Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Petr Kalina. Narozen 2. 6. 1978 v Brně.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Filozofická fakulta
  Ústav hudební vědy
  Arna Nováka 1
  602 00 BRNO

  Masarykova univerzita
  Filozofická fakulta
  Ústav slavistiky
  Arna Nováka 1
  602 00 BRNO
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
 • garant studijního programu Ukrajinská studia
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1997-2003: studium hudební vědy a ukrajinského jazyka a literatury, Mgr., Filozofická fakulta MU
 • 2010: Ph.D. v oboru Hudební věda, Filozofická fakulta MU
 • 2012: PhDr. v oboru Hudební věda, Filozofická fakulta MU
Přehled zaměstnání
 • 2006-2021: Filozofická fakulta MU, Ústav hudební vědy, odborný pracovník
 • 2008-2010: Filozofická fakulta MU, Ústav slavistiky, asistent
 • od 2011: Filozofická fakulta MU, Ústav slavistiky, odborný asistent
 • od 2021: Filozofická fakulta MU, Ústav hudební vědy, odborný asistent
Pedagogická činnost
 • od 2003: výuka na Ústavu slavistiky FF MU
 • od 2006: výuka na Ústavu hudební vědy FF MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • od 2006: redaktor Českého hudebního slovníku osob a institucí
 • 2007-2009: spolupráce na projektu Korespondence Leoše Janáčka
Akademické stáže
 • 1999: Ukrajinskyj nacionalnyj universitet im. Tarasa Ševčenka, Kyjev. Měsíční stáž.
 • 2002-2010: každoroční krátkodobé stáže na Ukrajinskyj nacionalnyj universitet im. Tarasa Ševčenka, Kyjev a Ukrajinskyj nacionalnyj universitet im. Ivana Franka, Lvov.
 • 2004-2005: Universität Leipzig. Semestrální stáž.
 • 2006: Letní prázdninový kurs lužickosrbského jazyka a kultury, Bautzen
 • 2008: Letní prázdninový kurs lužickosrbského jazyka a kultury, Bautzen
Univerzitní aktivity
 • 2013-2016: člen Rady studijních programů na FF MU.
 • od 2009: člen zkušební komise pro státní bakalářské zkoušky pro obory Hudební věda, Sdružená uměnovědná studia, Teorie interaktivních médií, Teorie a provozovací praxe staré hudby
 • od 2011: člen zkušební komise pro státní bakalářské zkoušky pro obory Ukrajinský jazyk a literatura, Filologicko-areálová studia
 • od 2011: člen zkušební komise pro státní magisterské zkoušky pro obor Ukrajinský jazyk a literatura, Hudební věda, Management v kultuře, Učitelství estetické výchovy pro střední školy, Srovnávací uměnovědná studia, Teorie interaktivních médií.
 • od 2018: Garant bakalářského studijního programu Ukrajinská studia
 • od 2019: Předseda programové rady bakalářského studijního programu Ukrajinská studia
 • od 2019: Člen programové rady navazujícího Mgr. studijního programu Slavistika
 • od 2022: Člen Ediční rady Filozofické fakulty MU
Mimouniverzitní aktivity
 • 2002-2007: reflexe jihomoravského hudebního dění a hudební recenze (časopisy Opus musicum, Harmonie, deník Rovnost).
 • od 2004: psaní popularizačních textů pro tištěná průvodní slova ke koncertům (Moravský podzim, Concentus Moraviae, Janáček Brno, Pražské jaro, Filharmonie Brno, Janáčkova filharmonie Ostrava, Česká filharmonie).
 • 2004: redaktor Festivalových listů Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovo Brno 2004.
 • 2004: výkonný redaktor tištěných průvodních slov ke koncertům festivalu Concentus Moraviae 2004.
 • 2008-2014: redaktor Česko-lužického věstníku (zástupce šéfredaktora).
 • 2013-2018: redaktor tištěných průvodních slov pro koncerty České filharmonie, Praha.
 • od 2015: přísedící Krajského soudu v Brně.
