Theses on a related topic (having the same keywords):

rozhodne pravo, applicable law, public international law, vyhrada, international treaty, kolizni normy, mezinarodni pravo verejne, reservation, mezinarodni pravo soukrome, mezinarodni smlouva, forum, conflict rules, international private law

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Baše, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní smlouva jako pramen práva Evropské unie | Theses on a related topic Display description

2.
Havlíček, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodné právo v řízení před mezinárodními rozhodci | Theses on a related topic

3.
Hostašová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výhrady k čl. 95 a čl. 96 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží s ohledem na judikatorní praxi | Theses on a related topic

4.
Bursíková, Lenka maiden name: Karbanová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodné právo při využítí elektronického obchodování | Theses on a related topic

5.
Fízeľová, Marika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dědický statut - právo rozhodné pro dědické poměry s přeshraničním prvkem | Theses on a related topic

6.
Ptáčková, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Základní a podpůrné určení rozhodného práva dle ZMPS | Theses on a related topic

7.
Spirová, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Autonomie vůle v soukromém právu s mezinárodním prvkem s akcentem na volbu práva | Theses on a related topic

8.
Šimanská, Denisa
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: International Private Law)
Advanced Master's thesis defence: Mechanismy umožňující odklon od neutrální kolizní metody | Theses on a related topic

9.
Výborová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zajištění závazku v soukromoprávních poměrech s mezinárodním prvkem | Theses on a related topic

10.
Brotan, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní kupní smlouva - interakce unifikovaného hmotného a kolizního práva | Theses on a related topic

11.
Cindemir Molnárová, Nikola maiden name: Molnárová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpojovací klauzule jako projev regionalismu | Theses on a related topic

12.
Dittrichová, Dominika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Řešení sporů mezi státy v mezinárodním právu | Theses on a related topic

13.
Francová, Aneta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Regulace mezinárodní letecké dopravy se zaměřením na odpovědnost leteckých dopravců za zpoždění letů | Theses on a related topic

14.
Holendová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní distributorská smlouva | Theses on a related topic

15.
Jelínek, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní právo soukromé EU a kupní smlouvy s mezinárodním prvkem uzavřené pomocí blockchainové technologie | Theses on a related topic

16.
Jeřábek, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nařízení Řím I - analýza pravidel pro určení obligačního statutu | Theses on a related topic

17.
Klein, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kolizní problematika zajištění mezinárodních obchodních závazků | Theses on a related topic

18.
Kostolanská, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zajištění závazku z pohledu vnitrostátního a kolizního evropského práva | Theses on a related topic

19.
Kulhánková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo státu vykonat diplomatickou ochranu ve prospěch uprchlíka | Theses on a related topic

20.
Kyjovský, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Řád Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a Řád Rozhodčího soudu při MOK v Paříži - komparativní studie | Theses on a related topic

21.
Kyselovská, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Private International Law
Dissertation defence: Elektronizace a její vliv na vybrané segmenty mezinárodního práva soukromého a procesního | Theses on a related topic

22.
Langrová, Iveta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Analýza aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží s ohledem na mezinárodní prvek – praktické dopady | Theses on a related topic

23.
Malejčik, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Voľba práva a jej obmedzenia | Theses on a related topic

24.
Malinowská, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Dědictví nemovitostí s mezinárodním prvkem - vybrané otázky (analýza konkrétního případu) | Theses on a related topic

25.
Maňáková, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní licenční smlouva | Theses on a related topic

26.
Měrka, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kolizní problematika dědických otázek | Theses on a related topic

27.
Nekuda, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní obyčejová normotvorba a vliv judikatury MSD | Theses on a related topic

28.
Pastorková, Mária
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Online B2B zmluvy z pohľadu medzinárodného práva súkromného a procesného | Theses on a related topic

29.
Popp, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Česká republika jako strana mezinárodních smluv v oblasti ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

30.
Přikryl, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výhrada veřejného pořádku jako důvod pro odmítnutí cizího soudního rozhodnutí v režimu Brusel Ibis | Theses on a related topic

31.
Ranič, Radim
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aktuální vývojové trendy evropského mezinárodního práva soukromého | Theses on a related topic

32.
Růžička, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Interpretace a aplikace mezinárodních smluv českými soudy | Theses on a related topic

33.
Řitička, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní smlouva v právu EU | Theses on a related topic

34.
Sedláčková, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Právní regulace cloud computingu | Theses on a related topic

35.
Seknička, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Mezinárodní licenční smlouva | Theses on a related topic

36.
Strya, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Problémy kvalifikace a interpretace v mezinárodním právu soukromém | Theses on a related topic

37.
Šimanská, Denisa
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mechanismy umožňující odchýlení se od neutrálního kolizního řešení | Theses on a related topic

38.
Šindelková, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aplikace výhrad k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží v řízení před rozhodci | Theses on a related topic

39.
Tietz, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Určení mezinárodní příslušnosti soudů ve sporech vyplývajících z porušení práva duševního vlastnictví online | Theses on a related topic

40.
Tománek, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Autonomie vůle a její limity v mezinárodním rozhodčím řízení | Theses on a related topic

41.
Váňová, Kristina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Kritérium obvyklého pobytu v (evropském) mezinárodním právu soukromém | Theses on a related topic

42.
Vlachová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní nástupnictví v oblasti duševního vlastnictví a související kolizní otázky | Theses on a related topic

43.
Volek, Vlastimil
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pohled na suverénní dluh očima mezinárodního práva | Theses on a related topic

44.
Vozarová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kolizní problematika ochrany práv k duševnímu vlastnictví | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Kolizní problematika ochrany práv k duševnímu vlastnictví | Theses on a related topic

45.
Zavřelová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Autonómia vole strán v rodinnom práve s medzinárodným prvkom | Theses on a related topic

46.
Adamíková, Pavlína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Volba práva a její pozice v mezinárodním právu soukromém | Theses on a related topic

47.
Adámková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: Young Adults in the Writings of Sherman Alexie | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Young Adults in the Writings of Sherman Alexie | Theses on a related topic

48.
Andrlík, Rostislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní režim a volba práva u vybraných internetových služeb | Theses on a related topic

49.
Arsovski, Kristijan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele v mezinárodním právu soukromém - srovnání unijní a srbské úpravy | Theses on a related topic

50.
Bednář, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Theory of Law)
Advanced Master's thesis defence: Anamnesis: Paměť materiálního pramene mezinárodního práva v dílech Rafaela Domingo a Antônio Augusto Cançado Trindade | Theses on a related topic