Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.
Pracoviště
 • Přírodovědecká fakulta
  Výzkumné centrum RECETOX
  Masarykova univerzita
  Kamenice 126/3, 625 00 Brno, Česká republika
Funkce na pracovišti
 • Samostatný odborný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: Mgr. obor Humanitní environmentalistika, FSS, MU, Brno, závěrečná práce "Environmentální verze etického naturalizmu a polemika s nimi"
 • 2007: Ph.D. obor Chemie životního prostředí, PřF, MU, Brno, závěrečná práce "Ecotoxicological aspects of humic substances"
 • 2006: RNDr. obor Ekotoxikologie, PřF, MU, Brno, závěrečná práce "Přímé účinky huminových látek na organizmy"
 • 2004: Mgr. obor Ekotoxikologie, PřF, MU, Brno, závěrečná práce "HPLC stanovení atrazinu, jeho degradačních produktů, a chlorfenolů ve formě fluoreskujících derivátů s PIBCl"
Přehled zaměstnání
 • Od 2008: Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně, Česká republika; Odborný asistent
 • Od 2005: Výzkumné centrum RECETOX, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Samostatný odborný pracovník
Pedagogická činnost
 • Od 2014: ENV015 Udržitelný rozvoj I - úvod do problematiky a globální výzvy
 • Od 2015: ENV016 Udržitelný rozvoj II - souvislosti environmentálního pilíře
 • Od 2015: Bi6920 Vybrané nástroje ochrany životního prostředí - EIA a LCA
 • 2012-2014: ENV002 Trvale udržitelný rozvoj
 • 2012-2014: ENV010 LCA - hodnocení životního cyklu výrobků a služeb
 • 2011-2013: ENV001 Environmentalistika v dnešním světě
 • 2009-2010: Bi7534 Environmentalistika pro přírodovědce
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2015 - 2017: Projekt Rozvoj systému komercializace výsledků na Masarykově univerzitě TG02010067, TAČR GAMA: "Separační reverzní osmóza s deskovou membránou jako perspektivní metoda úpravy vzorků pro stanovení endokrinních disruptorů ve vodách", hlavní řešitel
 • 2014 - 2015: Projekt Transfer technologií na Masarykově univerzitě CZ.1.05/3.1.00/10.0216: "Separační reverzní osmóza pro detekci endokrinních disruptorů v kontaminovaných vodách", hlavní řešitel
 • 2012 - 2013: Projekt Chytrá řešení pro životní prostředí č.01181162, SFŽP: "Optimalizace modulu reverzní osmózy – Nová metoda přípravy vzorků vody", hlavní řešitel
 • 2008 - 2010: Projekt Post-doc, GAČR "Interakce huminových látek s UV-VIS zářením a polutanty dioxinového typu", hlavní řešitel
 • 2005: Projekt FRVŠ, MŠMT "Neočekávané efekty huminových látek a jejich fototransformačních produktů", hlavní řešitel
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 4. 3. 2017 – 3. 4. 2017: College of Science and Technology, Phuentsholing, BTN
  • Akademická stáž na téma Emerging Environmental Issues
 • 4. 1. 2015 – 30. 1. 2015: National Institute of Biology, Ljubljana, Ostatní, SVN
  • Výzkumná stáž u doc. Bjany Žegury, téma: Methods in genotoxicity testing of cyanobacteria and their metabolites
 • 1. 7. 2012 – 7. 7. 2012: Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Dubendorf, CHE
  • Studijní pobyt v oblasti fotochemie organických polutantnů u prof. S. Canonici.
 • 7. 8. 2011 – 13. 8. 2011: Humboldt University of Berlin, Berlin, DEU
  • Výzkumná stáž v oblasti molekulární biologie a ekotoxikologie u prof. Christiana EW Steinberga.
 • 29. 8. 2010 – 4. 9. 2010: Politechnika Poznanska, Poznań, POL
  • Týdenní školení v oblasti Analýza životního cyklu u prof. Z. Klose.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2016 - BITTNER, Michal. Gold Medal for Michal Bittner from Masaryk University for invention of Equipment for Concentration of Solutes by Pressure Membrane Processes. : International exhibition of technical innovations, patents and inventions, Třinec, Czech Republic, 2016.
 • 2007 - BITTNER, Michal. Cena prof. RNDr. Vladimíra Sládečka, DrSc. : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 2007.
