Theses on a related topic (having the same keywords):

next generation sequencing, transcriptome analysis, recombinant proteins, paraziticti helminti, bioinformatika, peptidazy, parasitic helminths, rekombinantni proteiny, sekvenovani nove generace, peptidases, transkriptomova analyza, bioinformatics, eudiplozoon nipponicum

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Vorel, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Parazitičtí červi: Informace z analýz „-omů“ | Theses on a related topic Display description

2.
Kovařovic, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Aplikace sekvenování nové generace pro fylogenetickou analýzu bakteriálních genomů a metagenomiku | Theses on a related topic

3.
Bárdy, Pavol
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Klonování strukturních kapsidových genů bakteriofága 812 a exprese proteinů pro 3D strukturní analýzu | Theses on a related topic

4.
Bystrý, Vojtěch
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Informatics (4-years) / Informatics
Dissertation defense: Computational methods for analysis of high throughput sequencing of IG and TR gene rearrangements | Theses on a related topic

5.
Čtveráčková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Bioinformatická analýza glykosyltransferas z Mycobacterium tuberculosis | Theses on a related topic

6.
Fülöp, Jozef
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Bioinformatické vyhledávání GT-A glykosyltransferas v genomu bakterie Mycobacterium tuberculosis | Theses on a related topic

7.
Gebauer, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Imunologie salmonelových infekcí u prasat | Theses on a related topic

8.
Havlíková, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Cellular and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Genetické databáze na internetu a jejich využití

9.
Herudková, Zdeňka maiden name: Kosařová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Využití sekvenování nové generace ve studiu krátkých RNA u nádorových onemocnění | Theses on a related topic

10.
Herudková, Zdeňka maiden name: Kosařová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Využití sekvenování nové generace ve studiu mikroRNA u kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

11.
Hudeček, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Trávení proteinů u hematofágních mnohobuněčných parazitů | Theses on a related topic

12.
Chaloupka, Anna maiden name: Kilianová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine (4-years) / Cardiology
Dissertation defense: Nové trendy ve výzkumu patofyziologie a terapie srdečního selhání | Theses on a related topic

13.
Chyra, Zuzana maiden name: Kufová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Genomické studie u monoklonálních gamapatií | Theses on a related topic

14.
Jaroušek, Radim
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Bioinformatické vyhledávání a srovnání lektinů z Photorhabdus | Theses on a related topic

15.
Jaroušek, Radim
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Bioinformatická analýza polymorfismů membránově vázaných isoforem adenylátcyklas s potenciálně klinickým významem | Theses on a related topic

16.
Kopčilová, Johana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Identifikace genetických variant spojených s dědičnými neuromuskulárními onemocněními | Theses on a related topic

17.
Králová, Natálie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium leukemických kmenových buněk pomocí dropletové digitální PCR a sekvenování nové generace (NGS), nové strategie pro studium na úrovni jedné buňky a vzácných populací | Theses on a related topic

18.
Krejčí, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Nové bioinformatické metody pro globální analýzu peptidových knihoven | Theses on a related topic

19.
Navrátil, Rostislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Neinvazivní prenatální diagnostika monogenních onemocnění | Theses on a related topic

20.
Nedbálková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Vyhledávání lektinů v žampionu pomocí bioinformatických metod | Theses on a related topic

21.
Pačínková, Anna maiden name: Bílková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Podíl falešné pozitivity ve studiích alternativního sestřihu v závislosti na volbě mapovacího algoritmu pro RNAseq dat | Theses on a related topic

22.
Rathouzská, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Nádorová heterogenita u kolorektálního karcinomu – analýza mutačního stavu genů u metastazujícího onemocnění | Theses on a related topic

23.
Reigl, Tomáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Master's thesis defence: Bioinformatický modul pro posouzení klonality sekvenačních dat z imunoglobulinových receptorů v pacientech s leukémií a lymfomou | Theses on a related topic

