Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Kvizda, Martin, PhD
  17th November 1969 Brno
  married, two children
Department/Faculty/University
 • Institute for Transport Economics, Geography and Policy
  Department of Economics
  Faculty of Economics and Administration
  Masaryk University of Brno
  Lipová 41a
  CZ-602 00 Brno
  The Czech Republic
  phone +420 549 495 731, fax +420 549 497 572, kvizda@econ.muni.cz
Function, current position
 • institute director - associate professor
 • deputy-dean
Education and academic qualifications
 • 1999: PhD (on Economics) at the Masaryk University Faculty of Economics and Administration
 • 1993: Ing. (MSc on Economics) at the Prague School of Economics, Faculty of Economics and Faculty of Finance and Accounting
Professional experience
 • 2015-now: director - Institute for Transport Economics, Geography and Policy
 • 2010 and 2012: dean - Faculty of Economics and Administration Masaryk University Brno
 • 2008-now: deputy-dean - Faculty of Economics and Administration Masaryk University Brno
 • 2002-2007: vice-dean for distance education and life-long learning - Faculty of Economics and Administration Masaryk University Brno
 • 2001-2007: head of the Centre for Open Distance Learning - Faculty of Economics and Administration Masaryk University Brno
 • 1997-now: senior lecturer at the Department of Economics - Faculty of Economics and Administration Masaryk University Brno
 • 1999-2000: guest lecturer at the Institute of Economics and Managerial Studies Hradec Králové University
 • 1998-99: president of Orbis Foundation
 • 1997-99: guest economic editor of the Czech Broadcast
 • 1996-2000: guest lecturer at the Department of Economics - Faculty of Law Masaryk University Brno
 • 1994-97: assistant lecturer at the Department of Economics - Faculty of Economics and Administration Masaryk University Brno
Teaching activities
 • lectures:
  European economic policy
  Competition economics
  Transport Policy
Research activities - grants
 • "New Mobility – High-Speed Transport Systems and Transport-Related Human Behaviour" European Commission - OP Research, development and education CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430, 2018-2022
 • "The importance of regional high-speed rail terminals for the density of traffic flows and regional cohesion" Technology Agency of the Czech Republic TD03000061, 2016-2017
 • "Transport Integration for Prosperity. The Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion" Visegrad Fund Strategic Grant Project No. 31510026, 2015-2017
 • "Optimization and improvement of competitive tendering in the passenger railway transport in the Czech Republic according to EU directives" Technology Agency of the Czech Republic TD020010, 2014-2015
 • "Optimization of market regulation of passenger and freight railway services" Technology Agency of the Czech Republic TD010069, 2012-2013
 • "Competition and competitiveness of the railway industry - possibilities and limits of the economic policy" Czech Science Foundation 402/08/1438, 2008-2010
 • "Railway transport - institutional aspects, economic theory and policy" Czech Science Foundation 402/04/2128, 2004-2006
 • "Institutional changes' influence on the Czech monetary policy during the process of the EU accession" Grant agency of the Czech republic 402/01/P010, 2001-2003
  Research projects:
 • "Development of the Czech economy's institutional framework - towards the EU accession" Ministry of labour and social affairs of the CR 2003
 • "Exchange rate policy of the transitive process" Masaryk University 1999
 • "Economic transition and exchange rate arrangement" Masaryk University 1997
Professional stays abroad
 • 2002: fellowship in Huddersfield University (U.K.) "Economic aspects of the transition process" SOCRATES-Erasmus
 • 1999: research stay in Huddersfield University (U.K.) TEMPUS - JEP 12353-97
 • 1998: research stay in Huddersfield University (U.K.) TEMPUS - JEP 12353-97
 • 1998: research stay in University Suffolk College Ipswich (U.K.) TEMPUS - JEP 09372-95
 • 1997: research stay in University College Cork (Ireland) TEMPUS - JEP 09372-95
 • 1997: fellowship stay in School of Management and Economics Lund University (Sweden)
 • 1996: research stay in Libera Universita Internacionale degli Studi Sociali Roma (Italy)
 • 1995: research stay in School of Management and Economics Lund University (Sweden)
Other academic activities, research projects, grants
 • editor-in-chief of the journal Review of Economic Perspectives
 • member of Masaryk University Science Advisory Board (MU SAB)
 • European projects:
  "New confidence in e-learning" SOCRATES-Grundtvig G2-P-2002-11, national coordinator 2002-2004
  "Engaging prisoners in life-long learning activities" SOCRATES-Grundtvig G2-P-2002-10, national coordinator 2002-2004
Non-university activities
 • International Railway History Association (France) - member
 • Czech Economic Society (CR) - member
Most significant professional accomplishments
 • 2015, 2016, 2017 - Dean's aword for the best publishing author (Masaryk University)
Major publications
 • KVIZDA, Martin and Jakub SOLNIČKA. Open access passenger rail competition in Slovakia – Experience from the Bratislava–Košice line. Journal of Rail Transport Planning & Management. Elsevier, 2019, vol. 12, neuvedeno, p. 1-12. ISSN 2210-9706. doi:10.1016/j.jrtpm.2019.100143. URL info
 • KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Hana FITZOVÁ, Simona SURMAŘOVÁ and Vojtěch SURMAŘ. Železnice a evropská dopravní politika - ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace. (Railways and European Transport Policy - Ideas, strategies, tools and their applications.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita - MuniPress, 2018. 165 pp. Železniční reformy, sv. 6. ISBN 978-80-210-9099-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9100-2018. info
