Theses on a related topic (having the same keywords):

zamenitelnost, klamavost, deceptiveness, novy obcansky zakonik, interchangeability, judikatura, new civil codex, obchodni firma, business name, jurisprudence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Lisický, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Zaměnitelné obchodní firmy - praktické příklady | Theses on a related topic Display description

2.
Blaha, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Zaměnitelnost obchodní firmy v judikatuře | Theses on a related topic

3.
Koudelka, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obchodní firma v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

4.
Kožiak, Jaromír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Commercial Law
Dissertation defense: Obchodní firma v judikatuře a právní praxi | Theses on a related topic

5.
Liška, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zaměnitelnost obchodní firmy v judikatuře a právní praxi | Theses on a related topic

6.
Pohl, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané problémy obchodní firmy | Theses on a related topic

7.
Žaloudek, Matěj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klamavost a zaměnitelnost obchodní firmy | Theses on a related topic

8.
Dvořáková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Problémy firmy jako práva na označení | Theses on a related topic

9.
Rozsypálková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obchodní firma | Theses on a related topic

10.
Uhlířová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní ochrana obchodní firmy | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Právní ochrana obchodní firmy | Theses on a related topic

11.
Vostřelová, Denisa
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aktuální problémy firemního práva | Theses on a related topic

12.
Angyalossy, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Criminal Law)
Advanced Master's thesis defense: Dovolání v trestním řízení se zaměřením na současnou problematiku | Theses on a related topic

13.
Baráková, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aktivní legitimace státu k podávání ústavních stížností | Theses on a related topic

14.
Bílková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defense: Legitimní očekávání v občanském právu | Theses on a related topic
Dissertation defense: Legitimní očekávání v občanském právu | Theses on a related topic

15.
Branny, Andrzej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law, Law
Master's thesis defence: Nekalá soutěž v Polsku a judikatura | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Nekalá soutěž v Polsku a judikatura | Theses on a related topic

16.
Florková, Alexandra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Odstoupení od smlouvy v novém občanském zákoníku ve světle stávající judikatury | Theses on a related topic

17.
Foltýn, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní pokuta - zajišťující institut občanského práva | Theses on a related topic

18.
Hornák, Pavol
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klamavost firmy (rozbor judikatury vyšších soudů) | Theses on a related topic

19.
Janáček, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudobá rozhodovací praxe českých soudů ve věcech ochranných známek | Theses on a related topic

20.
Jirků, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Doporučený postup objednatele při vytýkání vad díla na vybraných příkladech | Theses on a related topic

21.
Kukačková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Průmysl populární hudby v období legislativních proměn ochrany duševního vlastnictví v souvislosti s digitálním šířením hudby. | Theses on a related topic

22.
Kulišťáková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Judikatura k obchodní firmě | Theses on a related topic

23.
Lipusová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správní soudnictví a jeho komparace se zeměmi EU | Theses on a related topic

24.
Mergeščíková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Labour Law)
Advanced Master's thesis defense: Vznik, změna a zánik pracovněprávního vztahu z pohledu judikatury | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defense: Vznik, změna a zánik pracovněprávního vztahu z pohledu judikatury | Theses on a related topic

25.
Perekstová, Dominika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Právní aspekty uměleckých zásahů do veřejného prostoru | Theses on a related topic

26.
Persona, Patrik
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Regulované nájemné | Theses on a related topic

27.
Příhoda, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pojem a účinky změny vnějších okolností v tuzemské a zahraniční rozhodovací praxi | Theses on a related topic

28.
Sedláčková, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Genderové nerovnosti na trhu práce | Theses on a related topic

29.
Schulmeister, Igor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dobré mravy a poctivý obchodní styk v české judikatuře | Theses on a related topic

30.
Slámová, Eva maiden name: Enžlová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Destruktivní judikatura v daňovém právu | Theses on a related topic

31.
Slavíková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Odpovědnost za vady dle nového občanského zákoníku ve světle stávající judikatury | Theses on a related topic

32.
Stančová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Zaměnitelnost ochranných známek – praktické příklady | Theses on a related topic

33.
Šilhánková, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Veřejný pořádek, dobré mravy a klamavost jako absolutní důvody pro odmítnutí ochrany ochranných známek | Theses on a related topic

34.
Štrof, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aktuální tendence v české judikatuře a literatuře z práva proti nekalé soutěži | Theses on a related topic

35.
Talácková, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pojetí trestného činu v judikatuře českých soudů | Theses on a related topic

36.
Trávníčková, Kristýna maiden name: Benešová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přeměny obchodních korporací: práva a povinnosti přecházející na nástupnickou právnickou osobu | Theses on a related topic

37.
Tulinský, Patrik
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zánik závazku jinak než splněním v naší judikatuře a v evropském „soft law“ a hodnocení úpravy v novém Občanském zákoníku z praktického hlediska | Theses on a related topic

38.
Vokurka, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Neúměrné zkrácení a lichva podle nového občanského zákoníku | Theses on a related topic

39.
Vomáčka, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Čas jako právní skutečnost | Theses on a related topic

40.
Vuongová, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudobá rozhodovací praxe slovenských soudů ve věcech nekalé soutěže | Theses on a related topic

41.
Zabloudilová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přípustnost dovolání ve srovnávací perspektivě | Theses on a related topic

42.
Adamcová, Marie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Principy fungování správního soudnictví v České republice | Theses on a related topic

43.
Adamcová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Profesní migrace právníků a mezistátní poskytování právních služeb v EU | Theses on a related topic

44.
Adamec, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Směnka v aktuální rozhodovací praxi českých soudů | Theses on a related topic

45.
Adámková, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava sousedských vztahů jako výraz vnějšího omezení vlastnického práva | Theses on a related topic

46.
Axamit, František
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obchodní firma jako hodnota podniku | Theses on a related topic

47.
Banovský, Robert
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defense: Norma a normativita v brněnské právní škole | Theses on a related topic

48.
Bárta, Ladislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obchodněprávní reflexe judikatury českého Ústavního soudu a jejich zobecnění | Theses on a related topic

49.
Bartošík, Rudolf
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy z pohledu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

50.
Bartošíková, Iveta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na spravedlivý proces | Theses on a related topic