Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • doc. MgA. Jan Motal, Ph.D., born 1984 in Czech Republic
Department
 • Katedra mediálních studií a žurnalistiky
  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
  Joštova 10
  602 00, Brno
  Czech Republic
Employment - Position
 • Associate Professor
Education and Academic Qualifications
 • 2018: habilitation, Janáček Academy of Music and Perfroming Arts in Brno, CZ
 • 2007: PhD in dramatic arts, Janáček Academy of Music and Perfroming Arts in Brno, CZ
 • 2007: BA in in study of religions, Masaryk University in Brno, CZ
 • 2007: MA in scriptwriting and dramaturgy, Janáček Academy of Music and Perfroming Arts in Brno, CZ
 • 2007: BA in scriptwriting and dramaturgy, Janáček Academy of Music and Perfroming Arts in Brno, CZ
Employment
 • 2018 – now: Associate Professor, Department for Media and Journalism, Faculty of Social Studies, Masaryk University.
 • 2014 – 2018: Assistant Professor, Department for Media and Journalism, Faculty of Social Studies, Masaryk University.
 • 2018 – now: Associate Professor, Institute for Theatre and Drama Research, Theatre Faculty, JAMU.
 • 2009 – 2018: Lecturer and Researcher, Institute for Theatre and Drama Research, Theatre Faculty, JAMU.
 • 2009 – now: Lecturer, Department for Media and Journalism, Faculty of Social Studies, Masaryk University.
 • 2004 – now: Independent Journalist / Film Director
Teaching Activities
 • Introduction to Journalism Ethics
 • Ethics and Media
 • Religion and Media
Scientific and Research Activities
 • media ethics
 • philosophy of art
 • film documentary
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 23. 3. - 27. 3. 2015 - Institute for Ethics and Bioethics, Prešov University in Prešov, Slovakia
 • 17. 3. - 21. 3. 2014 - Institute for Ethics and Bioethics, Prešov University in Prešov, Slovakia
 • 2022/06/15 – 2022/06/17: Freie University of Berlin, Berlin, Erasmus+, DEU
Activities Outside University
 • a member of The Czech Society for Study of Religions (EASR member)
 • a member of The European Society for Aesthetics
Major Publications Aside From the University
 • MOTAL, Jan. Behind the Curtain of Phylogeny: From Theatrical Anthropocentrism to Interspecies Appreciation. Slovenské divadlo / The Slovak Theatre, 2019, roč. 67, č. 3, s. 240-257. ISSN 0037-699X. doi:10.31577/sd-2019-0014.
 • MOTAL, Jan. Imagine the Utopia! Rethinking Alain Badiou´s Theatre-Politics Isomorphism. Slovenské divadlo / The Slovak Theatre, 2018, roč. 66, č. 3, s. 311-329. ISSN 0037-699X. doi:10.2478/sd-2018-0019.
 • MOTAL, Jan. Od uměleckého výzkumu k radikálnímu bádání, od vědy k diplomacii: polemický esej. ArteActa, Praha: NAMU, 2018, roč. 1, č. 1, s. 18-33. ISSN 2571-1695.
 • MOTAL, Jan. Anxious Affinities: How Theatrical Performance Can Generate a Platform for Interpersonal Dialogue. Slovenské Divadlo, 2017, roč. 65, 3, s. 316–326. DOI: 10.1515/sd-2017-0018.
 • MOTAL, Jan. From Interactivity to Freakshow: Ethical Aspects of New Television Trends from the Perspective of Democratic Competence. Czech and Slovak Journal of Humanities, 1/2017, s. 44–53.
 • MOTAL, Jan. Cognitive Phenomenology: the Promising Pragmatic Marriage of Methodologies in the Field of Theatre Studies? Theatralia, 19/2016, 2, s. 59–75. ISSN 1803-845X. DOI: 10.5817/TY2016-2-3.
 • MOTAL, Jan. [Dialogue through Art] Dialog uměním: Filozofie mimésis v kultuře dialogu. Brno: JAMU, 2016. ISBN 9788074601064
 • MOTAL, Jan. [The Existential Theatre of Daydreaming] Existenciální divadlo snění. Brno: JAMU, 2016. ISBN 978-80-7460-097-5
 • MOTAL, Jan. [The Phenomenological Reduction as a Naïve Consciousness of a Daydreamer] Fenomenologická redukce jako naivní vědomí snivce. E-LOGOS – Electronic Journal for Philosophy, 2015, 22(1), s. 77–91. ISSN 1805-4951. DOI: 10.18267/j.e-logos.416.
