CS

Theses on the Same Topic

Theses on a related topic (having the same keywords):

aquatic environment, chemical composition of water, chlornan sodny, chemicke slozeni vody corrosion, temperature, vodni prostredi, zinek, teplota, water pipes, zinc, koroze, iron, zelezo, vodovodni potrubi, sodium hypochlorite

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Puczok, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemie interakcí železa a zinku v podmínkách povrchových vod | Theses on a related topic Display description

2.
Pěchová, Marie maiden name: Pavlicová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Zapomenutá entomofagie | Theses on a related topic

3.
Říhová, Kamila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Úloha těžkých kovů, zejména mědi, zinku a železa, v aktivitě signálních drah deregulovaných v průběhu maligní transformace | Theses on a related topic

4.
Beránková, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Konzervování kovového artefaktu | Theses on a related topic

5.
Fajkošová, Lea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium kondenzační koroze ve vybraných jeskyních Moravského krasu | Theses on a related topic

6.
Fajkošová, Lea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Kondenzační koroze v Amatérské jeskyni (Moravský kras) | Theses on a related topic

7.
Komínková, Nikol maiden name: Majerová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Technologie povrchových úprav kovových materiálů proti korozi | Theses on a related topic

8.
Kubcová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Konzervace depotu železných předmětů z Černé Hory | Theses on a related topic

9.
Spoustová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Konzervace vybraných železných předmětů z archeologického výzkumu v Brně - Vídeňské ulici | Theses on a related topic

10.
Adam, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Advanced Master's thesis defense: Využití peptid-kov a protein-kov interakcí pro navržení biosensoru těžkých kovů | Theses on a related topic

11.
Bánovský, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Odvození stabilitních diagramů pro ferráty | Theses on a related topic

12.
Bánovský, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Studium dynamiky změn ve složení důlních vod zatopeného uranového ložiska Olší-Drahonín | Theses on a related topic

13.
Baráková, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Plant Physiology)
Master's thesis defence: Růstová odezva Matricaria recutita na společné působení kadmia a zinku | Theses on a related topic

14.
Bárta, Patrick
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Rekonzervace železného tesáku | Theses on a related topic

15.
Bárta, Patrick
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Master's thesis defence: Průzkum a konzervace železného meče s fixací korozních produktů a organických fragmentů | Theses on a related topic

16.
Barvíková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydrogeologické poměry lokality Kraví hora | Theses on a related topic

17.
Buřival, Zbyněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Bachelor's thesis defense: Dynamika oxidačně-redukčních reakcí železa a sekvenční vznik nerozpustných hydroxidů

18.
Buřival, Zbyněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Dynamika oxidačně-redukčních reakcí železa a sekvenční vznik nerozpustných hydroxidů | Theses on a related topic

19.
Čech, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Plasma Physics
Dissertation defense: Studium vlivu vnějších podmínek na vlastnosti difúzního koplanárního povrchového bariérového výboje | Theses on a related topic

20.
Černý, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Identifikace a charakterizace proteinů regulovaných rostlinnými hormony cytokininy | Theses on a related topic

21.
David, Bohumil
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Condensed Matter Physics
Dissertation defense: Povrchově pasivované nanočástice železa | Theses on a related topic

22.
Domčíková, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Výpovědní hodnota biochemických markerů železa, feritinu, transferinu, folátu a vitamínu B12 pro diagnostiku a monitorování anémií | Theses on a related topic

23.
Fabrik, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: VYUŽITÍ METALOTHIONEINU JAKO POTENCIÁLNÍHO NÁDOROVÉHO MARKERU | Theses on a related topic

24.
Foret, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Řízení mikroklimatických podmínek během uložení a vystavování kovových artefaktů | Theses on a related topic

25.
Frankl, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Metody atomové spektroskopie ve výuce analytické chemie | Theses on a related topic

26.
Gavendová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Pasivace a korozní ochrana kovových materiálů | Theses on a related topic

27.
Greéová, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Optimalizace pasivního vzorkovače opatřeného difuzní vrstvou hydrogelu pro monitorování polárních organických znečišťujících látek v povrchových a odpadních vodách | Theses on a related topic

28.
Hammerová, Jindřiška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Pseudomonas putida - růst a produkce metalothioneinu v přítomnosti těžkých kovů | Theses on a related topic

29.
Havranová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Anémie z nedostatku železa u dospívajících dívek | Theses on a related topic

30.
Hloušková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Úloha mezidruhové kompetice v termální adaptaci | Theses on a related topic

31.
Horníček, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium antropogenních toků CO2 v Císařské jeskyni (Moravský kras) | Theses on a related topic

32.
Hořínek, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Úroveň a zdroje difuzní kontaminace lesních půd rizikovými prvky | Theses on a related topic

33.
Husárová, Adriana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Skríning prioritních znečišťujících látek v povodích řek na Slovensku metodou pasivního vzorkováni | Theses on a related topic

34.
Hvorecká, Eva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Biochemické markery u sportovců pohledem nutričního terapeuta | Theses on a related topic

35.
Chvátalová, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Medical Chemistry and Biochemistry
Dissertation defense: Studium antiradikálové aktivity fenolových kyselin a jejich vlivu na redoxní stav železa a mědi | Theses on a related topic

36.
Jálová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Specific mechanisms of action of pollutant mixtures in the environment | Theses on a related topic

37.
Jelínková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Bioanalyst - Specialist in Laboratory Methods
Master's thesis defence: Analýza vybraných markerů u spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku | Theses on a related topic

38.
Jeremias, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Chemistry / Inorganic Chemistry
Advanced Master's thesis defense: Koordinační sloučeniny zinku a kadmia s 1,1-dithioláty a N-donorovými ligandy | Theses on a related topic

39.
Kadlec, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Kolísání maximálních a minimálních teplot vzduchu v ČR v období 1961 - 2000

40.
Kafková, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Dermatovenerology (4-years) / Dermatovenerology
Dissertation defense: Hematologické a biochemické parametry u některých typů alopecií | Theses on a related topic

41.
Klímová Hřívová, Dana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Zoology and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Životní strategie a vývoj plazivek (Copepoda: Harpacticoida): studie modelového druhu z čel. Canthocamptidae | Theses on a related topic

42.
Kopperová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Vliv speleoterapie na zimování netopýrů v Císařské jeskyni | Theses on a related topic

43.
Kráľová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Anémia z nedostatku železa u dojčiat a batoliat | Theses on a related topic

44.
Kratochvílová, Monika maiden name: Holubová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza vybraných proteinů regulujících apoptózu u karcinomu prostaty. | Theses on a related topic

45.
Křivánková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Všeobecný směr)
Master's thesis defence: Měření fyzikálních veličin na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

46.
Kudělková, Monika maiden name: Žihlová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Růst a množení mikroorganizmů v přítomnosti azo barviv | Theses on a related topic

47.
Kvapil, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Dynamika půdního CO2 | Theses on a related topic

48.
Latner, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Bachelor's thesis defense: Termodynamika kolem nás | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Termodynamika kolem nás | Theses on a related topic

49.
Linhartová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Structural Chemistry
Master's thesis defence: Strukturní analýza proteinu ZCCHC9 pomocí NMR spektroskopie | Theses on a related topic

50.
Lorenc, Roman
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in History, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Master's thesis defence: Vzduchoplavba a její význam pro výzkum atmosféry | Theses on a related topic