Theses on a related topic (having the same keywords):

posuzovani skutkovych otazek, pravni principy, precedencni zavaznost judikatury, zajistovaci institut., hodnoceni dukazu, rozhodnuti, spravni uvazeni, zneuziti prava, prameny prava, soudni judikatura, zakladni zasady, aplikace prava, dokazovani, posuzovani pravnich otazek

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Landsmannová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Vybrané otázky aplikace práva | Theses on a related topic Display description

2.
Munduch, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Aplikace práva ( skutkové otázky, hodnocení důkazů, správní uvážení) | Theses on a related topic

3.
Barták, Igor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Aplikace práva | Theses on a related topic

4.
Bednář, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Princip proporcionality: teoretické opodstatnění a praktické použití | Theses on a related topic

5.
Cahlík, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Networks and Communication
Bachelor's thesis defense: Automatizace aplikace práva | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Automatizace aplikace práva | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Automatizace aplikace práva | Theses on a related topic

6.
Cuták, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Řízení o přestupcích | Theses on a related topic

7.
Donné, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obecné zásady práva ES a EU jako jejich specifický pramen | Theses on a related topic

8.
Kotouč, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Zásady aplikace práva (vybrané otázky) | Theses on a related topic

9.
Matyášová, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Administrative Law
Dissertation defense: Soudní kontrola veřejné správy - se zaměřením na přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů soudem podle soudního řádu správního | Theses on a related topic

10.
Mžiková, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Základní zásady aplikace práva se zaměřením na správní proces | Theses on a related topic

11.
Ondrýsek, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Theory of Law)
Advanced Master's thesis defense: Polemika nad závazností judikatury jako pramene práva v českém právu | Theses on a related topic

12.
Stádník, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Právní systémy a kultury současného světa | Theses on a related topic

13.
Šandr, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Aplikace práva (vybrané otázky). | Theses on a related topic

14.
Šidáková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zákonnost důkazů v civilním řízení | Theses on a related topic

15.
Tomeček, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Základní zásady aplikace práva ve veřejné správě | Theses on a related topic

16.
Váňa, Vít
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správní uvážení při ukládání správních sankcí

17.
Vojáčková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Princip legitimního očekávání v rozhodování veřejné správy a v soudním přezkoumání | Theses on a related topic

18.
Vykoukal, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Stadia aplikačního procesu | Theses on a related topic

19.
Adamcová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Princip poctivosti v insolvenčním řízení | Theses on a related topic

20.
Adamčíková, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Stanovení daně podle pomůcek při kontrole v daňovém řízení | Theses on a related topic

21.
Barák, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Rozsah a meze dokazování v přípravném řízení | Theses on a related topic

22.
Bárová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Elektronické důkazní prostředky v přípravném řízení trestním | Theses on a related topic

23.
Bartel, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přístup k právním informacím v ČR a EU

24.
Bartesová, Ilona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Specifické formy projednávání přestupků | Theses on a related topic

25.
Bartošík, Rudolf
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy z pohledu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

26.
Bartozelová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Nabývání státního občanství České republiky | Theses on a related topic

27.
Baťková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Obecné principy obligací v římském právu a současné právní realitě | Theses on a related topic

28.
Bažantová, Gabriela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty rozhodování o azylu z humanitárních důvodů | Theses on a related topic

29.
Bednářová, Markéta maiden name: Vlková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správní uvážení v cizineckém právu | Theses on a related topic

30.
Bednářová, Markéta maiden name: Vlková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Administrative Law)
Advanced Master's thesis defense: Právo na spravedlivý proces v řízení o udělení dlouhodobého víza | Theses on a related topic

31.
Benda, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kritická analýza a výhledy právní úpravy předběžných opatření | Theses on a related topic

32.
Beránek, Dominik
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

33.
Bezucha, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dokazování ve správním řízení | Theses on a related topic

34.
Borůvková, Lucie maiden name: Reifová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudní znalci z oboru psychologie a psychiatrie v trestním řízení | Theses on a related topic

35.
Bořek, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Nedbalostní dopravní nehody a vybrané otázky jejich dokazování | Theses on a related topic

36.
Bouchal, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Postavení znalce v trestním řízení | Theses on a related topic

37.
Brzková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Správní rozhodnutí jako individuální právní akt | Theses on a related topic

38.
Březina, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Oprava chyb v katastrálním operátu | Theses on a related topic

39.
Březina, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sociologicko-právní aspekty vztahu psychologa a pacienta | Theses on a related topic

40.
Buček, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dokazování v přípravném řízení | Theses on a related topic

41.
Buchta, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Daňové podvody, jejich vyhledávání, dokazování v daňovém řízení v komparaci s trestním řízením | Theses on a related topic

42.
Cahlík, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Networks and Communication
Bachelor's thesis defense: Automatizace aplikace práva | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Automatizace aplikace práva | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Automatizace aplikace práva | Theses on a related topic

43.
Carbol, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kontradiktornost v rozhodovací praxi vrchních soudů a Nejvyššího soudu ČR v oblasti směnečné | Theses on a related topic

44.
Cásková, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Rozhodnutí o správním deliktu | Theses on a related topic

45.
Celer, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Důkaz získaný v rozporu s právem na ochranu osobnosti v civilním procesu | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Důkaz získaný v rozporu s právem na ochranu osobnosti v civilním procesu | Theses on a related topic

46.
Cemper, Luboš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Daňová kontrola z pohledu finančních úřadů | Theses on a related topic

47.
Císařová, Pavla maiden name: Votoupalová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Specifika dokazování domácího násilí | Theses on a related topic

48.
Czerná, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správní uvážení v řízení o azylu

49.
Čech, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Důkazní břemeno v civilním soudním řízení | Theses on a related topic

50.
Čermáková, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: „Propichování“ korporátního závoje v českém právu | Theses on a related topic