Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D.
Department/Faculty/University
 • Masaryk University Language Centre
  Faculty of Medicine Department
  Kamenice 753/5
  625 00 Brno-Bohunice
  Czech Republic
Function, current position
 • Assistant Professor
Education and academic qualifications
 • 2008: PhD in Classical Philology (dissertation: Epistemic Modality in Classical Greek)
 • 2001: MA in Classical Greek Language and Literature, Latin Language and Literature (thesis: Expressing Epistemic Modality in Classical Greek in Comparison with Latin and Czech)
Professional experience
 • since 2007: Masaryk University Language Center, Faculty of Medicine Department
 • 2004-2007: Masaryk University, Phaculty of Arts, Department of Classical Studies
Teaching activities
 • Basic Medical Terminology (General Medicine)
Research activities
 • Corpus Linguistics
 • Medical Terminology
 • Latin for Specific Purposes

  Projects and grants:
 • 2012-2015: IMPACT project sponsored by EU structural funds: language course innovations, testing
 • 2009-2012: COMPACT project sponsored by EU structural funds: Medical terminology course innovations
 • 2005–2007: co-investigator in the project of Czech Science Foundation (GAČR 405/05/0223): comparative syntax of sentence in Greek and Latin
 • 2004–2005 co-investigator in the Transformation and Development Programmes of Czech Ministry of Education, Youth and Culture (202/2004+193/2005): Education of Research and Pedagogical Workers Specialising in Ancient Indo-European Languages (two years long course for PhD students of language disciplines)
 • 2002: co-investigator in the project of University Development Fund (FRVŠ F 5/710/2002): Comparative Syntax of Latin and Ancient Greek As Reflected in Czech
Research and study stays abroad
 • 2014 Lithuanian University of Health Sciences, Department of Languages and Education (1 week)
 • 2014 Medizinische Fakultät Heidelberg, Institut für Geschichte und Ethik der Medizine (2 weeks)
 • 2002 Universität Wien, Institut für Sprachwissenschaft (4 months)
 • 2002 University of Cyprus, Department of Classics and Philosophy (1 month)
Other academic activities
 • 2014-2015: vice-head of Language Center, Faculty of Medicine Department
 • 2009-2015: head of Medical Latin Special Interest Group
Non-university activities
 • Member of Czech Association of Classical Philologists
Most significant professional accomplishments
 • 2015: coeditor of thematic compilation Latinitas Medica
 • 2001-2005: editor of Vademecum Graeco-Latinum Brunense
Major publications
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jan SLÍVA and Libor ŠVANDA. Korpusový přístup k výuce lékařské terminologie (Corpus-Based Approach to Teaching Medical Terminology). In Týden CJV. 2019. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina and Libor ŠVANDA. Využití ICT ve výuce lékařské terminologie (The use of ICT in teaching medical terminology). In Setkání jazykových ústavů lékařských fakult v ČR a SR. 2019. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ, Libor ŠVANDA and Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro bakalářské obory LF MU (Gramatická příručka) (Terminologia graeco-latina medica for bachelor's degree study programmes at Faculty of Medicine, Masaryk University (Grammar Book)). 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016. 56 pp. ISBN 978-80-210-8286-1. Optimed Repo info
 • ŠVANDA, Libor, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Jozefa ARTIMOVÁ and Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra (Terminologia graeco-latina medica for students of physiotherapy and nursing). 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016. 135 pp. ISBN 978-80-210-8285-4. Optimed Repo info
 • ARTIMOVÁ, Jozefa, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Libor ŠVANDA and Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka (Terminologia graeco-latina medica for students of midwifery). 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016. 145 pp. ISBN 978-80-210-8287-8. Optimed Repo info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina and Marek BLAHUŠ. Corpus of Authentic Clinical Diagnoses: Sketch Engine as a Tool for Innovative Approach to Teaching Latin Medical Terminology. In Language Centres in Higher Education: Sharing, Innovations, Research, Methodology and Best Practices. 2015. URL info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina and Libor ŠVANDA. Latinitas medica. 2015. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 124 pp. ISBN 978-80-210-7789-8. Sborník ke stažení Sborník online info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ, Libor ŠVANDA and Eva DÁVIDOVÁ. Latina pro chirurgické obory (praktický průvodce jak "ušít" jazykově správnou diagnózu) (Latin for surgeons (a practical guide how to write diagnoses correctly)). 1. vyd. Brno: Centrum jazykového vzdělávání - Masarykova univerzita, 2015. 8 pp. URL info
