.
Pořádek, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Sebepojetí jako zkušenost a přesvědčení | Theses on a related topic

315.
Pospíšilová, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Koncept self-efficacy u asistentů pedagoga | Theses on a related topic

316.
Požárová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Komparace sebehodnocení žáků 2. stupně se specifickými poruchami učení a žáků intaktních | Theses on a related topic

317.
Pražáková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Souvislost self-efficacy s mírou syndromu vyhoření a využíváním duševní hygieny u sociálních pracovníků | Theses on a related topic

318.
Procházková, Dagmar
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Základní formy poruch příjmu potravy a jejich terapie | Theses on a related topic

319.
Procházková, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Sebepojetí a sebehodnocení závodnic ve sportovním aerobiku | Theses on a related topic

320.
Procházková, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Charakteristické rysy onemocnění poruch příjmu potravy, sledované na artefaktech, které vznikly během hospitalizace | Theses on a related topic

321.
Prokešová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Kvalitativní výzkum poruch příjmu potravy | Theses on a related topic

322.
Prokešová, Ludmila
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Mentální anorexie a sport | Theses on a related topic

323.
Prokešová, Sabrina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Social Education Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Poruchy příjmu potravy jako jeden z aspektů sebepoškozování | Theses on a related topic

324.
Průšová, Monika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Analýza vztahů a souvislostí mezi copingovými strategiemi a protektivními osobnostními charakteristikami | Theses on a related topic

325.
Pustinová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Self-efficacy u pracovníků v pomáhajících profesích | Theses on a related topic

326.
Radosová, Jeanne
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Kongruence vysokoškolských studentů posilování míry kongruentního zvládání | Theses on a related topic

327.
Radostová, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Motivace hráček k participaci v MMORPG | Theses on a related topic

328.
Rajsiglová, Adéla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Antisociální chování adolescentů a jeho vztah k rysům osobnosti a k sebehodnocení | Theses on a related topic

329.
Rečka, Karel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Dotazník výšky a váhy | Theses on a related topic

330.
Rejmanová, Anna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv self-esteemu, citové vazby a implicitního vztahového přesvědčení na partnerská očekávání u mladých dospělých | Theses on a related topic

331.
Repka, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Slevové portály v Česku - psychologické aspekty | Theses on a related topic

332.
Riederová, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Self-talk In The Ballroom Dancing | Theses on a related topic

333.
Riedlová, Alena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Občanské sdružení Anabell ( poruchy příjmu potravy ) | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Občanské sdružení Anabell ( poruchy příjmu potravy ) | Theses on a related topic

334.
Richterová, Kamila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vzťah vybraných osobnostných charakteristík a vnímania vlastnej účinnosti k prežívaniu konfliktu práce a rodiny | Theses on a related topic

335.
Romančenková, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Jak vidí sama sebe dívka/žena s anorexií | Theses on a related topic

336.
Růžička, Milan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Učitelova přesvědčení o učitelské profesi | Theses on a related topic

337.
Růžičková, Daniela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Social Work)
Master's thesis defence: Význam myšlenky "oborové kolektivní identity" pro sociální pracovníky v české společnosti | Theses on a related topic

338.
Římánková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Czech Language and Literature, Education
Bachelor's thesis defense: Rodičovská podpora léčby dítěte s mentální anorexií v úplné rodině | Theses on a related topic

339.
Sedláková, Alžběta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Prediktory volby různých copingových strategií u lidí čelících předsudkům | Theses on a related topic

340.
Senichev, Valery
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Postoje zahraničních studentů k českým studentům, depresivita a self-esteem | Theses on a related topic

341.
Severová, Věra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztah mezi vnímaným způsobem výchovy v rodině a sebehodnocením raných adolescentů | Theses on a related topic

342.
Sibylová, Nikola
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Social Work
Bachelor's thesis defense: Poruchy vnímania vlastného tela (súbor rozhovorov a story pre MY Zvolensko-podpolianske noviny) | Theses on a related topic

343.
Sigmundová, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vývoj změny vztahu k vlastnímu tělu u transsexuálů | Theses on a related topic

344.
Sichová, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Psychology
Bachelor's thesis defense: Individuální a situační faktory prožívání flow u hudebníků | Theses on a related topic

345.
Spišková, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Ako lezci prežívajú strach: Analýza strachu a stratégií jeho zvládania pri lezení a v živote pomocou IPA | Theses on a related topic

346.
Stredová, Ilona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Poruchy příjmu potravy žáků na střední škole | Theses on a related topic

347.
Studnička, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Životní odolnost romské a ne-romské části obyvatel sociálně vyloučených lokalit | Theses on a related topic

348.
Sugraňes, Soňa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: Transformation in Motivating Factors at a Basic School | Theses on a related topic

349.
Suchopárová, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years) / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defense: Prevence poruch příjmu potravy a propagace správné výživy: tvorba edukačního materiálu pro základní školy | Theses on a related topic

350.
Szotkowski, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Specifika formální analýzy Tématického apercepčního testu pomocí skórovacího systému SCORS u žen s diagnostikovanou mentální bulimií | Theses on a related topic