Theses on a related topic (having the same keywords):

nahrada skody, liberace, vyssi moc, obchodni zakonik, novy obcansky zakonik, damages, new civil code, liability, exemption, commercial code, obchodni vztah, business relations, zavazek, force majeure

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

401.
Slezák, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost úředních osob v oblasti správního práva a odpovědnost správních úřadů | Theses on a related topic Display description

402.
Slonek, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přepravní smlouvy

403.
Sopoušek, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Postavení poškozeného v trestním řízení | Theses on a related topic

404.
Sopuch, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dopady rekodifikace soukromého práva na směnečné právo | Theses on a related topic

405.
Srnská, Kateřina maiden name: Čermáková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Vliv římského práva na současný český právní systém zaměřený na konsensuální kontrakty | Theses on a related topic

406.
Stanek, Dávid
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost autonomních systémů | Theses on a related topic

407.
Stašek, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Vliv římského práva na současný český právní systém se zaměřením na omyl v právním úkonu | Theses on a related topic

408.
Stříž, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Compliance program v intencích českého právního řádu | Theses on a related topic

409.
Studený, Libor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právnické osoby a společenská rovnováha | Theses on a related topic

410.
Suchomel, Vítězslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Zásada "Superficies solo cedit" v římském právu a naší právní realitě | Theses on a related topic

411.
Surňák, Peter
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Zaměnitelnost a klamavost obchodní firmy podnikatele v judikatuře | Theses on a related topic

412.
Surý, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Alokace rizika u dodávek investičních celků na klíč dle FIDIC Silver Book | Theses on a related topic

413.
Sušilová, Eliška
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu v režimu Vídeňské úmluvy - teoretický rozbor | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu v režimu Vídeňské úmluvy - teoretický rozbor | Theses on a related topic

414.
Svedíková Vávrová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Vyvolání nebezpečí záměny v právní úpravě a praxi | Theses on a related topic

415.
Syslová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smlouva o dílo ve výstavbě (se zaměřením na provádění a vady)

416.
Šamánek, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní pokuta v obchodněprávní praxi a judikatuře | Theses on a related topic

417.
Šedková, Marcela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economic Policy and Administration / Monetary System (combination/specialization: Insurance System)
Bachelor's thesis defense: Analýza pojistných událostí v neživotním pojištění na pojistném trhu ČR | Theses on a related topic

418.
Šefránková, Hana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Analýza změn ve zdaňování nemovitých věcí po rekodifikaci soukromého práva | Theses on a related topic

419.
Šeligová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Čas jako právní skutečnost | Theses on a related topic

420.
Šilhán, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní limitace náhrady škody v mezinárodním srovnání

421.
Šilhánek, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní problematika provozu dopravních prostředků – odpovědnost za škodu, pojištění | Theses on a related topic

422.
Šimáčková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků | Theses on a related topic

423.
Šimečková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Platební a dodací podmínka z pohledu srovnání Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a Nového občanského zákoníku | Theses on a related topic

424.
Škrancová, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Smlouva o smlouvě budoucí v české judikatuře | Theses on a related topic

425.
Šmerdová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Odpovědnost za vady v režimu Vídeňské úmluvy - teoretický rozbor | Theses on a related topic

426.
Šprta, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj právní úpravy ochrany cti | Theses on a related topic

427.
Šrámková, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Procesní řízení pohledávek

428.
Štursová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Institut bezdůvodného obohacení v občanskoprávních vztazích | Theses on a related topic

429.
Šulek, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Utvrzení dluhů podle nového občanského zákoníku | Theses on a related topic

430.
Šupová, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Vady rozhodnutí o přestupcích | Theses on a related topic

431.
Švejdová, Martina maiden name: Korečková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Základní kapitál po novelizaci druhé směrnice | Theses on a related topic

432.
Tarabíková, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Komunikace, intimita a závazek ve vztazích na dálku v období vynořující se dospělosti | Theses on a related topic

433.
Toman, Antonín
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration (4-years) / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Bílá kniha o žalobách na náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES | Theses on a related topic

434.
Tomanová, Kristýna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Výjimky z Listiny základních práv Evropské unie | Theses on a related topic

435.
Trávníčková, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vznik obchodní smlouvy v naší judikatuře a v evropském „soft law“ a hodnocení úpravy v návrhu nového Občanského zákoníku z praktického hlediska | Theses on a related topic

436.
Trávníková, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní pokuta v občanském právu | Theses on a related topic

437.
Trestrová, Olga
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Intimita a závazek v partnerských vztazích v mladé dospělosti | Theses on a related topic

438.
Trnka, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Postavení poškozeného v přestupkovém řízení | Theses on a related topic

439.
Trubáček, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Limitace náhrady škody z pohledu možností a potřeb mezinárodní obchodní praxe

440.
Třeštíková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Základní charakteristika právnických osob dle nového občanského zákoníku | Theses on a related topic

441.
Tulinský, Patrik
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zánik závazku jinak než splněním v naší judikatuře a v evropském „soft law“ a hodnocení úpravy v novém Občanském zákoníku z praktického hlediska | Theses on a related topic

442.
Urbanovský, Pavel
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defense: Uplatnění principu vyšší moci jako prostředku k dosažení lidské spravedlnosti u vybraných autorů. | Theses on a related topic

443.
Václavíková, Aneta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Sociology
Bachelor's thesis defense: Sociální mechanismy obrany náboženských světonázorů | Theses on a related topic

444.
Vagundová, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Interkulturní a intrakulturní partnerství v období vynořující se dospělosti: srovnání míry závazku, spokojenosti, investic, kvality alternativ a sensation seeking | Theses on a related topic

445.
Valdhans, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / International Private Law
Dissertation defense: Kolizní problematika mimosmluvních závazků | Theses on a related topic

446.
Valešová, Nikola
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Vymáhání pohledávek v rámci insolvenčního a exekučního řízení v České republice | Theses on a related topic

447.
Válková, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Přestupky fyzických osob na úseku nakládání s komunálním odpadem | Theses on a related topic

448.
Váňová, Kristina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Translation and Interpreting / English-language Translation, German-language Translation
Master's thesis defence: Terminologische Einheitlichkeit in Übersetzungen von juristischen Texten am Beispiel des neuen tschechischen Bürgerlichen Gesetzbuches | Theses on a related topic

449.
Vašicová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnostní vztahy při ochraně spotřebitele | Theses on a related topic

450.
Vávrů, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předsmluvní povinnosti | Theses on a related topic