Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Pracoviště
 • Katedra technické a informační výchovy
  Pedagogická fakulta
  Masarykova univerzita
  Poříčí 31
  603 00 Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • • 2012 Habilitace v oboru 1.1.10 Odborová didaktika na UKF v Nitre, 17.5. 2012 udělen vědecko-pedagogický titul docent. Název habilitační práce: „Nové technologie ve výuce odborných technických předmětů“
  • 2003 Vykonání Státní doktorské zkoušky v oboru Speciální pedagogika. Disertační práce na téma "Využití distančních výukových opor v prezenční výuce"
  • 2001 Absolvování programu celoživotního vzdělávání - učitel v oboru Speciální pedagogika ve speciálních a integrativních zařízeních a školách, včetně škol základních a středních. Státní závěrečné zkoušky z předmětů Integrativní speciální pedagogika, Oftalmopedie, Pedagogika a psychologie
  • 1977 – 1982 Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha, obor Technická kybernetika (Inženýr kybernetiky)
  • 1974-1977 SPŠE Jihlava – měřící a automatizační technika
  • 1971-1974 UŠE Brno-obor elektromechanik
Přehled zaměstnání
 • • 2012 – doposud
  Docent Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra technické a informační výchovy.
  • 2003 – 2012
  Odborný asistent Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra technické a informační výchovy. Výuka předmětů: Mikroprocesorové systémy , Úvod do informatiky , Distanční opory ve výuce , Jednočipové mikroprocesory 1 a 2, Programování - výukové projekty , Technické vybavení počítačů , Využití Flash pro tvorbu multimediálních distančních opor 1,2 a 3, Informační technologie 1 a 2. Vytváření inteligentní grafiky ve Flashi, Základy programování v AS2 a3 ve Flash, Vývoj systémů ve flashi, OOP v AS3, týmová práce na Flash projektech. Tvorba distančních výukových opor. Technická výchova elektronika, elektrotechnika a digitální technika, elektronické systémy a systémy s roboty Bc Mgr i rozšiřujícího studia v rámci CŽV.
  • 1988 – 2003
  Samostatný odborný pracovník (samostatný programátor), asistent, odborný asistent, Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra didaktických technologií, CIT. Náplň práce: Technik PC. Výuka předmětů: Mikroprocesorové systémy , Úvod do informatiky , Distanční opory ve výuce , Jednočipové mikroprocesory 1 a 2, Programování - výukové projekty , Technické vybavení počítačů , Úvod do informatiky , Využití Flash pro tvorbu multimediálních distančních opor 1,2 a 3, Informační technologie 1 a 2. Tvorba distančních výukových opor. • 1985 – 1988 Technik počítače SM4-20 (PDP 11-34) Silnice n.p. Brno. Absolvovaná školení a zajišťovaný servis: Procesor, paměti, páskové a diskové paměti, tiskárny vzdálené terminály.
  • 1982– 1985
  Technik počítače M 4031 (IBM 360), Pors Brno. Absolvovaná školení a zajišťovaný servis: Procesor, paměti, kanály, páskové a diskové paměti.

