Theses on a related topic (having the same keywords):

drahanska vrchovina, stare mapy, vyuziti zeme, collaborative planning, pozorice. cultural landscape, drahanska highlands, vyskov gate, komunitni planovani, old maps, vyskovska brana, significant landscape components, pozorice., kulturni krajina, vyznamne krajinne prvky, land use

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Trávníček, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Advanced Master's thesis defense: Vývoj kulturní krajiny v zázemí Brna: případová studie formování managementu VKP Poustka
Advanced Master's thesis defense: Vývoj kulturní krajiny v zázemí Brna: případová studie formování managementu VKP Poustka | Theses on a related topic Display description

2.
Bártová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Časové změny v základních druzích povrchů a jejich potenciální vliv na formování městského klimatu v Brně a okolí | Theses on a related topic

3.
Prymšová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Applied Geography
Master's thesis defence: Analýza vývoje krajinné struktury okolí Boskovic | Theses on a related topic

4.
Vavřinová, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Změny využívání krajiny modelového území Novohradských hor | Theses on a related topic

5.
Lang, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Vývoj využití země povodí Svratky a Svitavy | Theses on a related topic

6.
Lunda, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Staré mapy jako zdroj tematických informací | Theses on a related topic

7.
Marková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Vývoj kulturní krajiny v povodích Rokytenky a Hvězdné | Theses on a related topic

8.
Neničková, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Bachelor's thesis defense: Staré mapy jako podklad pro etnografický výzkum | Theses on a related topic

9.
Oprchal, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Bachelor's thesis defense: Detekce změn landuse dolního toku řeky Moravy na sérii družicových snímků | Theses on a related topic

10.
Oprchal, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Změny v průběhu koryta části toku řeky Svratky a jejich vliv na proces odtoku vody z povodí | Theses on a related topic

11.
Smigová, Kamila maiden name: Němcová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Z historie obce Kotvrdovice | Theses on a related topic

12.
Symerská, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Geography / Applied Geography and Geoinformatics (combination/specialization: Geoinformatics and Sustainable Development)
Bachelor's thesis defense: Mapování změn ve využití země vybraného území a jejich kvantifikace | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Mapování změn ve využití země vybraného území a jejich kvantifikace | Theses on a related topic

13.
Škrottová, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Geography / Geoinformatics and Sustainable Development
Bachelor's thesis defense: Změny krajinné struktury modelového území Hovězí. | Theses on a related topic

14.
Trávníček, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography, Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Master's thesis defence: Vývoj krajiny jižního svahu Drahanské vrchoviny | Theses on a related topic

15.
Vaculík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Digitalizace, kartografická analýza a zpřístupnění vybraných map mapové sbírky Geografického ústavu MU | Theses on a related topic

16.
Valík, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Vývoj urbánně-rurální krajiny Moravských Budějovic | Theses on a related topic

17.
Vrbík, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geography (4-years) / Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing
Dissertation defense: Koncept neokartografie ve studiu starých map | Theses on a related topic

18.
Bernt, Karel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Postoje představitelů vybraného města k zavedení preventivních opatření u Romů žijících ve vyloučených lokalitách. | Theses on a related topic

19.
Brtníková, Kristina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Přírodní poměry a květena území východně od Brna | Theses on a related topic

20.
Brtníková, Kristina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Květena území východně od Brna | Theses on a related topic

21.
Cigoš, Miloslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Master's thesis defence: Dopady společné zemědělské politiky na stav a možný rozvoj zemědělství a venkova na území SO ORP Uherské Hradiště | Theses on a related topic

22.
Čopjaková, Renata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology / Geological Sciences
Dissertation defense: Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvrství | Theses on a related topic

23.
Dobiáš, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Proměny přírodní krajiny povodí horní Doubravy | Theses on a related topic

24.
Dudová, Lydie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Botany
Dissertation defense: Vegetation history of the Jeseníky Mts on local and regional scale | Theses on a related topic

25.
Dvořák, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geography (4-years) / Physical Geography
Dissertation defense: Změny ve využívání krajiny povodí dolní Jihlavy | Theses on a related topic

26.
Dvořáková, Daniela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Social Policy and Social Work, Sociology
Bachelor's thesis defense: Senioři v procesu komunitního plánování sociálních služeb v Brně | Theses on a related topic

27.
Fialová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Krajinná studie vybraného území Znojemska | Theses on a related topic

28.
Fialová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Rozvoj suburbánního lemu města Znojma - fyzickogeografická studie | Theses on a related topic

29.
Fleischmannová, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Zapojení zadavatelů do procesu komunitního plánování sociálních služeb | Theses on a related topic

30.
Galda, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Mokřadní vegetace Drahanské vrchoviny | Theses on a related topic

31.
Gottvald, Jakub
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Čtení v krajině Drahanské vrchoviny - pracovní listy | Theses on a related topic

32.
Hasoňová, Marie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě | Theses on a related topic

33.
Havelka, Vlastimil
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Změny ve využití území ČR v letech 1993-2014 | Theses on a related topic

34.
Hedbávná, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Přírodní poměry v údolí Malé Hané a možnosti jejich využití pro výuku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Přírodní poměry v údolí Malé Hané a možnosti jejich využití pro výuku | Theses on a related topic

35.
Homolová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Studium změn v krajině v oblasti Novomlýnských nádrží metodami DPZ

36.
Horáková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Změny krajinné struktury vybraného území. | Theses on a related topic

37.
Horáková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Modelové území v povodí Rokytné - krajinněekologická studie | Theses on a related topic

38.
Hordějčuk, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Krajinná struktura modelového území v povodí Třebovky | Theses on a related topic

39.
Hůlka, Boris
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Geography / Geoinformatics and Regional Development
Bachelor's thesis defense: Lipensko - proměny kulturní krajiny | Theses on a related topic

40.
Imider, Elena maiden name: Skřivánková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Komunitní plánování sociálních služeb v kontextu práce s Romy v Brně | Theses on a related topic

41.
Janečka, Josef
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Větrné mlynářství na Drahanské vrchovině | Theses on a related topic

42.
Jánová, Halka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov | Theses on a related topic

43.
Javora, Marek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities (3-years) / Environmental Humanities
Master's thesis defence: Perspektivy včelařství v mikroregionu Drahanská vrchovina | Theses on a related topic

44.
Josefíková, Michaela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Analýza efektivnosti a financování sociálních služeb v Uherském Brodě | Theses on a related topic

45.
Jurečková, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Oblasti krajinného rázu ve Zlínském kraji | Theses on a related topic

46.
Kabourek, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Vývoj krajinné struktury Fojtovic a okolí | Theses on a related topic

47.
Kabourek, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Vývoj krajinné struktury hornické oblasti východního Krušnohoří | Theses on a related topic

48.
Kalandrová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defense: Mentální a kognitivní mapy v geografii | Theses on a related topic

49.
Kasalová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography / Geography and Cartography (combination/specialization: Cartography and Geoinformatics)
Bachelor's thesis defense: Přelouč a okolí na starých mapách

50.
Klusák, Václav
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Rozšíření knihovny GDAL o podporu Zoomify dlaždic | Theses on a related topic