Theses on a related topic (having the same keywords):

metaforicky vyraz, metafora, klucove slova, kontext

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Halaštík, Milan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, Social Anthropology
Bachelor's thesis defence: Ayahuaska - liana z Amazónie a jej integrácia do mimošamanských náboženstiev | Theses on a related topic Display description

2.
Koutný, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / German Language and Literature, Spanish Language and Literature
Master's thesis defence: Metaphern im politischen Diskurs | Theses on a related topic

3.
Koutný, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
Master's thesis defence: Metaphern im politischen Diskurs | Theses on a related topic

4.
Zubalík, Lukáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Diskuse o EU a evropské integraci - argumentace ODS | Theses on a related topic

5.
Adamíková, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Analýza prístupu mladých ľudí k mediálnym obsahom z verejného sveta | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Analýza prístupu mladých ľudí k mediálnym obsahom z verejného priestoru | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Taktiky hodnotenia dôveryhodnosti a spoľahlivosti spravodajských obsahov v on-line prostredí | Theses on a related topic

6.
Alešová, Táňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philology (4-years) / Romance Literatures
Dissertation defence: Recepce díla Bohumila Hrabala v Itálii | Theses on a related topic

7.
Andočová, Alena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2022, studies under way
Programme/field: Business Management / Business Management
Bachelor's thesis defence: Rozhodování nakupujících ve vztahu k udržitelné spotřebě | Theses on a related topic

8.
Andor, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Prípadová štúdia žurnalistov pracujúcich pre mexický denník El Universal: analýza ich názorov na vybrané atribúty ich profesie | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Prípadová štúdia žurnalistov pracujúcich pre mexický denník El Universal: analýza ich názorov na vybrané atribúty ich profesie | Theses on a related topic

9.
Andruch, Michael
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Komparácia použitých protipovstaleckých taktík americkej armády v Iraku a Afganistane | Theses on a related topic

10.
Babej, Ján
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defence: Vliv fluviálních procesů na geodiverzitu koryta spojené Bečvy | Theses on a related topic

11.
Bačíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Italian Language and Literature
Master's thesis defence: Una crisi raccontata attraverso le metafore | Theses on a related topic

12.
Bačíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Italian Language and Literature
Master's thesis defence: Una crisi raccontata attraverso le metafore | Theses on a related topic

13.
Barotová, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: EFL/ESL Course Proposal: Genre-based Approach to Teaching Casual Conversation | Theses on a related topic

14.
Barotová, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: EFL/ESL Course Proposal: Genre-based Approach to Teaching Casual Conversation | Theses on a related topic

15.
Benčíková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Postmoderní prvky ve vybrané próze Jiřího Kratochvila | Theses on a related topic

16.
Benešová, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Gender Studies, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Digital Media)
Bachelor's thesis defence: Máma na plný úvazek - Obsahová stránka střihové skladby v dokumentárním filmu | Theses on a related topic

17.
Biskupová, Ludmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Czech Language and Literature for Education
Bachelor's thesis defence: Anglické listy Karla Čapka | Theses on a related topic

18.
Blahovská, Ivana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Súvislosť miery odpustenia, vďačnosti, nádeje a osobnej pohody u vysokoškolských študentov. | Theses on a related topic

19.
Bočková, Renata
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Dospělí studenti: Slovní zásoba | Theses on a related topic

20.
Bodnárová, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Proces tvorby bezpečnostní politiky na MZV SR. Problematika NATO | Theses on a related topic

21.
Bohuslavická, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Lower Secondary School English Language Teacher Training / Lower Secondary School English Language Teacher Training, Lower Secondary School Teacher Training in French Language
Master's thesis defence: From practising vocabulary through games to using it in context | Theses on a related topic

22.
Borišincová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Japanese Language and Culture
Bachelor's thesis defence: Analýza konceptuálnych metafor v textoch japonskej rockovej kapely | Theses on a related topic

23.
Bosáková, Alexandra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Kontext, postoj, výraz tváre- ktoré z vodítok je dominantné pri určovaní emócie. | Theses on a related topic

24.
Brháčková, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Sociology
Bachelor's thesis defence: Proměna glosy v čase a prostoru | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Proměna glosy v čase a prostoru | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Proměna glosy v českém tisku před listopadem 1989 a poté | Theses on a related topic