 • od 2022: člen správní rady Nadace Leoše Janáčka
Ocenění vědeckou a uměleckou komunitou
 • 2009-2024: člen výboru České společnosti pro hudební vědu (2018-2021 místopředseda)
 • od 2015: člen výboru České asociace ukrajinistů
 • od 2015: Akademik Mezinárodní Literárně-umělecké akademie Ukrajiny
 • 2016: Laureát Mezinárodní literární ceny Nikolaje Gogola (Ukrajina)
 • 2017: Laureát Mezinárodní literární ceny Hryhorije Skovorody (Ukrajina)
 • 2017: Laureát literární soutěže Zolotyj Djuk (Ukrajina)
 • 2018: Laureát Mezinárodní ceny "Svit pohranyččja" (Ukrajina)
 • od 2018: Člen redakční rady časopisu Muzikologické fórum
 • 2020: Laureát Mezinárodní umělecké ceny Serhije Vasylkivského (Ukrajina)
 • 2021: Laureát Mezinárodní umělecké ceny Ilji Rjepina (Ukrajina)
 • 2024: Laureát Mezinárodní ceny Tarase Ševčenka (Ukrajina)
 • od 2024: člen Výboru muzikologie a hudební publicistiky Nadace Český hudební fond.
Vybrané publikace
 • KALINA, Petr. Sorbische Geigen (Violins of Sorbs). Bautzen: Sorbisches Institut Bautzen, 2024, 140 pp. Kleine Reihe des Sorbischen Instituts Bautzen, 36. ISBN 978-3-948166-93-9. URL info
 • KALINA, Petr. Mykola Kolessa : Ukrajinský žák Vítězslava Nováka (Mykola Kolessa : The Ukrainian Student of Vítězslav Novák). Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2022, vol. 54, No 1, p. 6-23. ISSN 0862-8505. URL info
 • KALINA, Petr. K některým kulturním specifikům Ukrajiny. Učitelský měsíčník, příloha Vzdělávání žáků z Ukrajiny. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, vol. 2, No 6, p. 10-12. ISSN 2694-9946. info
 • KALINA, Petr. Tvorba Ferdinanda Havlíka pro divadlo Semafor (The Work of Ferdinand Havlík for the Semafor Theatre). Muzikologické fórum : časopis České společnosti pro hudební vědu. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2022, vol. 11, 1-2, p. 57-64. ISSN 1805-3866. URL info
 • KALINA, Petr. Ukrajinski kompozitori iz medjuratne Galicije na Praškom konzervatorijumu (Ukrainian Composers from the Interwar Galicia at the Prague Conservatory). In Štěpánek, Václav et al. Savremena srpska i češka slavistička istraživanja – Současná srbská a česká slavistická bádání. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2021, p. 105-120. ISBN 978-80-263-1699-2. info
 • KALINA, Petr. Nestor Nyžankivskyj, ukrajinský žák Vítězslava Nováka (Nestor Nyzhankivsky, Ukrainian Pupil of Vítězslav Novák). Musicologica Brunensia. Masarykova univerzita, 2020, vol. 55, No 2, p. 127-138. ISSN 1212-0391. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/MB2020-2-7. URL info
 • KALINA, Petr. Hudebně-pedagogické oddělení Ukrajinského vysokého pedagogického ústavu Mychajla Drahomanova v Praze (1923-1933) (The Music Education Section of the Mykhailo Drahomanov Ukrainian Higher Pedagogical Institute in Prague (1923–1933)). Musicologica Brunensia. Masarykova univerzita, 2019, vol. 54, No 1, p. 223-236. ISSN 1212-0391. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/MB2019-1-14. URL info
 • KALINA, Petr. Hudba jako předmět diplomacie mladého ukrajinského státu : Československé turné Ukrajinské republikové kapely v roce 1919 (Music as a Diplomatic Device of the Young Ukrainian State : Czechoslovak Tour of Ukrainian Republic Band in 1919). Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2019, vol. 51, No 6, p. 17-37. ISSN 0862-8505. URL info
 • MACÍČKOVÁ, Olga and Petr KALINA. Vnesok Hnata Chotkevyča u kobzarske mystectvo (Contribution of Hnat Khotkevych to Kobzar Art). Oriens Aliter. Praha: Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2019, vol. 11, 1/2019, p. 70-80. ISSN 2336-3959. URL info
 • KALINA, Petr. Zenovij Lysko, ukrajinský žák Josefa Suka (Zenovy Lysko, ukrainian pupil of Josef Suk). Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2017, vol. 49, No 2, p. 25-41. ISSN 0862-8505. info
 • KALINA, Petr and Danuta HUDECOVÁ. Leoš Janáček's interpretation and misinterpretation of Dostoyevsky's The House of the Dead. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 51, No 2, p. 27-40. ISSN 1212-0391. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/MB2016-2-3. Digitální knihovna FF info
