CS

Search

Results 1 – 10 of 49 (0,075 seconds)

All People Application Help Courses DocumentsAll sections

doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres
 (učo 115455)
115455 department vice-head (SDU FF MU), head (CRSS SDU FF MU), associate professor (CRSS SDU FF MU, SDU FF MU)
Room: 119, phone number: 549 49 3480
Masarykova univerzita: Akademický senát Masaryk ... Epochy dějin umění II: Středověk, migrace a zrození Evropy (Periods of
https://is.muni.cz/person/foletti
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
 (učo 11148)
11148 head (RegImp ÚPVHAK FF MU), department head (ÚPVHAK FF MU), assistant professor (ÚPVHAK FF MU)
graduate (FF 2000, FF 2008)
Room: B1.111, phone number: 549 49 1570
Filozofická fakulta: Školitelé PhD (obor(y) Historie - obecné dějiny ... climbing Migrace venkovského kléru do královských měst
https://is.muni.cz/person/11148
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
 (učo 37043)
37043 department vice-head (KAA FF MU), head (FFJS KAA FF MU), director (CERPEK MU), academic guarantor (CERPEK MU), lecturer (KAA FF MU)
Room: G314, phone number: 549 49 7899
FF MU – Filozofická fakulta, Faculty of ... 899, FF MU – Filozofická fakulta, Faculty of ... AJ27068 Migrace a imigrace v
https://is.muni.cz/person/vndrzl
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
 (učo 1040)
1040 vice-dean for research and graduate studies (FF MU), professor (ÚRJL FF MU)
graduate (FF 1977, FF 1979, FF 1986)
Room: G102, phone number: 549 49 1553
Masarykova univerzita: Vědecká rada (člen) Masaryk ... AJ27068 Migrace a imigrace v Severní Americe
https://is.muni.cz/person/1040
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
 (učo 9906)
9906 department head (ÚEE FF MU), associate professor (ÚEE FF MU)
graduate (FF 1999, FF 2004, FF 2008)
Room: J123, phone number: 549 49 1586
Filozofická fakulta: Oborová komise (obor(y) Etnologie) Školitelé ... ETMB98 Pracovní migrace v tradiční společnosti Životopis
https://is.muni.cz/person/9906
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
 (učo 13678)
13678 assistant professor (ÚHV FF MU)
graduate (FF 2003, FF 2008)
Assistant Professor at the Institute of Musicology, Faculty of Arts, Masaryk University
Room: 06007, phone number: 549 49 5662
Filozofická fakulta: Školitelé PhD (obor(y) Hudební věda, Hudební ... k problematice sociálního zázemí a migrace hudebníků v 17. století na
https://is.muni.cz/person/13678
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
 (učo 16710)
16710 assistant professor (HistÚ FF MU)
graduate (FF 1999, FF 2005)
Room: A.412, phone number: 549 49 3534
FF MU – Filozofická fakulta, Faculty of ... HIB0447 Dějiny nucených migrací (History of forced migrations) HIB
https://is.muni.cz/person/tdvorak
PhDr. Alena Polická, Ph.D.
 (učo 12093)
12093 assistant professor (ÚRJL FF MU)
graduate (PdF 2000, PřF 2002, FF 2007, FF 2008)
Room: pracovna BVA07N01009, phone number: 549 49 3961
FF MU – Filozofická fakulta, Faculty of ... FJ0B783 Migrace očima Francouzů a Čechů (Migration
https://is.muni.cz/person/12093
doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca
 (učo 204706)
204706 associate professor (ÚRJL FF MU)
Room: G107, phone number: 549 49 3640
FF MU – Filozofická fakulta, Faculty of ... Ameriky v italské literatuře a migrace (America in Italian Literature and ... of Romance languages and literatures) FF MU Arna Novaka 1 602
https://is.muni.cz/person/paolodivizia
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
 (učo 864)
864 associate professor (ÚGNN FF MU)
odborná asistentka
Room: J409, phone number: 549 49 3783
FF MU – Filozofická fakulta, Faculty of ... ÚGNN Členství v oborové komisi FF MU: Komparatistika Mimouniverzitní ... Leo Eitinger a otázka migrace. Rozhovor s doc
https://is.muni.cz/person/864

Currently searching approximately 20 417 988 items.