  DALŠÍ STUDIUM, KURZY
  • FTSD - daignostika mikroprocesorů
  • Kurz využití počítače pro e-learning
  • Kurz využití počítače v distančním vzdělávání
  • Kurz pro autory, tutory a administrátory distančního vzdělávání
  • Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Pedagogická činnost
 • Vedení bakalářských, diplomových a závěrečných prací studentů rozšiřujícího studia informatiky
  Předseda zkušební komise bakalářské studium
  Inovace řady předmětů které vyučuje
  Příprava kurzú DVPP a jejich akreditace.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Řešitel národních výzkumných projektů

  Od roku 2009 Člen řešitelského týmu výzkumného záměru - kód: MSM0021622443, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Výzkumný záměr – trvání 2007 - 2013, MŠMT, Hlavní řešitel: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  Rok 1998 Hrbáček, Jiří - Zlámalová, Helena - Čipera, Jan - Khonová, Jana - Patočka, Jiří - Zapletal, Bedřích - Sládková, Ivana. Koncepce dalšího vzdělávání učitelů s využitím distanční vzdělávací technologie. Informace na WWW. Praha : MŠMT, 1998. 65 s. Výsledky výzkumu - Koncepce dalšího vzdělávání učitelů s využitím distanční vzdělávací technologie. RS98013, projekt VaV. Výsledky výzkumu - Koncepce dalšího vzdělávání učitelů s využitím distanční vzdělávací technologie
  Řešitel národních rozvojových projektů

  Rok 2007, Finance 1 748 000 Kč, 222/07 Ab - Zlepšení přístupu studentů k informačním zdrojům, zkvalitnění výuky rozšířením a inovací technického zařízení, Fond rozvoje vysokých škol
  Rok 2001, Finance 159 000 Kč, I/26/2001 - Inovace výuky základů práce s OS WINDOWS, Rozvojové programy MŠMT, Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit
  Rok 2001, Finance 1 280 000 Kč, L/82 - Laboratoře pro výuku informačních technologií, Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit
  Rok 2000, Finance 1 195 000 Kč, L/82 - Laboratoře pro výuku informačních technologií, Projekt MŠMT - Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit
  Řešitel fakultních výzkumných projektů

  Rok 2009 - MUNI/41/ 009/2009, Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. - Efektivita využití studijních opor vytvořených studenty v rámci výukových projektů při výuce na základní škole
  Rok 2009 - MUNI/41/ 010/2009, Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. – Možnosti propojení Flash animací s měřícími systémy pro podporu výuky
  PROJEKT NA PODPORU ORGANIZACE VĚDECKÝCH SEMINÁŘŮ A KONFERENCÍ S ÚČASTÍ STUDENTŮ MAGISTERSKÉHO A DOKTORSKÉHO STUDIA Rok 2009 - MUNI/41/ 063/09, Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. - Mezinárodní konference - Moderní technologie ve výuce
Akademické stáže
 • Rok 2000, Computer Centre for People with Disabilities, Londýn, Anglie – týden Studijní pobyt.
  Rok 2009 až 2013, KME FEI STU v Bratislavě Cyklus přednášek.
  Rok 2010, Mater Dei Institute, Dublin, Ireland – 17 dnů Výukový program Erasmus.
  Rok 2010, University of Patras, Řecko – 11 dnů Výukový program Erasmus.
  Rok 2012 - 2017 Univerzita v Linci, Rakousko STU Bratislava, Slovensko Univerzita Rzeszov, Polsko UKF Nitra, Slovensko Univezita Baden, Rakousko MDI Dublin, Irsko Univerzity of Patras, Řecko Výukový program Erasmus.
Vybrané publikace
 • HRBÁČEK, Jiří. Externí člen zkušební komise a komise pro rigorózní řízení (External member of the board and the board for advanced management). Zkušební komise a komise pro rigorózní řízení v doktorském studijním oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání na PedF Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. info
 • HRBÁČEK, Jiří, Martin KUČERA, Zdeněk HODIS and Petr VYBÍRAL. Festival vědy s RWE (Science Festival with RWE). 2013. info
 • HORÁK, Robin and Jiří HRBÁČEK. Elearning and mobile devices – technical problems and possible solutions. In ICETA 2013 - 11th International conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. Košice: Technical University of Kosice, Slovakia, 2013. p. nečíslováno, 4 pp. ISBN 978-1-4799-2161-4. info
 • KUČERA, Martin, Jiří HRBÁČEK and Jiří STRACH. Teaching robot programming can be a new opportunity for technical subjects of study. In ICETA 2013 - 11th International conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. Košice: Technical University of Kosice, Slovakia, 2013. p. nestránkováno, 5 pp. ISBN 978-1-4799-2161-4. info
