Theses on a related topic (having the same keywords):

imunokompromitovany pacient, klebsiella, spread, pseudomonas, bakteriemia, infection, antibiotic resistance, antibioticka rezistencia, immunocompromised patient, gram-negative bacteria, infekcie, escherichia coli, sirenie, bacteraemia, gramnegativne bakterie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Řezáčová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defence: Mechanismy rezistence k antimikrobiálním látkám u gramnegativních baktérií | Theses on a related topic Display description

2.
Brhelová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Molekulárně-biologická charakterizace enterobakterií s produkcí širokospektrých beta-laktamáz u dětských onkologických pacientů | Theses on a related topic

3.
Klvaňa, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Typizace a komparativní genomika gramnegativních bakterií rezistentních ke karbapenemům v odpadních vodách | Theses on a related topic

4.
Mitterová, Stanislava
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defence: Rezíduá antibiotík v potravinách ako rizikový faktor | Theses on a related topic

5.
Růžičková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Microbiology / Microbiology
Master's thesis defence: Průkaz a charakterizace Escherichia coli rezistentní ke klinicky významným skupinám antibiotik u racků | Theses on a related topic

6.
Snopková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defence: Detekce faktorů virulence u bakterií rodu Pseudomonas | Theses on a related topic

7.
Tomčová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Izolace a typizace gramnegativních bakterií rezistentních k antimikrobiálním látkám v odpadních vodách | Theses on a related topic

8.
Bartošová, Dagmar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defence: Interakce mezi rostlinami a mikroorganizmy

9.
Benešová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defence: Koaguláza-negativní stafylokoky jako rezervoár mobilních genetických elementů s geny antibiotikové rezistence a virulence | Theses on a related topic

10.
Benešová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Horizontální přenos genů antibiotické rezistence v rámci rodu Staphylococcus | Theses on a related topic

11.
Beňová, Alžbeta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Virulentní vlastnosti kmenů Escherichia coli izolovaných z hemokultur | Theses on a related topic

12.
Bezdíček, Matěj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Molekulárně biologická diagnostika invazivních mykóz u imunokompromitovaných nemocných | Theses on a related topic

13.
Brhelová, Eva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defence: Typizace multirezistentních bakterií způsobujících infekce u pacientů s hematologickou malignitou | Theses on a related topic

14.
Břenková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defence: Interakce bakteriálních virů s hostitelskou buňkou | Theses on a related topic

15.
Bursíková, Olga
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Informovanost všeobecných sester v prevenci profesionálních nákaz | Theses on a related topic

16.
Černá, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Dynamika kolonizace travicího traktu člověka bakteriemi rezistentními k antibiotikům | Theses on a related topic

17.
Čvapková, Mária
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Možnosti ovlivnění růstu pseudomonádového biofilmu pomocí bakteriofágů. | Theses on a related topic

18.
Davidová Geržová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defence: Escherichia coli ve střevní mikroflóře | Theses on a related topic

19.
Davidová Geržová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Průkaz délky přežití probiotického kmene Escherichia coli Nissle 1917 ve stolici zdravých dobrovolníků | Theses on a related topic

20.
Dendis, Miloš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Advanced Master's thesis defence: Detekce a identifikace patogenních mikromycet metodou PCR-RFLP a možné aplikace v klinické praxi | Theses on a related topic

21.
Dobiášová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Typizace klinických izolátů čeledi Enterobacteriaceae s plazmidově kódovanými geny rezistence k chinolonům | Theses on a related topic

22.
Dobrovolná, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
Bachelor's thesis defence: Biochemické aspekty užívání antibiotik | Theses on a related topic

23.
Dobrovolná, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Paramedic
Bachelor's thesis defence: Riziko infekce při práci Zdravotnického záchranáře | Theses on a related topic

24.
Dolejská, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology), Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Master's thesis defence: Antibiotická rezistence a distribuce genů rezistence u izolátů Escherichia coli a koliformních bakterií z potravního řetezce člověka | Theses on a related topic

