Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Kateřina Bartošová Ph.D. E­mail: 144972@mail.muni.cz Tel.: 00420 739 644 891 Datum narození: 26. dubna 1984 Rodinný stav: Svobodná
Pracoviště
 • Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 12/2015 ukončení výcviku v kognitivně behaviorální terapii.
 • 08/2009 – 02/2014 Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika, obor klinická psychologie, udělen titul Ph.D.
 • 06/2014 Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika udělen titul PhDr.
 • 09/2004 – 05/2009 Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika
 • 09/1995 – 05/2003 Gymnázium a sportovní gymnázium, Dr.Randy 13, Jablonec nad Nisou
Přehled zaměstnání
 • 02/2021 - nyní Psychologický ústav FF MU, Arne Nováka 1, 602 00, Brno, odborná asistentka 02/2016 - 02/2021 Katedra Psychologie PedF MU, Poříčí 31, Brno odborná asistentka
 • 09/2014 – současnost Psychologický ústav FF MU, Arne Nováka 1, Brno, 602 00 odborná asistentka
 • 05/2013 – 09/2015 Psychologický ústav FF MU, Arne Nováka 1, Brno, 602 00 manažer projektu OP VK INPSY http://www.phil.muni.cz/wups/home/inovace­v­psychologii
 • 02/2010 – 12/2013 ZŠ a MŠ Husova 17, Husova 17, Brno, 602 00 školní psycholog
 • 01/2011 – 12/2012 Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Veveří 97, 602 00 Brno Odborný pracovník výzkumu a vývoje – doktorand
Pedagogická činnost
 • Psychoterapie, Pedagogická psychologie I a II, Poradenská psychologie, Psychologie zdraví, Psychohygiena, Sociální psychologie, Patopsychologie 2, Exkurze do psychologických zařízení, Neurotické poruchy, Nácvik komunikačních dovedností, Vedení rozhovoru s klienty v náhradní péči, Teorie krizové intervence, Techniky psychologického a interakčního výcviku, Clinical psychology, Psychotherapy, Human Nature: Key Studies in Psychology
Vědeckovýzkumná činnost
 • posttraumatický stres, sebepoškozování, depresivita u adolescentů
Univerzitní aktivity
 • FF MU Školitel Ph.D. (klinická psychologie)
 • člen Disciplinární komise FF MU
 • člen oborové rady PSÚ FF MU
Mimouniverzitní aktivity
 • člen rady ČMPS
 • člen Executive Council of EFPA (2021-2024)
 • předsedkyně České společnosti pro Kognitivně behaviorální terapii (2022 - nyní)
Vybrané publikace
 • BUREŠOVÁ, Iva, Kateřina BARTOŠOVÁ a Michal ČERŇÁK. Connection between parenting styles and self-harm in adolescence. Online. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Yagmur. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: ScienceDirect, Elsevier, 2015, s. 1106-1113. ISSN 1877-0428. info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Academic aspirations of primary school students in the context of parenting styles. Online. In Mastorakis, N., Rudas, I., Shitikova, M. V., Shmaliy, Y. S. Recent advances on education and educational technologies. Sofia: INASE, 2015, s. 20-23. ISBN 978-1-61804-294-1. info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Academic aspirations of primary school students in the context of parenting styles. In International Conference on Education and Educational Technologies, Barcelona, 7-9 April 2015. 2015. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Markéta KUKAŇOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Fenomén sebepoškozování očima dětí staršího školního věku. In Rošková, Eva. Universitas Comeniana Psychologica XLII. Bratislava, Slovenská Republika: Univerzita Komenského v Bratislavě, Psychoprof, 2014, s. 89-99. ISBN 978-80-89322-16-9. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Kateřina BARTOŠOVÁ a Michal ČERŇÁK. Connection between parental educational styles and self-harm during early adolescence. In International Conference on Education and Educational Psychology. Kyrenia-Cyprus 2014. 2014. info
 • BARTOŠOVÁ, Kateřina. Výchovné styly v rodině a sebepoškozování. In Univerzita Hradec Králové. 2014. info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. The impact of parent-child and peer relationships on depressive symptoms and self-esteem in early adolescence. Online. In Pracana, C.; Silva, L. Inpact 2013. International Psychological Applications Conference and Trends. Book of Proceedings. Lisbon, Portugal: Wiars, 2013, s. 26-30. ISBN 978-989-97866-0-8. URL info
 • BARTOŠOVÁ, Kateřina, Michal ČERŇÁK, Veronika HRUBÁ, Iva BUREŠOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Perceived self-competence in adolescent children who self-harm. In The 1st World Conference on Personality, Stellenbosch, South Africa, 19-23 March 2013. 2013. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Markéta KUKAŇOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Fenomén sebepoškozování očima dětí staršího školního věku. In Osobnosť v kontexte kognícií, motivácií a emocionality IV, Bratislava, 27.-28. novembra 2013. 2013. info
 • SLEZÁČKOVÁ, Alena, Martin LOUČKA a Kateřina BARTOŠOVÁ. Posttraumatický stres a posttraumatický rozvoj v dětské onkologii. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2012, roč. 56, č. 2, s. 132-147. ISSN 0009-062X. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Veronika HRUBÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Pavel HUMPOLÍČEK. Sympózium klinické psychologie I Sebepoškozování (dětí, dospívajících, dospělých). 2012. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ a Michal ČERŇÁK. Výskyt sebepoškozování ve vztahu k úrovni sebehodnocení a jeho komponent. In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012, s. 123-127. ISBN 978-80-88910-40-4. info
 • BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Kristína TÓTHOVÁ, Milan PILÁT, Alena SLEZÁČKOVÁ, Veronika SOBOTKOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Quality of life of childhood cancer survivors: handicaps and benefits. Československá psychologie. Praha: PsU AV ČR, 2011, roč. 55, č. 2, s. 112-125. ISSN 0009-062X. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel, Kateřina BARTOŠOVÁ, Michal ČERŇÁK, Markéta KUKAŇOVÁ a Alena SLEZÁČKOVÁ. Sociální procesy a osobnost: Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011, 376 s. ISBN 978-80-263-0029-8. info
 • BARTOŠOVÁ, Kateřina. The incidence of Post Traumatic Stress (PTS) in Czech adolescents and it´s relatioship to anxiety, depression and somatic problems. In The 12th European Congress of Psychology. 2011. info
 • BARTOŠOVÁ, Kateřina. Post Traumatic Stress and it´s relatioship to social environment. In 25th European Health Psychology Conference. “Engaging with Other Health Professions: Challenges and Perspectives”. 2011. ISSN 0887-0446. info
 • BARTOŠOVÁ, Kateřina. The incidence of Post Traumatic Stress (PTS) in Czech Adolescents and It s Relationship to Internalised Psychopatology and Risk Behaviour. In 15th European Conference on Personality. 2010. ISBN 978-80-86174-16-7. info
 • JABŮREK, Michal, Kateřina BARTOŠOVÁ, Jakub TOMAN a Eva HOLOUBKOVÁ. Možnosti zkvalitnění výuky na Masarykově univerzitě se zaměřením na potřeby, zájmy a motivaci vyučujících. In SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2010 Zborník príspevkov. 2010. ISBN 978-80-89524-01-3. info

18. 3. 2024


Životopis: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (učo 144972), verze: čeština(1), změněno: 18. 3. 2024 21:15, K. Bartošová

Další varianta: angličtina(1)