Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Lipová 41a 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Lektor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013 ESF MU, Ph.D. Finance a účetnictví, specializace finance - bankovnictví
 • 1976 VŠE Praha, fakulta národohospodářská, specializace finance a úvěr
 • 1970 VUT Brno, fakulta strojní, specializace ekonomika a řízení výroby
Přehled zaměstnání
 • 2007 - Masarykova univerzita, ESF, katedra financí – výzkumný pracovník a lektor
 • 2000 - 2001 Zástupce ředitele odboru pro firemní klientelu, Interbanka Praha, a.s.
 • 2000 - Firemní finanční poradce – finanční a ekonomické řízení firem
 • 1993 - 1999 Ředitel regionální pobočky Brno, prokurista Raiffeisenbank a.s. Praha
 • 1993 - 1993 vedoucí odboru účelových spoření,COOP BANKA, a.s. Brno
 • 1991 - 1993 Ředitel odboru na Ministerstvu pro hospodářskou soutěž
 • 1991 - 1991 Ekonomicko-obchodní náměstek ředitele, s.p. Chemont Brno
 • 1990 - 1991 Vedoucí finančního referátu okresního úřadu Brno-město
 • 1979 - 1990 Vedoucí úvěrového oddělení pobočky SBČS Brno-město
 • 1970 - 1979 Analytik a metodik pobočky SBČS Brno-město, ekonomické analýzy, aplikace matematických metod a počítačové zpracování dat
Vědeckovýzkumná činnost
 • Rozvojový projekt MU na rok 2007
 • 7 b) Zapojení předních odborníků z praxe na přednáškové a projektové činnosti na Masarykově univerzitě a vytvoření podmínek akademických pracovníků pro stáže (v rámci tvůrčího volna) u spolupracujících firem.
 • Rozvojový projekt MU na rok 2008
 • Zapojení odborníků z praxe a stáže akademických pracovníků.
 • FRVŠ - Inovace výuky Ekonomika a řízení bank.
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 16. 10. 2017 – 20. 10. 2017: University of Economics in Bratislava, Bratislava, SVK
  • 3 hours Principles Corporate Banking. 3 hours Specialized Corporate banking products. 4 hours Introduction to economics and bank management. The every lectures were attended by about 25 students each. There were following cycles of lectures: - Principles Corporate Banking. - Specialized Corporate banking products. - Introduction to economics and bank management
 • 9. 10. 2017 – 13. 10. 2017: University of Economics in Bratislava, Bratislava, SVK
  • 3 hours Principles Corporate Banking. 3 hours Specialized Corporate banking products. 4 hours Introduction to economics and bank management. The every lectures were attended by about 25 students each. There were following cycles of lectures: - Principles Corporate Banking. - Specialized Corporate banking products. - Introduction to economics and bank management
 • 3. 10. 2016 – 7. 10. 2016: University of Economics in Bratislava, Bratislava, SVK
  • 3 hours Principles Corporate Banking. 3 hours Specialized Corporate banking products. 4 hours Introduction to economics and bank management. The every lectures were attended by about 25 students each. There were following cycles of lectures: - Principles Corporate Banking. - Specialized Corporate banking products. - Introduction to economics and bank management
 • 12. 10. 2015 – 16. 10. 2015: University of Economics in Bratislava, Bratislava, SVK
  • 2 hours Principles Corporate Banking. 2 hours Specialized Corporate banking products. 4 hours Introduction to economics and bank management. The every lectures were attended by about 25 students each. There were following cycles of lectures: - Principles Corporate Banking. - Specialized Corporate banking products. - Introduction to economics and bank management
 • 13. 10. 2014 – 17. 10. 2014: University of Economics in Bratislava, Bratislava, SVK
  • 2 hours Principles Corporate Banking. 2 hours Specialized Corporate banking products. 4 hours Introduction to economics and bank management. The lectures were attended by about 40 students each. There were following cycles of lectures: - Principles Corporate Banking. - Specialized Corporate banking products. - Introduction to economics and bank management
 • 22. 4. 2012 – 27. 4. 2012: University of Economics in Bratislava, Bratislava, Ostatní, SVK
  • Cílem studijního pobytu realizovaného jako součást projektu FRVŠ bylo seznámit se výukou Ekonomiky a řízení bank, včetně navazujících předmětu na EUBA. Katedra bankovnictví a mezinárodních financi (KFaMB) EUBA byla pro pobyt vybrána vzhledem jednak k poměrně širokému rozsahu spolupráce s KF ESF MU.
