Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Mirka Nečasová
Department
 • Masaryk University
  Faculty of Social Studies
  Department od Social Policy nad Social Work
  Joštova 10
  602 00 Brno
Employment - Position
 • assistant professor
Education and Academic Qualifications
 • 2003: PhDr., PhD., FSS MU Brno
 • 1996: Mgr., FF MU Brno
Employment
 • 2018 - 2019:Researcher at Research Institute for Labour and Social Affairs (RILSA)
 • 2011 - 2013: Lecturer at Caritas College in Olomouc
 • since 2008: Mediator at Mediation centre Brno
 • 2008 - 2010: Researcher at Research Institute for Labour and Social Affairs (RILSA)
 • 2002 - 2013: Trainer and Mediator, Czech Association of Mediators (AMČR)
 • od 2000: Assistant professor at the Department of Social Policy and Social Work FSS MU
 • 1998 - 2008: Trainer of counselors and volunteer mediator at the Brno Citizens´ Advice Bureau (OP)
 • since 1998: Supervisor in NGO´s in the field of social work
 • 1998 - 2001: Volunteer counselor at the Citizens´ Advice Bureau Brno(Op)
 • 1984 - 1989: Brno Main Station - Cashier
Teaching Activities
 • Career counseling (since 2015), M.A.
 • Approaches in Social Work - Negotiation and Mediation (since 2008), M.A.
 • Supervision (2006 - 2011, since 2013), M.A.
 • Methods in social work I. micro (counselling)(2005 - 2008), M.A.
 • Ethics in the work with people (2002 - 2005), M.A.
 • Practice and supervision III - groups (2001 - 2002, 2018), B.A.
 • Mediation (1998 - 2007), B.A.
 • Practice and supervision II - casework (1997 - 2006), B.A.
 • Philosophy and Social Work Ethics (since 1997), B.A.
 • Date analyses - SPSS (1996 - 1997)
Scientific and Research Activities
 • 2018 - 2019: researcher - project "Ethical dilemmas, values and principles of social work", MPSV, implementor RILSA
 • 2014: researcher - project "The role of local governments in solving problems of social inclusion", MPSV, implementor of RILSA
 • 2014: evaluator and internship consultant - project "Formation of the profession of socio-cultural mediator" - inspiration by the Portuguese model, CZ.1.04 / 5.1.01 / 77.00416, OPLZZ, implementor InBáze
 • 2010 - 2011: Erasmus LLP cooperation on an intensive program „Social Work Confronting New Right Wing Movements“, Norimberk
 • 2008 - 2010: researcher - project "Migrant persons in the Czech Republic: position on the labor market and social integration" within the National Research Program II, implementor RILSA
 • 2006: Expert and Lecturer at the Association of the Czech Citizens´ Advice Bureaus (AOP) within the frame of the project “Development of the high quality of Citizens´ Advice Bureaus´ services for underprivileged people - service users"
 • 2005 - 2008: within the Erasmus thematic network EUSW (European Platform for Worldwide Social Work) coordinator of activities for FSS MU and member of the group for publications
 • 2003 - 2005: joint researcher - project „The Function of Social Services Culture and Approaches to Clients“, GAČR
 • 2000 - 2002: Member of the Czech team of trainers for the NL –CZ Elderly Work Project III
 • 2001 - 2002: Trainer, Supervisor and Development worker at the Association of the Czech Citizens´ Advice Bureaus (AOP) within the frame of the Microproject Democracy „Advice Work Training and Development Programme“
Internship
 • 2009: 1 week lecture stay within the Erasmus - Socrates program at Coburg University of Applied Sciences, Germany
 • 2008: 1 week lecture stay within the Erasmus - Socrates program at the Institute of Social Work De Horst, Utrecht University of Applied Sciences, The Netherlands
 • 2007: 1 week teaching within the International Master program “Family-related Policies and Social Service in Europe” at the University of Parma - part Family Mediation Process
 • 2007: 1 week study and lecture stay within the Erasmus - Socrates program at the University of Birmingham, focused on research activities and the study of methodological materials for educational programs in the field of social work
 • 2001: 1 week study stay in a retirement home in Oude Water and Hogeshool de Horst, the Netherlands
 • 2000: 1 week study stay in Hogeschool de Horst, the Netherlands, focused on creating an educational program for employees of retirement homes in the Czech Republic
 • 1999: 10 days study and lecture stay at Lillehammer University College, Norway 1995: 5 weeks study stay - social services system in Norway, Lillehammer College
Activities Outside University
