Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc., 29. 3. 1945, Kojetín, vdaná, syn 1976.
Pracoviště
 • Katedra českého jazyka PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docentka
  koordinátorka mobilit v rámci programu Erasmus
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1993: Docentka pro obor Didaktika českého jazyka, doc., Rozvoj vyjadřování žáků prvního stupně základní školy, UK Praha
 • 1988: kandidátka pedagogických věd, obor Teorie vyučování - český jazyk, CSc., Školní dialog a žákovský monolog v hodinách českého jazyka v 1. - 4. ročníku základní školy, FF UK Praha
 • 1980: doktorka filozofie, obor teorie vyučování českému jazyku, PhDr., Učebnice českého jazyka pro 1. stupeň základní školy, PdF MU Brno
 • 1972: učitelství pro školy II. cyklu, Mgr., aprobace polština, dipl. práce Zdzislaw Hierowski, překladatel z češtiny
 • 1967: učitelství pro školy II. cyklu, Mgr., aprobace čeština a ruština, dipl. práce Věty se všeobecným a neurčitým podmětem v češtině a v polštině, FF MU Brno
Přehled zaměstnání
 • 1993 - dosud - docentka katedry českého jazyka PdF MU
 • 1974-1993 - odborná asistenkta katedry českého jazyka PdF MU
 • 1971-1974 - učitelka ZŠ Šlapanice
 • 1970-1971 - učitelka ZŠ Želešice
 • 1967-1970 - učitelka ZŠ Těšany
Pedagogická činnost
 • Výuka
 • Jaro 2011 PdF:BP_CJ Bakalářská práce PdF:BPd_CJ Bakalářská práce - Dokončení PdF:BPp_CJ Bakalářská práce - Projekt PdF:CJPKC_CjC1 Současný český jazyk 1 - fonetika, fonologie, obecná poučení o jazyce, morfologie PdF:CJ2BP_JKMo Kapitoly z morfologie českého jazyka PdF:CJ2BP_JMor Morfologie českého jazyka PdF:CJ2MP_JML2 Základy metodologie lingvistické práce 2 PdF:CJ3BP_JKMo Kapitoly z morfologie současného českého jazyka PdF:CJ3BP_JMor Morfologie současného českého jazyka PdF:DP_CJ Diplomová práce PdF:DPd_CJ Diplomová práce - Dokončení PdF:DPp_CJ Diplomová práce - Projekt PdF:ZS1BK_CjC2 Současný český jazyk 2 - tvarosloví PdF:ZS1BK_CjJA Jazyková analýza textu podzim 2010 PdF:BP_CJ Bakalářská práce PdF:BPd_CJ Bakalářská práce - Dokončení PdF:BPp_CJ Bakalářská práce - Projekt PdF:CJPKC_CjC1 Současný český jazyk 1 - fonetika, fonologie, obecná poučení o jazyce, morfologie PdF:CJ2BP_JFon Fonetika a fonologie českého jazyka PdF:CJ2BP_JKFo Kapitoly z fonetiky a fonologie českého jazyka PdF:CJ2MP_JML1 Základy metodologie lingvistické práce 1 PdF:CJ2RC_JFon Fonetika a fonologie českého jazyka PdF:CJ2RC_JSZP Seminář k závěrečné práci PdF:CJ3BP_JFon Fonetika a fonologie českého jazyka PdF:CJ3BP_JKFo Kapitoly z fonetiky a fonologie českého jazyka PdF:CJ3BP_JPJS Seminář k aktuálním problémům jazykové správnosti PdF:CS2RC_JFon Fonetika a fonologie českého jazyka PdF:CS2RC_JSZP Seminář k závěrečné práci PdF:DP_CJ Diplomová práce PdF:DPd_CJ Diplomová práce PdF:DPp_CJ Diplomová práce - Projekt PdF:MSBK_UJKF Úvod do jazykové kultury a fonetika češtiny PdF:MSBP_UJKF Úvod do jazykové kultury a fonetika češtiny
Vědeckovýzkumná činnost
 • Spoluřešitelství grantů:
 • Spoluřešitelka grantu Další vzdělávání učitelů základních a středních škol v českém jazyce, řešitelka doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.; PdF MU v Brně, 2001 (projekt úspěšně obhájen), 2003 (projekt úspěšně ukončen).
