Theses on a related topic (having the same keywords):

rehabilitace, chronic renal failure, hemodialyza, kvalita zivota, muscle strength, quality of life, intradialyzacni trenink, rehabilitation, svalova sila, chronicke selhani ledvin, hemodialysis, intradialytic physical therapy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Jahnová, Monika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv řízeného intradialyzačního rehabilitačního programu na tělesnou zdatnost a svalovou sílu pacientů s chronickým renálním selháním | Theses on a related topic Display description

2.
Černá, Jolana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv aerobní intradialyzační fyzioterapie na bolest a kvalitu života u pacientů s chronickým renálním selháním | Theses on a related topic

3.
Mazalová, Ludmila
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv intradialyzačního rehabilitačního programu na svalovou sílu musculus quadriceps femoris a funkční zdatnost | Theses on a related topic

4.
Rothová, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vplyv rehabilitácie na svalovú silu musculus quadriceps femoris a kvalitu života u pacientov s chronickým renálnym zlyhaním | Theses on a related topic

5.
Grulichová, Alena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Fyzioterapie pacientů s chronickým renálním selháním: hodnocení kvality života a bolesti | Theses on a related topic

6.
Kočová, Karolína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv aerobní intradialyzační fyzioterapie na tuhost cév a kvalitu života pacientů s chronickým renálním selháním | Theses on a related topic

7.
Večeřová, Adéla maiden name: Tichá
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Rehabilitace pacientů s chronickým renálním selháním a její vliv na tělesnou zdatnost a kvalitu života | Theses on a related topic

8.
Viznerová, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Rehabilitace pacientů s chronickým renálním selháním: hodnocení kvality života a funkční zdatnosti | Theses on a related topic

9.
Dobšák, Libor
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Změny funkční zdatnosti a svalové síly dolních končetin vlivem intradialyzačního rehabilitačního tréninku u hemodialyzovaných pacientů | Theses on a related topic

10.
Esterková, Blanka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Fyzioterapie pacientů s chronickým renálním selháním a její vliv na tělesnou zdatnost a kvalitu života | Theses on a related topic

11.
Hejhalová, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv kombinované intradialyzační fyzioterapie na svalovou sílu u pacientů s chronickým selháním ledvin | Theses on a related topic

12.
Holakovská, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Rehabilitace pacientů s chronickým renálním selháním a její vliv na kvalitu života a bolest | Theses on a related topic

13.
Bížová, Kamila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Tělesné postižení jako následek úrazu u dospělých osob | Theses on a related topic

14.
Bombalová, Helena maiden name: Kubínová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující rozhodování pacientů pro některou z modalit náhrady funkce ledvin | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující rozhodování pacientů pro některou z modalit náhrady funkce ledvin | Theses on a related topic

15.
Havelková, Martina maiden name: Štorková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Rehabilitace pacientů mužů s cévní mozkovou příhodou: hodnocení kvality života | Theses on a related topic

16.
Jílková, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Vocational School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Život s roztroušenou sklerózou | Theses on a related topic

17.
Kašíková, Andrea
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Vnímanie kvality života hemodialyzovaných pacientov a pacientov s peritoneálnou dialýzou | Theses on a related topic

18.
Korčáková, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defence: Integrace dítěte se souběžným postižením více vadami v mateřské škole | Theses on a related topic

19.
Křivánková, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Rehabilitace pacientů v akutní fázi cévní mozkové příhody a kvalita života | Theses on a related topic

20.
Lindušková, Denisa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelská problematika dialyzovaného klienta | Theses on a related topic

21.
Mucha, Marek
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Kvalita života u lidí v produktivním věku po ischemické cévní mozkové příhodě na následných lůžkách | Theses on a related topic

22.
Ourodová, Aneta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Zhodnocení vlivu komplexní léčebné rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě v produktivním věku | Theses on a related topic

23.
Pavelková, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Léčebná rehabilitace po totální endoprotéze kolenního kloubu: využití kontinuálního pasivního pohybu | Theses on a related topic

