Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Marie Budíková, Dr., narozena 31. října 1955 v Třebíči, vdaná, jedno dítě (syn Pavel)
Pracoviště
 • Ústav matematiky a statistiky
  Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
  Czech Republic
Funkce na pracovišti
 • Lektorka II
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1996: Dr. z obecných otázek matematiky a informatiky, "Regresní analýza trendu v klimatologických časových řadách"
 • 1981: RNDr. z pravděpodobnosti a statistiky
Přehled zaměstnání
 • 2007 - : Lektorka II Ústavu matematiky a statistiky PřF MU
 • 1996 - 2007 : Odborná asistentka katedry aplikované matematiky MU
 • 1991 - 1996: Samostatná odborná pracovnice katedry aplikované matematiky MU
 • 1989 - 1991: Odborná asistentka katedry informatiky MU
 • 1983 - 1989: Odborná asistentka katedry aplikované matematiky UJEP
 • 1980 - 1983: Asistentka katedry aplikované matematiky UJEP
Pedagogická činnost
 • Pravděpodobnost a statistika
  Výpočetní statistika
  Markovské řetězce
  Stochastické modely
  Aplikovaná statistika I a II
  Zpracování reálných dat
  Statistika
  Členka komise pro SZZ oboru Matematická biologie
Vědeckovýzkumná činnost
 • Spolupráce na projektech
  Grant GA201/93/2408 Rozvoj vybraných statistických a číslicových metod zpracování longitudinálních dat, 1993 – 1995. Řešitel: Doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.
  Grant GA201/96/0665 Aditivní stochastické modely - rozvoj, počítačová implementace a užití k identifikaci změn v oblasti životního prostředí, 1996 – 1998. Řešitel: Doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.
  Výzkumný záměr MSM143100001 Funkcionální diferenciální rovnice a matematicko-statistické modely, 1999 - 2003. Řešitel: Prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.
  Grant GA406/06/0676 Rozumově nadané děti s dyslexií, 2006 – 2008. Řešitel: Mgr. Šárka Portešová, Ph.D.
  Grant 205/07/1377 Vliv atmosférických faktorů na režim UV záření v prostoru Antarktického poloostrova, 2007 – 2009. Řešitel: Prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.
  Grant GA103/07/0676 Extrémní srážkové scénáře pro rizikovou analýzu posouzení ekonomicky únosného a ekologicky šetrného návrhu stokových sítí, 2007 – 2010. Řešitel: ing. Petr Prax, Ph.D.
  Univerzitní výuka matematiky v měnícím se světě, 2010 - 2013. Řešitel: prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
  Matematická statistika a modelování, 2013. Řešitel: doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
  A-Math-Net Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice, 2012 - 2014. Řešitel: doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.
  Inovace a rozšíření náplně kurzu Zpracování klinických dat, 2015. Řešitel: RNDr. Marie Budíková, Dr.
