Theses on a related topic (having the same keywords):

gt-a glykozyltransferazy, bioinformatika, mycobacterium tuberculosis, hypoteticky protein, hypothetical protein, bioinformatics, gt-a glycosyltransferases

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Čtveráčková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Bioinformatická analýza glykosyltransferas z Mycobacterium tuberculosis | Theses on a related topic Display description

2.
Hammerová, Zuzana maiden name: Žufanová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Bioinformatická analýza mykobakteriálních glykosyltransferas | Theses on a related topic

3.
Hammerová, Zuzana maiden name: Žufanová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Bioinformatická analýza potenciálních glykosyltransferas z Mycobacterium tuberculosis | Theses on a related topic

4.
Havlíková, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Cellular and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Genetické databáze na internetu a jejich využití

5.
Jaroušek, Radim
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Bioinformatické vyhledávání a srovnání lektinů z Photorhabdus | Theses on a related topic

6.
Jaroušek, Radim
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Bioinformatická analýza polymorfismů membránově vázaných isoforem adenylátcyklas s potenciálně klinickým významem | Theses on a related topic

7.
Kovařovic, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Aplikace sekvenování nové generace pro fylogenetickou analýzu bakteriálních genomů a metagenomiku | Theses on a related topic

8.
Krejčí, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Nové bioinformatické metody pro globální analýzu peptidových knihoven | Theses on a related topic

9.
Nedbálková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Vyhledávání lektinů v žampionu pomocí bioinformatických metod | Theses on a related topic

10.
Reigl, Tomáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Master's thesis defence: Bioinformatický modul pro posouzení klonality sekvenačních dat z imunoglobulinových receptorů v pacientech s leukémií a lymfomou | Theses on a related topic

11.
Strehovský, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Moderní metody získávání a zpracování biomedicínských dat | Theses on a related topic

12.
Šindelář, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Bioinformatická analýza vlivu vybraných variant v sekvencích proteinu zvolené membránově vázané isoformy adenylátcyklas na funkci tohoto enzymu | Theses on a related topic

13.
Toušek, Dominik
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Systems and Data Processing
Bachelor's thesis defense: Frontend pro databázi parciálních atomových nábojů | Theses on a related topic

14.
Trachtová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Podrobná analýza sítí nekódujících a kódujících RNA v maligních B buňkách | Theses on a related topic

15.
Vaverka, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Počítačová analýza lokálních podobností mezi biologickými sekvencemi
Bachelor's thesis defense: Počítačová analýza lokálních podobností mezi biologickými sekvencemi | Theses on a related topic

16.
Vorel, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Bioinformatické analýzy "-omů" parazitických červů se zaměřením na serinové peptidázy Eudiplozoon nipponicum | Theses on a related topic

17.
Alán, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Řešení 3D struktury proteinů na atomární rovni se zaměřením na lektiny a glykosyltransferasy | Theses on a related topic

18.
Bystrý, Vojtěch
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Identifikace frekventovaných fragmentů v biomolekulách | Theses on a related topic

19.
Bystrý, Vojtěch
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Master's thesis defence: Systém pro odhad entropie a detekci struktury v biologickych sekvencich. | Theses on a related topic

20.
Bystrý, Vojtěch
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Informatics (4-years) / Informatics
Dissertation defense: Computational methods for analysis of high throughput sequencing of IG and TR gene rearrangements | Theses on a related topic

21.
Červeňanský, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Výpočtové prostredie pre anotáciu DNA sekvencií transpozónov a ich prezentáciu | Theses on a related topic

22.
Čtveráčková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Bioinformatické studium glykosyltransferas z patogenu Mycobacterium tuberculosis | Theses on a related topic

23.
Demko, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Nástroj pro vyhledávání strukturních elementů v proteinech | Theses on a related topic

24.
Dobias, Šimon
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Charakterizace kandidátních molekul RNA pro templátovou podjednotku telomerázy u rodu Allium | Theses on a related topic

