Theses on a related topic (having the same keywords):

vizova politika, pripadova studia, ukrajinska kriza, europska unia, ruska federacia, bezvizovy styk, dohoda o zjednoduseni postupu pri vydavani viz

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Dunaj, Matúš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Ekonomické sankce vůči Rusku a jejich právní dopad | Theses on a related topic Display description

2.
Gálová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Pôsobenie slovenských neštátnych aktérov v oblasti geneticky modifikovaných organizmov na národnej a nadnárodnej úrovni | Theses on a related topic

3.
Hudecová, Lucia
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Zahraničná politika malého členského štátu Európskej Únie voči veľkému: Prípadová štúdia Belgického kráľovstva a Ruskej federácie | Theses on a related topic

4.
Chvojková, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Aktuálne problémy vízovej politiky EÚ | Theses on a related topic

5.
Andrejka, Juraj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defense: Dopravná nehodovosť v Českej republike a ďalších európskych krajinách | Theses on a related topic

6.
Antalová, Katarína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Azylová politika EÚ - prípadová štúdia Malty | Theses on a related topic

7.
Bajla, Adam
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Relations / International Relations
Master's thesis defence: Analýza rámovania diskurzu strany Smer-SD o obnoviteľných zdrojoch energie | Theses on a related topic

8.
Baláž, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Mezinárodní obchod se zbožím mezi EU a Čínou z pohledu importéra | Theses on a related topic

9.
Baňasová, Natália
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / European Studies, Public Policy and Human Resources
Bachelor's thesis defense: Formovanie občianskej spoločnosti v Bielorusku so zameraním na podporu tohto procesu zo strany Európskej únie | Theses on a related topic

10.
Baňasová, Natália
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Komparácia Estónska a Slovenska vo vybraných oblastiach e-Governmentu so zameraním na napĺňanie cieľov EÚ | Theses on a related topic

11.
Baranec, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Webový portál SEIS pro potřeby SR | Theses on a related topic

12.
Barca, Robert
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / Economic Policy, International Relations
Bachelor's thesis defense: Čínske exporty a ich vplyv na exporty Európskej únie v sektore high-tech | Theses on a related topic

13.
Barillová, Vladimíra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: EÚ ako normatívny aktér (príklad podpory medziľudských kontaktov v Gruzínsku v rámci programu Východného partnerstva) | Theses on a related topic

14.
Bartková, Marianna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Dutch Language, Literature and Culture in Middle-European Context
Bachelor's thesis defense: Het Polenmeldpunt. De totstandkoming van het Meldpunt Midden- en Oost- Europeanen en de daaropvolgende reacties binnen de Europese Unie. | Theses on a related topic

15.
Baško, Matej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty vystoupení z Evropské unie | Theses on a related topic

16.
Belianská, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: EÚ a Stredozemný región - kooperácia alebo dominancia? | Theses on a related topic

17.
Beňo, Patrik
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Vzťahy Európskej únie a Brazílie: spolupráca od naviazania strategického partnerstva | Theses on a related topic

18.
Bestro, Robert
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: Pozícia Slovenska v EÚ v kontexte teórie závislosti | Theses on a related topic

19.
Beťko, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Hysteria.sk - historická a ideologická sonda do virtuálnej komunity | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Problematika medializácie nezávislých mediálnych projektov pri ich vstupe na trh | Theses on a related topic

20.
Bilená, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Táhnout za jeden provaz: projektové partnerství v nestátním neziskovém sektoru (případová studie) | Theses on a related topic

21.
Blahušiak, Igor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Meziinstitucionální dohody a jejich místo v evropském právu | Theses on a related topic

22.
Boďová, Barbora maiden name: Boďová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Vývoj energetickej politiky Slovenskej republiky v oblasti plynu vo vzťahu k Ruskej federácii v kontexte vnútropolitického vývoja na Slovensku od roku 2006 | Theses on a related topic

23.
Bořuta, Dominik
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Systémy včasného varovania Európskej únie a Africkej únie a ich komparácia | Theses on a related topic