 • since 2016 member of the Accreditation Commission of the Ministry of Labor and Social Affairs for the area of ​​further education of social workers and retraining of workers in social services
 • since 2016 member of the MPSV working group for the creation of documents for the code of ethics
 • 2011 - 2015 member of the Scientific Council for Social Work of the Minister of Labor and Social Affairs
 • since 2010 member of the editorial board of the magazine Caritas et Veritas, publisher TF JU in České Budějovice
 • since 2008 Mediation Center Brno (since 2011 chairwoman of the association)
 • 2006 - 2013 member of the editorial board of the journal Czech and Slovak Social Work, publisher ASVSP
 • since 2004 Association of Educators in Social Work (ASVSP) - representative of FSS MU, head of the education section (since 2013), member of the consultation group for the Minimum Standard of Education (since 2000), executive secretary (2004 - 2013)
 • 2001 - 2009 Member of the Executive Committee of the European Association of Schools of Social Work (EASSW), Treasurer (2007 - 2009)
 • 2000 - 2013 Association of Mediators of the Czech Republic (AMCR)
 • since 1998 Brno Citizens´ Advice Bureau (member of the executive committee, chairwoman of the committee 2000 - 2006)
Major Publications
 • PETRUCIJOVÁ, Jelena, Mirka NEČASOVÁ and Zdeňka DOHNALOVÁ. Social Work Graduate Profile in the Context of Education during COVID-19 : Self-Reflexive Gloss from the Czech Environment. In Y. Latzer & L. Shklarski, (Eds.). Social Work Education and the COVID-19 Pandemic : International Insights toward Innovation and Creativity. 1st. New York: Routledge, 2024. p. 100-117. Routledge Research in Education. ISBN 978-1-032-53947-8. doi:10.4324/9781003414445-10. URL info
 • NEČASOVÁ, Mirka and Zdeňka DOHNALOVÁ. Potenciál výuky metody mediace a vyjednávání v sociální práci k prosazování respektu k diverzitě (The potential of teaching mediation and negotiation methods in social work to promote respect for diversity). In konference „Hradecké dny sociální práce 2023 - Respekt k rozmanitosti", UHK. 2023. info
 • NEČASOVÁ, Mirka and Lucie TÁBORSKÁ. República Checa (The Czech Republic). In Alfredo Hidalgo Lavié. Trabajo social y servicios sociales : Una perspectiva comparada de la historia y los desafíos dela profesión. Una selección de países. 1st ed. Madrid: Sanz y Torres, 2023. p. 103-133. ISBN 978-84-19433-63-3. kniha info
 • NEČASOVÁ, Mirka and Ladislav PTÁČEK. Supervize jako prohlubování respektu (Supervision as deepening of respect). In Sociální práce/Sociálna práca: Publicistická část k č.5/2022 Supervize. Brno: ASVSP, 2022. 5 pp. ISSN 1805-885X. online publicistická část časopsiu Sociální práce/Sociálna práca info
 • BROŽOVIČOVÁ, Klára and Mirka NEČASOVÁ. Možnosti využití mediace jako metody sociální práce v reakci na výzvy současné doby (Possibilities of Using Mediation as a Method of Social Work in Response to Current Challenges). Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2021, vol. 21, No 5, p. 106-121. ISSN 1213-6204. URL info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Etický kodex jako podpora sociálního pracovníka (Code of ethics as a support for social workers). In Zdroje podpory sociálních pracovníků: Sešit sociální práce č. 10. Praha: MPSV, 2021. p. 20-24. ISBN 978-80-7421-248-2. sešity sociální práce vydávané MPSV info
 • NEČASOVÁ, Mirka, Zdeňka DOHNALOVÁ and Robert TRBOLA. Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce (Research of the ethical dilemmas, values and principles of social work). Praha: VUPSV, 2020. 123 pp. ISBN 978-80-7416-367-8. Full-text info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Přístupy sociálních pracovníků ke strategickým dilematům ve světle Globální definice sociální práce (Approaches of social workers to strategic dilemmas in light of the global definition of social work). Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020, vol. 20, No 5, p. 41-56. ISSN 1213-6204. URL info
 • DVOŘÁKOVÁ, Lenka and Mirka NEČASOVÁ. Mediace jako metoda sociální práce, nebo samostatný vzor jednání? (Mediation as a Method of Social Work or Unique Behavioral Pattern?). Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, vol. 19, No 5, p. 70-86. ISSN 1213-6204. URL info
 • DOHNALOVÁ, Zdeňka, Mirka NEČASOVÁ and Robert TRBOLA. Vybrané bariéry inkluze sociálních pracovníků do multidisciplinárních týmů se zaměřením na vztah sociální pedagogiky a sociální práce (Selected barriers to the inclusion of social workers in multidisciplinary teams focused on the relationship between social pedagogy and social work). Sociální pedagogika. 2019, vol. 7, No 2, p. 69-84. ISSN 1805-8825. doi:10.7441/soced.2019.07.02.05. článek - open access info