 • HRBÁČEK, Jiří and Martin KUČERA. Vliv technické výchovy na bezpečnost práce (Influence of Technical Education for occupational safety). In Celoživotné vzdelávanie v oblasti BOZP. Nitra: GARMOND Nitra, 2012. p. 75-79. ISBN 978-80-558-0072-1. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Study supports with internal intelligenec directly connected to externam systems. In Ondreh Hegr. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. 1st ed. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 2012. p. 90-95. ISBN 978-80-214-4539-0. info
 • HRBÁČEK, Jiří, Jiří STRACH and Martin KUČERA. Studijní a výukové opory s vnitřní inteligencí (Study and teaching support with internal intelligence). In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2012. p. 53-55. ISBN 978-80-7435-175-4. info
 • HRBÁČEK, Jiří and Martin KUČERA. Dynamic study support with connected external systems. In Anikó Szakál. 10th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA 2012). 1st ed. New York, USA: IEEE, 2012. p. 143-148. ISBN 978-1-4673-5122-5. info
 • HRBÁČEK, Jiří and Dana TUNKROVÁ. Výuka programování robotů na 1. stupni ZŠ (Teaching the first programming robots primary school). In Jiří Hrbáček. Nové technologie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 1-3. ISBN 978-80-210-5942-9. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Nové technologie nejen ve výuce odborných technických předmětů (New technologies not only in the teaching of technical subjects). In Jiří Hrbáček. Nové technologie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 1-8. ISBN 978-80-210-5942-9. info
 • HORÁK, Robin and Jiří HRBÁČEK. Flash aplikace komunikující s LMS MOODLE (Flash application communicates with the LMS MOODLE). In Jiří Hrbáček. Nové technologie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 1-8. ISBN 978-80-210-5942-9. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Nové technologie ve výuce - sborník příspěvků (New technologies in education - conference proceedings). In Nové technologie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5942-9. info
 • HRBÁČEK, Jiří, Martin KUČERA and Zdeněk HODIS. Den vědců (Day scientists). 2012. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Mladý tvorca 2012 - prezentační výstava Nitra SK (Young creator 2012 - Presentation Show Nitra SK). 2012. info
 • HRBÁČEK, Jiří and Martin KUČERA. Workshop technické muzeum Brno (Workshop Technical Museum in Brno). 2012. info
 • HRBÁČEK, Jiří and Martin KUČERA. Workshop technické muzeum Brno v rámci derniéry Výstavy Labyrint poznání (Workshop Technical Museum in Brno in Dernier shows the Labyrinth knowledge). 2012. info
 • HRBÁČEK, Jiří and Martin KUČERA. Výstava Labyrint poznání, Technické muzeum Brno - exponát drážní zabezpečovací systém řízený procesorem Robokit (Exhibition Labyrinth knowledge, the Technical Museum in Brno - Exhibit railway signaling system controlled processor Robokit). 2012. info
 • HRBÁČEK, Jiří, Juraj JAKUŠ and Ľubica STUCHLÍKOVÁ. FLASH APLIKÁCIA NA WEB PREZENTÁCIU OZVUČENÝCH POWERPOINTOVÝCH PREDNÁŠOK (FLASH WEB applications to PowerPoint presentations with audio lectures). In Jiří Hrbáček. Nové technologie ve výuce. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 1-3. ISBN 978-80-210-5942-9. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Studijní opory pro výuku osob se specifickými poruchami učení (Study supports for teaching people with learning disabilities). In Vítková,M.,Friedmann,Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Brno: PAIDO, 2012. p. 326-343. ISBN 978-80-210-5941-2. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Zvýšení efektivity výuky osob se specifickými poruchami učení využitím distančních opor v prezenční výuce (Increase efficiency of teaching people with learning disabilities using distant learning supports in presence learning). In Vítková,M., Friedmann,Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: PAIDO, 2012. p. 344-360. ISBN 978-80-210-5941-2. info
 • HRBÁČEK, Jiří and Martin KUČERA. Vliv technické výchovy na bezpečnost práce (Influence of Technical Education for occupational safety). Journal of Technology and Information Education. Olomouc, 2012, vol. 4, No 2, p. 57-59. ISSN 1803-537X. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Zvýšení efektivity výuky osob se specifickými poruchami učení využitím distančních opor v prezenční výuce (Enhancing Effectiveness of Education of Persons with Specific Learning Disorders by Using Study Materials for Distant Students in Present Form Lectures). In Vítková,M., Friedmann,Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Nové technologie ve výuce odborných technických předmětů (habilitační práce) (New technologies in the teaching of technical subjects (habilitation thesis)). 2012. info
