S výkladem i v ČZJ

Vítejte na stránce se žlutým pozadím,
kde v menu vlevo najdete příklady slovních úloh přeložených
do českého znakového jazyka. Po volbě konkrétního příkladu můžete v dolní části obrazovky kliknout
na políčko "řešení zde". Objeví se výklad v českém jazyce
i českém znakovém jazyce, jak slovní úlohu řešit.