24.
Brajerčíková, Stanislava maiden name: Šerfelová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies under way
Programme/field: International Relations and European Politics / International Relations and European Politics
Dissertation defense: Nemecko a štáty strednej Európy. Skutočne civilná mocnosť? | Theses on a related topic

25.
Braná, Dominika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Nezávislosť médií a politický vplyv v transformujúcich sa mediálnych systémoch: prípad Slovenskej republiky počas vlády Vladimíra Mečiara | Theses on a related topic

26.
Brňáková, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Mezinárodní mobilita práce v EU a Severní Americe | Theses on a related topic

27.
Bučková, Gabriela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Bilaterálne vzťahy Slovenskej republiky a Ruskej federácie v integračnom kontexte | Theses on a related topic

28.
Bystrický, Kamil
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Cenzúra v kontexte teatrality a teórie moci | Theses on a related topic

29.
Bytčanek, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Presadzovanie práv sexuálnych menšín v EÚ | Theses on a related topic

30.
Cisariková, Anna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Boj proti trestu smrti v zahraničnej politike Európskej únie | Theses on a related topic

31.
Cisariková, Anna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Vplyv europeizácie na politiku výskumu a vývoja v Českej republike | Theses on a related topic

32.
Csicsaiová, Katarína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Ochrana osobných údajov v EÚ a právo byť zabudnutý | Theses on a related topic

33.
Cubinková, Tatiana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Rozpočet Európskej únie | Theses on a related topic

34.
Čuňočka, Ivan
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Master's thesis defence: Specifika řízení pracovního výkonu ve sportovních organizacích - případová studie | Theses on a related topic

35.
Čúzyová, Monika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Stálo to za to? Hodnotenie dopadov realizácie EHMK v Košiciach | Theses on a related topic

36.
Ďaďová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Ålandské ostrovy a ich postavenie v Európskej únii | Theses on a related topic

37.
Ďaďová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Výbor regiónov: od poradného orgánu k druhej komore Európskeho parlamentu? | Theses on a related topic

38.
Demčík, Vladimír
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Kolektívne investovanie v Slovenskej republike a možnosti jeho rozvoja | Theses on a related topic

39.
Depešová, Bibiana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Konvergence cenových hladin v EU | Theses on a related topic

40.
Dodoková, Andrea
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Mobilita pracovníků v zemích EU | Theses on a related topic

41.
Ďurcová, Ivana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Reakcie vybraných medzinárodných organizácií na anexiu Krymského poloostrova | Theses on a related topic

42.
Fáber, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Vplyv politických procesov v Turecku po 15. júli 2016 na jeho vzťahy s Európskou úniou | Theses on a related topic

43.
Fábián, Tamás
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vnější obchodní vztahy Evropské unie se zeměmi třetího světa | Theses on a related topic

44.
Fabianová, Ivana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Komparácia colných únií Európskej únie a Mercosuru a ich vývoja | Theses on a related topic

45.
Falťan, Juraj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rámec a skutečnost konzulární ochrany občanů Evropské unie | Theses on a related topic

46.
Fančová, Denisa
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Ochrana demokratických hodnôt v Európskej únii: Prípadová štúdia Poľska | Theses on a related topic

47.
Fecková, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Proces zmeny v psychoterapii z perspektivy klienta, terapeuta a výskumníka | Theses on a related topic

48.
Fričová, Alena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism)
Bachelor's thesis defense: Vplyv sankcií Európskej Únie na demokratizáciu režimu v Barme | Theses on a related topic

49.
Funková, Jaroslava
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / International Relations, Sociology
Bachelor's thesis defense: Vliv evropské integrace na slovenský nacionalismus | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vplyv európskej integrácie na slovenský nacionalizmus | Theses on a related topic

50.
Furicová, Andrea
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Bachelor's thesis defense: Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů - komparace v rámci EU | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů - komparace v rámci EU | Theses on a related topic