Results 61 – 70 of 734 (0,122 seconds)

All People Application Help Courses DocumentsAll sections

SP4MK_S4a2 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s narušenou komunikační schopností 2
Course Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, Pedagogická fakulta, podzim 2019
– also in the terms: Autumn 2018, Autumn 2017, Autumn 2016
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU-MSD. Bartoňová, M., Bytešníková ... škole. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido Bartoňová, M., Opatřilová, D ... ve společnosti jako interdisciplinární téma. Brno: MU. Bartoňová, M., Pitnerová, P
https://is.muni.cz/course/ped/podzim2019/SP4MK_S4A2 Similar
SPDRA_ISPD Inclusive Special Education
Course Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, Pedagogická fakulta, jaro 2019
– also in the terms: Spring 2020, Autumn 2019, Autumn 2018, Spring 2018, Autumn 2017, Spring 2017, Autumn 2016
učení I. Vymezení současné problematiky. Brno: MU, 2004. 128 s ... 998 KLENKOVÁ, J. Logopedie I. Brno: Paido, 2000. ISBN 80 ... KLENKOVÁ, J. Logopedie II., III. Brno, Paido, 1998. ISBN 80
https://is.muni.cz/course/ped/jaro2019/SPDRA_ISPD Similar
SP4MP_RKD2 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s narušenou komunikační schopností 2
Course Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, Pedagogická fakulta, podzim 2019
– also in the terms: Autumn 2018, Autumn 2017, Autumn 2016
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU-MSD. Bartoňová, M., Bytešníková ... škole. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido Bartoňová, M., Opatřilová, D ... ve společnosti jako interdisciplinární téma. Brno: MU. Bartoňová, M., Pitnerová, P
https://is.muni.cz/course/ped/podzim2019/SP4MP_RKD2 Similar
UZHIK008 Přednáška z dějin 19. století
Course Historický ústav, Filozofická fakulta, jaro 2019
– also in the terms: Spring 2017
Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří (eds.): Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brno 2008. • Fasora, Lukáš – Hanuš ... Člověk na Moravě 19. století. Brno 2008. • Fasora, Lukáš – Hanuš
https://is.muni.cz/course/phil/jaro2019/UZHIK008
SZ7BK_SP1P Speciální pedagogika 1
Course Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, Pedagogická fakulta, podzim 2018
– also in the terms: Autumn 2017, Autumn 2016
potřebami a Specifické poruchy učení. Brno: Paido, 2007. ISBN 978 ... 9. VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 2006. ISBN 80 ... Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno : Paido, 2000. ISBN 80
https://is.muni.cz/course/ped/podzim2018/SZ7BK_SP1P Similar
XS051 Teorie výchovy a řešení výchovných problémů
Course Katedra pedagogiky, Přírodovědecká fakulta, jaro 2019
– also in the terms: spring 2018, Spring 2017
vzdělávání ve škole 21.století. Brno: MU,2005,158 s ... Teorie a metodika ekologické výchovy. Brno: Paido, 19964, . ISBN80 ... H. Výchova pro 21. století. Brno: Paido, 2000, 127s
https://is.muni.cz/course/sci/jaro2019/XS051 Similar
SPp510 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s tělesným a souběžným postižením více vadami 1
Course Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, Pedagogická fakulta, jaro 2019
– also in the terms: Spring 2018
Z. Alternativní a augmentativní komunikace. Brno: MU, 2003. ISBN 80 ... 1. KLENKOVÁ, J. Logopedie I. Brno: Paido, 2000. ISBN 80 ... KLENKOVÁ, J. Logopedie II., III. Brno: Paido, 1998. ISBN 80
https://is.muni.cz/course/ped/jaro2019/SPP510
SPp220 Specializace: Edukace žáků s tělesným a souběžným postižením více vadami 1
Course Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, Pedagogická fakulta, jaro 2019
– also in the terms: Spring 2018
Z. Alternativní a augmentativní komunikace. Brno: MU, 2003. ISBN 80 ... 1. KLENKOVÁ, J. Logopedie I. Brno: Paido, 2000. ISBN 80 ... KLENKOVÁ, J. Logopedie II., III. Brno: Paido, 1998. ISBN 80
https://is.muni.cz/course/ped/jaro2019/SPP220 Similar
PSA_SZZ Státní závěrečná zkouška magisterská
Course Psychologický ústav, Filozofická fakulta, jaro 2019
– also in the terms: Autumn 2018, Spring 2018, Autumn 2017, Spring 2017, Autumn 2016
Paseková - Milena Bildová. 1. vydání. Brno: Edika, 2016. 536 stran ... Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita. Willig, C. (2 ... poradenství. Edited by Jochen Schweitzer. Brno: Cesta, 2006. 251 s
https://is.muni.cz/course/phil/jaro2019/PSA_SZZ Similar
SPD4_VPS1 Specializace - širší vědní základ - Psychopedie 1
Course Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, Pedagogická fakulta, podzim 2019
– also in the terms: Autumn 2018, Spring 2018, Autumn 2017, Autumn 2016
vzdělávacími potřebami v České republice. Brno: MSD. BARTOŇOVÁ, M. (2014 ... Disability in Inclusive Education Settings. Brno: MU. BARTOŇOVÁ, M. (2013 ... žáků s lehkým mentálním postižením. Brno: MU. BARTOŇOVÁ, M., BAZALOVÁ, B
https://is.muni.cz/course/ped/podzim2019/SPD4_VPS1 Similar

Currently searching approximately 20 417 988 items.