 • Spolupráce při řešení projektu Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů Doplňkový kurz češtiny pro učitele-nečeštináře základních a středních škol a další pedagogické pracovníky, řešitelka doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.; PdF MU v Brně 2000 2001, 2002, 2003 (projekt každý rok úspěšně ukončen).
 • Spoluřešitelka projektu MŠMT Aktivizující formy výuky v pregraduální a postgraduální přípravě učitele českého jazyka (řešitelka PhDr. Marie Zouharová, PhD.); PdF UP Olomouc 2001 (projekt úspěšně ukončen), 2002 (projekt úspěšně ukončen).
Akademické stáže
 • 05/1996 Polsko, Wyzsza Szkola Pedagogiczna, Instytut metodiky jezyka polskiego, Kraków; přednášková činnost, výuka
 • 10/1997 Polsko, Uniwersytet Wroclawski, Instytut polonistyky, Wroclaw; přednášková činnost, výuka
 • 9/1999 10/1999 Litva, Pedagogická univerzita, Katedra litevského jazyka, Katedra polského jazyka, Vilnius; přednášková činnost, výuka
 • 20. 9. 6. 10. 2000 Lotyšsko Filologická fakulta Rižské univerzity, Katedra slavistiky, Riga ; přednášková činnost, výuka, studijní pobyt
 • 4. 12. 12. 2000 Rusko - Univerzita Ruské akademie vzdělávání URAO (Moskva); studijní pobyt, účast na konferenci
 • 10. 30. 5. 2001 Litva, Pedagogická univerzita, Katedra litevského jazyka, Katedra polského jazyka, Vilnius přednášková činnost, výuka, studijní pobyt
 • 16. 23. 10. 2001 Polsko, Institut polonistyki; UAM, Poznaň; studijní pobyt, účast na konferenci
 • 14. 21. 1. 2002 Rusko - Univerzita Ruské akademie vzdělávání URAO (Moskva); studijní pobyt, účast na konferenci
 • 16. 30. 5. 2002 Polsko, Institut polonistyki, Uniwersytet Gdański, Gdaňsk; přednášková činnost, výuka, studijní pobyt
 • 14. 21. 6. 2004 Instytut Polonistyki Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk, Polsko; přednášková činnost, výuka, studijní pobyt
 • 18. 28. 10. 2004 Fakulta slavistiky Univerzity v Tartu, Estonsko; přednášková činnost, výuka, studijní pobyt
 • 29. 11. 5. 12 2004 Instytut polonistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznan, Polsko; přednášková činnost, výuka, studijní pobyt
 • 23. 5. 4. 6. 2005 Ukrajina, Národní pedagogická univerzita Dragomanova, Fakulta ukrajinského jazyka, Kyjev; přednášková činnost, výuka, studijní pobyt
 • 13. 5. 21. 5. 2006 Slovinsko, Pedagogická fakulta Univerzita Ljubljana, přednášková činnost.
 • 30. 5. 6. 6. 2006 Polsko, Instytut Filologii Polskiej UAM Poznaň, přednášková činnost. 14. 6. 20. 6. 2006 Ukrajina, Národní pedagogická univerzita Dragomanova, Kyjev, účast na konferenci, studijní pobyt
 • 2007 Estonsko, University of Tartu, studijní pobyt.
  2007 University of Wroclaw, studijní pobyt.
  2008 Jagiellon university, Krakow, Polsko, studijní pobyt.
  2008 University of Wroclaw, Polsko studijní pobyt.
  2009 Jagiellon university, Krakow, Polsko, studijní pobyt.
  2010 Europa-Universitat Viadrina, Frankfurt (Oder), SRN.
  2010 University of Wroclaw, Polsko studijní pobyt.
Universitní aktivity
 • Vedoucí edičního centra 2001-2006
 • Tajemnice ediční komise.
