Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Osobní údaje
Pracoviště
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005-2012: FF MU, Ústav pedagogických věd, Pedagogika, Ph.D.
 • 2003-2005: FF MU, Ústav pedagogických věd, Pedagogika, Mgr.
 • 2003-2007: FSS MU, Katedra sociální politiky a sociální práce, Sociální politika a sociální práce, Mgr. - nedokončeno
 • 2000-2003: FF MU, Ústav pedagogických věd, Sociální pedagogika a poradenství, Bc.
 • 1994-1998: SPŠ stavební Kadaň, Pozemní stavitelství, Maturita
Přehled zaměstnání
Další kvalifikace
 • 2012-dosud: Výcvik v integrované supervizi garantovaný Evropskou asociací pro supervizi (EAS). Český institut pro supervizi (ČIS), Praha
 • 2010-2011: Řízení a supervize - výcvikový program. Absolvované moduly: Úvod do řízení a supervize - 20 hodin, Manažerské dovednosti - 140 hodin. Akreditovaný certifikát. Remedium Praha o.s., Praha
 • 2007: Zdrsem standard - zdravotnický seminář. 42 hodin. Akreditovaný certifikát. Prázdninová škola Lipnice, o.s. - Outward bound ČR, Praha
 • 2006: Instruktorský kurz lanových aktivit I. třídy - vysoká lana. Akreditovaný certifikát. Lanové centrum Proud, Brno
 • 2005: Instruktorský kurz lanových aktivit II. třídy - nízká lana. Akreditovaný certifikát. Lanové centrum Proud, Brno
 • 2005: Trénink programu Cope (Creating Optimal Personal Experiences) - strukturovaný program primární prevence sociálně patologických jevů (východiskem individuální teorie osobnosti A. Adlera v pojetí R. Dreikurse a principy "terapie realitou" W. Glasera). Osvědčení + licence trenéra Cope. MŠMT a P-centrum Olomouc, Olomouc
 • 2000: Kurs supervize pro streetworkery. Osvědčení. Open society fund, ČAS, Sociálně právní institut Most. Praha
 • 1999-2001: Dlouhodobý kurs "Drogové závislosti". Osvědčení. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Subkatedra návykových nemocí. Praha
 • 1999-2003: Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii (integrativní psychoterapie typu SUR vycházející z dynamické a interpersonální psychoterapie dle pojetí H.Sullivana) s nadstavbou teoretického studia a dalším supervizním vedením. Akreditovaný certifikát. Skálův Institut - Addiction training institute, Praha. 696 hodin (57 hodin individuální a skupinové supervize)
Další odborná činnost
 • od 2013: Člen Českého institutu pro supervizi (ČIS)
 • od 2012: Hodnotitel individuálních projektů národních ve 3. a 4. prioritní ose Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT)
 • od 2009: Zpravodaj a člen Grémia zpravodajů prioritní osy 2. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT)
 • od 2009: Hodnotitel individuálních projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT)
 • od 2008: Hodnotitel individuálních a grantových projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV)
 • od 2008: Projekt evaluace programu Mládež v akci - člen mezinárodní expertní skupiny
 • 2007-2009: Redaktor časopisu Gymnasion - časopisu pro zážitkovou pedagogiku, rubrika Aplikace
 • 2007-2008: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, lektor projektu Via II. - Vzdělávání terénních sociálních pracovníků
 • 2005-2007: Apro2 outdoor s.r.o., instruktor teambuildingových aktivit
 • 2003-2008: Evangelická akademie, VOŠ sociálně právní Brno, externí lektor - Sociální pedagogika, Sociální patologie, Sociálně osobnostní průprava ve skupině, Sociálně adaptační kurz, vedení ročníkových a absolventských prací
 • 2003-2008: Zakladatel, člen výkonného výboru a lektor o.s. EDUCATIO (institut osobnostní výchovy a vzdělávání v pedagogických a jiných pomáhajících profesích)
Pedagogická činnost
 • od 2004: vedení ročníkových, absolventských, bakalářských a diplomových prací, výuka Pedagogiky, Sociální pedagogiky, Sociálně patologických jevů, odborných praxí, kurzů zaměřených na zkušenostní a reflektivní učení a osobnostně sociální rozvoj studentů na FF MU - Ústavu pedagogických věd, FSpS - Katedře pedagogiky sportu a VOŠ sociálně právní v Brně.
 • od 2003: výuka předmětu Sociální pedagogika na VOŠ sociálně právní v Brně.
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2011-2014: Evropský sociální fond OP VK. Individuální grantový projekt "Zkušenostní a reflektivní učení - podpora profesní přípravy studentů".
  Reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0202. Hlavní řešitel projektu.
 • 2011-2014: Evropský sociální fond OP VK. Individuální grantový projekt "Zkušenostní učení pro praxi - podpora odborné přípravy stávajících/budoucích učitelů".
  Reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0004. Hlavní řešitel projektu.
 • 2009-2012: Evropský sociální fond OP VK. Individuální grantový projekt "Softskills v programu Informačních studií a knihovnictví - podpora uplatnění absolventů".
  Reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0058. Hlavní řešitel projektu - do roku 2011.
 • 2006-2008: Evropský sociální fond OP RLZ. Grantový projekt "Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů pedagogiky a sociální pedagogiky a poradenství-posílení osobnostní kompetence absolventů". Reg. č. CZ.04.1.03/3.2.15.2/0221. Hlavní řešitel projektu.
 • 2006: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt "Vytvoření návrhu strategie operačních programů v gesci MŠMT pro období 2007-2013". Spoluřešitel projektu.

11. 7. 2015


Životopis: Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (učo 55221), verze: čeština(1), změněno: 11. 7. 2015 11:48, J. Kolář