Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Petr Kalina. Narozen 2. 6. 1978 v Brně.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Filozofická fakulta
  Ústav hudební vědy
  Arna Nováka 1
  602 00 BRNO

  Masarykova univerzita
  Filozofická fakulta
  Ústav slavistiky
  Arna Nováka 1
  602 00 BRNO
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
 • garant studijního programu Ukrajinská studia
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1997-2003: studium hudební vědy a ukrajinského jazyka a literatury, Mgr., Filozofická fakulta MU
 • 2010: Ph.D. v oboru Hudební věda, Filozofická fakulta MU
 • 2012: PhDr. v oboru Hudební věda, Filozofická fakulta MU
Přehled zaměstnání
 • 2006-2021: Filozofická fakulta MU, Ústav hudební vědy, odborný pracovník
 • 2008-2010: Filozofická fakulta MU, Ústav slavistiky, asistent
 • od 2011: Filozofická fakulta MU, Ústav slavistiky, odborný asistent
 • od 2021: Filozofická fakulta MU, Ústav hudební vědy, odborný asistent
Pedagogická činnost
 • od 2003: výuka na Ústavu slavistiky FF MU
 • od 2006: výuka na Ústavu hudební vědy FF MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • od 2006: redaktor Českého hudebního slovníku osob a institucí
 • 2007-2009: spolupráce na projektu Korespondence Leoše Janáčka
Akademické stáže
 • 1999: Ukrajinskyj nacionalnyj universitet im. Tarasa Ševčenka, Kyjev. Měsíční stáž.
 • 2002-2010: každoroční krátkodobé stáže na Ukrajinskyj nacionalnyj universitet im. Tarasa Ševčenka, Kyjev a Ukrajinskyj nacionalnyj universitet im. Ivana Franka, Lvov.
 • 2004-2005: Universität Leipzig. Semestrální stáž.
 • 2006: Letní prázdninový kurs lužickosrbského jazyka a kultury, Bautzen
 • 2008: Letní prázdninový kurs lužickosrbského jazyka a kultury, Bautzen
Univerzitní aktivity
 • 2013-2016: člen Rady studijních programů na FF MU.
 • od 2009: člen zkušební komise pro státní bakalářské zkoušky pro obory Hudební věda, Sdružená uměnovědná studia, Teorie interaktivních médií, Teorie a provozovací praxe staré hudby
 • od 2011: člen zkušební komise pro státní bakalářské zkoušky pro obory Ukrajinský jazyk a literatura, Filologicko-areálová studia
 • od 2011: člen zkušební komise pro státní magisterské zkoušky pro obor Ukrajinský jazyk a literatura, Hudební věda, Management v kultuře, Učitelství estetické výchovy pro střední školy, Srovnávací uměnovědná studia, Teorie interaktivních médií.
 • od 2018: Garant bakalářského studijního programu Ukrajinská studia
 • od 2019: Předseda programové rady bakalářského studijního programu Ukrajinská studia
 • od 2019: Člen programové rady navazujícího Mgr. studijního programu Slavistika
 • od 2022: Člen Ediční rady Filozofické fakulty MU
Mimouniverzitní aktivity
 • 2002-2007: reflexe jihomoravského hudebního dění a hudební recenze (časopisy Opus musicum, Harmonie, deník Rovnost).
 • od 2004: psaní popularizačních textů pro tištěná průvodní slova ke koncertům (Moravský podzim, Concentus Moraviae, Janáček Brno, Pražské jaro, Filharmonie Brno, Janáčkova filharmonie Ostrava, Česká filharmonie).
 • 2004: redaktor Festivalových listů Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovo Brno 2004.
 • 2004: výkonný redaktor tištěných průvodních slov ke koncertům festivalu Concentus Moraviae 2004.
 • 2008-2014: redaktor Česko-lužického věstníku (zástupce šéfredaktora).
 • 2013-2018: redaktor tištěných průvodních slov pro koncerty České filharmonie, Praha.