Major Publications
 • MOTAL, Jan. Dokumentární etika – akademický obor, anebo prostor pro emancipační dialog? (Documentary ethics – academic discipline, or a space for emancipatory dialogue?). In Jan Motal – Tereza Swadoschová. Etika v dokumentárním filmu I : Moc a mocenské vztahy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. p. 11-40. ISBN 978-80-244-6339-1. 2023. info
 • MOTAL, Jan. Through Communication to the Community : The Political Implications of Martin Buber’s Philosophy of Art. Filozofia. Bratislava: Filozofický ústav SAV, vol. 78, No 7, p. 564 - 577. ISSN 0046-385X. doi:10.31577/filozofia.2023.78.7.4. 2023. Text článku info
 • MOTAL, Jan. “Not a Political Virus” : Manufacturing Consent by Czech Public Service Media in the Pandemic. Central European Journal of Communication. Wrocław: Polish Communication Association, vol. 15, No 1, p. 15-32. ISSN 1899-5101. doi:10.51480/1899-5101.15.1(30).1. 2022. article - open access info
 • JANSOVÁ, Iveta, Jan MOTAL and Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Probuzeni ve svobodě: jak transformace po roce 1989 ovlivňuje současný stav české novinářské etiky a profesionalizace (Awakened in freedom: how the post-1989 transformation affects the current state of Czech journalistic ethics and professionalization). In Médiá a text 8: Variáce mediálneho textu. 2022. Program konference info
 • MOTAL, Jan, Tereza BRÁZDILOVÁ and Martina MORESOVÁ. Analýza dodržení standardů novinářské práce : Andrej Babiš ml. a Pandora Papers (3–4Q 2021) (Analysis of journalistic standards : Andrej Babiš Jr. and Pandora Papers (3-4Q 2021)). Brno: Nadační fond nezávislé žurnalistiky. 71 pp. 2022. URL info
 • MOTAL, Jan. Soumrak tradiční objektivity? (The twilight of traditional objectivity?). In Novinářské fórum 2022. 2022. URL info
 • MOTAL, Jan. Dokumentaristika v kontextu české mediální etiky (Documentary Studies in the Context of Czech Media Ethics). In Konference o etice v dokumentárním filmu: Moc a mocenské vztahy v dokumentárním filmu: MFDF Jihlava. 2022. URL info
 • MOTAL, Jan. Radikální dramaturgie (The Radical Dramaturgy). První vydání. Brno: Janáčkova akademie múzických umění. 230 pp. ISBN 978-80-7460-201-6. 2022. URL info
 • MOTAL, Jan. Czechia. In Marlis Prinzing – Roger Blum. Handbuch Politischer Journalismus. Köln: Herbert von Halem Verlag. p. 779-785. ISBN 978-3-86962-240-8. 2021. URL info
 • MOTAL, Jan. Rethinking Drama in the Crisis of Deliberative Communication : The Radical Theory of Martin Buber and Gustav Landauer. Slovenské divadlo : časopis Slovenskej akadémie vied. vol. 69, No 3, p. 290-306. ISSN 0037-699X. doi:10.31577/sd-2021-0021. 2021. článek - open access info
 • MOTAL, Jan. Být pomalí jako želvy : k vědě symbiotické a pluralitní (To be slow as turtles : on science symbiotic and pluralistic). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku o.s., vol. 27, No 2, p. 201-219. ISSN 1210-3640. 2019. článek - open access info
 • MOTAL, Jan. Komunikační strategie představitelů českých křesťanských církví v sociální síti Facebook. In Petra Koudelková. Komunikace církve: náboženství a jeho prvky ve virtuální realitě. Praha: Karlova Univerzita. p. 65-72. ISBN 978-80-87404-59-1. 2016. info
 • MOTAL, Jan. Dehumanization of Refugees in Media as a Case of Moral Disengagement. Ethics & Bioethics (in Central Europe). vol. 5, 3-4, p. 183-196. ISSN 1338-5615. 2015. info
 • MOTAL, Jan. Autonomie sociálního herce a režiséra ve filmové dokumentaristice jako mravní problém (Autonomy of social actor and director in documentary filmmaking as an moral issue). In Vasil Gluchman. Perspektívy profesijnej etiky: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis: Filozofický sborník 57. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. p. 253-260, 7 pp. ISBN 978-80-555-1104-7. 2014. info
 • MOTAL, Jan. „Not Man for the Sabbath“: Professional Dignity and Ethical Codes. Ethics and Bioethics. Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, vol. 4, 3-4, p. 117-122. ISSN 1338-5615. 2014. info
 • MOTAL, Jan. Krása ve filmovém dokumentu (Beauty In Documentary Film). První vydání. Brno: Masarykova univerzita. 119 pp. Edice Media. ISBN 978-80-210-7586-3. 2014. info
