Theses on a related topic (having the same keywords):

pravni principy, nalez, soudcovske pravo, psane pravo, usneseni, smluvni pravo, judikatura, nejvyssi spravni soud., prameny prava, obycejove pravo, doktrinalni publikace, soudni precedens, ustavni soud

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

301.
Špottová, Kristina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Law of the European Union)
Advanced Master's thesis defense: Sága slovenských důchodů z pohledu konceptu evropeizace | Theses on a related topic Display description

302.
Šrůtková, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vztah Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu | Theses on a related topic

303.
Šrůtková, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Vztah Ústavního soudu k Nejvyššímu správnímu soudu a ke speávnímu soudnictví , zejména v otaázkách procesních | Theses on a related topic

304.
Štroblová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Vyšší moc a její vlivy na smluvní právo | Theses on a related topic

305.
Štrof, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aktuální tendence v české judikatuře a literatuře z práva proti nekalé soutěži | Theses on a related topic

306.
Šula, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Osobnost soudce a mezisoudcovské vztahy jako faktor ovlivňující rozhodování Ústavního soudu | Theses on a related topic

307.
Šuma, Radek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana základních lidských práv v řízení před Ústavním soudem | Theses on a related topic

308.
Šupej, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Doktrína acte clair | Theses on a related topic

309.
Takácsová, Viktória
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na spravedlivý proces v trestním řízení v judikatuře českých soudů | Theses on a related topic

310.
Talácková, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pojetí trestného činu v judikatuře českých soudů | Theses on a related topic

311.
Tejnorová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Osobnostní práva a jejich ochrana ve světle aktuální soudní judikatury | Theses on a related topic

312.
Tenorová, Eliška
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Nová judikatura k obecně závazným vyhláškám obcí | Theses on a related topic

313.
Tihelková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Česká judikatura v právu proti nekalé soutěži v letech 2001 - 2004

314.
Tobolová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti a nemajetková újma v české judikatuře | Theses on a related topic

315.
Trávníček, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní formalismus | Theses on a related topic

316.
Trávníčková, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Umístění v zařízení sociálních služeb bez souhlasu klienta | Theses on a related topic

317.
Tucoglidis, Georgios
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Specifika řízení před finančním arbitrem | Theses on a related topic

318.
Tulinský, Patrik
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zánik závazku jinak než splněním v naší judikatuře a v evropském „soft law“ a hodnocení úpravy v novém Občanském zákoníku z praktického hlediska | Theses on a related topic

319.
Tvrdá, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo jako systém tváří v tvář organizovanému zločinu | Theses on a related topic

320.
Urbanová, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na rodinný život v judikatuře ESLP | Theses on a related topic

321.
Vachalová, Jarmila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rámcová legislativa Evropské unie | Theses on a related topic

322.
Valach, Radek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudcovská tvorba práva a precedent | Theses on a related topic

323.
Váňa, Vít
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správní uvážení při ukládání správních sankcí

324.
Vaňurová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Jednání podnikatele pohledem judikatury | Theses on a related topic

325.
Vardanová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Diskriminace na trhu práce | Theses on a related topic

326.
Vargic, Mikuláš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Otázka písemnosti rozhodčí smlouvy z pohledu judikatury | Theses on a related topic

327.
Vašát, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Revize rozšíření slimáčků rodu Deroceras na území České republiky | Theses on a related topic

328.
Vašek, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudcovské dotváření práva | Theses on a related topic

329.
Vávrová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana kulturních památek v české judikatuře | Theses on a related topic

330.
Vavrušová, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Délka trvání vazby jako ústavněprávní problém | Theses on a related topic

331.
Venzara, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Řízení podle části páté OSŘ

332.
Vlčková, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Historical Sciences / Ancient History, History
Bachelor's thesis defense: Šlechtičny u moravského zemského soudu v pozdním středověku. | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Šlechtičny u moravského zemského soudu v pozdním středověku. | Theses on a related topic

333.
Vlčková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výklad právních úkonů pohledem obchodněprávní teorie a judikatury | Theses on a related topic

334.
Vojáčková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Princip legitimního očekávání v rozhodování veřejné správy a v soudním přezkoumání | Theses on a related topic

335.
Vokřálová, Zuzana maiden name: Drobáňová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Institut přednosti práva EU. Jeho povaha a meze vyplývající z ústavní praxe členských států | Theses on a related topic

336.
Vokurka, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Neúměrné zkrácení a lichva podle nového občanského zákoníku | Theses on a related topic

337.
Vomáčka, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Čas jako právní skutečnost | Theses on a related topic

338.
Votava, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti - normy a limity jejich aplikace | Theses on a related topic

339.
Vuongová, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudobá rozhodovací praxe slovenských soudů ve věcech nekalé soutěže | Theses on a related topic

340.
Vyhnánek, Ladislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Constitutional Law and Theory of State
Dissertation defense: Komparativní analýza konfliktu mezi veřejným zájmem a ústavně zaručeným subjektivním právem v judikatuře nejvyšších a ústavních soudů | Theses on a related topic

341.
Wolff, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava obchodního tajemství | Theses on a related topic

342.
Wollný, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zahájení trestního stíhání | Theses on a related topic

343.
Zabloudilová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přípustnost dovolání ve srovnávací perspektivě | Theses on a related topic

344.
Zapletal, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Normativní správní akty | Theses on a related topic

345.
Zatloukal, Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Legislativní přílepky v nálezech Ústavního soudu | Theses on a related topic

346.
Závadský, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Role českých obecných soudů v kontrole ústavnosti zákonů | Theses on a related topic

347.
Zdražilová, Kamila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Majetek obcí v právní úpravě, vnitřních předpisech a judikatuře | Theses on a related topic

348.
Zezulák, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business, Law and Business
Bachelor's thesis defense: Analýza rozdílů v úpravě kupní smlouvy podle ObchZ a podle NOZ | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Analýza rozdílů v úpravě kupní smlouvy podle ObchZ a podle NOZ | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Analýza rozdílů v úpravě kupní smlouvy podle ObchZ a podle NOZ | Theses on a related topic

349.
Zýbalová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Záznam do katastru nemovitostí z pohledu platné právní úpravy a judikatury | Theses on a related topic

350.
Žáček, Trevor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Derogace jako právní problém | Theses on a related topic