25.
Dolejská, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / General Biology
Advanced Master's thesis defence: Escherichia coli a koliformní bakterie rezistentní k antimikrobiálním látkám na mléčných farmách v České republice | Theses on a related topic

26.
Doležálková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / General Biology
Advanced Master's thesis defence: Účinky vybraných monoacylglycerolů na růst bakterií a mikroskopických vláknitých hub | Theses on a related topic

27.
Dopita, Bohumil
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Soudobé směry ve vývoji nových druhů finančních investičních instrumentů a perspektivy jejich dalšího vývoje | Theses on a related topic

28.
Dostál, Dan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Komparativní analýza plazmidů nesoucích geny pro produkci karbapenemáz | Theses on a related topic

29.
Dostál, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Variabilní genetické elementy v genomu kmenů Staphylococcus aureus tvořících trpasličí kolonie izolovaných od pacientů s chronickou infekcí | Theses on a related topic

30.
Dufková, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defence: Bakteriociny produkované druhy rodu Pseudomonas | Theses on a related topic

31.
Dulínková, Jana
Faculty: Faculty of Pharmacy
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Pharmacy / Pharmacy
Master's thesis defence: Molekulární mechanismy tvorby bateriálního biofilmu - rešerše. | Theses on a related topic

32.
Dundálková, Eva maiden name: Okřesková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Profesionální nákazy v práci sestry intenzivní péče | Theses on a related topic

33.
Dušková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defence: Molekulární mechanismy konjugace u grampozitivních bakterií | Theses on a related topic

34.
Elsheimer Matulová, Marta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Charakterizace plazmidů multirezistentních kmenů Escherichia coli produkujících ESBL izolovaných ze zvířat | Theses on a related topic

35.
Ermisová, Ada maiden name: Paluzgová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Paramedic
Bachelor's thesis defence: Akutní respirační onemocnění jako zdravotní riziko pro zdravotnické záchranáře a jejich prevence | Theses on a related topic

36.
Farka, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium interakce protilátek s mikrobiálními buňkami pomocí biosensorů | Theses on a related topic

37.
Fedorová, Michaela maiden name: Purgertová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Geny rezistence a plazmidy u izolátů E. coli rezistentních k fluorochinolonům | Theses on a related topic

38.
Fedrová, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Kolonizační kapacita potenciálně probiotických kmenů E. coli | Theses on a related topic

39.
Fišarová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Microbiology / Microbiology
Dissertation defence: Charakterizace variabilní složky genomu koaguláza-negativních stafylokoků | Theses on a related topic

40.
Foralová, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defence: Virové choroby včely medonosné (Apis mellifera) | Theses on a related topic

41.
Foralová, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Vývoj diagnostických metod pro detekci vybraných původců virových onemocnění včely medonosné | Theses on a related topic

42.
Fousek, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Mathematical and Statistical Methods in Economics / Mathematical and Statistical Methods in Economics
Master's thesis defence: Moderní metody predikce hospodářských cyklů | Theses on a related topic

43.
Franzová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defence: Klinické a imunologické aspekty bakteriofágové terapie | Theses on a related topic

44.
Franzová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Produkce cytokinů v důsledku antigenních stimulů při fágové terapii | Theses on a related topic

45.
Fuček, Matej
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Public Administration Informatics
Bachelor's thesis defence: Licence GNU GPL v právním řádu ČR | Theses on a related topic

46.
Grinvalská, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Historie prevence přenosu nozokomiálních nákaz | Theses on a related topic

47.
Harazim, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Dissertation defence: Fyziologie a patologie infekce u netopýrů. | Theses on a related topic

48.
Haviernik, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Microbiology / Microbiology
Dissertation defence: Nové přístupy k terapii u flavivirových nákaz | Theses on a related topic

49.
Holá, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Medical Microbiology and Immunology
Dissertation defence: Metody průkazu tvorby biofilmu u lékařsky významných mikrobů | Theses on a related topic

50.
Holková, Jitka maiden name: Ždánská
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defence: Optimalizace produkce cukr-vázajících proteinů z Aspergillus fumigatus v hostitelském organismu Escherichia coli | Theses on a related topic