25.
Eklová, Nikol
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Analýza mykolových kyselin hmotnostní spektrometrií s laserovou desorpcí/ionizací za účasti matrice | Theses on a related topic

26.
Havlík, Marek
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Modelling module back-end for e-cyanobacterium.org | Theses on a related topic

27.
Holková, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Detekce latentní tuberkulózy u pacientů vyšetřovaných na mikrobiologickém ústavu FN u sv. Anny v Brně | Theses on a related topic

28.
Horáček, Tomáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Interaktivní průvodce aplikací CAVER Analyst | Theses on a related topic

29.
Hrnčířová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Příprava rekombinantních glykosyltransferas z Mycobacterium tuberculosis | Theses on a related topic

30.
Chalásová, Katarína maiden name: Kuricová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Genetická analýza hormonálních regulací u Brassica napus | Theses on a related topic

31.
Chalásová, Katarína maiden name: Kuricová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace a funkční analýza receptorových histidinkináz cytokininové signální dráhy u Brassica napus | Theses on a related topic

32.
Ingrová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Cellular and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Tuberkulóza, rozdíly mezi klinickou laboratorní diagnostikou a paleopatologickou diagnostikou | Theses on a related topic

33.
Jadrný, Tomáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Webová aplikace pro vizualizaci atomových nábojů | Theses on a related topic

34.
Komárek, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Bioinformatická vyhledávaní a analýza proteinů zapojených do patogenicity mikroorganismů | Theses on a related topic

35.
Krepl, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Studium molekulových interakcí v L1 ribosomálním stalku | Theses on a related topic

36.
Kunka, Antonín
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium inhibitorů dehalogenáz jako potenciálních antituberkulotik | Theses on a related topic

37.
Linhart, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vztah mezi stabilitou DNA a její primární strukturou | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vztah mezi stabilitou DNA a její primární strukturou
Bachelor's thesis defense: Vztah mezi stabilitou DNA a její primární strukturou | Theses on a related topic

38.
Lukášová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Testování různých expresních podmínek pro produkci mykobakteriálních glykosyltransferas | Theses on a related topic

39.
Mejtová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Lepra versus tuberkulóza. Projevy obou nemocí na kosterních pozůstatcích člověka a jejich diagnostika. | Theses on a related topic

40.
Mertová, Lukrécia
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Automatisation of biochemical space annotation | Theses on a related topic

41.
Neuwirth, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Vývoj inhibitorů dehalogenáz - potenciálních antituberkulotik | Theses on a related topic

42.
Pavelka, Antonín
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Master's thesis defence: Vývoj programu HOTSPOTTER pro výběr „hot spot” pozic pro účely proteinového inženýrství | Theses on a related topic

43.
Pavelka, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Graphics and Image Processing
Bachelor's thesis defense: Selekce a labeling proteinových struktur | Theses on a related topic

44.
Polanský, Dan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Webová aplikace pro analýzu dat z databáze bio.tools | Theses on a related topic

45.
Skipala, Ondřej
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Informatics
Bachelor's thesis defense: Nízkoúdržbový bioinformatický portál pro výuku a výzkum | Theses on a related topic

46.
Šebestová, Eva maiden name: Chovancová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Bioinformatická analýza a design halogenalkandehalogenas | Theses on a related topic

47.
Trčka, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Současné možnosti detekce a analýzy proteinových interakcí | Theses on a related topic

48.
Turková, Simona maiden name: Hušková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Využití DNA analýzy pro detekci M. tuberculosis u kosterních pozůstatků | Theses on a related topic

49.
Urbanová, Iva
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Informatics
Master's thesis defence: Sbírka dat z oblasti proteinové a enzymové biologie | Theses on a related topic

50.
Vaverka, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Počítačová analýza lokálních podobností mezi biologickými sekvencemi
Bachelor's thesis defense: Počítačová analýza lokálních podobností mezi biologickými sekvencemi | Theses on a related topic