Univerzitní aktivity
 • Členka komise pro státní závěrečné zkoušky oboru Matematická biologie
Mimouniversitní aktivity
 • Česká statistická společnost
Ocenění vědeckou komunitou
 • Členka výboru České statistické společnosti

  Členství v organizačním výboru mezinárodní konference:
  18th annual meeting of the International Environmetrics Society August 16–20, 2007, Mikulov, Czech Republic
  Perspectives in Modern Statistical Inference III, July 18-22, 2005, Mikulov, Czech Republic
  Perspectives in Modern Statistical Inference II, August 14-17, 2002, Brno, Czech Republic
  Environmental Statistics and Earth Science, August 20-24, 1996, Brno, Czech Republic

  Členství v organizačním výboru národní konference Statistické dny, 27. - 28. 6. 2006, Brno
  Členství v organizačním výboru národní konference DATASTAT’06, 4. 9. – 7. 9. 2006, Kozov
  Členství v organizačním výboru národní konference DATASTAT'03, 1. 9. – 5. 9. 2003, Svratka
  Členství v organizačním výboru národní konference DATASTAT'01, 27.8. - 31.8.2001, Žamberk

  Zvané přednášky:
  Pozvaná přednáška na konferenci Analýza dat, 20. 11. – 23. 11. 2000, Bohdaneč
  Pozvaná přednáška na výroční schůzi České statistické společnosti, 31. 1. 2008, Praha
  Pozvaná přednáška na konferenci ODAM 2008, 12. 6. – 13. 6. 2008, Olomouc

  Spolupráce s nakladatelstvím Grada Publishing na učebnici statistiky
Vybrané publikace
 • BUDÍK, Ladislav and Marie BUDÍKOVÁ. Comparison of various methods of parameters estimation of MLN5 distribution using simulation study. In Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková, Monika Prášilová. 19th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2020 Proceedings. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2020. p. 170 - 179. ISBN 978-80-227-4983-1. info
 • BÁRTOVÁ, Eva, Radka LUKÁŠOVÁ, Roman VODIČKA, Jiří VÁHALA, Lukáš PAVLAČÍK, Marie BUDÍKOVÁ and Kamil SEDLÁK. Epizootological study on Toxoplasma gondii in zoo animals in the Czech Republic. Acta Tropica. Amsterdam (Netherlands): Elsevier, 2018, vol. 187, November, p. 222-228. ISSN 0001-706X. doi:10.1016/j.actatropica.2018.08.005. URL info
 • BÁRTOVÁ, Eva, Kamil SEDLÁK, Kateřina KOBÉDOVÁ, Marie BUDÍKOVÁ, Yakubu Joel ATUMAN and Yoshua KAMANI. Seroprevalence and risk factors of Neospora spp. and Toxoplasma gondii infections among horses and donkeys in Nigeria, West Africa. Acta Parasitologica. Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2017, vol. 62, No 3, p. 606-609. ISSN 1230-2821. doi:10.1515/ap-2017-0073. info
 • PETKOV, Boyan H., Kamil LÁSKA, Vito VITALE, Christian LANCONELLI, Angelo LUPI, Mauro MAZZOLA and Marie BUDÍKOVÁ. Variability in solar irradiance observed at two contrasting Antarctic sites. Atmospheric Research. 2016, vol. 172, May, p. 126-135. ISSN 0169-8095. doi:10.1016/j.atmosres.2016.01.005. info
 • BÁRTOVÁ, Eva, Kamil SEDLÁK and Marie BUDÍKOVÁ. A study of Neospora caninum and Toxoplasma gondii antibody seroprevalence in healthy cattle in the Czech Republic. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. Lublin: Institute of Rural Health, 2015, vol. 22, No 1, p. 32-34. ISSN 1232-1966. doi:10.5604/12321966.1141365. URL info
 • KROUPOVÁ, Monika and Marie BUDÍKOVÁ. Analýza neúspěšnosti bakalářského studia matematiky (ANALYSIS OF THE FAIL-RATES IN A BACHELOR DEGREE PROGRAMME IN MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS). In Dagmar Szarková. 14th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2015 February 3 - 5, 2015, Bratislava. 1st ed. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2015. p. 525-532. ISBN 978-80-227-4314-3. info