 • od 2015: přísedící Krajského soudu v Brně.
 • od 2022: člen správní rady Nadace Leoše Janáčka
Ocenění vědeckou a uměleckou komunitou
 • 2009-2024: člen výboru České společnosti pro hudební vědu (2018-2021 místopředseda)
 • od 2015: člen výboru České asociace ukrajinistů
 • od 2015: Akademik Mezinárodní Literárně-umělecké akademie Ukrajiny
 • 2016: Laureát Mezinárodní literární ceny Nikolaje Gogola (Ukrajina)
 • 2017: Laureát Mezinárodní literární ceny Hryhorije Skovorody (Ukrajina)
 • 2017: Laureát literární soutěže Zolotyj Djuk (Ukrajina)
 • 2018: Laureát Mezinárodní ceny "Svit pohranyččja" (Ukrajina)
 • od 2018: Člen redakční rady časopisu Muzikologické fórum
 • 2020: Laureát Mezinárodní umělecké ceny Serhije Vasylkivského (Ukrajina)
 • 2021: Laureát Mezinárodní umělecké ceny Ilji Rjepina (Ukrajina)
 • 2024: Laureát Mezinárodní ceny Tarase Ševčenka (Ukrajina)
 • od 2024: člen Výboru muzikologie a hudební publicistiky Nadace Český hudební fond.
Vybrané publikace
 • KALINA, Petr. Sorbische Geigen. Bautzen: Sorbisches Institut Bautzen, 2024, 140 s. Kleine Reihe des Sorbischen Instituts Bautzen, 36. ISBN 978-3-948166-93-9. URL info
 • KALINA, Petr. Mykola Kolessa : Ukrajinský žák Vítězslava Nováka. Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2022, roč. 54, č. 1, s. 6-23. ISSN 0862-8505. URL info
 • KALINA, Petr. K některým kulturním specifikům Ukrajiny. Učitelský měsíčník, příloha Vzdělávání žáků z Ukrajiny. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, roč. 2, č. 6, s. 10-12. ISSN 2694-9946. info
 • KALINA, Petr. Tvorba Ferdinanda Havlíka pro divadlo Semafor. Muzikologické fórum : časopis České společnosti pro hudební vědu. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2022, roč. 11, 1-2, s. 57-64. ISSN 1805-3866. URL info
 • KALINA, Petr. Ukrajinski kompozitori iz medjuratne Galicije na Praškom konzervatorijumu. In Štěpánek, Václav et al. Savremena srpska i češka slavistička istraživanja – Současná srbská a česká slavistická bádání. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2021, s. 105-120. ISBN 978-80-263-1699-2. info
 • KALINA, Petr. Nestor Nyžankivskyj, ukrajinský žák Vítězslava Nováka. Musicologica Brunensia. Masarykova univerzita, 2020, roč. 55, č. 2, s. 127-138. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2020-2-7. URL info
 • KALINA, Petr. Hudebně-pedagogické oddělení Ukrajinského vysokého pedagogického ústavu Mychajla Drahomanova v Praze (1923-1933). Musicologica Brunensia. Masarykova univerzita, 2019, roč. 54, č. 1, s. 223-236. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2019-1-14. URL info
 • KALINA, Petr. Hudba jako předmět diplomacie mladého ukrajinského státu : Československé turné Ukrajinské republikové kapely v roce 1919. Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2019, roč. 51, č. 6, s. 17-37. ISSN 0862-8505. URL info
 • MACÍČKOVÁ, Olga a Petr KALINA. Vnesok Hnata Chotkevyča u kobzarske mystectvo. Oriens Aliter. Praha: Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2019, roč. 11, 1/2019, s. 70-80. ISSN 2336-3959. URL info
 • KALINA, Petr. Zenovij Lysko, ukrajinský žák Josefa Suka. Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2017, roč. 49, č. 2, s. 25-41. ISSN 0862-8505. info