 • 2005 - BITTNER, Michal, Jaroslav JANOŠEK, Luděk BLÁHA, Klára HILSCHEROVÁ, Ivan HOLOUBEK a John, P. GIESY. Award of Excellence - Best Poster Presentation, in: 12th International Symposium on Toxicity Assessment - ISTA12, 12-17/6/2005, Greece, Skiathos Island. : 12th International Symposium on Toxicity Assessment - ISTA12, 2005
Vybrané publikace
 • SIEGEL, Jan, Chimi WANGMO, Jiri CUHORKA, Alena OTOUPALÍKOVÁ and Michal BITTNER. Mathematical modeling of enrichment of estrogens in water samples using reverse osmosis device. Environmental Technology and Innovation. Amsterdam: Elsevier, 2020, vol. 17, February 2020, p. 1-10. ISSN 2352-1864. doi:10.1016/j.eti.2019.100584. URL info
 • BITTNER, Michal, Sergio JARQUE ORTIZ and Klára HILSCHEROVÁ. Sada pro stanovení analytů, její příprava a způsob stanovení analytů (A set for determining of analytes, its preparation and the method of determining analytes). 2017. URL info
 • JARQUE ORTIZ, Sergio, Michal BITTNER and Klára HILSCHEROVÁ. Freeze-drying as suitable method to achieve ready-to-use yeast biosensors for androgenic and estrogenic compounds. Chemosphere. OXFORD: Elsevier Science, 2016, vol. 148, April, p. 204-210. ISSN 0045-6535. doi:10.1016/j.chemosphere.2016.01.038. URL info
 • JARQUE ORTIZ, Sergio, Michal BITTNER, Luděk BLÁHA and Klára HILSCHEROVÁ. Yeast Biosensors for Detection of Environmental Pollutants: Current State and Limitations. TRENDS IN BIOTECHNOLOGY. LONDON: ELSEVIER SCIENCE LONDON, 2016, vol. 34, No 5, p. 408-419. ISSN 0167-7799. doi:10.1016/j.tibtech.2016.01.007. URL info
 • BITTNER, Michal. Optimalizované zařízení pro tlakové filtrace s deskovými i vinutými membránami (Optimized device for pressure filtrations using flatsheet and spiral wound membranes). 2016. info
 • BITTNER, Michal and Ondřej ŠKORVAN. Zařízení pro koncentraci solutů membránovými procesy (Device for solutes concentration using membrane processes). 2016. info
 • BITTNER, Michal, Sergio JARQUE ORTIZ and Klára HILSCHEROVÁ. Polymer-immobilized ready-to-use recombinant yeast assays for the detection of endocrine disruptive compounds. Chemosphere. OXFORD (ENGLAND): Elsevier Science, 2015, vol. 132, AUGUST, p. 56-62. ISSN 0045-6535. doi:10.1016/j.chemosphere.2015.02.063. URL info
 • JAVŮREK, Jakub, Eliška SYCHROVÁ, Marie SMUTNÁ, Michal BITTNER, Jiří KOHOUTEK, Ondřej ADAMOVSKÝ, Kateřina NOVÁKOVÁ, Soňa SMETANOVÁ and Klára HILSCHEROVÁ. Retinoid compounds associated with water blooms dominated by Microcystis species. Harmful Algae. AMSTERDAM (NETHERLANDS): Elsevier Science, 2015, vol. 47, JULY, p. 116-125. ISSN 1568-9883. doi:10.1016/j.hal.2015.06.006. URL info
 • ENGERT, Antonia, Shumon CHAKRABARTI, Nadine SAUL, Michal BITTNER, Ralph MENZEL and Christian E W STEINBERG. Interaction of temperature and an environmental stressor: Moina macrocopa responds with increased body size, increased lifespan, and increased offspring numbers slightly above its temperature optimum. Chemosphere. OXFORD, ENGLAND: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2013, vol. 90, No 7, p. 2136-2141. ISSN 0045-6535. doi:10.1016/j.chemosphere.2012.10.099. info
 • BITTNER, Michal, Nadine SAUL and Christian E W STEINBERG. Antiandrogenic activity of humic substances. Science of the Total Environment. AMSTERDAM: Elsevier, 2012, vol. 432, No 2012, p. 93-96. ISSN 0048-9697. doi:10.1016/j.scitotenv.2012.05.056. info
 • BITTNER, Michal, Petra MACÍKOVÁ, John P. GIESY and Klára HILSCHEROVÁ. Enhancement of AhR-mediated activity of selected pollutants and their mixtures after interaction with dissolved organic matter. Environment International. OXFORD, ENGLAND: PERGAMON-ELSEVIER, 2011, vol. 37, No 5, p. 960-964. ISSN 0160-4120. doi:10.1016/j.envint.2011.03.016. info
 • BITTNER, Michal, Klára HILSCHEROVÁ and Giesy JOHN. In vitro assessment of AhR-mediated activities of TCDD in mixture with humic substances. Chemosphere. Oxford, UK: Elsevier Science Ltd., 2009, vol. 76, No 11, p. 1505-1508. ISSN 0045-6535. URL info
 • STEINBERG, Christian, E. W., Thomas MEINELT, Maxim, A. TIMOFEYEV, Michal BITTNER and Ralph MENZEL. Humic Substances: Part 2: Interactions with Organisms. Environmental Science and Pollution Research. Springer, 2008, vol. 2, No 15, p. 128-135, 7 pp. ISSN 0944-1344. URL info
 • JANOŠEK, Jaroslav, Michal BITTNER, Klára HILSCHEROVÁ, Luděk BLÁHA, J.P. GIESY and Ivan HOLOUBEK. AhR-mediated and antiestrogenic activity of humic substances. Chemosphere. Oxford, UK: Elsevier Science Ltd., 2007, vol. 67, No 6, p. 1096-1101. ISSN 0045-6535. info
 • BITTNER, Michal, Klára HILSCHEROVÁ and John, Paul GIESY. Changes of AhR-mediated activity of humic substances after irradiation. Environment International. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2007, vol. 33, No 33, p. 812-816, 6 pp. ISSN 0160-4120. info
 • BITTNER, Michal, Jaroslav JANOŠEK, Klára HILSCHEROVÁ, J. GIESY, Ivan HOLOUBEK and Luděk BLÁHA. Activation of Ah receptor by pure humic acids. Environmental Toxicology. USA, 2006, vol. 21, No 1, p. 338-342., 5 pp. ISSN 1520-4081. info

2017/11/29


Životopis: RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. (učo 15440), verze: čeština(2), změněno: 29. 11. 2017 10:08, M. Bittner