  Členka výboru Spolku absolventů MU.
Mimouniversitní aktivity
 • Členka jazykovědného sdružení
 • Členka obce překladatelů
 • Soudní překladatelka z ruštiny a polštiny
Ocenění vědeckou komunitou
 • Redakční činnost
 • Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Sborník prací pedagogické fakulty MU č. 28. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 196 s. ISBN 80-210-2753-3.
 • Jemelka, P.: Environmentalismu v českém filosofickém myšlení 1. poloviny 20. století. Monografie. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 146 s. ISBN 80-210-2800-9.
 • Propria v systému mluvnickém a slovotvorném. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Onomastika a škola. Brno: Masarykova univerzita, 199, 161 s. ISBN 80-210-2031-8.
 • Musica viva in schola XV. Sborník. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 123 s. ISBN 80-210-2166-7.
 • Pavlík, J.: Tělesná stavba jako faktor výkonnosti sportovce. Monografie. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 57 s. ISBN 80-210-2130-6.
 • Kosmák, L.: Úvod do teorie pravděpodobnosti. Monografie. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 105 s. ISBN 80-210-2226-4.
 • Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám. Sborník příspěvků z konference k 80. výročí vzniku samostatného státu. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 205 s. ISBN 80-210-2164-0.
 • Musica viva in schola XVI. Sborník prací pedagogické fakulty MU, Brno: Masarykova univerzita, 2000, 158 s. ISBN 80-210-2427-5.
 • Řada společenských věd č. 18. Sborník prací pedagogické fakulty. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 161 s. ISBN 80-210-2594-8.
 • Kosmák, L. Hort, D.: Algebra. Grupy, okruhy, tělesa. Monografie. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 99 s. ISBN 80-210-2738-X.
 • Chalupa P. Vilímková, O. Vilímek, V.: Minulost a přítomnost Mexika a Peru. Monografie. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 180 s. ISBN 80-210-2373-2.
 • Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Sborník prací pedagogické fakulty, Brno: Masarykova univerzita, 2001,183 s. ISBN 80-210-2573-5.
 • Muzikant, M.: Die Geschehenssubstantive des Deutschen. Monografie. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 160 s. ISBN 80-210-2785-1.
 • Blahutková, M.: Psychomotorika. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3067-4.
 • Cídlová, H. a kol. Řešené příklady z fyzikální chemie. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3300-2.
 • Čapka, F.: Dějiny českých zemí 1800 1918. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3078-X.
 • Čapka, F.: Dokumenty a materiály k českým národním dějinám 1918 1945. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3105-0.
 • České země v 17. a 18. století. Sborník. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3150-6.
 • Friedmann, Z.: Didaktika technické výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-2641-3.
 • Hájek, J.: Cvičení z matematické analýzy. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3260-X.
 • Hauser, P.: Základní pojmy z nauky o slovní zásobě a tvoření slov. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3081-X.
 • Hauser, P.: Základy skladby češtiny. Brno: Masarykova univerzita, 2003, ISBN 80-210-3113-1.
 • Jančář, L., Musilová, E.: Poznáváme taje chemie. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3270-7.
 • Janíková, V., Bartoňová, M.: Výuka německého jazyka u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3135-2.
 • Janovcová, Z.: Alternativní a augmentativní komunikace. Brno: Masarykova univerzita,2003, ISBN 80-210-3004-9.
 • Jemelka, P.: Úvod do ekologické problematiky. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3103-4.
 • Kolářová, I.: Cvičení ze skladby pro studující 1. st. ZŠ. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN ISBN 80-210-2422-4.
 • Koryčánková, S., Klein, P.:Manifesty ruského symbolismu. Umění. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3297-9.
