Results 1 – 2 of 2 (0,135 seconds)

All People Application Help Courses DocumentsFewer sections

Jazzfest Brno - historie a proměny festivalu od jeho vzniku po současnost
 (Erik Hajtmánek)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018

Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Related files: Magisterska_diplomova_prace_-_Erik_Hajtmanek__UCO_419082.pdf Magisterska_diplomova_prace_-_Erik_Hajtmanek__UCO_419082.txt Magisterska_diplomova_prace_-_Erik_Hajtmanek__UCO_419082.pdf | posudek_vedouciho_Opekar.docx posudek_vedouciho_Opekar.txt posudek_vedouciho_Opekar.pdf posudek_vedouciho_Opekar.docx | posudek_oponenta_Stedron.docx posudek_oponenta_Stedron.pdf posudek_oponenta_Stedron.txt posudek_oponenta_Stedron.docx

Thesis name translation: Jazzfest Brno - History and Changes of the Festival throughout the Years

Keywords: Brno

Diplomová práce se zabývá mezinárodním jazzovým festivalem JAZZFESTBRNO. Mapuje jeho historii od raných počátků až po současnost
https://is.muni.cz/th/hjzpz/ – theses on a related topic
Jazzfest Brno - historie a proměny festivalu od jeho vzniku po současnost
 (Erik Hajtmánek)

Diplomová práce: Jazzfest Brno - historie a proměny festivalu od jeho vzniku po současnost  (Erik Hajtmánek)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018

Thesis name translation: Jazzfest Brno - History and Changes of the Festival throughout the Years

Keywords: Brno

JazzFest Brno – historie a proměny festivalu od ... patří celému organizačnímu týmu JazzFestu Brno, hlavně panu Radkovi Babičkovi za ... O JAZZFESTU BRNO OBECNĚ 8 JAZZFESTBRNO
https://is.muni.cz/th/hjzpz/Magisterska_diplomova_prace_-_Erik_Hajtmanek__UCO_419082.pdf   

Displaying documents similar to the document Jazzfest Brno - historie a proměny festivalu od jeho vzniku po současnost. Back to search results for "brno".

Currently searching approximately 20 417 988 items.