Theses on a related topic (having the same keywords):

nahrada skody, liberace, vyssi moc, obchodni zakonik, novy obcansky zakonik, damages, new civil code, liability, exemption, commercial code, obchodni vztah, business relations, zavazek, force majeure

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

301.
Kühpastová, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Psychology
Bachelor's thesis defense: Přátelé "s výhodami" v kontextu citové vazby v dospělosti | Theses on a related topic Display description

302.
Kucharičová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Doložky osvobozující stranu od plnění smlouvy - analýza úpravy v mezinárodním obchodě | Theses on a related topic

303.
Kundeliusová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Některé aspekty postavení prokuristy podle nového občanského zákoníku | Theses on a related topic

304.
Kutnohorský, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Důkazní břemeno v mezinárodní kupní smlouvě (CISG) | Theses on a related topic

305.
Langová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní úrazy a nemoci z povolání - srovnání dávek podle zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců s náhradami podle zákoníku práce | Theses on a related topic

306.
Láníček, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Amnestie a milost z pohledu ústavního práva | Theses on a related topic

307.
Lasotová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Ideál ženy a muže v rytířském románu | Theses on a related topic

308.
Leitgeb, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj zásady odpovědnosti státu typu Francovich v judikatuře ESD a její projevy v českém právu | Theses on a related topic

309.
Lojda, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Přemnožení spárkaté zvěře v ČR - analýza diskuse | Theses on a related topic

310.
Lorenc, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Vybrané otázky informačních povinností emitentů kótovaných cenných papírů a dalších subjektů kapitálového trhu | Theses on a related topic

311.
Lukešová, Alena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Gender Studies, Psychology
Bachelor's thesis defense: Závazek v partnerských vztazích mladých svobodných žen | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Pojetí závazku, intimity a autonomie v partnerských vztazích u mladých svobodných žen | Theses on a related topic

312.
Lysoněk, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Cestující v letecké dopravě jako spotřebitelé v právu Evropské unie | Theses on a related topic

313.
Máchová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Aspekty kariérní identity u českých studentů středních odborných škol s řemeslným zaměřením a studentů vysokých škol v období vynořující se dospělosti | Theses on a related topic

314.
Májsky, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aktuální otázky odpovědnosti za prodlení v obchodněprávních vztazích | Theses on a related topic

315.
Malenovská, Květoslava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Postavení poškozeného v trestním řízení

316.
Masaryková, Lea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj doktríny majetkové odpovědnosti členského státu za porušení práva Evropské unie | Theses on a related topic

317.
Matějka, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty automatizace rozhodovacích procesů | Theses on a related topic

318.
Matějka, Vít
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Ochrana podnikatele jako slabší smluvní strany v závazkovém právu | Theses on a related topic

319.
Matušík, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Pojem, charakteristika a právní souvislosti nesprávného úředního postupu ve veřejné správě | Theses on a related topic

320.
Mayerová, Karolína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Souvislost mezi rodičovským konfliktem a romantickými vztahy v období vynořující se dospělosti: závazek | Theses on a related topic

321.
Medková, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správněprávní a trestněprávní odpovědnost právnických osob veřejného práva | Theses on a related topic

322.
Melicharová, Iveta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Přidružený fond: nová možnost pro dárce | Theses on a related topic

323.
Michalčík, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní pokuta | Theses on a related topic

324.
Michalová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Vymáhání pohledávek v rámci insolvenčního a exekučního řízení v České republice | Theses on a related topic

325.
Mikalová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předvídatelnost škody v kontextu povinnosti k její náhradě v obchodních vztazích | Theses on a related topic

326.
Mikolajek, Ivo
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Porušování obchodního tajemství | Theses on a related topic

327.
Mikuličová, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Náhrada škody v režimu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

328.
Mitura, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní způsoby snižování podnikatelského rizika v mezinárodním obchodě | Theses on a related topic

329.
Mlčák, Radim
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana tzv. slabší smluvní strany v naší judikatuře a v evropském „soft law“ a hodnocení úpravy v novém Občanském zákoníku z praktického hlediska | Theses on a related topic

330.
Moravcová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Zástavní právo k nemovitostem | Theses on a related topic

331.
Morávek, Matěj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předběžná opatření a náhrada škody dle §77a OSŘ ve sporech z práv duševního vlastnictví | Theses on a related topic

332.
Motyčka, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Náhrada škody a přiměřené zadostiučinění v případech nekalé soutěže | Theses on a related topic

333.
Mrázek, Jiří
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Leniency program z hlediska teorie her | Theses on a related topic

334.
Neubauer, Jindřich
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Následky nerespektování práva ES při rozhodování českého soudu | Theses on a related topic

335.
Neubauerová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obligatorní civilní sňatek v návrhu nového občanského zákoníku | Theses on a related topic

336.
Neuwirth, Patrik
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní pokuta ve vazbě na rozdílné režimy závazkového vztahu | Theses on a related topic

337.
Nevyjelová, Ivana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Klamavá reklama a její projevy v životě | Theses on a related topic

338.
Novotný, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Judikatura k nekalé soutěži v EU a v ČR | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Judikatura k nekalé soutěži v EU a v ČR | Theses on a related topic

339.
Nožka, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Protiprávní nakládání s odpady | Theses on a related topic

340.
Ohnoutková, Dita
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Charakteristické rysy pracovního poměru | Theses on a related topic

341.
Olšina, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Možné praktické dopady změn v závazkovém právu pro podnikatele po předpokládané rekodifikaci soukromého práva | Theses on a related topic

342.
Ondráček, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení poškozeného v trestním řízení | Theses on a related topic

343.
Ostruszka Klusová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu podle § 421a občanského zákoníku ve zdravotnictví | Theses on a related topic

344.
Palán, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za vady díla dle OZ a ObZ | Theses on a related topic

345.
Paleček, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nájem prostoru sloužícího podnikání | Theses on a related topic

346.
Paníček, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní pokuta v současné soudní praxi | Theses on a related topic

347.
Papoušek, Matěj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smlouvy o modifikaci společného jmění manželů de lege lata i ferenda | Theses on a related topic

348.
Pavelek, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Náhrada nemajetkové újmy | Theses on a related topic

349.
Peloušková, Eliška
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Budoucnost občanských sdružení po zavedení nového občanského zákoníku | Theses on a related topic

350.
Peml, Denis
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Podnikatelský status a jeho význam (nejen) v závazkovém právu | Theses on a related topic