 • Koryčánková, S.: Aktualnyje problemy obučenija russkogo jazyka. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3285.
 • Kovářová, A.: Úvod do fonetiky a fonologie němčiny. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3263-4.
 • Maňák, J.: Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita, 2003, ISBN 80-210-3123-9
 • Marečková, M.: Materiály k českým národním a státním dějinám do poloviny 19. st. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3051-8.
 • Novák, S.: Geografické aspekty středoevropského prostoru. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3208-1.
 • Opatřilová, D.: Pedagogická intervence v raném a předškolním věku. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3242-1.
 • Peloušková, H.: Übungen und Erganzungsmaterial zur Syntax. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3079-8.
 • Poláček, J.: Tvorba a recepce. Brno: Masarykova univerzita, 2003, ISBN 80-210-3075
 • Povolná, R. Spatial and Tempoval Adverbials in English Authentic Text. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3156-5
 • Řada společenských věd 19. Sborník. Brno: Masarykova univerzita, 2003, ISBN 80-210-3201-4.
 • Schejbalová, Z.: Lévolution des functions de lárticle partitur. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3229-4.
 • Stibor, K. a kol.: Praktikum materiálů a technologie kovů. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3077-1.
 • Strach, J.: Logika. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3066-64.
 • Štěpánek, K.: Obecné dějiny novověku. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3071-2.
 • Švec, V. a kol.: Praktikum didaktických dovedností. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-2698-7.
 • Vaculík, J.: Dokumenty k úsilí o budování občanské společnosti v Československu 1945 1989. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3129-8.
 • Vaculík, J.: Místo historie a úloha učitele dějepisu. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3076-3.
 • Vaculík, J.: Přehled světových dějin 1917 1945. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-2772-X.
 • Vojáček, J.: Mazi en Gondolando. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-
 • Bruner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. Brno: Masarykova univerzita 2004, 116 s. ISBN 80-210-3517-X.
 • Vybrané přednášky a úvahy z obecné didaktiky chemie. Brno: Masarykova univerzita 2004, 82 s. ISBN 80-210-3542-0.
 • Musica viva in schola. Brno: Masarykova univerzita 2004, 111 s. ISBN 80-210-3418-1
 • Poválečná repatriace československých tzv. přemístěných osob (Displaced Persons). Brno: Masarykova univerzita 2004, 91 s. ISBN 80-210-3314-2.
 • Dokumenty ke studiu českých dějin první poloviny 19. století. Brno: Masarykova univerzita 2004, 84 . ISBN 80-210-3471-8.
 • Slovinsko. Cesty do přírody. Brno: Masarykova univerzita 2004, 225 s. ISBN 80-210-3392-4.
 • Základy oborové didaktiky dějepisu. Brno: Masarykova univerzita 2004, 275 s. ISBN 80-210-3495-5.
 • Digitální věk a smysl výchovy. Brno: Masarykova univerzita 2004, 156 s. ISBN 80-210-3315-0.
 • Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Brno: Masarykova univerzita 2004, 192 s. ISBN 80-210-3378-9.
 • Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita 2004, 120 s. ISBN 80-210-3135-2.
 • Minářová, E. Ondrášková, K. (eds.): Spisovnost a nespisovnost zdroje, proměny a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3568-4.
 • Opatřilová, D. Zámečníková, D.: Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN80-210-3718-0.
 • Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru Učitelství německého jazyka pro základní školy. Sborník. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3697-4.
 • Peloušková, H.: Německo-český a česko-německý slovníček základních gramatických termínů. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3626-5.
 • Grenarová, R.: Morfologie ruštiny v přehledech a cvičeních. Podstatná jména. Brno: Masarykova univerzita 2005. ISBN 80-210-3625-7.