 • KVIZDA, Martin, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Jiří DUJKA and Jaromír VOLF. Metodika hodnocení významu regionálních terminálů vysokorychlostních tratí. (Guidelines for assessing the significance of regional high-speed rail terminals.). 2017. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Monika JANDOVÁ and Václav REDERER. Open access passenger rail competition in the Czech Republic. Transport Policy. Elsevier, 2016, vol. 47, April 2016, p. 203-211. ISSN 0967-070X. doi:10.1016/j.tranpol.2016.02.003. URL info
 • SEIDENGLANZ, Daniel, Martin KVIZDA, Tomáš NIGRIN, Zdeněk TOMEŠ and Jiří DUJKA. Czechoslovak light rail - Legacy of socialist urbanism or opportunity for the future? Journal of Transport Geography. Oxford: Elsevier, 2016, vol. 54, June, p. 414-429. ISSN 0966-6923. doi:10.1016/j.jtrangeo.2016.02.011. URL info
 • KVIZDA, Martin. Politika hospodářské soutěže na železnici - teorie, zkušenosti a praktická aplikace. (Competition policy on railways - theory, experience and practical application.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 202 pp. Železniční reformy, sv. 3. ISBN 978-80-210-8300-4. URL info
 • JADE, Radhika, Tatiana MOLKOVÁ and Martin KVIZDA. Role of railways in empowering travelers: A case study from the Czech Republic. Journal of Rail Transport Planning & Management. Elsevier, 2015, vol. 5, No 2, p. 31-49. ISSN 2210-9706. doi:10.1016/j.jrtpm.2015.03.001. URL info
 • KVIZDA, Martin, Rostislav STANĚK, Tomáš HORÁČEK, Kamil NEJEZCHLEB, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ and Zdeněk TOMEŠ. Metodika pro kontrolu veřejných soutěží v osobní železniční dopravě a detekce porušení pravidel (Guidelines for monitoring procurement in passenger rail transport and detection of infringement of the rules). 2015. URL info
 • NIGRIN, Tomáš, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ and Tomáš HORÁČEK. Metodika výběrových řízení na veřejnou železniční dopravu v České republice (Guidelines for procurement of rail services in the Czech Republic). 2015. URL info
 • KVIZDA, Martin and Daniel SEIDENGLANZ. Out of Prague: A week-long intermodal shift from air to rail transport after Iceland’s Eyjafjallajökull erupted in 2010. Journal of Transport Geography. Oxford: Elsevier, 2014, vol. 37, May 2014, p. 102-111. ISSN 0966-6923. doi:10.1016/j.jtrangeo.2014.04.014. URL info
 • KVIZDA, Martin. Czech Military Railways – History and a Comparative Analysis of the Czech Railway Network’s Efficiency. In Ralf Roth and Henri Jacolin. Eastern European Railways in Transition - Nineteenth to Twenty-first Centuries. 1st ed. Farnham (London): Ashgate, 2013. p. 99-116. Modern Economic and Social History. ISBN 978-1-4094-2782-7. URL info
 • KVIZDA, Martin, Petr MLSNA, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ and Zdeněk TOMEŠ. Metodika vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy (Methodology for defining the relevant market in the the rail industry). 2013. URL info
 • KVIZDA, Martin, Petr MLSNA, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ and Zdeněk TOMEŠ. Metodika optimalizace institucionálního prostředí v železniční dopravě v České republice. (Methodology for the optimization of the institutional environment in rail transport in the Czech Republic.). 2013. URL info
 • KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Jaroslav BIL, Vladimír HAJKO, Tomáš HOUŠKA, Filip CHVÁTAL, Ondřej KRČÁL, Michal KVASNIČKA, Kateřina NEDVĚDOVÁ, Daniel NĚMEC, Tomáš NIGRIN, Václav REDERER, Daniel SEIDENGLANZ and Rostislav STANĚK. Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. (Models and methods of regulating competition in the market of railway transport services.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 243 pp. edice Železniční reformy, sv. 1. ISBN 978-80-210-6733-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6733-2013. URL Munishop info
 • KVIZDA, Martin. Definition of Relevant Market in the Railway Industry. Horizons of Railway Transport. Žilina: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2012, vol. 2, No 1, p. 86-95. ISSN 1338-287X. URL info
 • KVIZDA, Martin. Impacts of Unbundling on Competitiveness of Railways. Železniční doprava a logistika. Žilina: Žilinská univerzita, 2010, vol. 2010, No 02, p. 66-72. ISSN 1336-7943. URL info
 • KVIZDA, Martin. The State and Railways - A Historical Comparison of Economic Policy in Relation to Railways. In Issues in Economic Performance - Business, Regional and Transport Issues. 1st ed. Berlin: LIT Verlag, 2009. p. 115-137, 26 pp. New Developments in Economic Research, volume 1. ISBN 978-3-8258-1963-7. URL info
 • KVIZDA, Martin. Faktory efektivnosti železniční dopravy - Jak rozhodovat o dopravní politice? (Factors of efficiency of railway transport – Decision making of transport policy.). Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2006, VI./2006, No 4, p. 37-49. ISSN 1213-2446. info
 • KVIZDA, Martin. Ekonomické dějiny železniční sítě České republiky - mýty, omyly a iluze v hospodářské politice a path dependence železných drah. (Economic history of the Czech railway network - myth, mistakes, and illusion of economic policy and railways path dependence.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 84 pp. Železniční doprava. ISBN 80-210-4219-2. URL info

2019/11/05


Curriculum vitae: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (učo 171), version: English(1), last update: 2019/11/05 15:01, M. Kvizda

Another Variant: Czech(1)