EN

Vyhledávání

Výsledky 1 – 10 z 726 (0,405 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyMéně agend

Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka.

BEJČEK, Josef

Název anglicky: Freedom of Contract and Protection of a Weaker Businessman

Vydání: 1. vyd. Brno, 516 s. Editio Scientia, vol. 57, 2016.

ISBN: 978-80-210-8185-7

3.6 Možné soutěžní dopady velké kupní síly.................................................331 7 ... V podobných konstelacích se inovace velkého řádu4 setkávají ... např. ve Velké Británii) v praxi selhaly
https://is.muni.cz/repo/1346512/Bejcek_Smluvni_svoboda.pdf
Otevřený přístup v zahraničí.

STRAKOVÁ, Lucie a Jiří MAREK

Název anglicky: Open Access Abroad

Vydání: Brno, Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě, s. 70-88, První vydání, vytiskl Tribun EU, s.r.o. 2016.

ISBN: 978-80-214-5282-4

textu. Velké poděkování patří jednotlivým autorům, kteří ... dekádě minulého století narůstat velká nespokojenost s tím, jak ... například Velká Británie, která velmi zdatně
https://is.muni.cz/repo/1347705/Strakova_kapitola.pdf
Politika hospodářské soutěže na železnici - teorie, zkušenosti a praktická aplikace.

KVIZDA, Martin

Název anglicky: Competition policy on railways - theory, experience and practical application.

Vydání: 1. vyd. Brno, 202 s. Železniční reformy, sv. 3, 2016.

ISBN: 978-80-210-8299-1

svému doktorandovi Václavu Redererovi za velký kus dobře ... 3.3 Guidelines soutěžních institucí Velké Británie a řešené případy............................................................ 95 3 ... a národních dopravců a na velkém objemu dotací poskytovaných dopravcům
https://is.muni.cz/repo/1356584/Konkurence_na_zeleznici_2016.pdf
Predbežné opatrenia v civilnom a v trestnom konaní ako prostriedok právnej ochrany pred domácim násilím.

KLESNIAKOVÁ, Jana

Název anglicky: Preliminary measures in civil and criminal proceedings as a means of legal protection of vicims of domestic violence

Vydání: Brno, Sborník příspěvků z mezinárodní konference COFOLA 2016, s. 1297-1321, 2016.

ISBN: 978-80-210-8363-9

tzv. velkých rozpočtových pravidel11 a ... pozdějších předpisů (dále i jen velká rozpočtová ... tomu se ve Velké Británii diskutuje problematika environmentálního
https://is.muni.cz/repo/1353979/cofola2016.pdf
Vliv médií na současné soudní rozhodování.

HANYCH, Monika

Název anglicky: Media influence on judicial decision making

Vydání: 1. vyd. Brno, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, s. 221-238, Edice Scientia č. 541, 2015.

ISBN: 978-80-210-8074-4

tématům, které následně média doručí velkému počtu lidí. Na straně druhé ... 4.3 Předkládat nebo nepředkládat velkému/rozšířenému senátu?.............175 4 ... uplatňování principu dělby moci ve velké Británii tvrdí v podstatě
https://is.muni.cz/repo/1340190/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf
Dělba moci a legitimita soudcovské tvorby práva.

HAPLA, Martin

Název anglicky: Separation of Powers and Legitimacy of Judicial Creation of Law

Vydání: Brno, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, s. 76-96, SPISY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY , řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 541, 2015.

ISBN: 978-80-210-8074-4

4.3 Předkládat nebo nepředkládat velkému/rozšířenému senátu?.............175 4 ... autory vyvstala otázka, s jak velkou volností by měl soudce při ... uplatňování principu dělby moci ve velké Británii tvrdí v podstatě
https://is.muni.cz/repo/1338644/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf
Soudcovská tvorba práva v kontextu postmoderny.

VEČEŘA, Miloš

Název anglicky: Judicial Law-making in the Context of Postmodernity

Vydání: Brno, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, s. 64-76, SPISY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY , řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 541, 2015.

ISBN: 978-80-210-8074-4

4.3 Předkládat nebo nepředkládat velkému/rozšířenému senátu?.............175 4 ... autory vyvstala otázka, s jak velkou volností by měl soudce při ... uplatňování principu dělby moci ve velké Británii tvrdí v podstatě
https://is.muni.cz/repo/1338805/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf
Dotváření práva na rovné zacházení Soudním dvorem Evropské unie.

POSPÍŠIL, Vojtěch

Název anglicky: Judicial co-creating the right for equal treatment by the Court of Justice of the European Union

Vydání: Brno, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, s. 290-314, řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 541, 2015.

ISBN: 978-80-210-8074-4

4.3 Předkládat nebo nepředkládat velkému/rozšířenému senátu?.............175 4 ... autory vyvstala otázka, s jak velkou volností by měl soudce při ... uplatňování principu dělby moci ve velké Británii tvrdí v podstatě
https://is.muni.cz/repo/1340338/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf
Trendy pojetí spravedlnosti v soukromém právu hmotném a civilním procesu.

HURDÍK, Jan

Název anglicky: Tendencies of the modalities of justice in private law and civil procedure law

Vydání: 1. vyd. Brno, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, s. 97-120, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, edice Scientia, řada teoretická, svazek č. 541, 2015.

ISBN: 978-80-210-8074-4

4.3 Předkládat nebo nepředkládat velkému/rozšířenému senátu?.............175 4 ... autory vyvstala otázka, s jak velkou volností by měl soudce při ... uplatňování principu dělby moci ve velké Británii tvrdí v podstatě
https://is.muni.cz/repo/1338666/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf
Soudcovské dotváření procesního práva.

COUFALÍK, Petr

Název anglicky: The judicial co-creating the procedural law

Vydání: 1. vyd. Brno, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, s. 254-290, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, č. 541, 2015.

ISBN: 978-80-210-8074-4

4.3 Předkládat nebo nepředkládat velkému/rozšířenému senátu?.............175 4 ... autory vyvstala otázka, s jak velkou volností by měl soudce při ... uplatňování principu dělby moci ve velké Británii tvrdí v podstatě
https://is.muni.cz/repo/1339402/Vecera_Nove_trendy_print.pdf

Aktuálně je prohledáváno asi 20 417 988 položek.