Vybrané publikace
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Zvuková stránka jazyka. In Český jazyk. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2012. s. 15-44. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3358-6. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Polonistika v universitete Masarika v Brno. In I. V. Nikitenko, O. V. Orlova. Prepodavanije russkogo i polskogo jazykov s ispolzovanijem technologii dialoga kultur : materialy IV Meždunarodnoj naučnoj konferencii 21-22 okťabrja 2010 g.). 1. vyd. Tomsk: Tomská státní pedagogická univerzita, 2011. s. 123-127. ISBN 978-5-89428-538-2. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Polonistika v universitete im. Masarika v Brno. In Nikienko, I. V., Orlova, O. V. Prepodavanie russkogo i polskogo jazykov s ispolzovaniem dialoga kultur. Tomsk, RU: Tomskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, 2011. s. 123-127. ISBN 978-5-89428-538-2. info
 • PAVLASOVÁ, Kristýna. Čtení s porozuměním. In TUŠKOVÁ, Jana Marie. II. Studentská vědecká konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra českého jazyka, 2009. 3 s. ISBN 978-80-210-4818-8. info
 • SVOBODOVÁ, Kateřina. Čtení s porozuměním ve škole. In TUŠKOVÁ, Jana Marie. II. Studentská vědecká konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra českého jazyka, 2009. 3 s. ISBN 978-80-210-4818-8. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Fonetický přepis a klasifikace hlásek. 2. vyd. Brno: DUHA Press, 2009. 49 s. ISBN 978-80-87061-27-5. info
 • NIENACKI, Zbigniew a Karla ONDRÁŠKOVÁ. Pan Samochodzik i Fantomas. Přel. Karla Ondrášková,. 1. vyd. Praha: Václav Vávra, 2009. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Podreczniki dla szkol srednich po aksamitnej rewolucji - ideal i rzeczywistosc. In Miedzy szkola i uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podrecznikach dla reformujacej sie szkoly. 1. vyd. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 2008. s. 213-218. ISBN 978-83-88176-96-8. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Realita vyučování mateřskému jazyku a literatuře v české škole. In Jazyk a literatúra v škole – zážitok a poznanie. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2008. s. 241-246. ISBN 978-80-8068-795-3. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla a M. CHMIEL. Nová státní maturita mateřského jazyka v Česku a Polsku. In Poláci v Brně/ Polacy w Brnie a na jižní Moravě. 1. vyd. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií , o. .s., Středoevropské vydavatelství a nakladatelství REGIONY, 2008. s. 255-267. ISBN 80-86735-13-3. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Pozitivní motivace rozvoje vyjadřovacích schopností žáků základní školy. In Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2008. s. 437–442. ISBN 978-80-8068-800-4. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. O dovednosti psát správně. In KLÍMOVÁ, K. - MINÁŘOVÁ, E. (eds.) Čeština - bádání a učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 127-129. ISBN 978-80-210-4278-0. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Podręczniki dla szkół średnich po aksamitnej rewolucji. Polonistyka. Poznań: Dr. Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2007, roč. 433/LVIII, č. 2, s. 11-15. ISSN 0551-3707. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Žák a učitel v zrcadle verbálních kontaktů. In MLČOCH, M. - HOMOLOVÁ, K. (eds.) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 2007. s. 154-158. ISBN 80-85783-72-X. info
 • KALANDRA, František, Karla ONDRÁŠKOVÁ a Helena STRAKOVÁ. Pravopis nejen pro školu. 1. vyd. Brno, Tišnov: Masarykova univerzita, SURSUM Tišnov, 2007. 188 s. Pravopis. ISBN 978-80-210-3920-9. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Listy od Marysi. In Poezja zyciowej drogi. 1. vyd. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007. s. 223-225. ISBN 978-83-7051-421-1. info