25.
Brothánková, Lenka maiden name: Jebáčková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Sociology
Bachelor's thesis defence: Zmrazený v čase: série fotografií Miloše Zemana jako ukázka manipulace s realitou | Theses on a related topic

26.
Brožová, Sára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science
Bachelor's thesis defence: Dramatika Lenky Lagronové | Theses on a related topic

27.
Bsoul, Sami
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defence: Shodné a rozdílné prostředí jako kontext pro zapamatování a vybavování z paměti | Theses on a related topic

28.
Bucholcerová, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defence: České ekvivalenty anglického participia na -ing | Theses on a related topic

29.
Carbochová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Czech Language and Literature, Education
Bachelor's thesis defence: George Lakoff a kognitivistický pohled na metaforu v rámci literární vědy | Theses on a related topic

30.
Carbolová, Eva maiden name: Mikulková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Slovenian Language and Literature
Master's thesis defence: Jazykový obraz ženy v hovorové slovinštině | Theses on a related topic

31.
Cseriová, Katarína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defence: Komparácia využívania sociálnych sietí českými a slovenskými žiakmi 9. tried základných škôl | Theses on a related topic

32.
Čechová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics and Culture Studies
Master's thesis defence: Vizuální aspekty literární metafory | Theses on a related topic

33.
Čermáková, Kateřina maiden name: Radkovská
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Translation and Interpreting / German-language Translation
Master's thesis defence: Vergleiche, Metaphern und Idiome – kontrastive Analyse Deutsch-Tschechisch in „Gier“ von Elfriede Jelinek | Theses on a related topic

34.
Černáková, Monika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: K problematike šikany na základných a stredných školách | Theses on a related topic

35.
Černohorská, Uljana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Russian Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Antropocentrické metafory v ruském a českém politickém diskurzu | Theses on a related topic

36.
Čierna, Patrícia
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Balkan Languages and Literatures
Bachelor's thesis defence: Jazykový obraz Bulharska v reklamných textoch českých/slovenských cestovných kancelárií | Theses on a related topic

37.
Čmiel, Adam
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Diskurzivní indikátory obecné kauzalitní orientace | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Diskurzivní indikátory obecné kauzalitní orientace | Theses on a related topic

38.
Čuhelová, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Master's thesis defence: Idiomatik und Metaphorik in den Texten mit dem Thema „Erziehung“ und „Familie“ in „Der Spiegel“ | Theses on a related topic

39.
Čupáková, Denisa
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Celní správa v České republice a ve vybraném evropském státě | Theses on a related topic

40.
Čura, Kristián
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: Metaphors from Beyond Good and Evil | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Czech metaphors and their English equivalents in Ivan Klíma's No Saints or Angels | Theses on a related topic

41.
Darebný, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defence: Jazykové prostředky žánru herní recenze | Theses on a related topic

42.
Demjanová, Katarína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Russian Language and Literature
Master's thesis defence: Metafora v současné ruské publicistice | Theses on a related topic

43.
Derková, Vladimíra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Václav Prokůpek v kontextu | Theses on a related topic

44.
Derková, Vladimíra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Václav Prokůpek v kontextu | Theses on a related topic

45.
Dobiášová, Sarah
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: Metaphor in the Language of Economics | Theses on a related topic

46.
Ďuriš, Ján
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology / Psychotherapeutic Studies
Master's thesis defence: Terapeutický potenciál tělesných symptomů. | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Innerwork v Procesorientovanej psychológii a psychoterapii (Kritická prehľadová a komparatívna analýza) | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Innerwork v Procesorientovanej psychológii a psychoterapii (Kritická prehľadová a komparatívna analýza) | Theses on a related topic

47.
Dvořák, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philology (4-years) / English Linguistics
Dissertation defence: A Lexicological Study of Crisis Management Terminology
Dissertation defence: A Lexicological Study of Crisis Management Terminology | Theses on a related topic

48.
Dvořák, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Translation and Interpreting / English-language Translation
Master's thesis defence: Translating Metaphors within Political Discourse: The Case of EU | Theses on a related topic

49.
Dvořáková, Jitka maiden name: Tomečková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Czech Language with Orientation on Computational Linguistics
Master's thesis defence: Praktické využití korpusů při výuce českého jazyka na základních školách | Theses on a related topic

50.
Faklová, Kristína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philosophy / Study of Religions
Bachelor's thesis defence: Chizkijáš a Sinacherib v konfrontaci biblických a asyrských pramenů | Theses on a related topic