Theses on a related topic (having the same keywords):

peritonealni dialyza, hemodialyza, sebepece, informovanost, kvalita zivota, dotaznikove setreni, kvantitativni vyzkum, edukace, psychosocialni problematika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bombalová, Helena maiden name: Kubínová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující rozhodování pacientů pro některou z modalit náhrady funkce ledvin | Theses on a related topic Display description

Master's thesis defence: Faktory ovlivňující rozhodování pacientů pro některou z modalit náhrady funkce ledvin | Theses on a related topic Display description

2.
Bednářová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Kvalita života klientů s peritoneální dialýzou | Theses on a related topic

3.
Martincová, Petra maiden name: Hronová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defence: Kvalita života osob, které dlouhodobě pečují o jedince se zdravotním postižením | Theses on a related topic

4.
Staníková, Andrea
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Informovanost studentů středních škol o problematice osob se zrakovým postižením a jejich postoj k této cílové skupině | Theses on a related topic

5.
Adlerová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Geography / Applied Geography and Geoinformatics (combination/specialization: Geoinformatics and Regional Development)
Bachelor's thesis defence: Jaké to tady máme a jaké to tady chceme mít - percepce rozvojového potenciálu obce Drnovice | Theses on a related topic

6.
Ambrož, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Master's thesis defence: Využití objektů československého pohraničního opevnění na příkladu Areálu československého opevnění v Šatově | Theses on a related topic

7.
Bardoňová, Anna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Rehabilitace pacientů s chronickým renálním selháním a její vliv na svalovou sílu musculus quadriceps femoris a kvalitu života | Theses on a related topic

8.
Bednářová, Šárka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Informovanost veřejnosti o prevenci maligního melanomu | Theses on a related topic

9.
Bergrová, Irena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Intensive Care / Intensive Care
Master's thesis defence: Informovanost pacientů před koronarografií | Theses on a related topic

10.
Bordovská, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Master's thesis defence: Frenštátsko a kvalita života: geografická studie | Theses on a related topic

11.
Burdová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Informovanost začínajících učitelů o mentálním postižení a jiných duševních postiženích | Theses on a related topic

12.
Černá, Dagmar
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Vliv celiakie a jejích přidružených onemocnění na kvalitu života a edukaci jedince | Theses on a related topic

13.
Černá, Jolana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv aerobní intradialyzační fyzioterapie na bolest a kvalitu života u pacientů s chronickým renálním selháním | Theses on a related topic

14.
Esterková, Blanka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Fyzioterapie pacientů s chronickým renálním selháním a její vliv na tělesnou zdatnost a kvalitu života | Theses on a related topic

15.
Grulichová, Alena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Fyzioterapie pacientů s chronickým renálním selháním: hodnocení kvality života a bolesti | Theses on a related topic

16.
Hedbávná, Karolína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Povědomí studentů pedagogických fakult o studentech se sluchovým postižením | Theses on a related topic

17.
Horehleďová, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Dítě s dětskou mozkovou obrnou | Theses on a related topic

18.
Hrabčíková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Analýza kvality života jedince s hydronefrózou a meningomyelokélou | Theses on a related topic

19.
Hurdálková, Šárka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Rozdíly v motivaci a představách studentů žurnalistiky v České republice a Rumunsku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Kariéra novináře - motivace a představy studentů a absolventů žurnalistiky v Rumunsku | Theses on a related topic

20.
Kadaníková, Lada
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Výzkum spokojenosti uživatelů Městské knihovny v Jevíčku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Výzkum spokojenosti uživatelů Městské knihovny v Jevíčku | Theses on a related topic

21.
Kárová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defence: Jak se žije na Dačicku? Studie vybraných obcí | Theses on a related topic

22.
Kašíková, Andrea
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Vnímanie kvality života hemodialyzovaných pacientov a pacientov s peritoneálnou dialýzou | Theses on a related topic

23.
Kašparová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Představy studentů žurnalistiky o novinářské profesi: komparativní analýza | Theses on a related topic

