EN

Vyhledávání

Výsledky 1 – 10 z 884 (0,112 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyVšechny agendy

Výroční zpráva FF MU 2016
 (FF MU; Výroční zpráva; 31. 12. 2016)
Dokument: Filozofická fakulta → Úřední deska → Ostatní dokumenty → Výroční zprávy FF MU…
Výroční zpráva FF MU 2016 Masarykova ... Schváleno Akademickým senátem FF MU dne 2. 10. 2 ... ve spolupráci s Akademickým senátem FF MU projekt Migrace, menšiny, mezikulturní dialog
https://is.muni.cz/do/phil/uredni_deska/Ostatni_dokumenty/vyrocni_zpravy/VZ_FF_MU_2016.pdf (info)    
Výroční zpráva FF MU 2017
 (FF MU; Výroční zpráva; 31. 12. 2017)
Dokument: Filozofická fakulta → Úřední deska → Ostatní dokumenty → Výroční zprávy FF MU…
Výroční zpráva FF MU 2017 Výroční ... Schváleno Akademickým senátem FF MU dne 24. 9. 2 ... afričtí autoři z pohledu hybridity, migrací a světové globalizace
https://is.muni.cz/do/phil/uredni_deska/Ostatni_dokumenty/vyrocni_zpravy/VZ_FF_MU_2017.pdf (info)    
ETMB98 Pracovní migrace v tradiční společnosti
Předmět Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta, jaro 2019
schopen orientace v problematice pracovní migrace jako ekonomického i sociálního fenoménu ... 1. Definice základních pojmů (migrace, mobilita, socikulturní prostor, industrializace), typlogie pracovních migrací, obecné příčiny pracovní migrace, proměny v kontextu socioekonomických změn
https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/ETMB98
Migrace.pdf
Externí WWW stránky → www.sci.muni.cz
naše číslo jednací. Tisková zpráva FF MU: Veřejná debata a kampaň Migrace, menšiny, mezikulturní dialog Co? Zahájení ... kampaně Filozofické fakulty MU „Menšiny, migrace a mezikulturní dialog“ spojené s ... CSc., historička Ústavu klasických studií FF MU (http://migrace.phil.muni.cz
http://www.sci.muni.cz/NW/Aktuality/Migrace.pdf
Zápis č. 16 ze zasedání vědecké rady FF MU
 (FF MU; Vědecká rada, Zápis; 10. 3. 2016)
Dokument: Filozofická fakulta → Orgány FF MU → Vědecká rada → Zápisy VR 2016
16 ze zasedání vědecké rady FF MU Zápis ... 3. Dlouhodobý záměr FF MU 2016-2020 ... práce: Jazykové doklady prehistorické podunajské migrace slovanského etnika na
https://is.muni.cz/do/phil/organy_ff/vedecka_rada/zapisy_vr_2016/zapis_vr_2016-03-10.pdf (info)      
Zápis č. 1 ze zasedání vědecké rady FF MU
 (FF MU; Vědecká rada, Zápis; 22. 5. 2014)
Dokument: Filozofická fakulta → Orgány FF MU → Vědecká rada → Zápisy VR 2014
1 ze zasedání vědecké rady FF MU Zápis ... ze zasedání VR FF MU dne ... práce: Jazykové doklady prehistorické podunajské migrace slovanského etnika na
https://is.muni.cz/do/phil/organy_ff/vedecka_rada/zapisy_vr_2014/zapis_vr_2014-05-22.pdf (info)      
AJ27068 Migrace a imigrace v Severní Americe
Předmět Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, jaro 2017
Semestrální výuka se člení do 13 výukových jednotek po 2 hodinách, z toho polovina bude věnována historickým a sociálním aspektům přistěhovalectví, druhá
https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2017/AJ27068 Podobné
ETMB93 Antropologie migrace
Předmět Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta, jaro 2017
Etnologie (program FF B-HI) Etnologie (program FF B-HI) Etnologie (program FF B-HS) Etnologie
https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2017/ETMB93
FJ0B771 Migrace a imigrace v Severní Americe
Předmět Ústav románských jazyků a literatur, Filozofická fakulta, jaro 2017
Semestrální výuka se člení do 13 výukových jednotek po 2 hodinách, z toho polovina bude věnována historickým a sociálním aspektům přistěhovalectví, druhá
https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2017/FJ0B771 Podobné
Výroční zpráva FF MU 2015
 (FF MU; Výroční zpráva; 31. 12. 2015)
Dokument: Filozofická fakulta → Úřední deska → Ostatní dokumenty → Výroční zprávy FF MU…
Výroční zpráva FF MU 2015 Masarykova ... Schváleno Akademickým senátem FF MU dne 10. 10. 2 ... E)migrace, přesuny, exily: míšení
https://is.muni.cz/do/phil/uredni_deska/Ostatni_dokumenty/vyrocni_zpravy/VZ_FF_MU_2015.pdf (info)    

Aktuálně je prohledáváno asi 20 132 036 položek.