 • 11. 10. 2010 – 17. 10. 2010: Bochum University of Applied Sciences, Bochum, DEU
  • Presentace fakulty Setkala se u studentů se zájmem, zejména možnost doktorandského studia v angličtině a u oboru Finance s možností studia jak němčiny Přednáška – ze strany HS byla vyžádány přednášky na téma „Firemní bankovnictví a moderní bankovní produkty“ a "Český bankovní systém a banky v České republice", které se setkaly se značným zájmem posluchačů z řad studentů a profesoru HS. Jazykové obohacení – pobyt měl velký význam pro zlepšení vyjadřovacích schopnosti v německém jazyce a částečně i v angličtině. Přínos do výuky – získané poznatky především o situaci v německém bankovnictví budou využity v jarním semestru ve výuce předmětu „Ekonomiky a řízení bank“
 • 30. 11. 2009 – 8. 12. 2009: Bochum University of Applied Sciences, Bochum, DEU
  • Presentace fakulty Setkala se u studentů se zájmem, zejména možnost doktorandského studia v angličtině a u oboru Finance s možností studia jak němčiny Přednáška – ze strany HS byla vyžádána přednáška na téma „Východiska z finanční a hospodářské krize ve střední a východní Evropě“, která se setkala se značným zájmem posluchačů z řad studentů a profesoru HS. Účast na přednáškách – specielní přednášky v rámci „Campus meets Company“ a Gastvorlesungen „Kommunales Finanz- und Zinsmanagement unter Berücksichtigung des einsatzes von derivátem“ a „Elan am Markt für Finanzdienstleistungen“ byly zajímavě svým důrazem na německý styl myšlení. Jazykové obohacení – pobyt měl velký význam pro zlepšení vyjadřovacích schopnosti v německém jazyce a částečně i v angličtině. Pro vlastní doktorandskou práci – je zajímavá návštěva Frankfurtské burzy cenných papírů a dealingu NRW bank v Düsseldorfu – zejména konkrétní diskuse na téma Cash managamentu a problému německého bankovního sektoru. Na jiné téma, které bylo odrazem současné situace v Německu byla návštěva a seznámení s problémy v OPEL Bochum. Přínos do výuky – získané poznatky především o situaci v německém bankovnictví budou využity v jarním semestru ve výuce předmětu „Ekonomiky a řízení bank“ Vlastní vyžádaná přednáška na Hochschule Bochum 3.12.2008 od 12:15 – prezentace ESF a studijních možností na ní Odborná přednáška na téma „Východiska z finanční a hospodářské krize ve střední a východní Evropě“.
 • 30. 11. 2008 – 4. 12. 2008: Bochum University of Applied Sciences, Bochum, DEU
  • Vlastní vyžádané přednášky na Hochschule Bochum 1.12.2008 od 13:45 – prezentace ESF a studijních možností na ní pro posluchače oboru Hospodářství 2.12.2008 od 12:15 – odborná přednáška na téma „Systémy Cash Managamentu“ 3.12.2008 od 10:30 – odborná přednáška na téma „Corporate Banking“
Universitní aktivity
 • Předseda organizačního výboru mezinárodní vědecké konference EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS od roku 2004
Mimouniversitní aktivity
 • Soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví peněžnictví a pojišťovnictví, specializace bankovnictví.