 • NEČASOVÁ, Mirka, Zdeňka DOHNALOVÁ and Robert TRBOLA. Nejasná identita sociální práce jako bariéra sociálního začleňování - příklady z výzkumu (Unclear identity of social work as a barrier to social inclusion - examples from research). In Martin Smutek. Sociální začleňování v kontextu sociální práce : Sborník textů z XVI. ročníku mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 12. a 13. 9. 2019. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019. p. 204-211. ISBN 978-80-7435-767-1. sborník info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Teaching social work supervision to part-time students of distance studies : challenges and opportunities. Social Work Education. Taylor & Francis, 2018, vol. 37, No 6, p. 731-745. ISSN 0261-5479. doi:10.1080/02615479.2018.1487549. článek info
 • NEČASOVÁ, Mirka and Alois KŘIŠŤAN. Social Work in the Czech Republic : conformist or critically engaged? In Nieto Morales, C.; Solange de Martino Bermúdes, M. Social work in XXI. Century St. : Challenges for academic and professional training. 1st ed. Madrid: Dykinson, 2018. p. 44-57. ISBN 978-84-9148-668-8. kniha info
 • DOHNALOVÁ, Zdeňka, Mirka NEČASOVÁ and Renáta RÍDLOVÁ. Institucionalizace poradenství pro pozůstalé v ČR v kontextu moderní a postmoderní doby (Institutionalization of Bereavement Counselling Services and Social Work in the Context of Modern and Postmodern Times). Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2016, vol. 2016, No 2, p. 39 - 56. ISSN 1213-6204. info
 • TRBOLA, Robert, Mirka NEČASOVÁ and Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Role lokálních vlád při řešení problémů sociálního začleňování (The role of local governments in addressing issues of social inclusion). 1. vydání. Praha: VUPSV Praha, 2015. 109 pp. ISBN 978-80-7416-226-8. info
 • LOUČKOVÁ, Ivana, Mirka NEČASOVÁ and Marie ŠPILÁČKOVÁ. Social Work Research in the Czech Republic. In HÄMÄLÄINEN, Juha Erkki Antero, LITTLECHILD, Brian, ŠPILÁČKOVÁ, Marie. Social Work Research across Europe : Methodological positions and research practice. Ostrava: University of Ostrava, 2014. p. 17-38. ERIS Monographs, Volume III. ISBN 978-80-7464-537-2. info
 • NEČASOVÁ, Mirka and Alois KŘIŠŤAN. The Institutionalisation of Ethics Education in Social Work: Applying Ethical Theories (a Summarised Discussion). In Matulayová, T., Musil, L. Social Work, Education and Postmodernity. Theory and Studies in Selected Czech, Slovak and Polish Issues. first. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. p. 74 - 87. 55-100-13. ISBN 978-80-7494-032-3. info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Občanské poradny. (Citizens advice bureau.). In Matoušek O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první. Praha: Portál s.r.o., 2013. p. 446 - 448. 2110. ISBN 978-80-262-0366-7. info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Rozvádějící se manželé a péče o dítě. In Revers. České Budějovice: Jihočeská rozvojová o.p.s., 2013. p. 9 - 10. URL info
 • NEČASOVÁ, Mirka and Alena BROŽKOVÁ. Mediace v sousedských a jiných občanských sporech (Mediation in the field of neighbour and civil conflicts). 1st ed. Krnov: Educo, 2013. 42 pp. info
 • NEČASOVÁ, Mirka and Alena BROŽKOVÁ. Spolupráce odborníků v mediaci (Cooperation of experts in the field of mediation). 1st ed. Krnov: Educo, 2013. 14 pp. info
 • NEČASOVÁ, Mirka and Ladislav PTÁČEK. Etické aspekty mediace (Ethical aspects in mediation). 1st ed. Krnov: Educo, 2013. 28 pp. info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Rozmanitost světů v postmoderní době. (Variety of worlds in the postmodern time.). In Ptáček L., Lásková, A.. Rozmanité světy internetového poradenství. první. Brno: Modrá linka o.s., 2012. p. 11 - 17, 6 pp. ISBN 978-80-260-4345-4. info
 • NEČASOVÁ, Mirka, Zdeňka DOHNALOVÁ and Renáta TALAŠOVÁ. Jak učit etiku v sociální práci? (How to Teach Ethics in the Social Work?). Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2011, vol. 2011, No 3, p. 77 - 84. ISSN 1213-6204. info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Vybrané prvky kultury práce cizinecké policie očima jejích pracovníků (Selected elements of the work culture of foreign police through the eyes of its workers). In Rákoczyová Miroslava, Trbola Robert. NEČASOVÁ, Mirka. Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II : Role zaměstnání a vybraných institucí v procesu integrace. 1st ed. Brno: Barrister & Principal, 2011. p. 135 - 181. ISBN 978-80-87474-20-4. info