 • DOSEDLA, Martin, Jiří HRBÁČEK and Pavel KLÍMA. Life and work on Masaryk University, Faculty of education, Brno, Czech republic. Nitra: SLOVDIDAC, 2011. 1 pp. 18/1. ISSN 1335-003X. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Study supports with internal intelligence. Technologia vzdelavania. Vedecko-pedagogicky casopis. Nitra , Slovensko: SLOVDIDAC, 2011, vol. 19, No 2, p. 11-17. ISSN 1335-003X. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Editorial. Technologia vzdelavania. Vedecko-pedagogicky casopis. Nitra , Slovensko: SLOVDIDAC, 2011, vol. 19, No 2, p. 3-4. ISSN 1335-003X. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Review of an educational construction kit Robo Kit 1 by ROBOROBO CO LTD. Technologia vzdelavania. Vedecko-pedagogicky casopis. Nitra , Slovensko: SLOVDIDAC, 2011, vol. 19, No 2, p. 17-18. ISSN 1335-003X. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Using distance study supports in face-to-face education. Technologia vzdelavania. Vedecko-pedagogicky casopis. Nitra , Slovensko: SLOVDIDAC, 2011, vol. 19, No 1, p. 13-18. ISSN 1335-003X. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. New technologies in education. Technologia vzdelavania. Vedecko-pedagogicky casopis. Nitra , Slovensko: SLOVDIDAC, 2011, vol. 19, No 6, p. 3-8. ISSN 1335-003X. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Review of the book: Novák Petr: Mobilní roboty – pohony, senzory, řízení Praha: BEN Technická literatura, 2005. (Review of the book: Novák Petr: Mobilní roboty – pohony, senzory, řízení Praha: BEN Technická literatura, 2005, 1.). Technologia vzdelavania. Vedecko-pedagogicky casopis. Nitra , Slovensko: SLOVDIDAC, 2011, vol. 19, No 10, p. 18. ISSN 1335-003X. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Využití interaktivních výukových opor s připojenými externími systémy ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Using interactive teaching supports connected with external systems for teaching children with special educational needs). In FRIEDMANN, Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 49-55, 6 pp. ISBN 978-80-210-5602-2. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Využití distančních studijních opor v prezenční výuce (Use distance study supports in face to face education). první. Brno: MSD, spol. s r.o., Brno, 2011. 134 pp. ISBN 978-80-7392-168-2. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Efficiency of using blended learning in education of technical subjects. In Miroslav Ondrejevič, Peter Němeček. International conference Applied Natural Sciences 2011 - Proceedings. Trnava: University of SS. Cyril a Methodius in Trnava, 2011. p. 362-365. ISBN 978-80-8105-266-8. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Jak na studijní opory s vnitřní inteligencí (How to support learning with internal intelligence). In Autorské články a sborník anotací z mezinárodní vědecké konference MODERNIZACE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ. 2011. ISBN 978-80-7435-110-5. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Jak na studijní opory s vnitřní inteligencí (How to support learning with internal intelligence). In Autorské články a sborník anotací z mezinárodní vědecké konference MODERNIZACE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2011. p. 24-27. ISBN 978-80-7435-110-5. info
 • HRBÁČEK, Jiří. 5. mezinárodní konference "Nové technologie ve výuce" (5th International conference "New technologies in education"). Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, 2011. Popularizace konference "Nové technologie ve výuce" info
 • HRBÁČEK, Jiří. MyIMLE systém ve výuce technických předmětů (MyIMLE system in teaching technical subjects). In prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc., PaedDr. Jaroslav Šoltés, PhD., Mgr. Dušan Macura, PhD. Zborník príspevkov z EVO/VRVS videokonferencie ako súčasti medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov. první. Prešov: Katedra F - M - T FHPV PU v Prešove, Prešovská univerzita v Prešove, 2011. p. 76 - 79. ISBN 978-80-555-0445-2. URL info
