Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
Pracoviště
 • Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity: Katedra psychologie
 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity: Ústav lékařské etiky
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: Dokončeno doktorandské studium vývojové psychologie KP FSS MU.
 • 2004: Dokončeno studium jednooborové psychologie PÚ FF MU, Mgr.
Přehled zaměstnání
 • 2019 - dosud: Fakulta sociálních studií Masarykovy university, Katedra psychologie 2005 - 2018: Fakulta sociálních studií Masarykovy university, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny; výzkumný pracovník.
 • 2020 - 2023: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity: Ústav lékařské etiky
 • 2001 - 2004: Fakulta sociálních studií Masarykovy university, Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity; výzkumný pracovník.
 • 2000: Výzkumný ústav zdraví dítěte; výzkumný pracovník.
Pedagogická činnost
 • Metodologie, psychometrika, psychologie osobnosti
Vědeckovýzkumná činnost
 • Metodologie psychologického výzkumu se zaměřením na diagnostiku a psychometriku.
  Výzkum v tématech souvisejících s vývojem sociální kognice a sociálních vztahů.
 • Účast v projektech:
  GA15-20970S Od rozhodnosti k autoritářství: Potřeba kognitivního uzavření
  AZV 15-30062A Fenotypy impulzivity u neuropsychiatrických poruch a jejich klinický význam
  GAP407/12/0854 Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity
  MSM0021622406 Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
  LN00A023 Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity
  MSM 142300002 Děti, mládež a rodina v transformaci
Universitní aktivity
 • Člen Etické komise pro výzkum Masarykovy univerzity
Vybrané publikace
 • LINHARTOVÁ, Pavla, Jan ŠIRŮČEK, Anastasia EJOVA, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER a Tomáš KAŠPÁREK. Dimensions of Impulsivity in Healthy People, Patients with Borderline Personality Disorder, and Patients with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of Attention Disorders. Thousand Oaks: SAGE Publication, 2021, roč. 25, č. 4, s. 584-595. ISSN 1087-0547. doi:10.1177/1087054718822121. URL info
 • HOLŠTAJN ZEMÁNKOVÁ, Petra, Martin GAJDOŠ, Miroslav SVĚTLÁK, Martin BAREŠ, Jan ŠIRŮČEK a Tomáš KAŠPÁREK. Processing of emotionally ambiguous stimuli in eating disorders: an fMRI pilot study. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. New York: Springer, 2021, roč. 26, č. 8, s. 2757-2761. ISSN 1124-4909. doi:10.1007/s40519-021-01130-7. URL info
 • LINHARTOVÁ, Pavla, Adéla LÁTALOVÁ, Richard BARTEČEK, Jan ŠIRŮČEK, Pavel THEINER, Anastasia EJOVA, Pavlína HLAVATÁ, Barbora KÓŠA, Barbora JEŘÁBKOVÁ, Martin BAREŠ a Tomáš KAŠPÁREK. Impulsivity in patients with borderline personality disorder : a comprehensive profile compared with healthy people and patients with ADHD. Psychological Medicine. New York: Cambridge University Press, 2020, roč. 50, č. 11, s. 1829-1838. ISSN 0033-2917. doi:10.1017/S0033291719001892. URL info
 • JEŽEK, Stanislav a Jan ŠIRŮČEK. Česká verze Krátké škály potřeby kognitivního uzavření (NFCS-15-CZ). Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2020, roč. 64, č. 4, s. 461-479. ISSN 0009-062X. URL info
 • MACEK, Petr, Stanislav JEŽEK, Lenka LACINOVÁ, Ondřej BOUŠA, Lucia KVITKOVIČOVÁ, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Emerging Adults in the Czech Republic: Views Into and Across Different Domains of Life. In R. Žukauskienė. Emerging Adulthood in a European Context. London New York: Routledge, 2016. s. 175-201. A Psychology Press. ISBN 978-1-138-80847-8. info
 • LACINOVÁ, Lenka, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Stanislav JEŽEK, Jakub CHROMEC, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Tomáš URBÁNEK a Milan BRÁZDIL. Deja vu experiences in healthy Czech adults. The Journal of Nervous and Mental Disease. Williams & Wilkins, 2016, roč. 204, č. 12, s. 925-630, 6 s. ISSN 0022-3018. doi:10.1097/NMD.0000000000000573. URL info
 • BAĎURA, Petr, Erik SIGMUND, Andrea MADARASOVÁ GECKOVÁ, Dagmar SIGMUNDOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Jitse P. VAN DIJK a Sijmen A. REIJNEVELD. Is Participation in Organized Leisure-Time Activities Associated with School Performance in Adolescence? PLOS ONE. Public Library of Science, 2016, roč. 11, č. 4, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0153276. URL info