 • BÁRTOVÁ, Eva, Tereza MACHAČOVÁ, Kamil SEDLÁK, Marie BUDÍKOVÁ, Ugo MARIANI and Vincenzo VENEZIANO. Seroprevalence of antibodies of Neospora spp. and Toxoplasma gondii in horses from southern Italy. Folia Parasitologica. Praha: AV ČR, Institute of Parasitology, Biology Centrum, 2015, vol. 62, July, p. 1-4. ISSN 0015-5683. doi:10.14411/fp.2015.043. URL info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka, Ivana POLEDŇOVÁ, Lubomír KUKLA and Marie BUDÍKOVÁ. Longitudinální studie hodnocení schopností spojených se školním výkonem u žáků s dyslexií a bez dyslexie jejich učiteli. (Longitudinal study of evaluation of abilities connected to school achievement in pupils with dyslexia and without dyslexia by their teachers.). Československá psychologie. 2014, vol. 58, No 3, p. 222-241. ISSN 0009-062X. info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ and Dana JUHOVÁ. Myths about Gifted Learners from the Perspective of Teachers. New Educational Review. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, vol. 37, No 3, p. 229-242. ISSN 1732-6729. info
 • SLÁVIK, Marek, Petr BURKOŇ, Tomáš KAZDA, Marie BUDÍKOVÁ, M. SLAVIKOVA, E. DVORAKOVA, Petr POSPÍŠIL, J. GOMBOSOVA, P. NAVRATILOVA and Pavel ŠLAMPA. Toxicity and survival outcomes of adjuvant chemoradiation for gastric and gastroesophageal junction cancer patients treated in period 2006-2009: an institutional experience. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2014, vol. 61, No 6, p. 739-746. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2014_090. info
 • VOJTÍŠEK, Radovan, Jan MUŽÍK, Pavel ŠLAMPA, Marie BUDÍKOVÁ, Jaroslav HEJSEK, Petr SMOLÁK, Jiří FERDA and Jindřich FÍNEK. The impact of PET/CT scanning on the size of target volumes, radiation exposure of organs at risk, TCP and NTCP, in the radiotherapy planning of non-small cell lung cancer. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy. Wroclaw: Elsevier Urban and Partner sp. z o.o., 2014, vol. 19, No 3, p. 182-190. ISSN 1507-1367. doi:10.1016/j.rpor.2013.09.006. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie. Využití vícerozměrné analýzy rozptylu v psychologii (Use of multivariate analysis of variance in psychology). Kvaternion. Brno: Ústav matematiky FSI VUT v Brně, 2014, 1/2014, No 5, p. 3-15. ISSN 1805-1324. info
 • MAROŠ, Bohumil and Marie BUDÍKOVÁ. Analýza exponenciálního regresního modelu simulačními metodami (Analysis of exponential regression model by simulation methods). In Dagmar Szarková. 12th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2013 February 5 - 7, 2013, Bratislava. 1st ed. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2013. p. P45, 8 pp. ISBN 978-80-227-3865-1. URL info
 • MAROŠ, Bohumil, Marie BUDÍKOVÁ and Petr OKRAJEK. The Use of Simulated Random Samples for Teaching Statistics. In 11th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2012 February 7 - 9, 2012, Bratislava. 1st ed. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2012. p. 747-1500. ISBN 978-80-89313-58-7. URL info
 • MAROŠ, Bohumil and Marie BUDÍKOVÁ. Význam váhové funkce v linearizovatelných regresních modelech (The importance of weighting functions in linearizable regression models). Informační Bulletin České statistické společnosti. Praha: Česká statistická společnost, 2012, vol. 23, No 2, p. 1-10. ISSN 1210-8022. doi:10.5300/IB. URL info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ and Helena KOUTKOVÁ. Crucial Determinants Affecting the Attitude of Czech Educators toward the Education of Extraordinarily Gifted Learners. The New Educational Review. Polsko: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2011, vol. 24, No 2, p. 305-326, 11 pp. ISSN 1732-6729. info
