Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Identification Information
 • Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
Department
 • Department of Psychology - Faculty of Social Studies
 • Department of Medical Ethics - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Employment - Position
 • Assistant professor
Education and Academic Qualifications
 • 2011: Ph.D. Developmental Psychology, Masaryk University, Brno, the Czech Republic
 • 2004: MA Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University, the Czech Republic
Employment
 • 2020 - : Faculty of Medicine, Department of Medical Ethics
 • 2001 - : Faculty of Social Studies, Masaryk University, Department of Psychogy & Institute for Research on Children, Youth and Family
 • 2000: Institute of Child's Health
Teaching Activities
 • Methodology, psychometrics, personality psychology
Scientific and Research Activities
 • Social cognition, individual differences, psychological assessment and psychometrics
  Research grants and research participations:
  GA15-20970S From decisiveness to authoritarianism
  AZV 15-30062A Impulsivity phenotypes and their clinical impact in neuropsychiatric disorders
  GAP407/12/0854 Paths to adulthood: longitudinal research of developmental trajectories and predictors of autonomy and identity
  MSM0021622406 Psychological and social characteristics of children, youth and families, development of the personality in the time of changes of modern society
  LN00A023 Centre for the research of the formation of personality in ethnical and social contexts
  MSM 142300002 Children, Youth and Family in Transition
University Activities
 • Member of Research Ethics Committee
Vybrané publikace
 • LINHARTOVÁ, Pavla, Jan ŠIRŮČEK, Anastasia EJOVA, Richard BARTEČEK, Pavel THEINER and Tomáš KAŠPÁREK. Dimensions of Impulsivity in Healthy People, Patients with Borderline Personality Disorder, and Patients with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of Attention Disorders. Thousand Oaks: SAGE Publication, vol. 25, No 4, p. 584-595. ISSN 1087-0547. doi:10.1177/1087054718822121. 2021. URL info
 • HOLŠTAJN ZEMÁNKOVÁ, Petra, Martin GAJDOŠ, Miroslav SVĚTLÁK, Martin BAREŠ, Jan ŠIRŮČEK and Tomáš KAŠPÁREK. Processing of emotionally ambiguous stimuli in eating disorders: an fMRI pilot study. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. New York: Springer, vol. 26, No 8, p. 2757-2761. ISSN 1124-4909. doi:10.1007/s40519-021-01130-7. 2021. URL info
 • LINHARTOVÁ, Pavla, Adéla LÁTALOVÁ, Richard BARTEČEK, Jan ŠIRŮČEK, Pavel THEINER, Anastasia EJOVA, Pavlína HLAVATÁ, Barbora KÓŠA, Barbora JEŘÁBKOVÁ, Martin BAREŠ and Tomáš KAŠPÁREK. Impulsivity in patients with borderline personality disorder : a comprehensive profile compared with healthy people and patients with ADHD. Psychological Medicine. New York: Cambridge University Press, vol. 50, No 11, p. 1829-1838. ISSN 0033-2917. doi:10.1017/S0033291719001892. 2020. URL info
 • JEŽEK, Stanislav and Jan ŠIRŮČEK. Česká verze Krátké škály potřeby kognitivního uzavření (NFCS-15-CZ) (Czech version of the Brief Need for Cognitive Closure Scale (NFCS-15-CZ)). Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, vol. 64, No 4, p. 461-479. ISSN 0009-062X. 2020. URL info
 • MACEK, Petr, Stanislav JEŽEK, Lenka LACINOVÁ, Ondřej BOUŠA, Lucia KVITKOVIČOVÁ, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ and Jan ŠIRŮČEK. Emerging Adults in the Czech Republic: Views Into and Across Different Domains of Life. In R. Žukauskienė. Emerging Adulthood in a European Context. London New York: Routledge. p. 175-201. A Psychology Press. ISBN 978-1-138-80847-8. 2016. info
 • LACINOVÁ, Lenka, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Stanislav JEŽEK, Jakub CHROMEC, Zuzana MASOPUSTOVÁ, Tomáš URBÁNEK and Milan BRÁZDIL. Deja vu experiences in healthy Czech adults. The Journal of Nervous and Mental Disease. Williams & Wilkins, vol. 204, No 12, p. 925-630, 6 pp. ISSN 0022-3018. doi:10.1097/NMD.0000000000000573. 2016. URL info
 • BAĎURA, Petr, Erik SIGMUND, Andrea MADARASOVÁ GECKOVÁ, Dagmar SIGMUNDOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Jitse P. VAN DIJK and Sijmen A. REIJNEVELD. Is Participation in Organized Leisure-Time Activities Associated with School Performance in Adolescence? PLOS ONE. Public Library of Science, vol. 11, No 4, p. nestránkováno, 13 pp. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0153276. 2016. URL info
 • NGUYENOVÁ, Mai Hoa and Jan ŠIRŮČEK. Bikulturní zkušenost a její vliv na identitu mladých Vietnamců v České republice (The bicultural experience and its impact on identity of young Vietnamese in the Czech Republic). In Lenka Lacinová, Stanislav Ježek, Petr Macek. Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků. 1st ed. Brno: MUNI Press. p. 103-111. Psychologie. ISBN 978-80-210-8400-1. 2016. info