 • KALANDRA, František, Karla ONDRÁŠKOVÁ a Helena STRAKOVÁ. Pravopis nejen pro školu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 188 s. Pravopis. ISBN 8073231190. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla, Helena STRAKOVÁ a František KALANDRA. Pravopis nejen pro školu. 1. vyd. Brno - Tišnov: Masarykova univerzita - SURSUM Tišnov, 2004. ISBN 80-7323-4. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Tvaroslovné odchylky v mluvených projevech žáků základní školy v Brně a okolí. In MINÁŘOVÁ, Eva a Karla ONDRÁŠKOVÁ. Spisovnost a nespisovnost - zdroje, proměny a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 378-385. ISBN 80-210-3568-4. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla, Eva MINÁŘOVÁ, Štěpán VLAŠÍN, Drahomíra VLAŠÍNOVÁ a Ivana LUKLOVÁ. Forum bohemicum XX - Setkání s českou literaturou. 2004. URL info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Pravopis. In Čeština hravě. 1. vyd. Úvaly u Prahy: ALBRA, 2003. s. 7-14. ISBN 80-86490-63-7. info
 • ČAPKA, František a Květoslava SANTLEROVÁ. Progulka po Brno. Kratkij putěvoditel po gorodu. Přeložily Larysa Brzobohatá, Karla Ondrášková; ilustrace a obal Jiří Eliška. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. 123 s. ISBN 80-7204-289-0. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla, Zdeňka DVOŘÁKOVÁ, Vlastimil STYBLÍK a Milada BURIÁNKOVÁ. Český jazyk pro 5. ročník. Pracovní sešit. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a.s., 2003. 51 s. ISBN 80-7235-167-2. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Sovremennyje tendenciji razvitija obrazovanija v Češskoj respublike i ich svjaz s koncepcijej izučenia rodnogo jazyka. In International Scientific Conference The National Doctrines of Education in Context of World Experience. Moskva: University of Russia Academy of Education (URAO), 2002. s. 61-67. ISBN 371. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla, Vlastimil STYBLÍK, Zdeňka DVOŘÁKOVÁ a Milada BURIÁNKOVÁ. Pracovní sešit k učebnici Český jazyk pro 3. ročník základní školy. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2002. 40 s. ISBN 80-7235-165-6. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Propojení tří složek předmětu český jazyk ve vyučovací hodině v 8. třídě. In Netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. s. 24-29. ISBN 20-244-0426-5. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla, Vlastimil STYBLÍK, Zdeňka DVOŘÁKOVÁ a Milada BURIÁNKOVÁ. Pracovní sešit k učebnici Český jazyk pro 4. ročník základní školy. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2002. 48 s. ISBN 80-7235-166-4. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla, Helena STRAKOVÁ a František KALANDRA. Cvičení z českého jazyka. Pravopis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 73 s. ISBN 80-210-2999-4. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Pravopis. In Hauser, P. a kol.: Čeština hravě. Cvičebnice pro 8. ročník základní školy a nižší gymnázium. 1. vyd. Praha: Pansofia, 2001. s. 1-4. ISBN 80-72 41-003-2. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Tvoříme texty. In Hauser, P. a kol.: Čeština hravě. Cvičebnice pro 8. ročník základní školy a nižší gymnázium. 1. vyd. Praha: Pansofia, 2001. s. 42-57. ISBN 80-72 41-003-2. info
 • HAUSER, Přemysl, Helena KNESELOVÁ, Eva MINÁŘOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Karla ONDRÁŠKOVÁ a Ivana KOLÁŘOVÁ. Slovník jazykovědné terminologie k učebnicím českého jazyka pro základní školy. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2001. 108 s. ISBN 80-7289-032-8. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Rol obrazovanija v Češskoj respublike. In Teorija i praktika standartizaciji obrazovanija. 1. vyd. Minsk: Beloruskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet imeni Maxima Tanka, 2001. s. 154-160. ISBN 985-435-290-0. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla, Vlastimil STYBLÍK, Zdeňka DVOŘÁKOVÁ a Milada BURIÁNKOVÁ. Pracovní sešit k učebnici Český jazyk pro 2. ročník základní školy. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2001. 32 s. ISBN 80-7235-157-5. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Škola, čeština, život. In KLÍMOVÁ, Květoslava a Helena KNESELOVÁ. Profesor Hauser jubilující. Sborník příspěvků ze semináře konaného 10. 4. při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 36-42. ISBN 80-210-2753-3. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. V Polsku nemají slabikář, ale elementář. Komenský : časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2000, roč. 125, 3-4, s. 72. ISSN 0323-0449. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Učitel českého jazyka. In Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám. Sborník příspěvků z konference k 80. výročí vzniku samostatného státu. 1999. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. s. 82-87. SPPFMU, sv. 146, řada jazyková a literární sv. 29. ISBN 80-210-2164-0. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Český jazyk a literatura - jazykové vyučování včetně slohu. In Budoucí učitelé na souvislé praxi. druhé. Brno: Paido, 1999. s. 26-31. ISBN 80-85931-73-7. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Píšeme správně. In Čeština hravě. první. Praha: Pansofia, 1999. s. 1-6. ISBN 80-85 804-11-5. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Úloha školy při vytváření hodnotových postojů žáků. In Cesty k tvořivé škole. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 258-262. ISBN 80-210-1938-7. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Z časopisu Polonistyka. Český jazyk a literatura. Praha: SPN a. s., 1998, roč. 49, 3-4, s. 95-98. ISSN 0009-0786. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla a Vlastimil STYBLÍK. Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 4. ročník ZŠ. Praha: SPN a. s., 1998. 98 s. ISBN 80-7235-051-X. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla a Vlastimil STYBLÍK. Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 3. ročník ZŠ. Praha: SPN a. s., 1998. 98 s. ISBN 80-7235-042-0. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Poznáváme hlásky. Vyslovujeme spisovně. O zvukové stránce slova a věty. In Hauser, P. a kol.: Čeština hravě. Cvičebnice pro 6. ročník základních škol a nižších gymnázií. první. Praha: Pansofia, 1998. s. 2-10. ISBN 80-85804-90-5. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Český jazyk pro 2. ročník ZŠ. Praha: SPN, a. s., 1997. ISBN 80-85937-58-1. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Český jazyk pro 3. ročník ZŠ. Praha: SPN, a. s., 1997. ISBN 80-85937-61-1. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Český jazyk pro 4. ročník ZŠ. Praha: SPN, a. s., 1997. ISBN 80-85937-68-9. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Český jazyk pro 5.ročník ZŠ. In Český jazyk pro 5.ročník ZŠ. Praha: SPN, 1996. ISBN 80-85937-34-4. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Nová generace učebnic polského jazyka pro základní školu. In Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace. Praha: PdF Karlovy univerzity, 1996. s. 103-107. ISBN 80-86039-03-X. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Tvořivost ve slohovém vyučování. In Tvořivost v práci učitele a žáka. Brno: Paido, 1996. s. 74-79. ISBN 80-85931-23-0. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Učitel a etika verbální komunikace. In Učitel v demokratické škole. Brno: Paido, 1994. s. 94-98. ISBN 80-901737-1-3. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Nauczenie jezyka czeskiego jako ojczystego. Stan i perspektywy. In Ksztalczenie jezykowe w szkole. Wroclaw: Univerzita Wroclaw, 1994. s. 147-149. Svazek 8. ISBN 0551-3707. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Český jazyk - vyučovací předmět a předmět vyučování. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1993, roč. 1993, č. 7, s. 73-77. ISSN 0862-1632. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Vulgarismy a děti. Český jazyk a literatura. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1993, roč. 1993, 1-2, s. 37-39. ISSN 0009-0786. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla a Jiří STRACH. Zkoumání plynulosti textu žákovských písemných projevů. In Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada jazyková a literární č. 25. Brno: Masarykova univerzita, 1991. s. 5-18. ISBN 80-210-0361-8. info

14. 3. 2011


Životopis: doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc. (učo 558), verze: čeština(1), změněno: 14. 3. 2011 15:49, K. Ondrášková

Další varianty: čeština(4), čeština(5)