 • KUČERA, Martin, Jiří HRBÁČEK, Pavel KLÍMA and Zdeněk HODIS. LABYRINT POZNÁNÍ: interaktivní výstava v Technickém muzeu Brno. 2011. URL info
 • KUČERA, Martin, Martin DOSEDLA, Jiří HRBÁČEK and Petr VYBÍRAL. Festival vědy: Den Vědců 2011. 2011. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Výstava Mladý tvorca 2011. 2011. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. MYIMLE SYSTÉM PŘI VÝUCE ELEKTRONIKY, ELEKTROTECHNIKY A DIGITÁLNÍ TECHNIKY (MYIMLE SYSTEM FOR TEACHING ELECTRONICS, ELECTRICAL AND DIGITAL TECHNOLOGY). In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania Zborník príspevkov. první. Zvolen: Katedra techniky a technológií, FPV, UMB v Bánskej Bystrici, 2010. p. 200-204. ISBN 978-80-557-0071-7. info
 • HRBÁČEK, Jiří. MYIMLE SYSTÉM PŘI VÝUCE ELEKTRONIKY, ELEKTROTECHNIKY A DIGITÁLNÍ TECHNIKY (MYIMLE SYSTEM FOR TEACHING ELECTRONICS, ELECTRICAL AND DIGITAL TECHNOLOGY). In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania Zborník príspevkov. 2010. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Cyklus přednášek na téma: Tvorba inteligentmí grafiky, Základy programování a 3D programování (cycle of lectures on the topic: "Creating an intelligent graphics", "Programming" and "3D programming.). In Přednášky pro studenty a zaměstanance FEI STU Bratislava v rámci Centra excelentnosti „CENAMOST“. 2010. info
 • HRBÁČEK, Jiří. AKTUALIZACE OBSAHU VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (REVIEW OF THE TEACHING OF INFORMATION TECHNOLOGY). In Moderní technologie ve výuce - 2. ročník Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. 2010. info
 • KUČERA, Martin and Jiří HRBÁČEK. Praktická robotika na ZŠ (Practical robotics at upper primary school). In Nové technologie ve výuce 2010. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 3 pp. ISBN 978-80-210-5333-5. info
 • HORÁK, Robin and Jiří HRBÁČEK. Možnosti využití Adobe Flash ve výuce (Possibilities of using Adobe Flash in education). In Nové technologie ve výuce 2010. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 3 pp. ISBN 978-80-210-5333-5. info
 • ZELA, Ondřej and Jiří HRBÁČEK. Postup a problematika při určování druhu dřeviny (The procedure and problems in determining tree species). In Nové technologie ve výuce 2010. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 3 pp. ISBN 978-80-210-5333-5. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Nové technologie ve výuce nejen odborných technických předmětů (New technologies not only in teaching of technical subjects). In Nové technologie ve výuce 2010. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 5 pp. ISBN 978-80-210-5333-5. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Nové technologie ve výuce nejen odborných technických předmětů (New technologies not only in teaching of technical subjects). In Nové technologie ve výuce 2010. 2010. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Třída Tweener - jak na ni (Tweener class - how it). 2009. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Co umí třída Tween (What does class Tween). 2009. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Streaming FLV souboru v AS3 (Streaming FLV files in AS3). 2009. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. VYUŽITÍ OBJEKTŮ S VLASTNÍ INTELIGENCÍ PRO TVORBU VÝUKOVÝCH SIMULACÍ VE FLASH (USE OF OBJECTS WITH OWN INTELLIGENCE FOR BUILDING EDUCATIONAL SIMULATIONS IN FLASHI). In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania - Zborník príspevkov - 24. mezinárodná vedecko - odborna konferencia. 1st ed. Banská Bystrica: Katedra techniky a technológií, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, 2009. p. 85-89, 2 pp. ISBN 978-80-8083-721-1. info
 • HRBÁČEK, Jiří. VYUŽITÍ FLASH ANIMACÍ PŘI VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ (USE FLASH ANIMATIONS TO TEACH TECHNOLOGICAL SUBJECTS). In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. 2 pp. ISBN 978-80-7414-126-3. info