 • NEČASOVÁ, Mirka, Zdeňka DOHNALOVÁ and Renáta TALAŠOVÁ. Využití vybraných etických teorií v praxi sociální práce (Using Some Chosen Ethical Theories in the Social Work Practise). Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2010, 3/2010, No 3, p. 76 - 87. ISSN 1213-6204. info
 • NEČASOVÁ, Mirka and Yana LEONTIYEVA. Kulturně blízcí? Integrace přistěhovalců ze zemí bývalého Sovětského Svazu (Cultural nearness? Integration of the immigrants from the countries of the former Soviet Union). In Sociální integrace přistěhovalců v České republice. 1. vyd. Praha: SLON, 2009. p. 115 - 159, 44 pp. Studie svazek 60. ISBN 978-80-7419-023-0. URL info
 • NEČASOVÁ, Mirka and Gaby FRANGER. On the Move - European responses to migration. In konference ENSACT: Social action in Europe: different legacies&common challenges. 2009. info
 • NEČASOVÁ, Mirka and Jana ŠVADLENOVÁ. Etika v pomáhajících profesích. (Ethics in helping professions.). In Psychologická encyklopedie (B. Baštecká - ed.). Praha: Portál, 2009. p. 92 - 97. Aplikovaná psychologie. ISBN 978-80-7367-470-0. info
 • MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ and Mirka NEČASOVÁ. Dilemmas Faced by Frontline Workers in Statutory and Non-Governmental Care for Elderly. In Fortunato, V., Frieshahn, G., Kantowicz, E. (Eds.) Social Work in Restructured European Welfare Systems. Roma: Carocci editore, 2008. p. 95-113. first edition. ISBN 978-88-430-4559-4. info
 • MUSIL, Libor and Mirka NEČASOVÁ. Zvládání nesourodých očekávání a morální orientace sociálních pracovníků (Managing of disparate expections and moral orientation social workers). In Etické kontexty sociální práce s rodinou. Brno: Albert, 2008. p. 83 - 105. ISBN 978-80-7326-145-0. info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Profesionalismus a etické kodexy v sociální práci (Professionalism and codes of ethics in social work). In FISCHER, Ondřej and René MILFAIT. Etika pro sociální práci. Praha: JABOK, 2008. p. 72-94, 22 pp. ISBN 978-80-904137-3-3. info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Využití supervize v pomáhajících profesích na příkladu sociální práce (The use of supervision in helping profession - example of social work). In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ and Kateřina PEVNÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Konvoj, 2007. p. 165 - 169, 4 pp. ISBN 978-80-7302-133-7. info
 • NEČASOVÁ, Mirka and Libor MUSIL. PRACOVNÍ PODMÍNKY A DILEMATA POMÁHAJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ (WORKING CONDITIONS AND DILEMMAS OF WORKERS IN HELPING PROFESSIONS). Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2006, vol. 2006, No 3, p. 57 - 71, 14 pp. ISSN 1213-6204. info
 • MUSIL, Libor, Olga HUBÍKOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ and Mirka NEČASOVÁ. Do social workers avoid the dilemmasof work with clients? European journal of social work. Oxfordshire: Carfax Publishing, 2004, vol. 2004, No 3, p. 305 - 319, 14 pp. ISSN 1369-1457. info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Respekt ke klientům na praktickém příkladě kvality života seniorů v domově (Respect for clients and the example of quality of life in the home for elderly people). Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2004, vol. 2004, No 4, p. 39 - 54, 15 pp. ISSN 1213-6204. info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Profesní etika (Professional Ethics). In Metody a řízení v sociální práci. 1. vydání. Praha: Portál, 2003. p. 21-49, 18 pp. ISBN 80-7178-548-2. info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Vztah sociálního pracovníka a klienta z pohledu profesní etiky (Realtionship between social worker and klient from the point of view of professional ethic). In Etika a sociální deviace. Olomouc: nakl. Olomouc, 2002. p. 181-188. ISBN 80-7182-049-0. info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci (Philosophy and Ethics in Social Work - Introduction). 1st ed. Brno: Vydavatelství MU, Brno-Kraví Hora, 2001. 98 pp. ISBN 80-210-2673-1. info
 • NEČASOVÁ, Mirka. Etika sociální práce (Ethics of Social Work). Sociální studia. Brno: FSS MU, 1999, vol. 4, No 1, p. 91-104. ISSN 1212-365X. info

2023/10/01


Curriculum Vitae: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. (učo 17562), version: English(2), last update: 2023/10/01 19:11, M. Nečasová