Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D., narozen 1973 v Brně
Pracoviště
 • Ústav soudního lékařství LF MU a FN u sv. Anny v Brně
  Tvrdého 2a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • přednosta ústavu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998: MUDr. - LF MU, všeobecné lékařství
 • 2001: Atestace I. stupně z patologické anatomie
 • 2004: Nástavbová atestace ze soudního lékařství
 • 2009: Ph.D. - LF MU, soudní lékařství
 • 2012: Bc. - PrF MU, Teorie a praxe přípravného řízení trestního
 • 2015: Mgr. - PrF MU, Právo a právní věda
Přehled zaměstnání
 • 1998 - dosud: Ústav soudního lékařství FN u sv. Anny v Brně a LF MU
 • od 1. 9. 2020 přednosta ústavu
Pedagogická činnost
 • Lékařská fakulta MU - garant předmětů, odpovědnost za výuku v anglickém jazyce
 • Právnická fakulta MU
 • Justiční akademie
 • Vyšší policejní škola MV
 • a další
Vědeckovýzkumná činnost
 • Znalectví ve zdravotnictví
 • Medicínské právo
 • Právní regulace provádění pitev
 • Zobrazovací metody v soudním lékařství
 • Forenzní alkohologie
 • Dopravní úrazy
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 8. 4. 2016 – 16. 4. 2016: Uludag University, Bursa, Erasmus+, TUR
Univerzitní aktivity
 • 04/2014 - 11/2017 - Akademický senát LF MU
 • 02/2018 - 11/2019 - Proděkan pro legislativu a specializační vzdělávání LF MU
 • od 05/2021 - Akademický senát LF MU
Mimouniverzitní aktivity
 • Předseda akreditační komise Ministerstva zdravotnictví pro obor soudní lékařství
 • Člen oborové komise Ministerstva zdravotnictví pro obor soudní lékařství
 • Znalec pro obor zdravotnictví, odvětví soudní lékařství
Ocenění vědeckou komunitou
 • Vědecký sekretář výboru Společnosti soudní lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
 • Vědecký sekretář výboru Společnosti medicínského práva ČLS JEP
 • Člen redakční rady časopisu Soudní lékařství
 • Člen vědecké rady Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně
 • 2016: Vyžádaná přednáška Udulag university, Bursa, Turecko

13. 6. 2023


Životopis: MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. (učo 18469), verze: čeština(1), změněno: 13. 6. 2023 12:55, T. Vojtíšek

Další varianta: angličtina(1)