Theses on a related topic (having the same keywords):

obcansky zakonik, prodej na dalku, spotrebitel, cina, zakon o ochrane spotrebitele, consumer protection act, spotrebitelske pravo, liability for defects, online store, china, the civil code, internetovy obchod, consumer law, chinese law, odpovednost za vady, cinske pravo, consumer, the distance selling

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

501.
Levická, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dotěrné obtěžování | Theses on a related topic Display description

502.
Lhotka, Jaroslav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Čínská ekologická města: Utopická vize nebo funkční koncept pro 21. století? | Theses on a related topic

503.
Liolias, Alexandr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalé obchodní praktiky na e-shopech | Theses on a related topic

504.
Lipold, Tobiáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defense: Komparace nástupu k moci 4. a 5. generace čínských vládnoucích stranických elit s ohledem na konsolidaci moci a nástroje legitimace moci | Theses on a related topic

505.
Loskot, Jaroslav
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Systém automatizace zasílání balíků | Theses on a related topic

506.
Loutocký, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Law of information and communication technologies)
Advanced Master's thesis defense: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů online v právu EU | Theses on a related topic

507.
Ludvíková, Silvie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní pokuta a úroky z prodlení v teorii a praxi | Theses on a related topic

508.
Lukáčová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Závazky z bezdůvodného obohacení | Theses on a related topic

509.
Machučová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Následky smrti člověka v soukromém právu | Theses on a related topic

510.
Makki, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Leasing, smlouva o koupi najaté věci | Theses on a related topic

511.
Marečková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Systém závazkového práva v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

512.
Marek, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané aspekty mezinárodní dodávky investičních celků | Theses on a related topic

513.
Mareš, Libor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Společný nájem bytu | Theses on a related topic

514.
Maťhová, Leona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rodinná nadace | Theses on a related topic

515.
Matys, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní následky bezdůvodného obohacení dle občanského zákoníku | Theses on a related topic

516.
Mečíř, David
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Internetový obchod pro spotřební zboží | Theses on a related topic

517.
Melicharová, Iveta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Přidružený fond: nová možnost pro dárce | Theses on a related topic

518.
Meluzínová, Iva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Typologie právnických osob v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

519.
Mertová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odvolání daru | Theses on a related topic

520.
Mészáros, Attila
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Internetový obchod jako portálová aplikace | Theses on a related topic

521.
Miketa, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obchodní kupní smlouva v judikatuře a v evropském „soft law“ (vybrané otázky) a možný dopad přijetí návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné právní úpravě prodeje (COM 2011, 635) | Theses on a related topic

522.
Mizeráková, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / Culture Studies of China
Bachelor's thesis defense: Prvá oficiálna zámorská cesta XiJinpinga ako prezidenta ČĽR | Theses on a related topic

523.
Mlýnková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana nájemce bytu při výpovědi nájmu - komparace právní úpravy v ČR a Lotyšsku | Theses on a related topic

524.
Mňuková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences
Master's thesis defence: Civilní a církevní manželství v 19. a 20. století | Theses on a related topic

525.
Molišová, Ludmila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané problémy obchodní firmy | Theses on a related topic

526.
Mrázková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zánik věcných břemen | Theses on a related topic

527.
Mrázková, Vendula
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Spotřebitelská kontraktace na internetu | Theses on a related topic

528.
Můdráková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Časová působnost norem občanského práva | Theses on a related topic

529.
Mutlíčková, Miroslava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Analýza příčin zadlužení domácností v ČR (právní a ekonomické aspekty) | Theses on a related topic

530.
Náhlíková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Občanský zákoník jako lex generalis soukromého práva | Theses on a related topic

531.
Navrkal, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Odpovědnost za vady podle obchodního zakoníku | Theses on a related topic

532.
Neckařová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Pozemek jako předmět sousedských vztahů | Theses on a related topic

533.
Němcová, Gabriela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Převod vlastnického práva (možná úskalí nové právní úpravy) | Theses on a related topic

534.
Němečková, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Využití smlouvy o smlouvě budoucí v obchodní praxi | Theses on a related topic

535.
Neubertová, Kamila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Jakostní parametry výrobků a jejich vliv na zdraví spotřebitele

536.
Neugebauer, Stanislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Uplatnění základních zásad trestního řízení v současné trestněprávní praxi v ČR - srovnání s obdobím rozvinuté státní správy starověké Číny za vlády dynastie Tchang

537.
Nová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pojetí nemovité věci v české a rakouské právní úpravě | Theses on a related topic

538.
Nováková, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Leasing, smlouva o koupi najaté věci | Theses on a related topic

539.
Novotný, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Rozhodčí řízení a rozhodčí doložky jako nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách Komparace právní úpravy České republiky, Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky | Theses on a related topic

540.
Obert, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odstoupení od smlouvy v DCFR | Theses on a related topic

541.
Obertan, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vznik, změna a zajištění závazků v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

542.
Odstrčil, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Meze ochrany spotřebitele jako slabší strany proti nekalým praktikám subjektů kolektivního investování | Theses on a related topic

543.
Ochmannová, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výklad právních úkonů pohledem obchodněprávní teorie a judikatury | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Výklad právních úkonů pohledem obchodněprávní teorie a judikatury | Theses on a related topic

544.
Onderka, Vojtěch
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / Culture Studies of China
Bachelor's thesis defense: Společenská pravidla při obchodním jednání v soudobé Číně | Theses on a related topic

545.
Ondruchová, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Human Nutrition
Bachelor's thesis defense: Plísně v potravinách - riziko pro spotřebitele

546.
Opletal, Radek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Movement Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Osobnost sportovce v reklamě | Theses on a related topic

547.
Orálek, František
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vliv štrasburské judikatury na rodinné právo | Theses on a related topic

548.
Orletová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přeměny fundací | Theses on a related topic

549.
Osvaldová, Dorota maiden name: Ciompová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Chinese development aid - framing analysis | Theses on a related topic

550.
Palán, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za vady díla dle OZ a ObZ | Theses on a related topic