 • KALINA, Petr a Danuta HUDECOVÁ. Leoš Janáček's interpretation and misinterpretation of Dostoyevsky's The House of the Dead. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 51, č. 2, s. 27-40. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2016-2-3. Digitální knihovna FF info
 • KALINA, Petr. Činnost Jurije Mencla na poli lužickosrbských nástrojů pro lidovou hudbu. In Černý, Marcel; Kaleta, Petr. Pražské sorabistické studie II. K 360. výročí narození pražského sochaře lužickosrbského původu Matěje Václava Jäckela (1655-1738). Praha: Společnost přátel Lužice, 2016, s. 95-104. Česko-lužická historie;. ISBN 978-80-905626-8-4. info
 • KALINA, Petr. Vasyl Barvinskyj, ukrajinský žák Vítězslava Nováka. Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2015, roč. 47, č. 1, s. 18-37. ISSN 0862-8505. info
 • GAZDOŠOVÁ, Oxana, Petr KALINA, Olga LYTVYNYUK, Halyna MYRONOVA a Monika ŠEVEČKOVÁ. 1000 ukrajinských slovíček : ilustrovaný slovník. 1. vyd. Brno: Edika, 2014, 136 s. Ilustrovaný slovník. ISBN 978-80-266-0383-2. info
 • KALINA, Petr. Malé housle lidového instrumentáře Lužických Srbů. Folia ethnographica : supplementum ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, roč. 48, č. 1, s. 21-34. ISSN 0862-1209. info
 • KALINA, Petr, Karel STEINMETZ, Libuše JANÁČKOVÁ, Viktor PANTŮČEK, Miloš ZAPLETAL, Jan ŽEMLA, Martin STRAKOŠ, Ivan MĚRKA, Igor FRANTIŠÁK, Jaromír JAVŮREK, Václav Metoděj UHLÍŘ a Renáta SPISAROVÁ. Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let. Dokumentace k minulosti, současnost a budoucnost Janáčkovy filharmonie Ostrava. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, 2014, 268 s. ISBN 978-80-260-6452-7. info
 • KALINA, Petr a Zuzana ŠALPLACHTOVÁ. Hudební aktivity Ukrajinců v meziválečném Brně. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 48, č. 2, s. 59-72. ISSN 1212-0391. Digitální knihovna FF MU info
 • KALINA, Petr. Pražské působení ukrajinského muzikologa Fedora Steška. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 47, č. 2, s. 49-64. ISSN 1212-0391. info
 • KALINA, Petr. Repertoár lužickosrbských houslí jako prvek etnoorganologického obrazu lidových chordofonů z Lužice. Muzikologické fórum : časopis České společnosti pro hudební vědu. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2012, roč. 1, č. 2, s. 73-80. ISSN 1805-3866. info
 • KALINA, Petr. Velké housle lidového instrumentáře Lužických Srbů. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2011, roč. 21, č. 1, s. 22-31. ISSN 0862-8351. info
 • KALINA, Petr. Sorabistika - Nový směr brněnské slavistiky? In Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef a kolektiv. Sorabistika - metodologie zkušenosti a budoucí směřování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 15-20. ISBN 978-80-210-5686-2. info
 • MACEK, Petr, Petr KALINA a Simona SEDLÁČKOVÁ. Český hudební slovník osob a institucí. Pravidla pro autory / Seznam zkratek. Aktualizovaný stav 2010. Metodika. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 45, 1-2, s. 281-297, 15 s. ISSN 1212-0391. info
 • MYRONOVA, Halyna, Petr KALINA, Oxana GAZDOŠOVÁ, Olga LYTVYNYUK, Jitka MICHÁLIKOVÁ a Libor PAVLÍČEK. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost II. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 648 s. ISBN 978-80-210-4964-2. info