 • KALINA, Petr. Činnost Jurije Mencla na poli lužickosrbských nástrojů pro lidovou hudbu (Activities of Jurij Mencl in the Field of Folk-music Instruments of Sorbs). In Černý, Marcel; Kaleta, Petr. Pražské sorabistické studie II. K 360. výročí narození pražského sochaře lužickosrbského původu Matěje Václava Jäckela (1655-1738). Praha: Společnost přátel Lužice, 2016, p. 95-104. Česko-lužická historie;. ISBN 978-80-905626-8-4. info
 • KALINA, Petr. Vasyl Barvinskyj, ukrajinský žák Vítězslava Nováka (Vasyl Barvinskiy, Ukrainian Student of Vítězslav Novák). Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2015, vol. 47, No 1, p. 18-37. ISSN 0862-8505. info
 • GAZDOŠOVÁ, Oxana, Petr KALINA, Olga LYTVYNYUK, Halyna MYRONOVA and Monika ŠEVEČKOVÁ. 1000 ukrajinských slovíček : ilustrovaný slovník (1000 Ukrainian words : illustraded dictionary). 1. vyd. Brno: Edika, 2014, 136 pp. Ilustrovaný slovník. ISBN 978-80-266-0383-2. info
 • KALINA, Petr. Malé housle lidového instrumentáře Lužických Srbů (Little violin of the Sorbian Folk). Folia ethnographica : supplementum ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, vol. 48, No 1, p. 21-34. ISSN 0862-1209. info
 • KALINA, Petr, Karel STEINMETZ, Libuše JANÁČKOVÁ, Viktor PANTŮČEK, Miloš ZAPLETAL, Jan ŽEMLA, Martin STRAKOŠ, Ivan MĚRKA, Igor FRANTIŠÁK, Jaromír JAVŮREK, Václav Metoděj UHLÍŘ and Renáta SPISAROVÁ. Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let. Dokumentace k minulosti, současnost a budoucnost Janáčkovy filharmonie Ostrava (We Don´t Play Shortly, We Play 60 Years. Documentation to History, Present and Futute of Janacek Philharmonic Ostrava). Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, 2014, 268 pp. ISBN 978-80-260-6452-7. info
 • KALINA, Petr and Zuzana ŠALPLACHTOVÁ. Hudební aktivity Ukrajinců v meziválečném Brně (Musical Activities of the Ukrainians in Intearwar Brno). Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 48, č. 2, p. 59-72. ISSN 1212-0391. Digitální knihovna FF MU info
 • KALINA, Petr. Pražské působení ukrajinského muzikologa Fedora Steška (Prague period of Ukrainian musicologist Fedir Steshko). Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 47, č. 2, p. 49-64. ISSN 1212-0391. info
 • KALINA, Petr. Repertoár lužickosrbských houslí jako prvek etnoorganologického obrazu lidových chordofonů z Lužice (The Repertoire of the Lusatian violin as an element of the ethno-organological picture of the folk chordophones from Lusatia). Muzikologické fórum : časopis České společnosti pro hudební vědu. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2012, roč. 1, č. 2, p. 73-80. ISSN 1805-3866. info
 • KALINA, Petr. Velké housle lidového instrumentáře Lužických Srbů (Big fiddle in folk music instrumentarium of lusathian sorbs). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2011, roč. 21, č. 1, p. 22-31. ISSN 0862-8351. info
 • KALINA, Petr. Sorabistika - Nový směr brněnské slavistiky? (Sorabistic - New Specialization of Brno Svavonic Studies?). In Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef a kolektiv. Sorabistika - metodologie zkušenosti a budoucí směřování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, p. 15-20. ISBN 978-80-210-5686-2. info
 • MACEK, Petr, Petr KALINA and Simona SEDLÁČKOVÁ. Český hudební slovník osob a institucí. Pravidla pro autory / Seznam zkratek. Aktualizovaný stav 2010. Metodika. (Czech Music Dictionary of Persons and Institutions . Rules for Authors / Abbreviations List. Update 2010. Methodics.). Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 45, 1-2, p. 281-297, 15 pp. ISSN 1212-0391. info
 • MYRONOVA, Halyna, Petr KALINA, Oxana GAZDOŠOVÁ, Olga LYTVYNYUK, Jitka MICHÁLIKOVÁ and Libor PAVLÍČEK. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost II. (Ukrainian studies: Past, Presence, Future). Brno: Masarykova univerzita, 2009, 648 pp. ISBN 978-80-210-4964-2. info