 • HRBÁČEK, Jiří. ZÁKLADNÍ ZPŮSOB TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ VE FLASH (BASIC METHOD OF CREATION TEACHING MATERIALS IN A FLASH). In ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY 2009. 1st ed. Hradec Králové: Univerzita Karlova v Praze, 2009. 2 pp. ISBN 978-80-7041-515-3. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Využití technologie DiV při výuce IT (Use of Distance Learning Technology in IT Education). In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – se sociálním znevýhodněním. 1st ed. Brno: Univerzita Karlova v Praze, 2009. 3 pp. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • HRBÁČEK, Jiří. USE OF ADOBE FLASH FOR THE CONTROL OF SYSTEMS CONNECTED TO THE PC. In Multimedia in Physics Teaching and Learning. Udine: University of Udine, 2009. 3 pp. ISBN 2-914771-61-4. URL info
 • KUČERA, Martin and Jiří HRBÁČEK. THE BASIC WAY OF REALIZATION OF THE MEASUREMENT SYSTEM COOPERATING WITH PC INTEGRATED TO STUDY SUPPORTS USING FLASH ANIMATIONS. In Multimedia in Physics Teaching and Learning. Udine: University of Udine, 2009. 3 pp. ISBN 2-914771-61-4. MPTL 14 info
 • HRBÁČEK, Jiří. INTERACTIVE LEARNING SYSTEM MyIMLE. In ICETA 2009- 7th international conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. Košice: Technical University of Kosice, Slovakia, 2009. 2 pp. ISBN 978-80-8086-128-5. info
 • KUČERA, Martin and Jiří HRBÁČEK. THE POSSIBILITIES OF USING A COUNTER CO-OPERATING WITH PC AND ITS CONTROLLING FROM A FLASH ANIMATION. In ICETA 2009- 7th international conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. Košice: Technical University of Kosice, Slovakia, 2009. 2 pp. ISBN 978-80-8086-128-5. info
 • HRBÁČEK, Jiří. USING MYIMLE SYSTEM FOR INTERACTIVE WHITEBOARD IN EDUCATION. In Information and Communication Technology in Natural Science Education - 2009. SIAULIAI: FACULTY OF EDUCATION, SIAULIAI UNIVERSITY, LITHUANIA, 2009. 2 pp. ISSN 1822-7864. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Interactive Flash animations cooperating with real systems. In 10th internation conferece Virtual university Bratislava. Bratislava: STU Bratislava, 2009. 2 pp. ISBN 978-80-89316-10-6. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Náš nový interaktivní výukový systém MyIMLE (Our new interractive learning system MyIMLE). In Nové technologie ve výuce - 3. ročník Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 2 pp. ISBN 978-80-210-5092-1. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Nové technologie ve výuce (New technologies in teaching). 2009. info
 • HORÁK, Robin and Jiří HRBÁČEK. Využití technologií Adobe Flash, PHP a XML pro tvorbu online-výukových programů (Using technologies of Adobe Flash, PHP and XML for creating online learning programs). In Nové technologie ve výuce - 3. ročník Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 2 pp. ISBN 978-80-210-5092-1. info
 • HORÁK, Robin and Jiří HRBÁČEK. Efektivita využití studijních opor vytvořených studenty v rámci výukových projektů při výuce na základní škole (The efficiency of using study supports, which were created by students within the framework of various projects, at basic schools). In Nové technologie ve výuce - 3. ročník Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 2 pp. ISBN 978-80-210-5092-1. info
 • KUČERA, Martin and Jiří HRBÁČEK. Možnosti propojení Flash animací s měřícími systémy pro podporu výuky (Possibilities of connecting Adobe Flash with measurement systems supporting education). In Nové technologie ve výuce - 3. ročník Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 2 pp. ISBN 978-80-210-5092-1. info
 • KUČERA, Martin and Jiří HRBÁČEK. Základní způsob realizace měřícího systému spolupracujícího s PC integrovaného pomocí Flash animace do výukových opor (The basic way of realization of the measurement system cooperating with PC integrated to study supports using Flash animations). In Nové technologie ve výuce - 3. ročník Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 2 pp. ISBN 978-80-210-5092-1. info
 • KUČERA, Martin, Robin HORÁK, Michal KUNEŠ and Jiří HRBÁČEK. Efektivita využití studijních opor vytvořených studenty v rámci výukových projektů (The efficiency of using study supports, which were created by students within the framework of various projects). In Nové technologie ve výuce - 3. ročník Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 2 pp. ISBN 978-80-210-5092-1. info