Vybrané publikace
 • KRAJÍČEK, Jan. New trends in banking sector. In Nešleha Josef, Plíhal Tomáš, Urbanovský Karel. European Financial Systems 2017 Proceedings of the 14th International Scientific Conference Part 1 June 26-27, 2017 Brno, Czech. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2017. p. 402 - 407. ISBN 978-80-210-8609-8. info
 • KRAJÍČEK, Jan. Banking sector. In Čulík Miroslav. 11th International Scientific Conference on Financial Management of Firms and Financial Institutions. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO Ostrava, 2017. p. 432-439. ISBN 978-80-248-4138-0. info
 • KRAJÍČEK, Jan and Bohuslava DOLÁKOVÁ. Impact of the interest rates in the economy the banking and financial system. In Jan Krajíček, Josef Nešleha, Karel Urbanovský. European Financial Systems 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2016. p. 380-384. ISBN 978-80-210-8308-0. info
 • KRAJÍČEK, Jan and Bohuslava DOLÁKOVÁ. Interest rates and risk in the banking sector. In Miroslav Čulík. 8th International Scientific Conference on Managing and Modelling of Financial Risks. 1. vyd. Ostrava: TU Ostrava, 2016. p. 447-452. ISBN 978-80-248-3994-3. info
 • DOLÁKOVÁ, Bohuslava and Jan KRAJÍČEK. Influences on Consumers Rationality. In Krajíček, Jan. European Financial Systems 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. p. 119-124. ISBN 978-80-210-8308-0. info
 • KRAJÍČEK, Jan and Bohuslava DOLÁKOVÁ. Impacts of decline of the interbank interest rates to Management of Banks. In doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. Sborník z konference. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava, 2015. p. 597-602. ISBN 978-80-248-3865-6. info
 • KRAJÍČEK, Jan. The Impact of Interbank Interest Rates to Banks' Profit. In Krajíček, J., Kajurová, V. European Financial Systems 2015. 1. vyd. Brno: MU Brrno, 2015. p. 313-319. ISBN 978-80-210-7962-5. Konfereční sborník info
 • KRAJÍČEK, Jan. Modern Products in Corporate Banking. In Oleg Deev Veronika Kajurová Jan Krajíček. European Financial Systems 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 337 - 342. ISBN 978-80-210-7153-7. sborník z konference/ Conference Proceeding info
 • KRAJÍČEK, Jan. The impact of the expansion of liabilities at risk in the banking sector. In Čulík Miroslav. Řízení a modelování finančních rizik. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 398-403. ISBN 978-80-248-3631-7. info
 • KRAJÍČEK, Jan and Bohuslava DOLÁKOVÁ. Impact of Liabilities in the Banking Sector to Monetary Aggregates and Interest Rates. In Kotlebová Jana. 8th International Conference on Currency, Banking and International Finance. 1. vyd. Bratislava: UNIVERSITY OF ECONOMICS IN BRATISLAVA, Faculty of National Economy, Department of Banking and International Finance, 2014. p. 212 - 222. ISBN 978-80-225-4034-6. info
 • KRAJÍČEK, Jan. Cash Management in Practice. In Deev O., Kajurová V., Krajíček J. European Financial Systems 2013 Proceedings of the 10th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 176 - 180. ISBN 978-80-210-6294-8. Conference Proceding info
 • KRAJÍČEK, Jan, Martin SVOBODA and Bohuslava DOLÁKOVÁ. Bank Management and Financial Literacy. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. Finanční řízení podniků a finančních institucí. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2013. p. 882 - 890, 8 pp. ISBN 978-80-248-3172-5. III. část sborníku z konference info
 • KRAJÍČEK, Jan and Jarmil VLACH. Cash Management and Bank practice. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. Finanční řízení podniků a finančních institucí. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2013. p. 391 - 401, 10 pp. ISBN 978-80-248-3172-5. Sborník z konference část II info
 • KRAJÍČEK, Jan. Vývoj bankovnictví v SR a ČR v letech 2006 – 2011 (Development of Banking in Slovakia and the Czech Republic in the years 2006 - 2011). In CIBÁKOVÁ, V., MALÝ, I. VEREJNÁ POLITIKA A REGIONÁLNY ROZVOJ. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2013. p. 22-29. VEREJNÁ POLITIKA A REGIONÁLNY ROZVOJ. ISBN 978-80-8078-657-1. info
 • KRAJÍČEK, Jan and Dalibor PÁNEK. Bankovnictví 1 (Banking 1). 1. vyd. Brno: neuveden, 2012. 98 pp. Studijní materiály. info
 • KRAJÍČEK, Jan. BANKY A JEJICH ROLE PŘI ROZVOJI VEŘEJNÉ SPRÁVY V REGIONECH (BANKS AND THEIR ROLES IN THE DEVELOPMENT). In Hybné sily rozvoje regiónov. 1. vyd. Bratislav: VŠEMVS, 2012. p. 149 - 153. ISBN 978-80-89600-00-7. info