 • LÁSKA, Kamil, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ and Pavel PROŠEK. Method of estimating solar UV radiation in high-latitude locations based on satellite ozne retrieval with an improved algorithm. International Journal of Remote Sensing. Taylor & Francis, 2011, vol. 32, No 11, p. 3165-3177. ISSN 0143-1161. doi:10.1080/01431161.2010.541513. info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka and Marie BUDÍKOVÁ. STATISTICKÁ ANALÝZA POSTOJŮ ČESKÝCH UČITELŮ K TYPICKÝM CHARAKTERISTIKÁM NADANÝCH ŽÁKŮ S DYSLEXIÍ (STATISTICAL ANALYSIS OF ATTITUDES OF CZECH TEACHERS). In 9th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2010 February 2 - 5, 2010, Bratislava. 1st ed. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 2010. p. 943-951, 8 pp. ISBN 978-80-89313-47-1. URL info
 • LÁSKA, Kamil, Pavel PROŠEK, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ and Gennadi MILINEVSKYI. Estimation of solar UV radiation in maritime Antarctica using nonlinear model including cloud effects. International Journal of Remote Sensing. Taylor & Francis, 2010, vol. 31, 3,4, p. 831-849. ISSN 0143-1161. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ and Bohumil MAROŠ. Průvodce základními statistickými metodami (Guide to basic statistical methods). vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 272 pp. edice Expert. ISBN 978-80-247-3243-5. URL info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ and Helena KOUTKOVÁ. Kontakt s nadáním jako jedna z důležitých proměnných ovlivňujících postoj pedagogů a rodičů k mimořádně nadaným žáků a k jejich vzdělávání (Contact with giftedness as one of important factor influencing attitude of parents and teachers toward gifted pupils). Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2009, LVIV, No 1, p. 38-53, 15 pp. ISSN 0031-3815. info
 • LÁSKA, Kamil, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ and Pavel PROŠEK. Aplikace regresního modelu UVB záření na data ze stanice J. G. Mendela v Antarktidě (Application of UVB Radiation Regression Model for Data of J. G. Mendel Station in Antarctica). In 8th International Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2009 February  3 - 6, 2009, Bratislava. Bratislava: Strojní fakulta Slovenské technické univerzity Bratislava, 2009. p. 749-756. ISBN 978-80-89313-31-0. URL info
 • LÁSKA, Kamil, Pavel PROŠEK, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ and Gennadi MILINEVSKY. Prediction of erythemally effective UVB radiation by means of nonlinear regression model. Environmetrics. Chichester: John Wiley & Sons, 2009, vol. 20, No 6, 14 pp. ISSN 1180-4009. URL info
 • LÁSKA, Kamil, Pavel PROŠEK, Ladislav BUDÍK and Marie BUDÍKOVÁ. Analysis of erythemally effective UV radiation at the Mendel Station, James Ross Island in the period of 2006-2007. In Geophysical Research Abstracts, Volume 11. 2009. ISSN 1029-7006. info
 • LÁSKA, Kamil, Pavel PROŠEK, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ and Gennadi MILINEVSKY. Estimation of solar UV radiation in maritime Antarctica using nonlinear model including cloud effects. In Proceedings of Quadrennial Ozone Symposium, Tromso, Norway, June 29th - July 5th 2008. 2009. URL info
 • LÁSKA, Kamil, Pavel PROŠEK, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ and Gennadi MILINEVSKYI. Modelling of erythemally effective UVB radiation in dependence on the atmospheric factors. In Geophysical Research Abstracts, Volume 10. 2008. ISSN 1029-7006. info
 • BUDÍK, Ladislav and Marie BUDÍKOVÁ. Modelling of Annual Maximum Day Precipitation by Three-parametric Lognormal Distribution with Further Transformation. In Summer School DATASTAT 06. Brno: MU, 2007. p. 25-41. ISBN 978-80-210-4493-7. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Pavel OSECKÝ and Štěpán MIKOLÁŠ. Popisná statistika (Descriptive statistics). 4. vydání. Brno: MU Brno, 2007. 52 pp. ISBN 978-80-210-4246-9. info