 • NGUYENOVÁ, Mai Hoa a Jan ŠIRŮČEK. Bikulturní zkušenost a její vliv na identitu mladých Vietnamců v České republice. In Lenka Lacinová, Stanislav Ježek, Petr Macek. Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2016. s. 103-111. Psychologie. ISBN 978-80-210-8400-1. info
 • ŠIRŮČEK, Jan, Adam ŤÁPAL a Pavla LINHARTOVÁ. Potřeba poznávání: Studie psychometrických charakteristik zkrácené české verze Škály potřeby poznávání. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2014, roč. 58, č. 1, s. 52-61. ISSN 0009-062X. info
 • URBÁNEK, Tomáš, Denisa DENGLEROVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Psychometrika: Měření v psychologii. Praha: Portál, 2011. 320 s. ISBN 978-80-7367-836-4. info
 • PAVLOVSKÁ, MARIE a Jan ŠIRŮČEK. Metody a techniky DV pro podporu inkluze. In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2009. 11 s. Pd-38/09-02/58. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • MACEK, Petr a Jan ŠIRŮČEK. Self-development during early adolescence: influences of parents and peers. Paper presented on XIth Conference of European Association for Research on Adolescence. Torino, Italy, May 7 - 11. 5. 2008. 2008. URL info
 • ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Problem behaviour in adolescence: gains and loses in peer relations. 2008. URL info
 • RAŠTICOVÁ, Martina a Jan ŠIRŮČEK. The effect of family environment perceived by adolescents on the body image dissatisfaction. 2008. URL info
 • MACEK, Petr a Jan ŠIRŮČEK. Self-development during early adolescence: influences of parents and peers. 2008. URL info
 • ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Peer attachment in adolescence: Prediction with longitudinal data. 2007. URL info
 • ŠIRŮČEK, Jan, Michaela ŠIRŮČKOVÁ a Petr MACEK. Sociální opora rodičů a vrstevníků a její význam pro rozvoj rizikového chování v adolescenci. Československá psychologie. Praha: ČSAV, 2007, roč. 51, č. 5, s. 476-488. ISSN 0009-062X. info
 • ŠIRŮČEK, Jan. Surveing Problem Behaviour In Adolescence: Problems With Questionnaires. 2006. URL info
 • ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Vývoj a zkoumání vrstevnických vztahů. In P. Macek, L. Lacinová (Eds.), Vztahy v dospívání. Brno: Nakladatelství Barrister & Principal, 2006. s. 41-54, 13 s. ISBN 80-7364-034-1. info
 • ŠIRŮČEK, Jan a Michaela ŠAFÁŘOVÁ. The Screening Assessment of Peer Relationship in the Classroom: Consistency in Rating of Social Behaviour of Children in the Classroom between Teachers and Children. In 27th International School Psychology Colloquium 2005. 2005. info
 • ŠAFÁŘOVÁ, Michela a Jan ŠIRŮČEK. Sociometric Position of Czech Seventh Graders with Risk-Taking Behaviour. In 27th International School Psychology Colloquium 2005. 2005. info
 • MACEK, Petr a Jan ŠIRŮČEK. Parenting style during childhood and perception of parents as predictors of adolescents self-esteem. La Laguna, Tenerife: University La Laguna, 2005. URL info
 • ŠPOK, Dalibor a Jan ŠIRŮČEK. Software pro experimentální psychologii: Recenze, komparace, možnosti využití. In Sociálne procesy a osobnosť 2004. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2004. info
 • LACINOVÁ, Lenka, Elena SEJRKOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Mezinárodní longitudinální studie ELSPAC (druhá vlna psychologického šetření). Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: VÚ detskej psychológie a patopsychológie, 2003, roč. 38, č. 1, s. 40-45. ISSN 0555-5574. URL info
 • PAVLÍKOVÁ, Eva, Lenka LACINOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Temperament kojence a batolete ve vztahu k utváření výchovných postojů u matek. In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). Vydání první. Brno: Barrister&Principal-studio, 2002. s. 55-73. Psychologie, 1. ISBN 80-85947-83-8. info
 • SMÉKAL, Vladimír a Jan ŠIRŮČEK. Temperament v raném dětství. In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). 1. vyd. Brno: Barrister&Principal-studio, 2002. s. 37-54. Psychologie. ISBN 80-85947-83-8. info
 • ŠIRŮČEK, Jan. Evropská longitudinální studie těhotenství a dětství. In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). Brno: Barrister&Principal-studio, 2002. s. 29-35. Psychologie, 1. ISBN 80-85947-83-8. info

18. 2. 2024


Životopis: Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (učo 13410), verze: čeština(1), změněno: 18. 2. 2024 20:53, J. Širůček

Další varianta: angličtina(1)