Theses on a related topic (having the same keywords):

nalezitosti zapocteni, set-off requirements, novy obcansky zakonik, unilateral offsetting, uncertain and unspecific obligation, noz, the effects of set-off, zapocteni, the new civil code, jednostranne zapocteni, ucinky zapocteni, set-off, pohledavka nejista a neurcita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Brož, Hynek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Započtení | Theses on a related topic Display description

2.
Tulinský, Patrik
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zánik závazku jinak než splněním v naší judikatuře a v evropském „soft law“ a hodnocení úpravy v novém Občanském zákoníku z praktického hlediska | Theses on a related topic

3.
Janoušek, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana slabší smluvní strany ve světle nového občanského zákoníku | Theses on a related topic

4.
Koudelka, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obchodní firma v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

5.
Kubalik, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Pozemek a stavba v kontextu práva | Theses on a related topic

6.
Kubát, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Účetní a daňový režim organizace neziskového sektoru | Theses on a related topic

7.
Piskorová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo odstoupit od smlouvy u smluv uzavřených na dálku a mimo obchodní prostory | Theses on a related topic

8.
Posseltová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní zastoupení v NOZ | Theses on a related topic

9.
Prášková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Společné závazky v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

10.
Robotka, Ladislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

11.
Ryndová, Jitka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Vliv rekodifikace soukromého práva na zdanění nemovitých věcí | Theses on a related topic

12.
Suchomel, Vítězslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Zásada "Superficies solo cedit" v římském právu a naší právní realitě | Theses on a related topic

13.
Vojtíšek, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Souhlas s pitvou v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

14.
Vopalecký, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Praktické problémy elektronické kontraktace podle aktuální právní úpravy | Theses on a related topic

15.
Vostřelová, Denisa
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aktuální problémy firemního práva | Theses on a related topic

16.
Wrana, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Elektronická kontraktace z pohledu občanského práva | Theses on a related topic

17.
Adámková, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava sousedských vztahů jako výraz vnějšího omezení vlastnického práva | Theses on a related topic

18.
Bartoň, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Možnosti a meze institutů smluvní pokuty a úroků z prodlení v obchodních vztazích | Theses on a related topic

19.
Belanová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vadné plnění v závazkových vztazích a jeho následky | Theses on a related topic

20.
Belinová, Daniela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Variabilita fundací | Theses on a related topic

21.
Beranová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zápočet na dědický podíl a povinný díl | Theses on a related topic

22.
Blaškovičová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smlouva o dílo ve výstavbě z pohledu zhotovitele | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Smlouva o dílo ve výstavbě z pohledu zhotovitele | Theses on a related topic

23.
Bockschneiderová, Iva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Obchodní společnosti po rekodifikaci | Theses on a related topic

24.
Buša, Jindřich
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Internetové obchody a částky hrazené spotřebitelem při odstoupení od smlouvy | Theses on a related topic

25.
Čeperová, Marie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soukromoprávní ochrana před domácím násilím | Theses on a related topic

26.
Černoch, Radek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / History of the Law and Roman Law
Dissertation defense: Quarta Falcidia a její odraz v pozdějším právu | Theses on a related topic

27.
Dittertová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Obchodní potvrzovací dopis | Theses on a related topic

28.
Divínová, Darina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postoupení pohledávek do zahraničí, jejich započtení a vymáhání v rámci Evropské unie | Theses on a related topic

29.
Doležalová, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Konflikt mezi zásadou profesionality a ochranou slabší strany v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

30.
Dolková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Svěřenské nástupnictví v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

31.
Dořák, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana proti nevyváženým smluvním ujednáním v oboustranně podnikatelských vztazích | Theses on a related topic

32.
Drda, Vladislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Vyšší moc jako liberační důvod náhrady škody | Theses on a related topic

33.
Dvořák, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Teoretickoprávní analýza pojmu věci nemovité | Theses on a related topic

34.
Embacherová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Vodní díla a katastr nemovitostí | Theses on a related topic

35.
Fialová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Vzor smlouvy o obchodním zastoupení s komentářem | Theses on a related topic

36.
Florián, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obchodněprávní aspekty úpravy závazkových vztahů v rekodifikaci soukromého práva | Theses on a related topic

37.
Florková, Alexandra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Odstoupení od smlouvy v novém občanském zákoníku ve světle stávající judikatury | Theses on a related topic

38.
Gajzlerová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Změny v zajištění a utvrzení závazků podle návrhu Občanského zákoníku, komparace s úpravou v zákoníku obchodním | Theses on a related topic

39.
Geršlová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení nájemce bytu podle nového občanského zákoníku | Theses on a related topic

40.
Gorčicová, Eliška
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana životního prostředí při realizaci sousedských práv | Theses on a related topic

41.
Gregorová, Kateřina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Změny koncepce právního pojetí přeměn obchodních společností | Theses on a related topic

42.
Haničinec, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané problémy započtení pohledávek v obchodních vztazích | Theses on a related topic

43.
Hölbling, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní rozbor generální klauzule nekalé soutěže (po novelizaci) | Theses on a related topic

44.
Hrnčířová, Marie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Nabytí vlastnického práva k plodům | Theses on a related topic

45.
Chmelařová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dědění ze zákona před a po rekodifikaci soukromého práva | Theses on a related topic

46.
Chrastinová, Dana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Vzorová smlouva o výkonu funkce dle ZOK | Theses on a related topic

47.
Chrištof, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Obchodní podmínky a jejich praktické využití v režimu NOZ | Theses on a related topic

48.
Chromá, Dana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Ochrana zemědělského půdního fondu | Theses on a related topic

49.
Jadamusová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Principy evropského rodinného práva | Theses on a related topic

50.
Jašek, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Svěřenský fond ve světle úpravy quebeckého trustu | Theses on a related topic