 • HOROVÁ, Ivanka, Jiří ZELINKA and Marie BUDÍKOVÁ. Kernel estimates of hazard funcions for carcinoma data sets. Environmetrics. Chichester: John Wiley & Sons, 2006, vol. 2006, No 17, p. 239-255. ISSN 1180-4009. URL info
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ and Tomáš LERCH. Základní statistické metody. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 180 pp. ISBN 80-210-3886. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ and Pavel OSECKÝ. Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika. Sbírka příkladů. (Probability Theory and Mathematical Statistics. Collection of Tasks.). 3rd ed. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 127 pp. ISBN 80-210-3313-4. info
 • HOROVÁ, Ivanka, Jiří ZELINKA, Hana HOROVÁ and Marie BUDÍKOVÁ. Estimates of Hazard Functions for Carcinoma Data. In Statistics in Health Sciences. 2004th ed. Nantes: Université de Nants, 2004. p. 255-256. info
 • SOUMAROVÁ, R., H. HOROVÁ, Z. ŠENEKLOVÁ, J. RŮŽIČKOVÁ, I. HOROVÁ and M. BUDÍKOVÁ. Treatment of uterine sarcoma. Arch. Gynecol. Obstet. Švýcarsko: Springer - Verlag, 2002, vol. 2002, No 266, p. 92;95, 4 pp. ISSN 0932-0067. URL info
 • DAN, Jiří and Marie BUDÍKOVÁ. Ověření prediktivní validity subtestu nové české verze testu WISC-III UK (Verification of subtests predictive validity on new Czech version WISC-III UK tests.). In Kořeny a vykořenění. Psychologické dny 2002. Olomouc: Psychologický ústav AV ČR, Českomoravská psychologická společnost, 2002. p. 179;184, 6 pp. ISBN 80-86174-05-0. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ and Pavel OSECKÝ. Popisná statistika (Descriptive Staistics). 1. dotisk 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 52 pp. ISBN 80-210-1831-3. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Štěpán MIKOLÁŠ and Pavel OSECKÝ. Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika.Sbírka příkladů. (Probability Theory and Mathematical Statistics.Collection of Tasks.). 1.dotisk 2.přeprac.vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001. 127 pp. ISBN 80-210-1832-1. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie. Aplikace shlukové analýzy v ekologii (Applications of cluster analysis in ecology). Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2001. 8 pp. Sborník prací 11. letní školy ROBUST 2000. ISBN 80-7015-792-5. info
 • BUDÍK, Ladislav and Marie BUDÍKOVÁ. Statistické vyhodnocení změn srážko-odtokových vztahů vybraných povodí řeky Moravy. 1st ed. Praha: Česká statistická společnost, 2001. 6 pp. Informační bulletin České statistické společnosti. ISBN 1210-8022. info
 • SOUMAROVÁ, Renata, Hana HOROVÁ, Ivana HOROVÁ and Marie BUDÍKOVÁ. Chemoradioterapie u lokálně pokročilého neresekabilního nádoru pankreatu (Chemoradiotherapy of locally advanced inresecable carnicoma of pancreas). Česká a slovenská gastroenterologie. Praha: Česká lékařská společnostJ.E.Purkyně, 2000, vol. 54, No 6, p. 218-222. ISSN 1210-7824. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie. Confidence intervals for kernel estimators of regression function in stochastic design model. In Summer Schools MATLAB. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. p. 3-6. ISBN 80-210-1517-9. info
 • BRAZDIL, Rudolf and Marie BUDIKOVA. Trends of maximum and minimum daily temperatures in central Europe. International Journal of Climatology. 1996, vol. 1996, No 1, p. 9-29. ISSN 0899-8418. info
 • MICHÁLEK, Jaroslav, Marie BUDÍKOVÁ and Rudolf BRÁZDIL. Metody odhadu trendu časové řady na příkladu středoevropských teplotních řad. 1st ed. Praha: Cesky hydrometeorologicky ustav, 1993. 53 pp. ISBN 80-85813-01-7. info

2015/01/21


Životopis: RNDr. Marie Budíková, Dr. (učo 328), verze: čeština(1), změněno: 21. 1. 2015 14:26, M. Budíková