Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Peter Spáč, Ph.D., nar. 27.9.1984
Pracoviště
 • Katedra politologie
  Fakulta sociálních studií
  Masarykova univerzita
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019: docent, obor politologie, FSS MU
 • 2012: Ph.D., obor politologie, FSS MU
 • 2011: Mgr., obor právo a právní věda, PrF MU
 • 2008: Mgr., obor politologie, FSS MU
Přehled zaměstnání
 • od 2019: Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, docent
 • 2012-2019: Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, odborný asistent
 • od 2012: Mezinárodní politologický ústav MÚ, akademický výzkumný pracovník
 • 2010-2011: Institut pro srovnávací politologický výzkum, výzkumný pracovník
Pedagogická činnost
 • Jak zkoumat politiku
 • Statistické myšlení v sociálních vědách
 • Slovak Politics
 • Kvantitativní přístupy v politologii
 • Volební inženýrství
 • Koncepce a metody výzkumu v bezpečnostních a strategických studiích
Vědeckovýzkumná činnost
 • Volby, volební chování, distributivní politika, veřejná správa, slovenská politika
Univerzitní aktivity
 • Od 2019 - Akademický senát FSS MU
Vybrané publikace
 • NEMČOK, Miroslav, Olivera KOMAR, Nemanja BATRIĆEVIĆ, Michal TÓTH a Peter SPÁČ. The role of ethnicity in the perception of pork barrel politics : Evidence from a survey experiment in Slovakia. Politics. London: SAGE Publications, 2021, neuveden, neuveden, s. 1-19. ISSN 0263-3957. doi:10.1177/0263395720920089. URL info
 • NEMČOK, Miroslav a Peter SPÁČ. The Rise and Sustainability of Party Leaders in Slovakia : Robert Fico and Mikuláš Dzurinda. In Sergiu Gherghina. Party Leaders in Eastern Europe : Personality, Behavior and Consequences. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. s. 241-264. Palgrave Studies in Political Psychology. ISBN 978-3-030-32024-9. doi:10.1007/978-3-030-32025-6_11. URL info
 • RYBÁŘ, Marek a Peter SPÁČ. Social Origin Is No Destiny : Background, Institutionalization, and Electoral Performance of New Political Parties in Slovakia. East European Politics and Societies : and Cultures. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020, roč. 34, č. 3, s. 637-662. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325419891222. URL info
 • NEMČOK, Miroslav, Peter SPÁČ a Petr VODA. The role of partisan cues on voters’ mobilization in a referendum. Contemporary politics. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019, roč. 25, č. 1, s. 11-28. ISSN 1356-9775. doi:10.1080/13569775.2018.1543753. URL info
 • NEMČOK, Miroslav a Peter SPÁČ. Referendum as a Party Tool : The Case of Slovakia. East European Politics and Societies. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2019, roč. 33, č. 3, s. 755-777. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325418800551. článek v databázi SAGE info
 • SPÁČ, Peter. Slovakia : continuation of electoral earthquakes. In Lorenzo De Sio; Mark Franklin; Luana Russo. The European Parliament Elections of 2019. Roma: Luiss University Press, 2019. s. 239-244. ISBN 978-88-6105-411-0. book - free access info
 • JUSKO, Jakub, Peter SPÁČ a Petr VODA. Meno ako výhoda? Experimentálny výskum zameraný na efekt poradia na listine. Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2019, roč. 51, č. 4, s. 339-366. ISSN 0049-1225. doi:10.31577/sociologia.2019.51.4.16. článek - open access info
 • SPÁČ, Peter, Petr VODA a Jozef ZAGRAPAN. Does the freedom of information law increase transparency at the local level? Evidence from a field experiment. Government Information Quarterly. Elsevier, 2018, roč. 35, č. 3, s. 408-417. ISSN 0740-624X. doi:10.1016/j.giq.2018.05.003. text v databázi elsevier info
 • SPÁČ, Peter, Petr VODA, Stanislav BALÍK a Michal PINK. Politika vykrmování na regionální úrovni : Případ dotací pro obce ve Středočeském kraji. Sociologický časopis. Praha: Akademie věd ČR, Sociologický ústav, 2018, roč. 54, č. 4, s. 499-528. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2018.54.4.412. článek info
 • RYBÁŘ, Marek, Peter SPÁČ, Petr VODA a Miroslav NEMČOK. Po stopách politického zemětřesení : Parlamentní volby na Slovensku v roce 2016. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury a Masarykova univerzita, 2017. 183 s. Politologická řada, svazek č. 64. ISBN 978-80-7325-444-5. info
 • SPÁČ, Peter, Petr VODA a Jozef ZAGRAPAN. Abeceda ako nástroj úspechu. Prípad regionálnych volieb na Slovensku. Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2016, roč. 48, č. 1, s. 71-90. ISSN 0049-1225. URL info
 • SPÁČ, Peter. The Role of Ballot Ranking: Preferential Voting in a Nationwide Constituency in Slovakia. East European Politics & Societies. Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 2016, roč. 30, č. 3, s. 644-663. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325416631802. info
 • SPÁČ, Peter. For the Game, for the Loyal Partisans: Distribution of Sport Grants in Slovakia. Central European Journal of Public Policy. CESES FSV UK, 2016, roč. 10, č. 1, s. 12-21. ISSN 1802-4866. doi:10.1515/cejpp-2016-0020. info
 • SPÁČ, Peter. Pork Barrel Politics in a Coalition Government Environment and the Effect of Grants on the Reelection of Local Incumbents: Evidence from Slovakia. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science. Brno: Mezinárodní politologický ústav FSS MU, 2016, roč. 23, č. 3, s. 251-271. ISSN 1211-3247. doi:10.5817/PC2016-3-251. info
 • SPÁČ, Peter a Sergiu GHERGHINA. Democratising Candidate Selection in Romania and Slovakia. In Giulia Sandri, Antonella Sedonne, Fulvio Venturino. Party Primaries in Comparative Perspective. Burlington: Ashgate Publishing, 2015. s. 145-160. ISBN 978-1-4724-5038-8. info

19. 6. 2020


Životopis: doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (učo 103226), verze: čeština(1), změněno: 19. 6. 2020 13:09, P. Spáč

Další varianta: angličtina(1)