Theses on a related topic (having the same keywords):

ostatni kamenna industrie, other stone industry, the zeletavka drainage area microregion, neolithic, brousena kamenna industrie, polished stone industry, eneolithic, mikroregion povodi reky zeletavky, neolit, eneolit

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Trampota, František
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Lengyelské osídlení Střelické kotliny na Brněnsku | Theses on a related topic Display description

2.
Válek, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, History
Master's thesis defence: Osídlení Hlubokých Mašůvek kulturou s moravskou malovanou keramikou z poválečných výzkumů (1947-1950) | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Středověká kolonizace Veselska | Theses on a related topic

3.
Hanák, Aleš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Pravěké a protohistorické lokality na katastru obce Smržice, okr. Prostějov | Theses on a related topic

4.
Malíšková, Johana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, History
Bachelor's thesis defense: Keramické pokličky lengyelské kultury. | Theses on a related topic

5.
Svobodová, Eliška
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Rituální význam zvířat v době kamenné | Theses on a related topic

6.
Tóth, Peter
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Pohronie v neolite a eneolite | Theses on a related topic

7.
Trnová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Suroviny broušených kamenných artefaktů a jejich polotovarů z neolitického sídliště v Brně-Holáskách | Theses on a related topic

8.
Wertich, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Charakteristika a rozlišení kulmských hornin používaných v eneolitu na Opavsku, Krnovsku a v Hlinsku u Lipníku nad Bečvou | Theses on a related topic

9.
Březovský, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Suroviny ostatní kamenné industrie z neolitického sídliště v Brně-Holáskách | Theses on a related topic

10.
Pajdla, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, Prehistoric Archaeology of Near East
Bachelor's thesis defense: Broušená kamenná industrie z neolitického sídliště v Popůvkách, okr. Brno-venkov | Theses on a related topic

11.
Pajdla, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Analýza broušené kamenné industrie kultury s lineární keramikou | Theses on a related topic

12.
Bastlová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Ozdoby a šperky v pravěku I | Theses on a related topic

13.
Čerevková, Alžběta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Osídlení kultur s lineární a moravskou malovanou keramikou v Malhostovicích-Nuzířově v polohách "Nivy", "Rybníčky" a "Za humny" | Theses on a related topic

14.
Čerevková, Alžběta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Sídliště kultury s lineární keramikou v Žádovicích (okr. Hodonín) | Theses on a related topic

15.
Hájek, Zdeněk
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Osada kultury s lineární keramikou a moravskou malovanou keramikou v Chornici | Theses on a related topic

16.
Hanák, Aleš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Struktura osídlení Prostějovské kotliny v období eneolitu | Theses on a related topic

17.
Hložek, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Multidisciplinární technologická analýza neolitické keramiky. | Theses on a related topic

18.
Charvát, Aleš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Směna v neolitu střední Evropy (příspěvek k problematice) | Theses on a related topic

19.
Jiříková, Petra maiden name: Rebrošová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Velatice. Ohrazené sídliště kultury s lineární keramikou ve východní části Brněnska | Theses on a related topic

20.
Krollová, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Sídliště kultury s lineární keramikou v Kravařích-Koutech (okr. Opava) | Theses on a related topic

21.
Langrová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Moravská malovaná keramika ze sídliště Bořitov - Býkovky | Theses on a related topic

22.
Lukšíková, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Archeobotanika lokality Těšetice-Kyjovice "Sutny". Makrozbytková analýza pravěkých objektů ze sezón 2005 - 2009 | Theses on a related topic

23.
Malíšková, Johana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Vývoj kultury s lineární keramikou v mikroregionu povodí řeky Dřevnice | Theses on a related topic

24.
Matoušek, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Prostorová analýza koncentraci na lokalitě Těšetice-Kyjovice, poloha Sutny | Theses on a related topic

25.
Mikulík, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defense: Učitelé v Předmostí - Vlastivědná činnost a historie školní archeologické sbírky | Theses on a related topic

26.
Miškolciová, Lucia
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Prehistoric Archaeology of Near East
Master's thesis defence: Coiling basketry evidence from the Late Neolithic Tell Arbid Abyad | Theses on a related topic