 • KRAJÍČEK, Jan and Veronika KAJUROVÁ. Economics and bank management. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. ŘÍZENÍ A MODELOVÁNÍ FINANČNÍCH RIZIK. 1. vyd. Ostrava, Česká republika: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2012. p. 341 - 345. ISBN 978-80-248-2835-0. webová stránka sborníku info
 • KRAJÍČEK, Jan. Cash Management and Cash Pooling. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. ŘÍZENÍ A MODELOVÁNÍ FINANČNÍCH RIZIK. 1. vyd. Ostrava, Česká republika: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2012. p. 334 - 340. ISBN 978-80-248-2835-0. webové stránky sborníku info
 • KRAJÍČEK, Jan and Veronika KAJUROVÁ. Výuka „Ekonomika a řízení bank“ (Teaching “Economics and bank management”). In Zuzana Duganová. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. 3. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. p. 1930-1935. ISBN 978-80-905243-3-0. Sborník příspěvků z konference info
 • KRAJÍČEK, Jan. Ekonomika a řízení bank (Economics and bank management). 3. inovované vydání. Brno: ESF MU, 2012. 162 pp. info
 • KRAJÍČEK, Jan. Cash Management. In Mgr. Petr Červinek. Evropské finanční systémy 2011. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2011. p. 143 - 147, 299 pp. ISBN 978-80-210-5509-4. info
 • VALOUCH, Petr and Jan KRAJÍČEK. Evropské finanční systémy 2011 (EFS 2011). 2011. info
 • KRAJÍČEK, Jan, Eva HORVÁTOVÁ, Dalibor PÁNEK and Jana HVOZDENSKÁ. Projevy finanční krize v českém bankovním sektoru (Symptoms the financial crisis in the Czech banking sector). In Aktuálne otázky meny, bankovníctva. Bratislava: Katedra bankovníctva a medzinárodných financií HF EUBA, 2011. p. 1 - 14. ISBN 978-80-970244-6-8. info
 • KRAJÍČEK, Jan. Marketing a Cash Managament (Advertising and Cash Management). In Evropské finanční systémy 2010. první. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2010. p. 139 - 143. ISBN 978-80-210-5182-9. info
 • KRAJÍČEK, Jan. FOR FIN 2010. In FOR FIN 2010. první. Bratislava: Ekonomická zniverzita Bratislava, Národhospodárská fakulta, 2010. p. 1 - 8, 250 pp. ISBN 978-80-225-3001-9. info
 • KRAJÍČEK, Jan, Jaroslav SEDLÁČEK, Petr VALOUCH and Martin SVOBODA. Evropské finanční systémy 2010 (European Financial Systems 2009). 2010. info
 • KRAJÍČEK, Jan. Firmen Banking und Moderne Bank Produkte (Corporate Banking and Moderne Bank Product). In Internationale Gast Woche HS Bochum. 2010. weobové stránky akce info
 • KRAJÍČEK, Jan. Tschechien bank System und Bank in Tschechien (Czech Bank System and Bank in Czech Republic). In Internationale Gast Woche HS Bochum. 2010. URL info
 • KRAJÍČEK, Jan, Dalibor PÁNEK and Veronika BUČKOVÁ. Studijní materiály Bankovnictví 2 (Educational text Banking 2). 2010. info
 • KRAJÍČEK, Jan. Auswirkungen der Finanzkrise und Wirtschaftskrise in Mittel- und Osteuropa (Fundaments from Finance and Economic Crisis in Central and East Europe). In Internationale Gastvorlesungen im WS 2009 Hochschule Bochum. 2009. URL info
 • KRAJÍČEK, Jan. Cash Managament a bankovní krize (Cash Management and Bank Crisis). In Evropské finanční systémy 2009. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 143 -147, 290 pp. ISBN 978-80-210-4882-9. URL info
 • KRAJÍČEK, Jan. CASH POOLING NÁSTROJ ZVÝŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI FIREM (CASH POOLING). In Konkurenceschopnost podniků. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2008. p. 331 - 344, 775 pp. ISBN 978-80-210-4521-7. info
 • KRAJÍČEK, Jan, Blanka KNOSOVÁ and Dagmar LINNERTOVÁ. Cash Pooling jeho současné poznání (Cash Pooling his present knowledge). In Evropské finanční systémy 2008. Brno: ESF MU, 2008. p. 271-276, 469 pp. ISBN 978-80-210-4628-3. info
 • KRAJÍČEK, Jan. Cash Management Systems;. In Internationale Gastvorlesungen im WS 2008 Hochschule Bochum. 2008. info
 • KRAJÍČEK, Jan. Following evolution of banking services. In Economic Theory and Practice Today and Tomorrov II. Bánská Bystrica: UMB v Banskej Bystrici, 2007. p. 17-158. ISBN 978-80-8083-203-2. info
 • KRAJÍČEK, Jan. Význam subjektivních kriterii při hodnocení kreditních rizik (Significant subjective criteri by assessment credit risk). In Řízení a modelování finančních rizik. Ostrava: Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2004. p. 199-204, 368 pp. ISBN 80-248-0618-05. info

2017/05/17


Životopis: Ing. Jan Krajíček, Ph.D. (učo 27420), verze: čeština(5), změněno: 17. 5. 2017 13:59, J. Krajíček