 • KALINA, Petr. Problema stratyfikaciji pervynnoho ta vtorynnoho pobutuvannja serbolužickoho muzyčnoho folkloru (Problems of Stratification of Primal and Secondary Existence of Sorbian Music Folklore). In Pytannja Sorabistyky 2009. Lvov - Budyšin: Lvivskyj nacionalnyj universytet imeni Ivana Franka - Serbski institut Budyšin, 2009, p. 157-162. ISBN 978-966-613-672-8. info
 • KALINA, Petr. Jaká je budoucnost univerzitní ukrajinistiky? Nutnost nových koncepcí bije na poplach. (Future od University Ukrainian Studies? The Need od New Conceptions Is Topical). In Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost II. Brno: Masarykova univerzita, 2009, p. 24-27. ISBN 978-80-210-4964-2. info
 • GAZDOŠOVÁ, Oxana, Aleš ZIEGLER, Petr KALINA, Olga LYTVYNYUK, Jitka MICHÁLIKOVÁ and Halyna MYRONOVA. Tradycijne ta nove u fachovij pidhotovci ukrajinistiv na FF MU (Tradicional And New In Professional Preparation on FF MU). In Problemy sučasnoji osvity i kultury v konteksti jevropejskych vymoh. Materialy Mižnarodnoji konferenciji molodych učenych. Drohobyč: Drohobyckyj deržavnyj pedahohičnyj universytet im. Ivana Franka, 2009, p. 76-81. ISBN 978-966-2248-09-8. info
 • KALINA, Petr. Problém stratifikace prvotní a druhotné existence lužickosrbského hudebního folklóru (Problems of Stratification of Primal and Secondary Existence of Sorbian Music Folklore). Musicologica brunensia", roč. 44, rok 2009, č. 1-2. Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 44, 1-2, p. 67-71. ISSN 1212-0391. info
 • KALINA, Petr. Literární, hudební a výtvarné dílo Ludvíka Kuby jako jedinečný pramen výzkumu lužickosrbských smyčcových chordofonů (The Literary, Musical and Artistic Work of Ludvík Kuba as a Unique Source of Research on Sorbian Chordophones). In Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2007, p. 11-20. ISBN 978-80-87112-01-4. info
 • KALINA, Petr. Reflexe života a díla Mykoly Lysenka v českém prostředí do roku 1912 (Czech Reflection of Mykola Lysenko´s Life and Writings onto 1912). Acta musicologica. 2006, vol. 2006, No 1, p. 0-0, 8 pp. ISSN 1214-5955. URL info
 • KALINA, Petr. První notované zápisy ukrajinského hudebního folkloru (First notated records of Ukrainian musical folklore). Národopisná revue. 2006, vol. 16, No 2, p. 75-79. ISSN 0862-8351. info
 • KALINA, Petr. Česki doslidžennja serbsko-lužyckych chordofoniv (retrospektyvnyj i perspektyvnyj aspekt) (Czech research of Sorbian chordophones (retrospective and perspective aspects)). In Pytannja sorabistyky. Lviv - Budyšin: Lvivskyj nacionalnyj universytet imeni Ivana Franka - Serbski institut Budyšin, 2006, p. 30-36. ISBN 966-613-449-7. info
 • KALINA, Petr. Reflexe života a díla Mykoly Lysenka v českém prostředí po roce 1912 (Czech Reflection of Mykolas Lysenko s life and writings after 1912). Acta musicologica. 2006, vol. 2006, No 3, p. 0-0, 8 pp. ISSN 1214-5955. URL info
 • KALINA, Petr. Mykola Lysenko v Praze (Mykola Lysenko in Prague). Opus musicum. 2005, vol. 37, No 3, p. 18-20. ISSN 0862-8505. info
 • KALINA, Petr. Uročyste vidkryttja pamjatnyka Ivanu Kotljarevskomu u Poltavi v 1903 r. (Ceremonial dedication of Ivan Kotlyarevsky in Poltava in 1903). In Ukrainica brunensia I. Ukrajinistika - minulost, přítomnost, budoucnost. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2004, p. 343-348. ISBN 80-902989-7-4. info
 • KALINA, Petr. Lužickosrbské housle. Stav a perspektivy bádání. (Sorbian violins. State and perspectives of research.). In Miscellanea doctorandica I. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, p. 63-65. ISBN 80-244-0921-6. info
 • KALINA, Petr. Refleksija tvorčosti Mykoly Lysenka v Čechiji (Reflexion of Mykola Lysenko s works in the Czech lands). Problemy slovjanoznavstva. Lvov: Lvivskyj nacionalnyj universitet imeni Ivana Franka, 2004, vol. 54, No 1, p. 35-43. ISSN 0203-9494. info
 • KALINA, Petr. Neznámý Mykola Lysenko (Mykola Lysenko Unknown). Opus musicum. 2002, vol. 34, No 1, p. 4-12. ISSN 00862-8505. info

2024/03/01


Životopis: PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (učo 17113), verze: čeština(1), změněno: 1. 3. 2024 12:33, P. Kalina