Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Name
 • Lenka Hrbková
Department
 • Department of Political Science
Employment - Position
 • Assistant Professor
Employment
 • Asistant Professor
Teaching Activities
 • POLb1107 Politická psychologie POLn6010 Experimentální politologie POLn4110 Women and Politics POLn4102 Politické postoje a veřejné mínění POLb1123 Teorie her a politické rozhodování POLb1139 Statistické myšlení v sociálních vědách
Scientific and Research Activities
 • Research interest: Experimental methods, public opinion, voting behaviour, women and politics
Internship
 • 2018/2019 Fulbright Scholar at Northwestern University (USA)
Awards Related to Science and Research
 • 2017: Masaryk University Rector's award for the best dissertation
Major Publications
 • HRBKOVÁ, Lenka and Alena MACKOVÁ. Campaign like a girl? Gender and communication on social networking sites in the Czech Parliamentary election. Information, Communication & Society. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis, 2021, vol. 24, No 11, p. 1622-1639. ISSN 1369-118X. Available from: https://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2020.1716040. URL info
 • HRBKOVÁ, Lenka. Understanding Policy Attitudes: Effect of Affective Source Cues on Political Reasoning. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 173 pp. ISBN 978-80-210-8056-0. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8056-2016. Munishop Flexibooks info
 • HRBKOVÁ, Lenka and Roman CHYTILEK. Příliš dobré kauzální argumenty na to, aby byly pravdivé? Experimentalní validita v postlacourovské době (Too Good Causal Arguments to Be True? Experimental Validity in Post-Lacour Priod). Sociální studia. Masarykova univerzita, 2015, 12/2015, No 4, p. 7-16. ISSN 1214-813X. http://socstudia.fss.muni.cz/sites/default/files/01_Editorial_Hrbkova_Chytilek.pdf info
 • CHYTILEK, Roman and Lenka HRBKOVÁ. Sociální studia. Experimenty (Social Studies. Experiments). Masarykova univerzita, 2015. ISSN 1803-6104. info
 • HRBKOVÁ, Lenka. Emocionální volič: stav studia emocí v politologii (Emotional voter: emotion research in political science). Acta Politologica. 2014, Vol. 6, č.1, p. 39-55. ISSN 1803-8220. http://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/00598.pdf info
 • CHYTILEK, Roman, Otto EIBL, Lenka HRBKOVÁ, Jozef ZAGRAPAN and Jozef JANOVSKÝ. Vzhled jako kognitivní zkratka v politickém uvažování: Experimentální studie vlivu stereotypů na hodnocení politiků v prostředí se silnou přítomností politických témat (Appearance as a Cognitive Shortcut in Political Judgment: An Experimental Study of the Impact of Stereotypes on Politicians’ Evaluation in an Issue-Rich Environment). Sociální studia. Masarykova univerzita, 2014, vol. 17, No 1, p. 81-108. ISSN 1214-813X. URL info
 • HAVLÍK, Vlastimil, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Kamil GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Eva KNEBLOVÁ, Tomáš MACEČEK, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Michal PINK, Peter SPÁČ, Jakub ŠEDO and Petr VODA. Volby do Poslanecké sněmovny 2013 (The 2013 Election to the Chamber of Deputies). Brno: Munipress, 2014, 348 pp. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6. info
 • HRBKOVÁ, Lenka and Jozef ZAGRAPAN. Slovak political debates: Functional theory in a multi-party system. European Journal of Communication. 2014, vol. 29, No 6, p. 735-744. ISSN 0267-3231. Available from: https://dx.doi.org/10.1177/0267323114544864. URL info

2020/06/21


Curriculum Vitae: Mgr. Lenka Hrbková, Ph.D. (učo 179403), version: English(1), last update: 2020/06/21 17:47, L. Hrbková