Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Odborný životopis

Jméno a příjmení
 • Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D., rok narození 1968, ženatý, tři děti
Současné pracoviště
 • Katedra sociální politiky a sociální práce
  Fakulta sociálních studií
  Masarykova univerzita
  Joštova 10
  602 00 Brno
Zaměstnanecké zařazení
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Doktorské studium oboru Sociální politika a sociální práce; Masarykova univerzita
 • 1992: Magisterské studium oborů Filosofie a Ekonomické vědy; Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • Od roku 1997 doposud: Masarykova univerzita
 • Od roku 1996 do roku 1997: Vlastní živnost, ekonomické poradenství
 • Od roku 1992 do roku 1996: Masarykova univerzita
Pedagogická činnost
 • Kvalitativní výzkum
 • Ekonomie
 • Základy ekonomie
 • Ekonomika sociálního státu
 • Ekonomika organizace
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2017 a 2014: Statistická analýza dat a zhotovení závěrečné zprávy v projektu Monitorování sociálních potřeb obyvatel města Brna; zadavatel Magistrát města Brna
 • 2006 až 2007: Člen výzkumného týmu v projektu Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb (NPVII23001), zadavatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Akademické stáže
 • 1997 Tilburg university 1994 Manchester university
Vybrané publikace
 • WINKLER, Jiří, Tomáš SIROVÁTKA, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Josef HORŇÁČEK a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Analýza faktorů dlouhodobé nezaměstnanosti působících na území Jihomoravského kraje v období ekonomického růstu. 1. vydání. Brno: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, 2018. 132 s. info
 • WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Monitorování sociálních podmínek obyvatel města Brna. Závěrečná zpráva. 1. vydání. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2018. 104 s. info
 • WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu. info
 • ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Fungování tržní ekonomiky a její stabilizace. První vyd. Brno: MUNIPress, 2013. 90 s. ISBN 978-80-210-6581-9. Čítárna Munispace info
 • WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Institucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 186 s. ISBN 978-80-210-5601-5. info
 • WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Co rozhoduje o úspěšném zapojení do projektu Vzdělávejte se! In Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy jejich politické regulace v ČR po vstupu do EU. 2009. info
 • WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 218 s. ISBN 80-210-3867-5. info

24. 6. 2020


Odborný životopis: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D. (učo 2173), verze: čeština(1), změněno: 24. 6. 2020 16:42, M. Žižlavský

Další varianta: angličtina(1)