 • KATRŇÁKOVÁ, Hana, Hana REICHOVÁ, Alena HRADILOVÁ, Kateřina SEDLÁČKOVÁ, Libor ŠTĚPÁNEK, Štěpánka BILOVÁ, Barbora CHOVANCOVÁ, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Robert HELÁN, Blanka POJSLOVÁ and Eva SLOŽILOVÁ. Language Centres in Higher Education: Sharing, Innovations, Research, Methodology and Best Practices. 2015. Mezinárodní konference International conference info
 • ČERNÁ, Alena, Tilman BERGER, Alena HADRAVOVÁ, Kateřina POŘÍZKOVÁ and Boris LEHEČKA. Adam z Veleslavína, Daniel: Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus (Adam of Veleslavín, Daniel: Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus). 1. vydání. Praha: Academia, 2015. 365 pp. ISBN 978-80-200-2406-0. URL info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Libor ŠVANDA and Jozefa ARTIMOVÁ. LATINITAS MEDICA (sdílení zkušeností a inovace výuky lékařské terminologie, dějiny jazyka medicíny) (LATINITAS MEDICA (Sharing Experience and Innovations in Medical Terminology Teaching, History of the Language of Medicine)). 2014. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina and Robert HELÁN. Using Tools of Corpus Linguistics for Investigating and Teaching Language for Medical Purposes. In Dalija Gudaityte. Language Studies at a Higher Education Institution. Kaunas, Lithuania: Lithuanian University of Health Sciences, 2014. p. 101-105, 5 pp. ISBN 978-9955-15-370-2. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina and Pavel NEČAS. Empirický pohled na výuku latinské lékařské terminologie (Teaching Latin Medical Terminology from the Empirical Point of View). In Klasické jazyky na českých a slovenských univerzitách v 21. století. 2014. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina. The Urachus in Medicine: what is the Motivation of the Term? Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 2013, 18/2, p. 89-96. ISSN 1803-7402. Repozitář info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ and Libor ŠVANDA. Latinská lékařská terminologie ve světle moderních výukových metod (Latin Medical Terminology in the Light of Modern Teaching Methods). ACC Journal, Liberec: Technická univerzita, 2013, XIX, 3/2013/Issue C, p. 134-139. ISSN 1803-9782. Repozitář info
 • ARTIMOVÁ, Jozefa, Libor ŠVANDA and Kateřina POŘÍZKOVÁ. Podoby súčasného diagnostického záznamu (Contemporary medical report written in Latin). In Anna Rollerová. Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odboroch (Tradícia a súčasnosť) 1953-2013. Bratislava: Ústav cudzích jazykov LF UK v Bratislave, 2013. p. 91-101, 11 pp. ISBN 978-80-223-3506-5. Repozitář info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina and Libor ŠVANDA. Inovace výuky lékařské terminologie s využitím autentické lékařské dokumentace (Innovation in teaching basic medical terminology with the use of authentic medical documents). In I. Vojteková - V. Ozorovský - E. Dobiášová - R. Knezović. Fragmenty z dejín medicínyfarmácie a veterinárnej medicíny. prvé. Bratislava: Kancelária WHO na Slovensku, 2012. p. 196-197. ISBN 978-80-970574-1-1. Repozitář info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Epistemic modality in Classical Greek. In A Comparative Graeco-Latin Sentence Syntax within the European Context. München: Lincom, 2010. p. 165-181, 17 pp. Lincom Studies in Indo-European Linguistics 37. ISBN 978-3-86288-003-4. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina. (Rec.) Bartoněk Antonín, Dialekty klasické řečtiny. Brno: Masarykova univerzita. 2009. 295 s. ((Rev.) Bartoněk Antonín, Dialekty klasické řečtiny. Brno: Masarykova univerzita. 2009. 295 s.). Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2010, 15/2010, No 1, p. 140-141. ISSN 1803-7402. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina. (Rec.) Xenofón. Hostina, Sokratova obhajoba. Překlad a poznámky Andrej Kalaš, úvod Matúš Porubjak. Kalligram, Bratislava, 2006, 206 s. ISBN 80-7149-890-4 ((Rev.) Xenofón. Hostina, Sokratova obhajoba. Překlad a poznámky Andrej Kalaš, úvod Matúš Porubjak. Kalligram, Bratislava, 2006, 206 s. ISBN 80-7149-890-4). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity N 12, Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 168-169. ISSN 1211-6335. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Epistemic Modality in Classical Greek. In Laetae segetes. Griechische und Lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 51-56, 6 pp. ISBN 80-210-4069-6. info

2019/08/22


Curriculum vitae: Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (učo 10808), version: English(1), last update: 2019/08/22 16:41, K. Pořízková