Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • PhDr. Kateřina Bartošová Ph.D. E­mail: 144972@mail.muni.cz Tel.: 00420 739 644 891 Date of birth: 26. dubna 1984
Department
 • Department of Psychology, Fakulty of Arts, Masaryk University
Employment - Position
 • Assistant professor
Education and Academic Qualifications
 • 08/2009 – 02/2014 Department of Psychology, Fakulty of Arts, Masaryk University, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Czech republic, clinical psychology, Ph.D. 06/2014 Department of Psychology, Fakulty of Arts, Masaryk University, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Czech republic, PhDr. 09/2004 – 05/2009 Department of Psychology, Fakulty of Arts, Masaryk University, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Czech republic, Mgr. 09/1995 – 05/2003 Secondary school, Dr.Randy 13, Jablonec nad Nisou
Employment
 • 02-2021 - nowadays Department of Psychology, Faculty od Arts, Masaryk Unviverity, Arne Nováka 1, 602 00, Assistant professor 02/2016 – 02/2021 Department of Psychology. Fakulty of Education, Masaryk University, Poříčí 31, Brno 09/2014 – nowadays Department of Psychology, Fakulty of Arts, Masaryk University, Arne Nováka 1, Brno, 602 00, Assistant professor 05/2013 – 09/2015 Department of Psychology, Fakulty of Arts, Masaryk University, Arne Nováka 1, Brno, 602 00 project manager OP VK INPSY http://www.phil.muni.cz/wups/home/inovace­v­psychologii 02/2010 – 12/2013 Primary school Husova 17, Brno, 602 00, school psychologist 01/2011 – 12/2012 Institute of Psychology of Academy of Science of Czech Republic, Veveří 97, 602 00 Brno „researcher – Ph.D. student“
Teaching Activities
 • Psychotherapy, Educational psychology, Consulting Psychology, Psychohygiene, Social psychology, Pathopsychology, Excursion to psychological facilities, Neurotic disorders, Communication Skills Training, Conducting interview with clients in substitute care, Theory of crisis intervention, Psychological and interactive training, Clinical psychology, Psychotherapy, Human Nature: Key Studies in Psychology
Scientific and Research Activities
 • posttraumatic stress disorder, self-harming behavior, depresion in adolescents
Activities Outside University
 • Other Director in Executive Council of EFPA (2021 - 2024)
 • President of Czech CBT society (2022 - now)
Major Publications
 • BUREŠOVÁ, Iva, Kateřina BARTOŠOVÁ and Michal ČERŇÁK. Connection between parenting styles and self-harm in adolescence. Online. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Yagmur. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: ScienceDirect, Elsevier, 2015, p. 1106-1113. ISSN 1877-0428. info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ and Kateřina BARTOŠOVÁ. Academic aspirations of primary school students in the context of parenting styles. Online. In Mastorakis, N., Rudas, I., Shitikova, M. V., Shmaliy, Y. S. Recent advances on education and educational technologies. Sofia: INASE, 2015, p. 20-23. ISBN 978-1-61804-294-1. info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ and Kateřina BARTOŠOVÁ. Academic aspirations of primary school students in the context of parenting styles. In International Conference on Education and Educational Technologies, Barcelona, 7-9 April 2015. 2015. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Markéta KUKAŇOVÁ and Kateřina BARTOŠOVÁ. Fenomén sebepoškozování očima dětí staršího školního věku (Perception of the self-harm phenomenon by early adolescence). In Rošková, Eva. Universitas Comeniana Psychologica XLII. Bratislava, Slovenská Republika: Univerzita Komenského v Bratislavě, Psychoprof, 2014, p. 89-99. ISBN 978-80-89322-16-9. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Kateřina BARTOŠOVÁ and Michal ČERŇÁK. Connection between parental educational styles and self-harm during early adolescence. In International Conference on Education and Educational Psychology. Kyrenia-Cyprus 2014. 2014. info
 • BARTOŠOVÁ, Kateřina. Výchovné styly v rodině a sebepoškozování (Parental educational styles and self-harm). In Univerzita Hradec Králové. 2014. info
 • KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ and Kateřina BARTOŠOVÁ. The impact of parent-child and peer relationships on depressive symptoms and self-esteem in early adolescence. Online. In Pracana, C.; Silva, L. Inpact 2013. International Psychological Applications Conference and Trends. Book of Proceedings. Lisbon, Portugal: Wiars, 2013, p. 26-30. ISBN 978-989-97866-0-8. URL info
 • BARTOŠOVÁ, Kateřina, Michal ČERŇÁK, Veronika HRUBÁ, Iva BUREŠOVÁ and Helena KLIMUSOVÁ. Perceived self-competence in adolescent children who self-harm. In The 1st World Conference on Personality, Stellenbosch, South Africa, 19-23 March 2013. 2013. URL info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Markéta KUKAŇOVÁ and Kateřina BARTOŠOVÁ. Fenomén sebepoškozování očima dětí staršího školního věku (Perception of the self-harm phenomenon by early adolescents). In Osobnosť v kontexte kognícií, motivácií a emocionality IV, Bratislava, 27.-28. novembra 2013. 2013. info
 • SLEZÁČKOVÁ, Alena, Martin LOUČKA and Kateřina BARTOŠOVÁ. Posttraumatický stres a posttraumatický rozvoj v dětské onkologii (Posttraumatic stress and posttraumatic growth in pediatric oncology). Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2012, vol. 56, No 2, p. 132-147. ISSN 0009-062X. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Veronika HRUBÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ and Pavel HUMPOLÍČEK. Sympózium klinické psychologie I Sebepoškozování (dětí, dospívajících, dospělých) (Symposium on clinical psychology I self-harm (children, adolescents, adults)). 2012. info
 • BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ and Michal ČERŇÁK. Výskyt sebepoškozování ve vztahu k úrovni sebehodnocení a jeho komponent (Occurrence of self-harm in relation with self-esteem level and its components). In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012, p. 123-127. ISBN 978-80-88910-40-4. info
 • BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Kristína TÓTHOVÁ, Milan PILÁT, Alena SLEZÁČKOVÁ, Veronika SOBOTKOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ, Hana HRSTKOVÁ and Jaroslav ŠTĚRBA. Quality of life of childhood cancer survivors: handicaps and benefits. Československá psychologie. Praha: PsU AV ČR, 2011, vol. 55, No 2, p. 112-125. ISSN 0009-062X. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel, Kateřina BARTOŠOVÁ, Michal ČERŇÁK, Markéta KUKAŇOVÁ and Alena SLEZÁČKOVÁ. Sociální procesy a osobnost: Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Sborník příspěvků (Social processes and personality: Man on life's way: Intersections and bridges. Conference proceedings). 1st ed. Brno: Tribun EU, 2011, 376 pp. ISBN 978-80-263-0029-8. info
 • BARTOŠOVÁ, Kateřina. The incidence of Post Traumatic Stress (PTS) in Czech adolescents and it´s relatioship to anxiety, depression and somatic problems. In The 12th European Congress of Psychology. 2011. info
 • BARTOŠOVÁ, Kateřina. Post Traumatic Stress and it´s relatioship to social environment. In 25th European Health Psychology Conference. “Engaging with Other Health Professions: Challenges and Perspectives”. 2011. ISSN 0887-0446. info
 • BARTOŠOVÁ, Kateřina. The incidence of Post Traumatic Stress (PTS) in Czech Adolescents and It s Relationship to Internalised Psychopatology and Risk Behaviour (The incidence of Post Traumatic Stress (PTS) in Czech Adolescents and It´s Relationship to Internalised Psychopatology and Risk Behaviour). In 15th European Conference on Personality. 2010. ISBN 978-80-86174-16-7. info
 • JABŮREK, Michal, Kateřina BARTOŠOVÁ, Jakub TOMAN and Eva HOLOUBKOVÁ. Možnosti zkvalitnění výuky na Masarykově univerzitě se zaměřením na potřeby, zájmy a motivaci vyučujících. In SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2010 Zborník príspevkov. 2010. ISBN 978-80-89524-01-3. info

2024/03/18


Curriculum Vitae: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (učo 144972), version: English(1), last update: 2024/03/18 21:16, K. Bartošová

Another Variant: Czech(1)