 • MOTAL, Jan. K pluralitě perspektiv: 14. mezinárodní konference EASR v Groningenu (Towards a Plurality of Perspectives: 14th International EASR Conference in Groningen). Pardubice: Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice. p. 216-219. Pantheon 9/1. ISSN 1803-2443. 2014. info
 • MOTAL, Jan. Hermeneutika dějinnosti ve filmovém eseji Karla Vachka a Chrise Markera (The Hermenutics Of Historicity In Essay Film: Karel Vachek and Chris Marker). První vydání. Brno: Janáčkova akademie múzických umění. 168 pp. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-7460-038-8. 2013. info
 • MOTAL, Jan. Hermeneutika filmového eseje aneb Heideggerovo "Besinnung" jako klíčový koncept pro průzkum eseje (The hermeneutics of film essay or the Heidegger's "Besinnung" as the key concept for the exploration of essay). In Texty z Mezinárodní konference doktorských studií divadelních škol 2011 Brno. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně. p. 40-46. ISBN 978-80-7460-041-8. 2013. info
 • MOTAL, Jan. Jedinečnost v zájmu vědy : hermeneutické poznámky ke konjekturálnímu paradigmatu (Science interested in individuality : a hermeneutical note on the conjectural paradigm). E-LOGOS. Praha, Neuveden, č. 1, p. 2-12. ISSN 1211-0442. 2013. URL info
 • MOTAL, Jan. Barbora Spalová: Bůh ví proč. Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách [analytická recenze] (Barbora Spalová: Bůh ví proč. Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách [analytical review]). Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, vol. 10, No 2, p. 117-121, 4 pp. ISSN 1214-813X. 2013. URL info
 • MOTAL, Jan. Důstojnost a mravní autonomie jako profesní závazek mediálního tvůrce (Dignity and moral autonomy as a commitment of media professional). In Vasil Gluchman. Etika v profesiách: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis: Filozofický sborník 56. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. p. 406-414. ISBN 978-80-555-1030-9. 2013. info
 • MOTAL, Jan. Vítězství encyklopedismu nad etikou médií [analytická recenze] (A triumph of encyclopaedism over media ethics [analytical review]). Mediální studia. Univerzita Karlova, vol. 2013, No 3, p. 356-360, 4 pp. ISSN 1801-9978. 2013. URL info
 • MOTAL, Jan. Habent papam: Volba papeže v českém celostátním tisku (Habent papam: The Election of Pope in Czech Nationwide Press). Sacra. Brno: Masarykova univerzita, vol. 11, No 1, p. 7-30. ISSN 1214-5351. 2013. Digitální knihovna FF MU info
 • MOTAL, Jan. Mezi studenty a uměleckou komunitou : Internetové rozhlasové vysílání na Masarykově Univerzitě (Between Students and Art Community : Internet Radio Broadcasting at Masaryk Univesity). In Božena Šupšáková. Umenie & médiá vo vzdelávaní 2012 : nové možnosti a výzvy. Bratislava: IRIS. p. 163 - 176, 13 pp. ISBN 978-80-89238-62-0. 2012. URL info
 • MOTAL, Jan. Informační násilí a mýtus interaktivity : Proč nová média nepřináší demokracii (Information violence and the myth of interactivity : why new media do not mean democracy). In Božena Baluchová - Jana Matúšová - Beata Slobodová. Budúcnosť médií. Piešťany: MEDIATIKA. p. 223-241, 18 pp. ISBN 978-80-971009-0-2. 2012. info
 • MOTAL, Jan. Nové trendy v médiích jako komunikační utopie i nová zkušenost (New trends in media as communication utopia and new experience). In Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. p. 7-24, 17 pp. ISBN 978-80-210-5826-2. 2012. URL info
 • MOTAL, Jan. Základní problémy dramaturgie (Basic Issues of Dramaturgy). In Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. p. 45-79, 34 pp. ISBN 978-80-210-5826-2. 2012. URL info
 • MOTAL, Jan. Experimentální rádio: Úvod do moderování a dobrovolnictví ve studentském a komunitním rádiu. (Experimental radio: Introduction for the student and community radio volunteers.). Brno: KMSŽ FSS MU. 37 pp. 2011. URL info
 • MOTAL, Jan. Reprezentace religiozity v českých televizích (The Representation of Religiosity in The Czech Television Broadcasting). Sacra. Brno: Občanské sdružení Sacra, Neuveden, č. 2, p. 32-53. ISSN 1214-5351. 2011. info

2020/06/23


Curriculum Vitae: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (učo 260975), version: English(1), last update: 2020/06/23 20:16, J. Motal

Another Variant: Czech(1)