 • ŠIRŮČEK, Jan, Adam ŤÁPAL and Pavla LINHARTOVÁ. Potřeba poznávání: Studie psychometrických charakteristik zkrácené české verze Škály potřeby poznávání (Need for Cognition: Psychometric properties of the Czech version of the short Need for Cognition Scale). Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, vol. 58, No 1, p. 52-61. ISSN 0009-062X. 2014. info
 • URBÁNEK, Tomáš, Denisa DENGLEROVÁ and Jan ŠIRŮČEK. Psychometrika: Měření v psychologii (Psychometrics: Measurement in Psychology). Praha: Portál. 320 pp. ISBN 978-80-7367-836-4. 2011. info
 • PAVLOVSKÁ, MARIE and Jan ŠIRŮČEK. Metody a techniky DV pro podporu inkluze (METHOD AND TECHNICUES of DRAMA EDUCATION sUPPORTING INCLUSION). In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1st ed. Brno: PdF MU. 11 pp. Pd-38/09-02/58. ISBN 978-80-210-5033-4. 2009. info
 • MACEK, Petr and Jan ŠIRŮČEK. Self-development during early adolescence: influences of parents and peers. Paper presented on XIth Conference of European Association for Research on Adolescence. Torino, Italy, May 7 - 11. 5. 2008. 2008. URL info
 • ŠIRŮČEK, Jan and Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Problem behaviour in adolescence: gains and loses in peer relations. 2008. URL info
 • RAŠTICOVÁ, Martina and Jan ŠIRŮČEK. The effect of family environment perceived by adolescents on the body image dissatisfaction. 2008. URL info
 • MACEK, Petr and Jan ŠIRŮČEK. Self-development during early adolescence: influences of parents and peers. 2008. URL info
 • ŠIRŮČEK, Jan and Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Peer attachment in adolescence: Prediction with longitudinal data. 2007. URL info
 • ŠIRŮČEK, Jan, Michaela ŠIRŮČKOVÁ and Petr MACEK. Sociální opora rodičů a vrstevníků a její význam pro rozvoj rizikového chování v adolescenci (Parents and Friends Social Support Impact on Problem Behaviour in Adolescence). Československá psychologie. Praha: ČSAV, vol. 51, No 5, p. 476-488. ISSN 0009-062X. 2007. info
 • ŠIRŮČEK, Jan. Surveing Problem Behaviour In Adolescence: Problems With Questionnaires. 2006. URL info
 • ŠIRŮČEK, Jan and Michaela ŠIRŮČKOVÁ. Vývoj a zkoumání vrstevnických vztahů (Research On Trends In Peer Relationships). In P. Macek, L. Lacinová (Eds.), Vztahy v dospívání. Brno: Nakladatelství Barrister & Principal. p. 41-54, 13 pp. ISBN 80-7364-034-1. 2006. info
 • ŠIRŮČEK, Jan and Michaela ŠAFÁŘOVÁ. The Screening Assessment of Peer Relationship in the Classroom: Consistency in Rating of Social Behaviour of Children in the Classroom between Teachers and Children. In 27th International School Psychology Colloquium 2005. 2005. info
 • ŠAFÁŘOVÁ, Michela and Jan ŠIRŮČEK. Sociometric Position of Czech Seventh Graders with Risk-Taking Behaviour. In 27th International School Psychology Colloquium 2005. 2005. info
 • MACEK, Petr and Jan ŠIRŮČEK. Parenting style during childhood and perception of parents as predictors of adolescents self-esteem. La Laguna, Tenerife: University La Laguna, 2005. URL info
 • ŠPOK, Dalibor and Jan ŠIRŮČEK. Software pro experimentální psychologii: Recenze, komparace, možnosti využití (Software of experimental psychology: Review, comparison, and utilizations). In Sociálne procesy a osobnosť 2004. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2004. info
 • LACINOVÁ, Lenka, Elena SEJRKOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ and Jan ŠIRŮČEK. Mezinárodní longitudinální studie ELSPAC (druhá vlna psychologického šetření) (THE INTERNATIONAL LONGITUDINAL ELSPAC STUDY (SECOND WAVE OF PSYCHOLOGICAL EXAMINATION)). Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: VÚ detskej psychológie a patopsychológie, vol. 38, No 1, p. 40-45. ISSN 0555-5574. 2003. URL info
 • PAVLÍKOVÁ, Eva, Lenka LACINOVÁ and Jan ŠIRŮČEK. Temperament kojence a batolete ve vztahu k utváření výchovných postojů u matek (Relations between little child temperament and mothers childrearing practices). In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). Vydání první. Brno: Barrister&Principal-studio. p. 55-73. Psychologie, 1. ISBN 80-85947-83-8. 2002. info
 • SMÉKAL, Vladimír and Jan ŠIRŮČEK. Temperament v raném dětství (Temperament in Early Childhood). In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). 1st ed. Brno: Barrister&Principal-studio. p. 37-54. Psychologie. ISBN 80-85947-83-8. 2002. info
 • ŠIRŮČEK, Jan. Evropská longitudinální studie těhotenství a dětství (European longitudinal study of pregnancy and childhood). In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). Brno: Barrister&Principal-studio. p. 29-35. Psychologie, 1. ISBN 80-85947-83-8. 2002. info

2023/03/20


Curriculum Vitae: Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (učo 13410), version: English(1), last update: 2023/03/20 20:49, J. Širůček

Another Variant: Czech(1)