24.
Rosochová, Martina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv fyzioterapie na motorické funkce a kvalitu života u pacientů s Parkinsonovou nemocí | Theses on a related topic

25.
Semerádová, Tereza
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Kvalita života hemodialyzovaných pacientů | Theses on a related topic

26.
Snášelová, Iveta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Kvalita života jedinců s A-V shuntem | Theses on a related topic

27.
Stanislavová, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Využití metody proprioceptivní neuromuskulární facilitace v rehabilitaci pacientů po totální endoprotéze kolenního kloubu | Theses on a related topic

28.
Taterová, Tereza
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv neuromuskulární elektrostimulace na kvalitu života u pacientů s peritonealní dialýzou | Theses on a related topic

29.
Tomšová, Martina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Rehabilitácia u pacientov s chronickým renálnym zlyhaním a jej vplyv na funkčnú zdatnosť a bolesť | Theses on a related topic

30.
Turoňová, Renáta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Využití neuromuskulární elektrostimulace v časné fázi rehabilitace pacientů po implantaci endoprotézy kolenního kloubu | Theses on a related topic

31.
Zachová, Pavla
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Rehabilitace pacientů s chronickým renálním selháním: hodnocení kvality života, svalové síly dolních končetin a bolesti | Theses on a related topic

32.
Zlatníková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Kvalita života jedince s poruchou chování | Theses on a related topic

33.
Balaštíková, Lada
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Život v zařízení sociálních služeb pro mentálně postižené osoby | Theses on a related topic

34.
Bednářová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Kvalita života klientů s peritoneální dialýzou | Theses on a related topic

35.
Čabáková, Žofia
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Rehabilitácia pacientov s chronickým renálnym zlyhávaním a jej vplyv na telesnú a funkčnú zdatnosť | Theses on a related topic

36.
Doleželová, Eva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Senior v pravidelné dialyzační léčbě | Theses on a related topic

37.
Hanyšová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Klasický kontinuální aerobní trénink na ergometru u pacientů po infarktu myokardu: změna kvality života | Theses on a related topic

38.
Hrušovská, Katarína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Vplyv amputácií dolných končatín na kvalitu života | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Vplyv amputácií dolných končatín na kvalitu života | Theses on a related topic

39.
Kozlová, Eliška
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv kombinované intradialyzační fyzioterapie na kvalitu života u pacientů s chronickým selháním ledvin | Theses on a related topic

40.
Križanová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Medical Rehabilitation and Physiotherapy
Master's thesis defence: Efekt týdenního rehabilitačního programu u nemocných po totální endoprotéze kolenního kloubu

41.
Prášková, Markéta maiden name: Stehnová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Význam pravidelných pohybových aktivit se zaměřením na současnou populaci seniorů | Theses on a related topic

42.
Šmejkalová, Dita
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Využití elektrostimulace m. quadriceps femoris v subakutní fázi rehabilitace u pacientů po totální endoprotéze kolenního kloubu | Theses on a related topic

43.
Adamcová, Gabriela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Benigní hyperplazie prostaty a její vliv na kvalitu života seniorů | Theses on a related topic

44.
Adamecká, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup po traumatickém poranění páteře | Theses on a related topic

45.
Adámková, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Ortoptics
Bachelor's thesis defence: Kvalita života pacienta s diplopií | Theses on a related topic

46.
Adlerová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Geography / Applied Geography and Geoinformatics (combination/specialization: Geoinformatics and Regional Development)
Bachelor's thesis defence: Jaké to tady máme a jaké to tady chceme mít - percepce rozvojového potenciálu obce Drnovice | Theses on a related topic

47.
Andrašková, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Analýza resilienčních zdrojů ve vybraných školách v Ugandě | Theses on a related topic

48.
Andrová, Lada
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup po úrazech bérce, hlezna a nohy | Theses on a related topic

49.
Anomu, Akoma Omamuli
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physiotherapy / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Rehabilitation after lower limb fractures | Theses on a related topic

50.
Arnoštová, Zuzana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defence: Léčebně-rehabilitační plán a postup po poranění bérce, hlezna a nohy | Theses on a related topic