 • STOJANOVÁ, Alena and Jiří HRBÁČEK. Using MyIMLE in education. In 10th internation conferece Virtual university Bratislava. Bratislava: STU Bratislava, 2009. 2 pp. ISBN 978-80-89316-10-6. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Načítání dat ze souborů umístěných na serveru (Loading data from files on the server). 2009. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Interactive Flash animations cooperating with real systems. In 10th internation conferece Virtual university Bratislava. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. INTERACTIVE LEARNING SYSTEM MyIMLE. In ICETA 2009- 7th international conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Náš nový interaktivní výukový systém MyIMLE (Our new interractive learning system MyIMLE). In Nové technologie ve výuce - 3. ročník Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. USING MYIMLE SYSTEM FOR INTERACTIVE WHITEBOARD IN EDUCATION. In Information and Communication Technology in Natural Science Education - 2009. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. VUŽITÍ FLASH ANIMACÍ PŘI VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ (USE FLASH ANIMATIONS TO TEACH TECHNOLOGICAL SUBJECTS). In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. VYUŽITÍ OBJEKTŮ S VLASTNÍ INTELIGENCÍ PRO TVORBU VÝUKOVÝCH SIMULACÍ VE FLASH (USE OF OBJECTS WITH OWN INTELLIGENCE FOR BUILDING EDUCATIONAL SIMULATIONS IN FLASHI). In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania - Zborník príspevkov - 24. mezinárodná vedecko - odborna konferencia. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. ZÁKLADNÍ ZPŮSOB TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ VE FLASH (BASIC METHOD OF CREATION TEACHING MATERIALS IN A FLASH). In ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY 2009. 2009. info
 • HRBÁČEK, Jiří. E-LEARNING FLASH APLICATIONS AND THEIR COMMUNICATION WITH SURROUNDING. In ICETA 2008- 6th international conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. Košice: Technical University of Kosice, Slovakia, 2008. p. 157-161. ISBN 978-80-8086-089-9. info
 • HRBÁČEK, Jiří. E-LEARNING FLASH APLICATIONS AND THEIR COMMUNICATION WITH SURROUNDING. In ICETA 2008- 6th international conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. 2008. info
 • HRBÁČEK, Jiří. AKTUALIZACE OBSAHU VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (REVIEW OF THE TEACHING OF INFORMATION TECHNOLOGY). In Moderní technologie ve výuce - 2. ročník Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 4 pp. ISBN 978-80-7392-091-3. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Využití Flash animací ve studijních oporách (Use Flash animations in learning materials). In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Sekce 167. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. p. 66-71. ISBN 978-80-248-1570-1. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Flash 1 - tvorba inteligentní grafiky - multimediální učebnice (Flash 1 - production inteligent graphic - multimedial schoolbook). Brno: MSD, spol. s.r.o Brno, 2007. 89 pp. První. ISBN 978-80-7392-000-5. info
 • HRBÁČEK, Jiří. FLASH IN TEACHING. In ICETA 2007- 5th international conference on Emerging e-learning Technologies "e-learning in praxis"- conference proceedings. Košice: Technical University of Kosice, Slovakia, 2007. p. 90-93. ISBN 978-80-8086-061-5. URL info
 • HRBÁČEK, Jiří. Flash2, Základy programování v AS2-multimediální učebnice (Flash2, Basic programming in AS2 - multimedial textbook). první. Brno: MSD, spol. s.r.o. Brno, 2007. 74 pp. první. ISBN 978-80-7392-001-2. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Moderní učebnice programování PIC 2. díl (Modern textbooks programming PIC 2). první. Praha: Nakladatelství BEN technická literatura, 2007. 95 pp. První vydání 1. ISBN 978-80-7300-137-7. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Využití Macromedia Studio 8 pro podporu výuky (Use Macromedia Studio 8 for support teaching). In Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. p. 100-399. ISBN 80-85645-56-4. info
 • HRBÁČEK, Jiří and Helena ZLÁMALOVÁ. Role of Pedagogues in the Alternative Forms of Education. In 7th International conference Virtual University. Bratislava: STU Bratislava, TU košice, University St. Polen, European Association of Telematics Applications, Slovenská e-akadémia,n. o., 2006. p. 188-192, 274 pp. ISBN 80-227-2542-0. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Moderní učebnice programování PIC (Modern textbooks programming PIC). první. Praha: Nakladatelství BEN technická literatura, 2004. 95 pp. První vydání 1. ISBN 80-7300-136-5. info

2021/02/19


Životopis: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (učo 2454), verze: čeština(10), změněno: 19. 2. 2021 21:51, J. Hrbáček