Theses on a related topic (having the same keywords):

pravni principy, nalez, soudcovske pravo, psane pravo, usneseni, smluvni pravo, judikatura, nejvyssi spravni soud., prameny prava, obycejove pravo, doktrinalni publikace, soudni precedens, ustavni soud

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

201.
Mikušová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zásada subsidiarity a proporcionality v soutěžním právu Evropské unie | Theses on a related topic Display description

202.
Moťková, Dominika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předběžné opatření: vývoj v rozhodovací praxi Mezinárodního soudního dvora | Theses on a related topic

203.
Mravcová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Jednání podnikatele v judikatuře českých soudů | Theses on a related topic

204.
Mrázková, Ivona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ukončení pracovního poměru | Theses on a related topic

205.
Musilová, Helena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology / Gender Studies, Psychology
Bachelor's thesis defense: Genderová analýza pracovněprávní judikatury České republiky spojené se zákazem diskriminace a s rovným zacházením | Theses on a related topic

206.
Nantl, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Usnesení valné hromady v akciové společnosti

207.
Náplava, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Místní regulace konzumace alkoholu | Theses on a related topic

208.
Navrátil, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku | Theses on a related topic

209.
Nečasová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Náhrada škody v obchodněprávní judikatuře českých soudů ve srovnání se zahraničím | Theses on a related topic

210.
Němčák, Vítězslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Constitutional Law and Theory of State
Dissertation defense: Politické limity kontroly norem prováděné ústavními soudy | Theses on a related topic

211.
Němec, Lukas
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Podjatost soudců | Theses on a related topic

212.
Nemeškalová Rosinová, Alžbeta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Regulace nápadu ústavních stížností ve státech V4 | Theses on a related topic

213.
Nováček, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudobá rozhodovací praxe německých soudů ve věcech nekalé soutěže | Theses on a related topic

214.
Novák, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Problematika tzv. nezměnitelných a nezrušitelných ustanovení v ústavách | Theses on a related topic

215.
Nováková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defense: Okamžik zahájení trestního stíhání a jeho důsledky pro trestní řízení | Theses on a related topic

216.
Novotná, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Aktuální problémy důchodů v judikatuře české a judikatuře Soudního dvora Evropské unie | Theses on a related topic

217.
Novotný, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Judikatura k nekalé soutěži v EU a v ČR | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Judikatura k nekalé soutěži v EU a v ČR | Theses on a related topic

218.
Ohlídal, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Judikatura Soudního dvora v oblasti DPH | Theses on a related topic

219.
Ochmannová, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výklad právních úkonů pohledem obchodněprávní teorie a judikatury | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Výklad právních úkonů pohledem obchodněprávní teorie a judikatury | Theses on a related topic

220.
Ondrúšek, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zajištění osob a věcí dle trestního řádu | Theses on a related topic

221.
Orálek, František
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vliv štrasburské judikatury na rodinné právo | Theses on a related topic

222.
Osuská, Dominika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na spravedlivý proces v soudní judikatuře | Theses on a related topic

223.
Oškerová, Veronika maiden name: Hulová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Judikatura Soudního dvora o hrazení zdravotních služeb jako cesta ke standardizaci zdravotnictví členských států | Theses on a related topic

224.
Pavelcová, Romana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Řízení o přestupcích se zaměřením na problematiku řešení přestupků v silniční dopravě Policií ČR | Theses on a related topic

225.
Pavlorková, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Teleologický výklad práva v rozhodnutích soudů | Theses on a related topic

226.
Pawlasová, Dorota
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavní soudnictví v Polsku a České republice v komparativním pohledu | Theses on a related topic

227.
Pawliková, Klára maiden name: Matěnová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Constitutional Law and Theory of State)
Advanced Master's thesis defense: Lustrační opatření ve vybraných státech střední a východní Evropy s přihlédnutím k judikatuře ESLP | Theses on a related topic

228.
Pecháček, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Rozhodnutí v trestním řízení | Theses on a related topic

229.
Pechman, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Proces unifikace závazkového práva

230.
Pelechová, Judita
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Objektivní a subjektivní aspekt spravedlnosti v právu | Theses on a related topic

231.
Perekstová, Dominika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Právní aspekty uměleckých zásahů do veřejného prostoru | Theses on a related topic

232.
Peřina, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Zadržení pachatele před a po přistoupení ČR k Schengenské prováděcí úmluvě | Theses on a related topic

233.
Pešlová, Bronislava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Dávky státní sociální podpory – rodičovské příspěvky vyplácené v České republice | Theses on a related topic

234.
Petrželková, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Správní rozhodnutí v režimu nového správního řádu | Theses on a related topic

235.
Piškulová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kritická analýza úpravy stanovení ceny nemovitosti a její vliv na provedení exekuce | Theses on a related topic

236.
Pittermannová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zákaz diskriminace sexuálních menšin v České republice | Theses on a related topic

237.
Pokorná, Ilona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavněprávní aspekty odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu v trestním řízení | Theses on a related topic

238.
Pomykal, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy | Theses on a related topic

239.
Poráč, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klamavá a srovnávací reklama v rozhodovací praxi českých a evropských soudů | Theses on a related topic

240.
Poštulka, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vyšší moc jako liberační důvod v obchodních vztazích | Theses on a related topic

241.
Procházka, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo k obchodnímu tajemství podnikatele a jeho ochrana | Theses on a related topic

242.
Prokhorchuk, Vasyl
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodnutí Soudního dvora EU - druhy, povaha a účinky | Theses on a related topic

243.
Prudilová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zvláštní oprávnění Veřejného ochránce práv | Theses on a related topic

244.
Příhoda, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pojem a účinky změny vnějších okolností v tuzemské a zahraniční rozhodovací praxi | Theses on a related topic

245.
Přichystal, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Kvalifikační předpoklady při zadávání veřejných zakázek v rozhodovací praxi | Theses on a related topic

246.
Ptáček, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Angloamerický právní systém | Theses on a related topic

247.
Pukančíková, Ladislava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zastoupení obchodní korporace při právním jednání (rozbor judikatury) | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Zastoupení obchodní korporace při právním jednání (rozbor judikatury) | Theses on a related topic

248.
Pukl, Radovan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Územní plán a místní referendum | Theses on a related topic

249.
Pukl, Rostislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Interpretace práva a právní argumentace v soudní praxi
Advanced Master's thesis defense: Interpretace práva a právní argumentace v soudní praxi | Theses on a related topic

250.
Pustějovský, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Skutečná škoda a ušlý zisk v české a zahraniční judikatuře | Theses on a related topic