Theses on a related topic (having the same keywords):

right to take legal action, legal action, termination of contractual relationship, statement of limitation, promlceni, odstoupeni od smlouvy, relativni neplatnost, withdrawal from the contract, limitation of time to take legal action, pravo ucinit pravni jednani, void contract, vypoved smluvniho vztahu, absolutni neplatnost, maturity, splatnost, voidable contract, pravni jednani, namitka promlceni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Karchňáková, Hana maiden name: Jančarová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Právní jednání a jeho neplatnost | Theses on a related topic Display description

2.
Goll, Jaromír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Placení směnek a šeků | Theses on a related topic

3.
Kalousová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Generální inhibitorium | Theses on a related topic

4.
Komár, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nájemné a další platby u nájmu bytu | Theses on a related topic

5.
Kousalíková, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané otázky uzavírání smluv z pohledu srovnání Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a Nového občanského zákoníku | Theses on a related topic

6.
Kozelková, Iveta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Institut promlčení - srovnání právní úpravy v občanském zákoníku 1964, občanském zákoníku a ABGB | Theses on a related topic

7.
Machuča, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Stanovení ceny ve smlouvě v judikatuře a praxi | Theses on a related topic

8.
Michalová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Vymáhání pohledávek v rámci insolvenčního a exekučního řízení v České republice | Theses on a related topic

9.
Navrátil, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory – předváděcí akce v českém právním řádu a v praxi | Theses on a related topic

10.
Ruban, Radek
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Relativní a absolutní neplatnost v občanském právu | Theses on a related topic

11.
Šťastný, Radomír
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Využití výnosových křivek dluhopisů | Theses on a related topic

12.
Tulinský, Patrik
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zánik závazku jinak než splněním v naší judikatuře a v evropském „soft law“ a hodnocení úpravy v novém Občanském zákoníku z praktického hlediska | Theses on a related topic

13.
Voříšek, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Společník kapitálové korporace jako člen nejvyššího orgánu a jeho postavení | Theses on a related topic

14.
Adam, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Směnečné obohacení

15.
Adámek, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na tělesnou integritu | Theses on a related topic

16.
Balon, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava promlčení a prekluze v soukromém právu | Theses on a related topic

17.
Bártlová, Lenka maiden name: Prchlíková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Odpovědnost za škodu ve veřejné správě | Theses on a related topic

18.
Bartošková, Ivana maiden name: Urbánková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Divadlo jako volnočasová aktivita u dospělých osob s tělesným postižením | Theses on a related topic

19.
Brummerová, Noemi
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Přístup veřejnosti ke komunikaci s dospělými balbutiky | Theses on a related topic

20.
Buša, Jindřich
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Internetové obchody a částky hrazené spotřebitelem při odstoupení od smlouvy | Theses on a related topic

21.
Ciprysová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Písemná forma právního jednání a doručování písemností v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

22.
Crhanová, Irena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: Přínosy zahraniční studijní stáže | Theses on a related topic

23.
Čech, Antonín
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Směnečné obohacení | Theses on a related topic

24.
Čejková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odstoupení od smlouvy a jeho vliv na věcně právní účinky smlouvy | Theses on a related topic

25.
Doleželová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Leasingová smlouva | Theses on a related topic

26.
Dolina, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zákaz plnění smlouvy a neplatnost smluv uzavřených na základě veřejných zakázek | Theses on a related topic

27.
Dopitová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Odstoupení od smlouvy v režimu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

28.
Drnovská, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana právního postavení nájemce a pronajímatele bytu

29.
Dudáček, Oto
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Analýza warrantů

30.
Durdová, Alžběta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odstoupení od smlouvy | Theses on a related topic

31.
Dvořáková, Zuzana maiden name: Filipová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Fikce nepřijetí rozhodnutí orgánu obchodní korporace | Theses on a related topic

32.
Falta, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Forma právního jednání | Theses on a related topic

33.
Fancová, Jana maiden name: Ševčíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Adventure and Gender: The Quest for Maturity and Independence in the Works of J.K. Rowling and Philip Pullman | Theses on a related topic

34.
Flekačová, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele u distančních smluv | Theses on a related topic

35.
Florián, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obchodněprávní aspekty úpravy závazkových vztahů v rekodifikaci soukromého práva | Theses on a related topic

36.
Florková, Alexandra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Odstoupení od smlouvy v novém občanském zákoníku ve světle stávající judikatury | Theses on a related topic

37.
Frimlová, Adéla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Analýza fonologické oblasti řeči u žáků v prvním ročníku | Theses on a related topic

38.
Gall, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zásada "Pacta Sunt Servanda" a její meze | Theses on a related topic

39.
Hartman, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Povaha a vady rozhodnutí orgánu obchodní korporace po rekodifikaci soukromého práva | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Povaha a vady rozhodnutí orgánu obchodní korporace po rekodifikaci soukromého práva | Theses on a related topic

40.
Havlanová, Věra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature, German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: “Growing up” in Ian McEwan's Atonement | Theses on a related topic

41.
Hlucháňová, Vlasta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odstoupení od smluv sjednaných se spotřebitelem o dodávkách energií | Theses on a related topic

42.
Hnátková, Iva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích | Theses on a related topic

43.
Hout, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Spotřebitelské smlouvy uzavírané mimo provozovnu | Theses on a related topic

44.
Hubička, Richard
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Poctivost v právním jednání | Theses on a related topic

45.
Hulva, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defense: Důsledky vad právních úkonů na soukromoprávní vztahy | Theses on a related topic
Dissertation defense: Důsledky vad právních úkonů na soukromoprávní vztahy | Theses on a related topic

46.
Janíčková, Magdaléna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Procesní úkony účastníků civilního soudního řízení

47.
Judičáková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vady právního jednání a jejich následky v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

48.
Jung, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Věcná břemena | Theses on a related topic

49.
Jurenová, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Analýza komunikační schopnosti dětí předškolního věku v prostředí dětského domova | Theses on a related topic

50.
Jurenová, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Analýza fonologických schopností u žáků prvních ročníků základní školy | Theses on a related topic