 • KALINA, Petr. Problema stratyfikaciji pervynnoho ta vtorynnoho pobutuvannja serbolužickoho muzyčnoho folkloru. In Pytannja Sorabistyky 2009. Lvov - Budyšin: Lvivskyj nacionalnyj universytet imeni Ivana Franka - Serbski institut Budyšin, 2009, s. 157-162. ISBN 978-966-613-672-8. info
 • KALINA, Petr. Jaká je budoucnost univerzitní ukrajinistiky? Nutnost nových koncepcí bije na poplach. In Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost II. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 24-27. ISBN 978-80-210-4964-2. info
 • GAZDOŠOVÁ, Oxana, Aleš ZIEGLER, Petr KALINA, Olga LYTVYNYUK, Jitka MICHÁLIKOVÁ a Halyna MYRONOVA. Tradycijne ta nove u fachovij pidhotovci ukrajinistiv na FF MU. In Problemy sučasnoji osvity i kultury v konteksti jevropejskych vymoh. Materialy Mižnarodnoji konferenciji molodych učenych. Drohobyč: Drohobyckyj deržavnyj pedahohičnyj universytet im. Ivana Franka, 2009, s. 76-81. ISBN 978-966-2248-09-8. info
 • KALINA, Petr. Problém stratifikace prvotní a druhotné existence lužickosrbského hudebního folklóru. Musicologica brunensia", roč. 44, rok 2009, č. 1-2. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 44, 1-2, s. 67-71. ISSN 1212-0391. info
 • KALINA, Petr. Literární, hudební a výtvarné dílo Ludvíka Kuby jako jedinečný pramen výzkumu lužickosrbských smyčcových chordofonů. In Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2007, s. 11-20. ISBN 978-80-87112-01-4. info
 • KALINA, Petr. Reflexe života a díla Mykoly Lysenka v českém prostředí do roku 1912. Acta musicologica. 2006, roč. 2006, č. 1, s. 0-0, 8 s. ISSN 1214-5955. URL info
 • KALINA, Petr. První notované zápisy ukrajinského hudebního folkloru. Národopisná revue. 2006, roč. 16, č. 2, s. 75-79. ISSN 0862-8351. info
 • KALINA, Petr. Česki doslidžennja serbsko-lužyckych chordofoniv (retrospektyvnyj i perspektyvnyj aspekt). In Pytannja sorabistyky. Lviv - Budyšin: Lvivskyj nacionalnyj universytet imeni Ivana Franka - Serbski institut Budyšin, 2006, s. 30-36. ISBN 966-613-449-7. info
 • KALINA, Petr. Reflexe života a díla Mykoly Lysenka v českém prostředí po roce 1912. Acta musicologica. 2006, roč. 2006, č. 3, s. 0-0, 8 s. ISSN 1214-5955. URL info
 • KALINA, Petr. Mykola Lysenko v Praze. Opus musicum. 2005, roč. 37, č. 3, s. 18-20. ISSN 0862-8505. info
 • KALINA, Petr. Uročyste vidkryttja pamjatnyka Ivanu Kotljarevskomu u Poltavi v 1903 r. In Ukrainica brunensia I. Ukrajinistika - minulost, přítomnost, budoucnost. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2004, s. 343-348. ISBN 80-902989-7-4. info
 • KALINA, Petr. Lužickosrbské housle. Stav a perspektivy bádání. In Miscellanea doctorandica I. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s. 63-65. ISBN 80-244-0921-6. info
 • KALINA, Petr. Refleksija tvorčosti Mykoly Lysenka v Čechiji. Problemy slovjanoznavstva. Lvov: Lvivskyj nacionalnyj universitet imeni Ivana Franka, 2004, roč. 54, č. 1, s. 35-43. ISSN 0203-9494. info
 • KALINA, Petr. Neznámý Mykola Lysenko. Opus musicum. 2002, roč. 34, č. 1, s. 4-12. ISSN 00862-8505. info

1. 3. 2024


Životopis: PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (učo 17113), verze: čeština(1), změněno: 1. 3. 2024 12:33, P. Kalina