Theses on a related topic (having the same keywords):

slozeni, vyzivova doporuceni, health benefits, pesticidy, consumption, health claims, mykotoxiny, dietary guidelines, pesticides, susene ovoce, roztoci, dried fruit, zdravotni prinosy, mycotoxins, mites, spotreba, zdravotni tvrzeni, composition

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Baťová, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Kontaminace skořápkových plodů mikroorganismy | Theses on a related topic Display description

2.
Baumann, Michal
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Human Nutrition
Bachelor's thesis defense: Doplňky stravy | Theses on a related topic

3.
Belokostolská, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: "Luxus na tanieri" Kultúrne praktiky produkcie a spotreby luxusu v oblasti stravovania. | Theses on a related topic

4.
Berecová, Adriana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Peniaze alternatívnych kultúr: Oceánia | Theses on a related topic

5.
Čechová, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Developmental neurotoxicants: Analytical determination and their occurrence in human matrices | Theses on a related topic

6.
Čermák, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Dietární expozice současně používaným pesticidům přítomným v zelenině: Vývoj a validace metod | Theses on a related topic

7.
Čížková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Hodnocení endokrinní disrupce u vodních živočichů

8.
Drahoňovská, Marie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Environmental Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Zelené matky: proměna přístupu ke spotřebě u environmentalistek - prvorodiček | Theses on a related topic

9.
Dvořáková, Alena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Master's thesis defence: Právo a právní řád jako podmínka a limita ekonomické aktivity a výkonnosti (institucionální analýza české ekonomiky) | Theses on a related topic

10.
Filipinská, Helena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Ekologické zemědělství: výukový program pro 5. ročník základních škol

11.
Fojtíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Role médií v předškolním vzdělávání | Theses on a related topic

12.
Freibergová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Problematika zdravého životního stylu v rámci celoživotního vzdělávání | Theses on a related topic

13.
Gabrielová, Magdalena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities (3-years) / Environmental Humanities
Master's thesis defence: "Ekomóda": projev zmasovění nebo individualizace? | Theses on a related topic

14.
Gajdečková, Adéla
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Pestrost, spotřební koš a školní stravování | Theses on a related topic

15.
Gajdoš, Peter
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Master's thesis defence: Teorie preferencí - zvyky, návyky, tradice | Theses on a related topic

16.
Gottvaldová, Romana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Human Nutrition
Bachelor's thesis defense: Xerofilní plísně jako původci kažení potravin s vysokým obsahem jednoduchých sacharidů a nízkou vodní aktivitou | Theses on a related topic

17.
Greéová, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Optimalizace pasivního vzorkovače opatřeného difuzní vrstvou hydrogelu pro monitorování polárních organických znečišťujících látek v povrchových a odpadních vodách | Theses on a related topic

18.
Grimmová, Hana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies), Sociology
Bachelor's thesis defense: Komerční gentrifikace. Spotřeba a nerovnost v městském prostoru | Theses on a related topic

19.
Halíková, Ludmila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Neurotoxicita polutantů životního prostředí | Theses on a related topic

20.
Havlíková, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Sociology
Bachelor's thesis defense: Udržitelný rozvoj, život ve městě a proměny hodnot v ČR | Theses on a related topic

21.
Hromádka, Zdeněk
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education / Education
Dissertation defense: Životní prostředí ve vědomostech, postojích a jednání žáků druhého stupně základní školy | Theses on a related topic

22.
Hylmarová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana půdy před negativními vlivy zemědělské výroby | Theses on a related topic

23.
Hynková, Markéta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Vývoj spotřební daně z alkoholických nápojů v České republice | Theses on a related topic

24.
Janatová, Kateřina maiden name: Jurková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Fauna fytofágních členovců ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU | Theses on a related topic

25.
Jedličková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Stanovení trichothecenových mykotoxinů v ječmeni a sladu | Theses on a related topic

26.
Jestřábová, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Marketingové důsledky stárnutí populace: Senior jako zákazník a spotřebitel | Theses on a related topic

27.
Kala, Lukáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Sociology (4-years) / Environmental Humanities
Dissertation defense: Environmentální aspekty životního způsobu českých singels | Theses on a related topic

28.
Kaláb, Vojtěch
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Sociology
Bachelor's thesis defense: Gentrifikace - samozřejmé řešení krize suburbanizace? | Theses on a related topic

29.
Kizovský, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Látky narušující hormonální rovnováhu v potravinách | Theses on a related topic

30.
Kolba, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení a úloha předsedy vlády v ústavním systému státu | Theses on a related topic

31.
Komberec, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Aerosoly ve vnější atmosféře a atmosféře vybraných jeskyní Moravského krasu | Theses on a related topic

32.
Konečná, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Aflatoxiny, jejich výskyt, význam a stanovení | Theses on a related topic

33.
Kopečná, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Vliv povrchového znečištění na složení atmosféry v technických kolektorech města Jihlavy | Theses on a related topic

34.
Koplíková, Alexandra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Způsoby rozpočtu nákladů v bytových domech | Theses on a related topic

35.
Králová, Natálie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Hladiny látek narušujících hormonální rovnováhu ve výrobcích a materiálech | Theses on a related topic

36.
Krobot, Martin
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Porce vs. výživové doporučené dávky u dětí do 18 let | Theses on a related topic

37.
Křesťan, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Sektorová fundamentální analýza těžebního průmyslu a dopad jeho cenového vývoje na energetický sektor | Theses on a related topic

38.
Kuchyňková, Šárka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Spotřeba brukvovité zeleniny u dospělé populace | Theses on a related topic

39.
Kužel, Vojtěch
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Doplňky stravy pro sportovce - legislativní rámec | Theses on a related topic

40.
Mičková, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Výživové vzdělávání žáků na 2. stupni základní školy | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Výživové vzdělávání žáků na 2. stupni základní školy | Theses on a related topic

41.
Michálek, Petr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Termorezistentní mikroskopické houby v bylinách pro přípravu " čaje " | Theses on a related topic

42.
Mlčáková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Využití biochemických markerů v experimentální ekotoxikologii | Theses on a related topic

43.
Můčková, Alžběta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Tabákový akcíz | Theses on a related topic

44.
Nečas, Igor
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration (combination/specialization: Reg. Develop. & Admin.)
Bachelor's thesis defense: Energetické auditorství | Theses on a related topic

45.
Novotná, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Životní způsob modelek v environmentálním kontextu | Theses on a related topic

46.
Novotný, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Financializace a fiskální politika | Theses on a related topic

47.
Orsághová, Katarína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace, charakterizace a porovnání vybraných proteolytických enzymů prachových a parazitických roztočů Dermatophagoides pteronyssinus a Varroa destructor | Theses on a related topic

48.
Petrović, Dunja
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Vliv půdních podmínek na sorpci organických polutantů. | Theses on a related topic

49.
Plavinová, Aneta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Evropská integrace trhu elektřinou - právní aspekty | Theses on a related topic

50.
Pokladník, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Chemická databáze: POPsPedia | Theses on a related topic