24.
Strehovský, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Moderní metody získávání a zpracování biomedicínských dat | Theses on a related topic

25.
Šindelář, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Bioinformatická analýza vlivu vybraných variant v sekvencích proteinu zvolené membránově vázané isoformy adenylátcyklas na funkci tohoto enzymu | Theses on a related topic

26.
Škorpíková, Lucie maiden name: Škorpíková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulární, biochemická a imunologická charakterizace cystatinů parazitických hlístic rodu Trichinella | Theses on a related topic

27.
Štítkovcová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza PIWI-interagujících RNA u pacientů s kolorektálním karcinomem s využitím sekvenování nové generace | Theses on a related topic

28.
Švarcová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Nové metody DNA analýzy v invazivní a neinvazivní prenatální diagnostice | Theses on a related topic

29.
Švarcová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Genetické příčiny vrozených srdečních vad | Theses on a related topic

30.
Toušek, Dominik
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Systems and Data Processing
Bachelor's thesis defense: Frontend pro databázi parciálních atomových nábojů | Theses on a related topic

31.
Trachtová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Podrobná analýza sítí nekódujících a kódujících RNA v maligních B buňkách | Theses on a related topic

32.
Tvrzníková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Polyploidie v evoluci rostlin a její důsledky | Theses on a related topic

33.
Vaverka, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Počítačová analýza lokálních podobností mezi biologickými sekvencemi
Bachelor's thesis defense: Počítačová analýza lokálních podobností mezi biologickými sekvencemi | Theses on a related topic

34.
Veverková, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Přínos nové generace sekvenování v diagnostice dědičných kardiologických onemocnění | Theses on a related topic

35.
Zapletalová, Martina maiden name: Pečinková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Monitoring of the ruminal microbiome dynamics depending on the environment | Theses on a related topic

36.
Brchnelová, Dominika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití cirkulujících mikroRNA v diagnostice pacientů s karcinomem rekta | Theses on a related topic

37.
Bútová, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium dlouhých nekódujících RNA u pacientů s multiformním glioblastomem | Theses on a related topic

38.
Bystrý, Vojtěch
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Identifikace frekventovaných fragmentů v biomolekulách | Theses on a related topic

39.
Bystrý, Vojtěch
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Master's thesis defence: Systém pro odhad entropie a detekci struktury v biologickych sekvencich. | Theses on a related topic

40.
Červeňanský, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Výpočtové prostredie pre anotáciu DNA sekvencií transpozónov a ich prezentáciu | Theses on a related topic

41.
Daňková, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Moderní molekulárně genetické postupy v prenatální diagnostice genetických chorob | Theses on a related topic

42.
Demko, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Nástroj pro vyhledávání strukturních elementů v proteinech | Theses on a related topic

43.
Dobias, Šimon
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Charakterizace kandidátních molekul RNA pro templátovou podjednotku telomerázy u rodu Allium | Theses on a related topic

44.
Doshchenko, Viktoriia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Identifikace a kvantifikace mikroRNA v tělních tekutinách | Theses on a related topic

45.
Dvořáková, Zuzana
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Výpočetní nástroj pro automatickou anotaci vnoření transposonů v genomech z NGS dat | Theses on a related topic

46.
Gajdošík, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Molekulární genetika acidofilních bakterií oxidující síru a železo | Theses on a related topic

47.
Gogela, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Klasické a moderní metody molekulární biologie při studiu repetitivních oblastí eukaryotického genomu | Theses on a related topic

48.
Havlík, Marek
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Modelling module back-end for e-cyanobacterium.org | Theses on a related topic

49.
Hlubinková, Tereza maiden name: Tlamková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Navržení optimálního algoritmu pro detekci mutací, inzercí a delecí z dat cíleného sekvenování nové generace u pacientů s AML | Theses on a related topic

50.
Holubcová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Aplikace sekvenování nové generace ve fylogenetice rostlin | Theses on a related topic