24.
Kočová, Karolína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv aerobní intradialyzační fyzioterapie na tuhost cév a kvalitu života pacientů s chronickým renálním selháním | Theses on a related topic

25.
Kolářová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defence: Faktory ovlivňující edukaci dítěte s kombinovaným postižením z pohledu rodiny a terapeutů | Theses on a related topic

26.
Korčáková, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defence: Integrace dítěte se souběžným postižením více vadami v mateřské škole | Theses on a related topic

27.
Kovářová, Klára maiden name: Gorunová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Skauting a hodnotová orientace jeho členů | Theses on a related topic

28.
Kovářová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Logopedy)
Master's thesis defence: Kvalita života v období stárnutí a stáří | Theses on a related topic

29.
Kozlová, Eliška
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv kombinované intradialyzační fyzioterapie na kvalitu života u pacientů s chronickým selháním ledvin | Theses on a related topic

30.
Kožnarová, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Kojení a edukace | Theses on a related topic

31.
Krystyníková, Nela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defence: Profil návštěvníka obce Velké Karlovice | Theses on a related topic

32.
Kůrková, Daniela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Nursing / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Kvalita života žen s močovou inkontinencí v seniorském věku | Theses on a related topic

33.
Lindušková, Denisa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelská problematika dialyzovaného klienta | Theses on a related topic

34.
Loubková, Renata
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Faktory ovlivňující kvalitu života dialyzovaných pacientů | Theses on a related topic

35.
Martincová, Petra maiden name: Hronová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Kvalita života osob, které dlouhodobě pečují o seniory žijící v pobytovém zařízení | Theses on a related topic

36.
Musilová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Šikana na základních školách pohledem dětí a jejich rodičů | Theses on a related topic

37.
Novosad, Martin Bořivoj
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Kvalita života lidí s epilepsií a jejich profesní uplatnění | Theses on a related topic

38.
Novozámská, Renata
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Informovanost zdravotníků a laické veřejnosti o klíšťové meningoencefalitidě a její prevenci | Theses on a related topic

39.
Pitnerová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Special Education / Special Education
Dissertation defence: Determinanty integračního procesu žáků se sluchovým postižením | Theses on a related topic

40.
Pitnerová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Advanced Master's thesis defence: Analýza připravenosti budoucích učitelů na integraci sluchově postižených žáků | Theses on a related topic

41.
Pláteníková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defence: Informovanost žáků 9. tříd vybraných základních škol v Jihomoravském kraji o pohlavně přenosných onemocněních | Theses on a related topic

42.
Pluhař, Michal
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Intoxikace - informovanost žáků 8. a 9. tříd základních škol se zaměřením na alkohol | Theses on a related topic

43.
Rothová, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vplyv rehabilitácie na svalovú silu musculus quadriceps femoris a kvalitu života u pacientov s chronickým renálnym zlyhaním | Theses on a related topic

44.
Sánchez López, Felipe
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Totálna endoprotéza kolenného kľbu(TEP) u pacientov s artrózou | Theses on a related topic

45.
Satke, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defence: Vliv sociálního prostředí na volbu střední školy | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Vliv sociálního prostředí na volbu střední školy | Theses on a related topic

46.
Semerádová, Tereza
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Kvalita života hemodialyzovaných pacientů | Theses on a related topic

47.
Senčaková, Olga
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Implementace služby My Open Library v Irsku a její vnímání z pohledu uživatelů knihovny v Deansgrange | Theses on a related topic

48.
Schejbalová, Jarmila
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science (Combined) / Nursing
Bachelor's thesis defence: Kvalita přípravy pacientů na scintigrafická vyšetření | Theses on a related topic

49.
Slezáčková, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Midwifery / Midwife
Bachelor's thesis defence: Vliv močové inkontinence na kvalitu života žen | Theses on a related topic

50.
Snášelová, Iveta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Kvalita života jedinců s A-V shuntem | Theses on a related topic