27.
Mrázek, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Paleozoické horniny Prostějovska jako suroviny kamenných artefaktů v pravěku | Theses on a related topic

28.
Novotný, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Archaeology, Geology combined with Archaeology
Bachelor's thesis defense: Petroarcheologické určení kamenných štípaných artefaktů z příkopu rondelu v Těšeticích-Kyjovicích | Theses on a related topic

29.
Osvaldová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Kanibalismus a jeho výskyt na území dnešního Česka a Slovenska | Theses on a related topic

30.
Pavelek, Václav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Výšinné sídliště "Na Hrádku" u Lhánic a "Skřipina" u Mohelna na jihozápadní Moravě | Theses on a related topic

31.
Petřík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Archaeology, Geology combined with Archaeology
Master's thesis defence: Petroarcheologický výzkum tzv. ostatní kamenné industrie z Tellu Arbid Abyad v Sýrii | Theses on a related topic

32.
Sahulová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Pes v antropologickém kontextu mladého pravěku | Theses on a related topic

33.
Sarvašová, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Výzkum laktázové perzistence u historických populací | Theses on a related topic

34.
Sedláčková, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Konstrukční prvky nadzemních kůlových staveb na sídlišti kultury s lineární keramikou ve Vedrovicích "Široká u lesa"

35.
Šmarda, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Nové lokality s moravskou malovanou keramikou na jižním okraji Chřibů | Theses on a related topic

36.
Švédová, Jarmila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Broušená kamenná industrie a ostatní kamenná industrie ze sídliště s Lnk ve Vedrovicích

37.
Tomanová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Provenience metabazitových broušených nástrojů z jeskyně na Turoldu v Mikulově | Theses on a related topic

38.
Tóth, Peter
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Poiplie v mladšej dobe kamennej | Theses on a related topic

39.
Vašinová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Vyhodnocení keramického materiálu severního a jižního vstupu rondelu na lokalitě Těšetice-Kyjovice – Sutny | Theses on a related topic

40.
Vokáč, Milan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Dissertation defense: Broušená a ostatní kamenná industrie z neolitu a eneolitu na jižní Moravě se zvláštním zřetelem na lokalitu Těšetice-Kyjovice | Theses on a related topic

41.
Vostrovská, Ivana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Těšetice-Kyjovice – komunitní areál prvních zemědělců | Theses on a related topic

42.
Vyhňák, Pavel
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in History
Advanced Master's thesis defense: Příspěvek k nejstarší historii jihomoravského vinohradnictví a možnostem jejího využití ve výuce dějepisu | Theses on a related topic

43.
Wertich, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Kulmské horniny z okolí Holasovic u Opavy jako potenciální zdroj pravěkých broušených artefaktů | Theses on a related topic

44.
Zelená, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Neolitické osídlení horního Polabí | Theses on a related topic

45.
Frýbová, Pavlína maiden name: Valová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Archaeology, Geology combined with Archaeology
Bachelor's thesis defense: Geologické a petrografické výzkumy na neolitickém sídlišti Těšetice-Kyjovice u Znojma se zřetelem na kvartérní sedimenty | Theses on a related topic

46.
Frýbová, Pavlína maiden name: Valová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: geologický a petrografický výzkum na neolitickém sídlišti Těšetice-Kyjovice se zřetelem na kvartérní sedimenty | Theses on a related topic

47.
Hanzelková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Prehistoric Archaeology of Near East
Bachelor's thesis defense: Strainers: Observations on a Distinct Type of Neolithic and Chalcolithic pottery in the Khabur Valley (Northeastern Syria) | Theses on a related topic

48.
Havlíček, Filip
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Sociology (4-years) / Environmental Humanities
Dissertation defense: Waste as an anthropological constant: History of waste management in Europe from the Paleolithic to the Middle Ages | Theses on a related topic
Dissertation defense: Waste as an anthropological constant: History of waste management in Europe from the Paleolithic to the Middle Ages | Theses on a related topic

49.
Jungerová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Metody výzkumu migrací historických populací na základě jejich kosterních pozůstatků | Theses on a related topic

50.
Juranová, Nina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Nefrity Švýcarska a jejich využívání v pravěku | Theses on a related topic